Tiryaki Hasan Paşa İlkokulu - 4/A Sınıfı
*** Çarpma İşlemi Problemler - 2 - ***
Adım Soyadım :……………………………………
Okul Numaram: ………………………….
E
N
E
S
S
E
R
T
1- Bir kütüphanede 22 bölüm, her bölümde
7- 168 sayının çeğreği ile yarısının çarpımı
38 raf ve her rafta 43 kitap vardır. Buna göre bu
kütüphanede kaç kitap vardır?
kaçtır?
Bir okulun öğrenci yemekhanesinde 220
masa varken 184 masa daha ilave edildi ve her
masaya 4 sandalye konuldu. Buna göre bu
okulun kaç öğrencisi vardır?
8
2- Bir çiftlikte
249 tavuk ve 196 koyun
vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayaklarının
toplam sayısı kaçtır?
3- İki sayının farkı 56 dır. Büyük sayı küçük
sayının 8 katı olduğuna göre büyük sayı kaçtır?
6 katı 84 olan sayının tamamı kaçtır?(Ters
işlem)
4-
Cemal günde 57 sayfa Safinaz günde 48
sayfa kitap okuyor.Cemal ile Safinaz bir haftada
kaç sayfa kitap okur?
9-
10- Büyük kasalarda 65 kg, küçük kasalarda 55
kg elma vardır.Manav 12 büyük kasa 13 küçük
kasa elma sattı.Manav kaç kg elma satmıştır?
5 Manav yarım kilosunu 4 liradan aldığı 48
kilo muzdan, 69 kilosunu kilosunu 7 liradan
satmış. Geriye kalan muzları da çürümüş.
Acaba kaç lira kar veya zarar etmiş?
4 katı 72 olan sayının, yarısının 245 ile
çarpımı kaçtır?
6-
11- Pantolon 45 lira gömlek 35 liradır.Mağazacı
17 pantolon 46 gömlek satmıştır.Mağazacı kaç
lira almalıdır?
Bir inek günde 37 litre süt
veriyor.Çiftlikte 60 tane inek olduğuna göre
çiftlikte bir günde kaç litre süt alınır?
12-
E
N
E
S
S
E
R
T
13- Kırtasiyeci günde 58 tane kalem
19-
satıyor.Kırtasiyeci 2 ayda kaç kalem satar?
Bir sınıfta 17 sıra vardır. 5 sırada üçerli ,
geri kalan sırada ikişerli oturmaktadırlar Buna
göre sınıfta kaç kişi vardır?
14- Bir çiçekçi gülleri 4 liradan karanfilleri 7
20- Özgü 3 yıl önce 7 yaşındaydı. Ablasının yaşı
liradan satıyor.Çiçekçi 92 tane gül, 90 tane
karanfil satarsa kaç lira almalıdır?
Özgü'nün yaşının 2 katı olduğuna göre, Özgü ile
ablasının yaşları toplamı kaçtır?
15- Bir okulda 245 öğrenci vardır.Bir öğrenci bir
21-
dönemde 9 kitap okuduğuna göre bu okulda bir
dönemde kaç kitap okunmuştur?
Günde 3 Lt. su içen bir insan, ayda kaç litre
su içer?
22- Bir araba saatte 249 km. yol gitmektedir.
Bu araba 3 saatte kaç km yol gider?
Eren Alpay günde 48 soru çözüyor.Eren
Alpay 35 günde kaç soru çözer?
16-
23 Bir işçi ayda 20 gün çalışmaktadır. Bu işçi
günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira
kazanır?
17-
1 kg bal 35 lira 1 kg peynir 22
liradır.Market 26 kg bal 39 kg peynir satarsa kaç
lira almalıdır?
24 Sinemada 68 çocuk, çocukların 3 katından 9
fazla yetişkin seyirci var. Sinemada kaç yetişkin
seyirci var?
25 İki kişinin yaşları toplamı 84’dir. Birinin yaşı
18- Bir ağaç 98 kg elma veriyor.Cemal amcanın
75 tane elma ağacı olduğuna göre Cemal amca
kaç kg elma almalıdır?
diğerinin iki katı olduğuna göre, büyük olanı kaç
yaşındadır?
Download

Çarpma İşlemi Problemler