Sayfa | 1
TC. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
MOBİL KANSER TARAMA ARACI
BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
A J-'*'
MOBİL KANSER TARAM A ARACI BAKIM -ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
S a y f a |2
-GENEL HUSUSLAR
l.KAPSAM
Başkanlığımız mobil kanser tarama aracının, dahilindeki kanser tarama cihazı ile
ekipmanlarının ve araç kasasında bulunan diğer teçhizatın bakım ve onarımlarını kapsar.
Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Firma: Bahsi geçen işlerden sorumlu, yüklenici.
MOBİL KANSER TARAMA ARACI
SİSTEMLERİ TEÇHİZAT LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
TİPİ/ MODEL
TEÇHİZAT ADI S.NUMARASI KAPASİTESİ BİRİMİ MİKTAR
MAMOGRAFİ
1
SECTRA107395CİHAZI
10
GRUP
P/NUPS Power Guard DMSTK20AA00
20
KVA
1
3
JENERATÖR
4
KLİMA
KAMYON
MERCEDES
MAMOGRAFİ
CİHAZI
5
6
7
HONDA-HK
1500
15
KVA
1
İNVERTER
24000
BTU/h
1
ADET
1
GRUP
1
KVA
1
Atego 2124
SECTRA10739510
P/NUPS Power Guard DMSTK20AA00
20
2. GENEL ŞARTNAMELER, STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER
1.
Uygulanabilir Yönetmelikler: Yapılacak bakımlar, Türk Standartlarına
(TS,TSE,TSEK), ASHRAE, CE ve DİN Normlarına, uygun olarak yapılmak zorundadır.
Teknik şartnameler ile yukarıda belirtilen normlar, şartnameler ve standartlar arasında
farklılık olması durumunda idare onayı ile çözüm geçerli olacaktır.
2.
Teklif vermeden once firma, idarenin teknik elemanları ile birlikte bakım ve onarım
yapılacak sistemleri yerinde incelemekte serbesttir.
3. Gerekli bakım ve onarımların yapılabilmesi için gerekli olan tüm alet, edavat, makine,
kiralama ve nakliye işlemleri, taşıma masrafları, v.b. yüklenici tarafından ücretsiz olarak
sağlanacaktır.
3.İŞÇİLİK
Yapılacak bakım ve onaranlar da ilgili iş bölümünde en az iki yıl deneyimli ve ilgili
programlardan mezun olan eğitimli personeller görev yapacaktır.
M OBİL KANSER TARAMA ARACI BAKIM -ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
J$K jr
Bakım- onarım kapsamında uzmanlaşmış eleman gerektiren işlerde vasıfsız işçi
kullanılmayacaktır. Kontrol mühendisi, uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılacak elemanlardan
ehliyetini belgelendirmesini isteme ve uygun görmediklerinin çalıştırılmamasmı talep etme
hakkına sahiptir.
Firma her türlü güvenlik önlemini almakla mesuldür. Doğabilecek iş kazalarından kurum
sorumlu değildir.
4- TEKNİK HUSUSLAR
4.1) MAMOGRAFİ CİHAZI TAMİR VE BAKIMI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Servis hizmeti cihazın yetkili temsilcisi firma tarafından, ilgili cihaza ait eğitim
görmüş ve sertifikalandırılmış mühendisler tarafından verilecektir.
Cihazın arızalı olan soğutma ünitesi tamir edilerek, çalışır hale getirilecektir.
Cihazın genel bakım ve onarımları yapıldıktan sonra iki yıl boyunca altı ayda bir
olmak üzere genel bakım ve kontrolleri yapılacak olup arıza durumunda müdehale
yüklenici tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde idare üçüncü şahıslara yüklenicinin
teminatından, namı hesabına yaptırmakta serbest olup, teminatın süresi iki yıl olacak
ve sözleşme bedelinin %10 u kadar olacaktır.
Arıza, yükleniciye bildirdikten sonra en geç 24 saat içinde müdahale edilecektir.
