19.03.2014

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI’NDAN KIRKLARELĠ’YE DEV SULAMA
TESĠSLERĠ…

KIRKLARELĠ’ NĠN BEREKETLĠ TOPRAKLARI SUYA DOYACAK…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli’de
tamamlanan, rehabilite edilen, inşaatı devam eden ve proje safhasındaki aralarında Kırklareli
Sulaması ve Çayırdere Barajı’nın da bulunduğu dev sulama tesisleriyle yaklaşık 253 bin dekar tarım
arazisi suya kavuşacak, Kırklareli’ nin bereketli toprakları suya doyacak.
“Toprağımıza Can Verdik”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2003-2013 yılları arasında DSİ
tarafından inşa edilen Kırklareli’ de hizmete açtığımız modern yeraltı ve yerüstü dev sulama tesisleri
ile zirai verimliliği artırdık, ileri teknolojiden yararlanarak toprağımıza can verdik” diye konuştu.
TRAGEP ile Kırklareli’ nin Yüzü Gülecek
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin Trakya’da kalan kısımlarını kapsayan
Trakya Gelişim Projesi’ nin (TRAGEP) önemini vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, “ TRAGEP ile
Kırklareli’ nin ve proje kapsamında yer alan diğer illerin yüzü gülecek. TRAGEP bölge
kalkınmasının anahtarı olacak” diye konuştu.
TRAGEP’in atıksu arıtımından ağaçlandırmaya, sulamadan içmesuyu teminine, dere
ıslahından taşkın erken uyarı sistemine kadar pek çok alanda yürütülecek dev bir bölgesel
gelişme projesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, proje kapsamında Trakya’ya
10 Milyar TL yatırım yapılması planlandığını sözlerine ekledi.
Ergene Hayata Dönüyor
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Trakya için hayati öneme sahip Ergene
Nehri’nin yanlış şehirleşme ve sanayileşmenin kurbanı olduğunu nehrin kurtarılması için 2011
yılında Şafak Eylem Planı’ nı başlattıklarını belirtti. Plan ile Ergene’ye her alanda tam koruma
sağlandığını, nehrin su kalitesindeki iyileşmenin önemli düzeylere ulaştığını kirlilik göstergesinin
yüzde 79 azaldığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Şafak Eylem Planı ile Ergene hayata
dönüyor” diye konuştu.
Mümbit Topraklarımızı Sulamaya Açtık
Kırklareli’ de tamamlanan ve inşaatı devam eden tesisler ile mümbit toprakların sulamaya
açıldığını, zirai verimliliğin de arttığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Kırklareli’ de çok güzel
hizmetlere imza atılıyor. Adeta destan yazılıyor. 11 yıl önceki Kırklareli’nin halini düşünün. Bir de
şimdiki halini düşünün. Nereden nereye geldi” diye konuştu
Kırklareli’ de sağladıkları tesisler ile sulanmayan arazi bırakmayacaklarını ifade eden,
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu tesisler arasında Kırklareli ve Kızılcıkdere Sulamaları, Kayalıköy
Sulaması Rehabilitasyonu Proje Hazırlaması, Çayırdere Barajı gibi pek çok eser yer alıyor” diye
konuştu.
Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA Tel: 0312 207 67 37 – 38 Faks: 0312 207 67 87
www.ormansu.gov.tr [email protected]
“Çiftçimiz Geleceğe Umutla Bakıyor”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen tesislerle
78 bin dekar araziyi suya kavuşturduklarını, vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Sulanan bu zirai
alanlara inşaatları devam ve rehabilite edilen tesisler ile yaklaşık 175 bin dekar arazi daha eklenecek”
dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ayrıca Kırklareli’ de çiftçilerin geleceğe
artık umutla baktığını ve bu dev tesisler ile Kırklareli’ de sulanmayan arazi bırakmayacaklarını
belirtti.
Download

TRAGEP ile Kırklareli - Orman ve Su İşleri Bakanlığı