ADI-SOYADI:
OKULU:
*DOĞUM TARİHİ:
ADRESİ:
TELEFONU:
E-POSTA:
* Şartname gereği doğum tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.
SORULAR
1. ANAGRAM ( 6 + 2 + 2 PUAN )
Aşağıda karışık olarak verilmiş harflerin hepsini kullanarak önce bir büyük kelime yazınız. Daha
sonra aynı harflerin tamamını tekrar kullanarak iki ayrı küçük kelime yazınız.
ÖRNEK: AAAAĞLMPSS
SAPASAĞLAM
PAS - SAĞLAMA
SORU: AAABIKLMRT
CEVAP: (YÖNERGEYİ SAĞLAYAN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARINA DA PUAN
VERİLMİŞTİR.)
BÜYÜK KELİME
KÜÇÜK KELİME 1
KABARTMALI
ABARTILMAK
KÜÇÜK KELİME 2
MAL
KABARTI
BATIL
RAKAM
2.KAYIP SAYI ( 4 + 4 PUAN )
Bir öğrenci annesini ararken telefonun üzerindeki tuşlar ile bir kural bularak kendisine ŞİFRE oluşturmuştur. Bu kuraldaki sayılar aşağıda verilmiştir. Buna göre, soru işaretli sayıyı ve bu sayılar ile
oluşturulan şifre kelimeyi bulunuz.
81 ? 52 32 83 21 52 43 53
CEVAP:
SAYI
ŞİFRE KELİME
21
TAKEVAKIL
3.ŞİFREYİ ÇÖZ ( 6 PUAN )
Aşağıda bir # bağıntısı verilmiştir.
MURAT # GÖKHAN = 4
EFECAN # GÜLTEN = 9
SERKAN # ABDULLAH = ?
Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?
CEVAP: (YÖNERGEYİ SAĞLAYAN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARINA DA PUAN VERİLMİŞTİR.)
23 = 8
4.DAİREYİ BUL ( 7 PUAN )
Didar, Aylin, Ebru, Mine, Ayça, Zeynep, Hasan ve Gamze 4 katlı ve her katında 2 daire olan bir binada
oturmaktadırlar. Bu kişilerin oturdukları daireler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
• Didar, Hasan’ın üst katında oturmaktadır.
• Mine, Aylin’in alt katında oturmaktadır.
• Didar ile Zeynep’in daireleri farklı taraftadır.
• Gamze ile Aylin’in daireleri aynı taraftadır.
• Zeynep ile Ayça karşılıklı dairelerde oturmaktadır.
• Ebru 3.katta, Gamze 1.katta oturmaktadır.
• Aylin ile Hasan’ın arasında bir kat vardır.
• Didar ile Gamze’nin daireleri farklı taraftadır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
4.kat
3.kat
2.kat
1.kat
AYÇA
ZEYNEP
EBRU
AYLİN
DİDAR
MİNE
HASAN
GAMZE
4.kat
3.kat
2.kat
1.kat
ZEYNEP
AYÇA
AYLİN
EBRU
MİNE
DİDAR
GAMZE
HASAN
5. GİZLİ KELİME ( 7 PUAN )
Her sekizgende bir harf olacak şekilde, eksik harfleri tamamlayarak, saat yönünde ya da saat yönünün
tersinde, harfleri örnekteki gibi yerleştirdiğimizde ortaya çıkan gizli kelimeyi ortadaki sekizgenin içine
yazınız.
ÖRNEK:
B
İ
S
T
BİSİKLET
E
İ
L
K
SORU :
K
A
Ç
L
A
D
R
I
6.EŞİTLİĞİ SAĞLA ( 3+3 PUAN )
Aşağıda verilen satır ve sütundan ikişer kutu silerek eşitlikleri sağlayınız.
(İşlem önceliklerini ihmal etmeyiniz.)
5
+
1
X
9
5
7
3
8
7
+
1
5
= 8 - 3 4 - 4 + 5 3
9
X
4
8
1
9
1.ÇÖZÜM: Satır eşitliğinin solundan 7 rakamını ve sağından ilk 3 rakamını silince
38 + 15 = 8 – 4 – 4 + 53
53 = 53 bulunur.
Sütun eşitliğinin üstünden 9 rakamını ve altından 4 rakamını silince
5 + 1 x 57 = 9 x 8 – 1 – 9
62 = 62 bulunur.
2.ÇÖZÜM: Satır eşitliğinin solundan 3 ve 7 rakamını silince
8 + 15 = 8 – 34 – 4 + 53
23 = 23 bulunur.
Sütun eşitliği yukarıdaki çözüm ile aynıdır.
7. SAYI YERLEŞTİRMECE
Şekilde 25 (5 x 5) adet kare vardır.
Herhangi bir köşeden başlayarak 1’den 25’e kadar (25 dahil) sayılar aşağıdaki kurallara göre yerleştirilecektir:
1) Sayılar yatay, dikey veya çapraz yerleştirilebilir.
2) Sayılar yatay veya dikey yerleştirilirken 2 kare atlanır.
3) Sayılar çapraz yerleştirilirken örnekteki gibi boş kare bırakılmaz.
ÖRNEK:
4
5
3
1
2
Bu kurallara göre, tabloyu doldurunuz.
1
10
15
22
23
16
2
9
14
3
21
7
19
25
8
6
20
24
18
13
11
5
17
12
4
PUANLAMA:
Doğru
yerleştirilen
sayı adedi
6 – 10
11 – 15
16 - 20
21
22
23
24
25
Puan
1
2
3
4
5
6
7
8
NOT: Yukarıda örnek bir çözüm verilmiştir. Bu çözümün simetrileri veya farklı köşeden başlatılanları da jüri tarafından kontrol edilerek yukarıdaki tabloya göre puanlanacaktır.
8.RAKAM AĞACI ( 5 PUAN )
Her dairedeki sayı, dallandığı dairelerdeki sayıların toplamına eşittir.
Örneğin, ağacın gövdesinden yükselen dallardaki 3 dairedeki sayıların toplamı 24’tür.
1’den 9’a kadar tüm rakamları birer kez kullanarak uygun dairelere yerleştirin.
5
6
1
3
2
4
9
7
24
8
9.TAMAMLA ( 2+2+2+1 PUAN )
Aşağıdaki her satırda 1. sözcüğü başlatan, 2. sözcüğü tamamlayan heceler verilmiştir.
Noktalı yerlere öyle heceler yerleştirin ki her satırda anlamlı iki sözcük oluşturun. Bu heceler yukarıdan aşağıya okunduğunda da yeni bir anlamlı sözcük oluştursun.
Sİ
TE
SİR
KAY
RA
KİP
KİR
Pİ
YAZ
TERAPİ
10. LAMBA ( 11 PUAN )
Tablodaki karelere toplam 11 lamba yerleştirip tüm alanın aydınlanmasını sağlayın.
1) Lambalardan çıkan ışınlar yatay ve dikey ilerleyebilir, siyah karelerin arkasına geçemez.
2) Sayılar, bulunduğu kareye kenardan komşu olan karelerdeki lamba sayısını vermektedir.
3) Unutmayın ki her beyaz kare aydınlanmak zorundadır.
Buna göre, aşağıdaki tabloda lambaların yerlerini bulunuz.
(YÖNERGEYİ SAĞLAYAN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARINA DA PUAN VERİLMİŞTİR.)
Download

7 puan