Yılda 2 defa periyodik koruyucu bakım cihazın bakım standartlarına göre yapılacaktır.
Bakımlarda orjinal ürünler ve cihazlar kullanılacaktır.
Parça gerektirmeyen arızalarda en geç 3 iş günü içinde arıza giderilecektir.
Parça gerektiren arızalarda servis formu idareye sunulacak parça tedariği idare
tarafından yapıldıktan sonra yüklenici gerekli servis hizmetini sağlayacaktır.
Genel bakım tarihi, idareye en az 1 hafta önce bildirmek kaydı ile belirlenen tarihler
arasında olacaktır.
Genel bakımlar için kullanılacak her türlü sarf malzeme yüklenici tarafından
sağlanacak ve ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
Sisteme uzaktan erişimle (RSN) hizmet sağlanabilecektir.
4.2) ARAÇ GİYDİRME
Uygulama Yapılacak
Araç:
Kullanılacak
Malzemeler:
Baskı Özelliği:
Basılı Görsel
Muhafazası:
Mercedes ATEGO 2124 marka ve model E :760 cm * B: 235 cm *
Y:230 cm kapalı kasa kamyon
Cast Folyo ve Yüksek Kalite Kesim Folyosu
kullanılacaktır.
1400 Dpi solvent baskı mürekkebi ile
basılılacaktır.
Logo ve Yazı:
0,80 mikron laminasyon ile kaplanarak sağlanacaktır.
Yüksek Kalite Kesim Folyosu Kullanılarak Plotter İle
Kesilecektir.
Zemin Hazırlığı:
Yüklenici firma tarafından zemine zarar vermeden mevcut görsel ve
MOBIL KANSER TARAMA ARACI BAKIM-ONARIM HİZMETİ/ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
yazılar temizlenip yeni tasarıma uygun hale getirilecektir .
Tasarım:
Uygulama:
Yüklenicinin Başkanlığımıza Sunacağı Alternatifler Arasından
Seçilecektir.
Yüklenici Firma Tarafından
Uygulanacaktır.
4.3- KAMYON GENEL BAKIMI KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER
A.ARAÇ SÜSPANSİYON SİSTEMİ
Araç süspansiyonu mevcut makaslı sistemden hava körüklü sistemine çevrilmesi;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
4 adet özel Z makas yapılacaktır.
4 adet 38x10 körük kullanılacaktır.
4 adet 16 mm körük alt flanşı olacaktır.
4 adet 10 mm körük üst flanşı olacaktır.
8 adet alt makas bağlantısı olacaktır.
2 adet çubuk tahliye kirbiti olacaktır.
2 adet hava ayarlayıcı basınç düşürücü olacaktır.
1 adet elektrikli bobin olacaktır.
1 adet rampa olacaktır.
1 adet seviye ayarlayıcı ventil olacaktır,
Araç Kasasının indirilmesi ve tekrar yüklenmesi
Araç kasası dış alt eteklerinin hidrolik sistemi için gerekli tadilat ve parçaların
takılması
B. MOTOR VE DİĞER EKİPMANLARIN BAKIMI
a. Göstergeler, ikaz/kontrol lambaları, dış lambalara ait kumandalar ve koma çalışmasını
kontrol edilecek çalışmayan ekipmanların arızları giderilecek.
b. Su püskürtücüler ve sileceklerin çalışması kontrol edilecek, gerekiyorsa ayarlanacak
çalışmayan ekipmanların arızları giderilecek.
c. Park freni kumandası çalışması kontrol edilecek çalışmayan ekipmanların arızları
giderilecek.
d. Kalorifer sistemi, klima sistemi (eğer takılı ise), kabin içi ısıtma ünitesi çalışması
kontrol edilecek çalışmayan ekipmanların arızları giderilecek.
e. Motor hata kodları EDS cihazını kullanarak hata kodları kontrol edilecek hatalı
noktalardaki arızalar giderilecektir.
f. Debriyaj hidroliği seviyeyi kontrol edilecek gerekiyorsa tamamlanacak.
g. Kabin ön burcu hasar ve/veya aşınma durumu kontrol edilecek gerekiyorsa
değiştirilecek.
h. Silecek suyu seviyeyi kontrol edilecek gerekiyorsa tamamlanacak.
i. Far ayarları kontrol edilecek gerekiyorsa ayarlanacak.
