BEDEN YALAN SÖYLEMEZ!
Söylemek istediklerimizi karşı tarafa aktarırken kullandığımız en önemli aracın bedenimiz
olduğunu artık biliyoruz.
Sanılanın aksine, bir mesajı iletirken sözlerimizin etkisi sadece %7! Asıl fark yaratan bu sözleri
“nasıl” söylediğimiz… Bu doğrultuda, sesler %38 etkiye sahipken; farkında olarak ya da
olmayarak kullandığımız beden dilimiz ise %55 etkiye sahip.
İşte, tüm bu verileri kanıtlar nitelikte bir dizi tavsiye etmek istiyoruz size: “Lie to Me”.
Dr. Lightman ve ekibi, şüphelilere “doğru soruları sorarak” ve bu sorulara yanıt verirken
sergiledikleri beden dillerine dikkat ederek davalara yön veriyorlar…
Dizinin birkaç bölümünü izlemek bile, beden dilinin önemi hakkında çok çarpıcı ipuçları
verecektir.
İyi seyirler!
Download

BEDEN YALAN SÖYLEMEZ!