MOBIL KANSER TARAM A ARACI BAKIM-C
'
'
lRTNAMESİ
Sayfa |5
j. Kapı ve kaput kilit mekanizmaları ve gergilerin çalışması kontrol edilecek, yağlanacak
gerekiyorsa ayarlanacak,
k. Sıvı seviyesini kontrol edilecek, gerekiyorsa tamamlanacak.
1. Şarj durumunu kontrol edilecek, şarj tutuyorsa şarj edilecek.
m. Akü kutup başları temizlenecek gerekiyorsa greslenecek ve çalışması kontrol edilecek,
n. Hava filtresi göstergesinin filtre çıkışında oturduğu huzme temizlenecek,
o. Hava filtresi filtre baca girişi, toz çanağı ve filtresi temizlenecektir,
p. Hava fılitresi değiştirilecektir.
q. Yakıt deposu temiz mazot ile çalkalanacak, yakıt deposu havalandırma valfı basınçlı
hava ile temizlenecektir,
r. Şaft mafsal istavrozları ve kayıcı çatalı, ön dingil king pini, makas burçları, makas
kayıcı pedleri, terazi pimi, stepne taşıyıcı kablo ve çengeli, 2nci dingil pitman kol burcu,
dingil kaldırma şaftı yatağı
s. Çalışmasını kontrol edilecek ve greslenecektir. Hasarlı ve/veya aşınma durumunda
yenisi ile değiştirilecektir,
t. Kasa bağlantı noktaları şasiye zarar verip vermediği kontrol edilecek ve gerekli
müdahaleler yapılacaktır,
u. Kabin kaldırılarak
kabin kilit mekanizması çalışmasını kontrol edilecek ve
greslenecektir.
v. Kep Kilit Karşılığı çalışması kontrol edilecek iç burcu greslenecek gerekirse
değiştirilecek.
w. Kabin süspansiyonu bağlantılarını kontrol edilecek uygun torkuna sıkılacaktır.
x. Kabin kaldırma mekanizması (pompa ve silindir) hidrolik seviyesini kontrol edilecek
gerekiyorsa tamamlanacak,
y. Kablo tesisatı, soğutma sitemi hortumları ve kelepçeleri, yağ hattı, yakıt boruları, fren
boruları, diğer borular ve hortumlar, rotasını, bağlantılarını, hasar, kaçak ve sürtünme
olup olmadığı kontrol edilecek ve gerekli müdahaleler yapılacaktır,
z. Radyatör ve kalorifer hortumları, kelepçeleri hasar ya da kaçak olup olmadığı , sıkılığı
ve sıvı seviyesi kontrol edilecek gerekiyorsa sıvı eklenecektir,
aa. Antifriz derecesi kontrol edilecek (-40 °C) gerekiyorsa antifriz eklemesi yapılacaktır,
bb. Turbo şarj ve intercooler üniteleri ve hava emiş sistemi Turbo emiş ve intercooler çıkış
tarafları kontrol edilecek ziftleşmiş yağ varsa tamir kitabında belirtildiği şekilde
temizlenecek,
cc. Yakıt su ayrıştırıcı filtre elemanını değiştirilecektir,
dd. Yakıt filtresi değiştirilecektir.
ee.Karter havalandırması yağ filtresi değiştirilecektir.
ff. Hidrolik direksiyon sistemi yağ seviyesini kontrol edilecek
gerekiyorsa
tamamlanacaktır.
gg. Kompresör bakımı hava borularını kontrol edilecek ve temizlenecektir,
hh. Subap ayarı kontrol edilecek gerekiyorsa ayarlanacaktır,
ii. V Kayışı durumu ve sıkılığı kontrol edilecek gerekiyorsa ayarlanacaktır,
jj. Külbütör sistemi çalışma ve yağlama kontrolü rölanti devrinde tüm külbütör jetlerinden
yağ geldiği kontrol edilecektir,
kk. Motor yağı, yağ filtresi ve yağ by-pass filtresi değiştirilecektir.
MOBIL KANSER TARAM A ARACI BAKIM-ON,
TNAMESÎ
4.4-JENERATÖR BAKIMI
a.
b.
c.
d.
Motor, alternator, transfer tesisatı ve kontrol panosu genel olarak kontrol edilecektir.
Motorun yağ basıncı ve seviyesi kontrol edilerek gerekirse yağı değiştirilecektir.
Yağ filtreleri yenisi ile değiştirilecektir.
Motor soğutma sistemine ait tüm ekipmanlar kontrol edilerek arıza tespiti durumunda
gereği yapılacaktır.
e. Hava filtresi kontrol edilerek yenisi ile değiştirilecektir.
f. Hava emiş sisteminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilecektir
g. Yakıt seviyesi kontrol edilerek, yakıt filtreleri gerekirse yenisi ile değiştirilecektir.
h. Yakıt- su ayırıcı filtresinin suyu boşaltılarak temizlenecektir
i. Yakıt transfer pompasının çalışması kontrol edilecektir,
j. Yakıt boru ve ikmal tesisatı kontrol edilecektir.
k. Egzoz sisteminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilecektir.
1. Egzoz direnci kontrol edilecektir,
m. Egzoz sisteminde yoğunlaşan su varsa boşaltılacaktır,
n. Egzoz devresine ait askı, destek ve bağlantıları kontrol edilecektir
o. Alternator hava giriş ve çıkış ızgaralarında tıkanıklık olup olmadığına bakılacaktır,
p. Jeneratörde olağan dışı gürültü veya vibrasyon durumu kontrol edilerek, tüm şase
bağlantılarına ait cıvata ve somunlar sıkılacaktır.
q. Vibrasyon takozları kontrol edilecektir,
r. Kartel havalandırma hattı temizlenecektir,
s. Yakıt tankında su ve tortu varsa, temizlenecektir,
t. Jeneratördeki kir ve toz temizlenecektir.
u. Transfer tesisatına ait siviç, kesiciler, baralar ve bağlantılar kontrol edilecektir,
v. Güç transfer şalteri ve kontaktörleri kontrol edilecektir.
w. Kontrol panosu kumanda kabloları bağlantıları kontrol edilecektir.
x. Guvemörün manyetik okuyucusunu kontrol edilerek temizlenecektir,
y. Alternator sargı direnci meğer ile ölçülerek kontrol edilecektir.
z. Akülerin elektrolit seviyesi, şarj durumu ve kutup başlarının temizliği kontrol
edilecektir.
aa. Yağ, ısı, gösterge ve kontrol üniteleri ile çalışma fonksiyonları kontrol edilecektir,
bb. Jeneratör en son gerek görülürse 10 dk yükte çalıştırılarak yağ basıncı, su ısısı, voltaj
ve frekans değerleri kayıt edilecektir,
cc. Çalışma alarmları ve emniyet devreleri kontrol edilecektir.
dd. Jeneratör ile kontrol, güç ve kumanda panoları arası kablo bağlantıları kontrol
edilecektir.
ee. Senkronizasyon sistemine ait jeneratör-OTP '1er ve OTP-PLC panosu arası tüm
parametrelerin görevini yapıp yapmadığı kontrol edilecektir,
ff. Aşırı hararet (termostat),acil durdurma, yağ basınç girişi, aşırı akım girişi, şarj gerilim
girişi, şebeke var girişi, hız sensörü girişi, şebeke girişleri, alternator girişleri, arıza
çıkışı, şebeke kontaktör çıkışı, alternator kontaktör çıkışı, korna çıkışı ( alarm), yakıt-
M OBİL KANSER TARAM A ARACI BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sayfa |7
stop çıkışı, marş çıkışı gibi fonksiyonlara ait kontak veya sinyallerin çalışıp
çalışmadığının kontrolü yapılacaktır,
gg. Jeneratörün yakıt hortumları kontrol edilerek gerekirse yenisi ile değiştirilecektir.
Malzeme ve işçilik ücreti talep edilmeyecektir.
4.5-UPS BAKIMI
a. Kontrol kartları konektörleri ve tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik
kontrollerinin yapılması ( Bütün bağlantıların kontrolü), Elektronik kartların
işlevlerinin kontrolü
b. Soğutma fan gruplarının kontrolü
c. Aküden çalışma testleri ve akülerin kontrolü
d. KGK fonksiyon testlerinin kontrol paneli üzerinden yapılması
e. Kalibrasyon parametrelerin gözden geçirilmesi
f. Topraklama ve tesisat kontrolünün yapılması
g. Cihazın iç ve dış temizliğinin (genel temizliğinin)yapılması
h. Doğrultucunun işlevlerinin kontrolü,
i. Eviricinin işlevlerinin kontrolü,
j. Statik ve Manuel By-pass'ın işlevlerinin kontrolü,
k. KGK’ya gelen elektrik kesilerek yükte iken çıkış verip vermediğinin kontrolü
1. Akü gerilimlerinin şebeke kesilerek kontrol edilmesi ve sonucun servis formuna
yazılması,
m. KGK’nın yüzde kaç yükte çalıştığının ve varsa arıza durumlarının servis formuna
yazılması,
n. KGK içindeki trafoların, kondansatörlerin kontrolü ve ölçülmesi,
o. Arızaların tespiti ve arızalı parçaların orijinal veya muadili ile değiştirilmesi, firma
tarafından yapılacaktır.
4.6-ELEKTRİK SİSTEMİ BAKIMI
a. Kasada bulunan bütün prizler kontrol edilerek çalışmayanlara müdahale edilecektir.
b. Kasada bulunan tüm aydınlatma armatürleri ve anahtarları ile tesisatı kontrol edilerek
arıza olması durumunda müdahale edilecektir.
c. Kasa içi dağıtım panosunun tüm ekipmanlar kontrol edilecek çalışmayan varsa gerekli
müdahale edilecektir.
4.7-KASA BAKIMI
a-Mevcutta tabanda bulunan deforme olmuş yer kaplaması sökülerek, tüm taban
yüzeylerine EN 428 standartlarında en az 2.5 mm kalınlığında idarenin seçeceği PVC
malzeme ile kaplanacaktır.
b-Ana kapı girişi üzerine kapı boyunca taşınma esnasında katlanabilir 45 cm derinliğinde
paslanmaz malzemeden tente yapılacaktır.
c-Mevcutta bulunan iki adet çarpma kapı ile bir adet sürgülü kapının gerekli bakımları
yapılarak çalışır hale getirilecektir.
MOBIL KANSER TARAM A ARACI BAKIM
'
' C ŞARTNAMESİ
d-Kasa etekleri kırmızı yağlı boya ile püskürtme yöntemi kullanılarak iki kat boyanacaktır.
e-Kasa içerisinde bulunan deforme olmuş tüm koltuk ve sandalyelerin gerekli bakın
onarımları yapılacaktır.
5- DEĞERLENDİRME
a. Öngörülmesi durumunda konu iş ile ilgili ihaleye katılan firmalardan en az 3 adet
referans bilgisi ve ilgili telefon numarası istenebilecektir.
İş bu teknik şartname 8 (sekiz) sayfa ve 5 (beş) ana maddeden teşkil olup, tarafımızca
hazırlanarak imza altına alınmıştır. 06.05.2014
MOBİL KANSER TARAM A ARACI BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Download

TC. Sağlık Bakanlığı MOBİL KANSER TARAMA ARACI BAKIM