Yarının çocuklarına
yarının eğitimi
Zeka Seti nedir?
Çocuklarımızın okullarda öğrenme ve merak
duygularını neden canlı tutamadıkları
bugünün eğitim alanının en zor sorusu. Beş
yaşa kadar her yeni şeyi öğrenmeye çalışan,
merakla her konuda soru soran çocuk nasıl
oluyor da okula başladıktan sonra bu isteğini
kaybedip, öğrenmeye dair olan işleri yük
olarak görmeye başlıyor. Okula başlamadan
öğrenme isteği ve merakıyla anne ve babaları
yoran çocuklar okulla beraber bu konuda daha
çekingen oluyor ve öğrenmeden kaçmaya
çalışıyorlar. Bu sorunun yanıtı öğretme yöntem
ve tekniklerimizde olabilir mi?
Yapılandırılmış, kısıtlayıcı, bilgi yığınları
oluşturan yöntem ve tekniklerimiz çocuğun
öğrenmeden
aldığı
hazzı
köreltiyor.
Öğrenmenin kendisi başlı başına bir ödülken
yürütülen bu programlar nedeniyle öğrenme
için çocuklara ekstra ödüller vermek
zorunda kalıyoruz. Deneyimleme yoluyla
zihnini ve ruhunu doyuran çocuk yöntem ve
programlarımızın altında eziliyor.
İşte bu noktada sizlere Zeka Seti’ni sunuyoruz.
Bu set içerisinde yer alan egzersiz ve oyunlar
tam da bu soruna çözüm olmak için geliştirildi.
Çocuklarımıza öğrenmesi gereken bilgi yığınları
değil “öğrenmeyi öğretmeyi” amaçlıyoruz.
Bunun için de öğrenmenin en önemli
bileşenlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu
sette yaratıcı düşünme ve üretkenlik, eleştirel
düşünme, esnek, özgün ve analitik düşünme,
gözlem ve görsel algılama, zaman ve mekanı
algılama, mantıksal çıkarımlar yapma, değişim
ve sürekliliği algılama becerilerini, karar verme
ve sorun çözme, dili doğru ve etkili kullanmaya
dair becerileri geliştirecek materyalleri
bulacaksınız. Bu becerilerin akademik adlarını
vermeden, yöntemin adını ya da tarifini
yapmadan öğretmeyi hedefliyoruz. Deneyerek
ve sorarak. Denemekten ve sormaktan
korkmadan öğrenmenin erken çocukluktaki
gibi keyfini sürerek ilerlemelerini istiyoruz. Bu
amaçla öğrenmeye dair tüm algılarını harekete
geçirmeyi hedefliyoruz. Bizce bir çocuğun
öğrenme ve okul başarısı öğrenmeden
duyacağı hazza paralel olarak büyük bir
sıçrama yapacaktır. Üstelik bunu yaparken
çocuklarımızı birbirinden ayırmadan, hiçbir
çocuğumuzun geride kalmasına razı olmadan
hareket ediyoruz. Setimizde öğrenme
becerileri dair farklı örnek bulacaksınız. Bu
egzersizlerle çocuklarımızın farkında olmadan
akademik becerilerini ve başarılarını nasıl
yukarı taşıdıklarını gördükçe şaşıracaksınız.
Zeka Seti’nin içeriği nedir?
Zeka Seti Anasınıfı ve İlkokul 1-2-3 ve 4. Sınıflar için
ayrı ayrı hazırlanmış çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır.
Anasınıfı Seti: 2 Kitap, Farkındalık ve Üretkenlik, Şekil
Ver, Çöz Bakalım, Desen Yap, Birleştir, Yerleştir, Sırala
Gitsin, Salla Çiz.
İlkokul 1. ve 2. Sınıf Seti: 2 Kitap, Farkındalık ve
Üretkenlik, Düşünme Becerileri, Beşlik, Kutu Kutu, Diz
Bakalım, Tangram, Salla Uydur.
İlkokul 3. ve 4. Sınıf Seti: 2 Kitap, Farkındalık ve
Üretkenlik, Düşünme Becerileri, Kulekent, Kelime
Avcısı, Yansımalar, Derinlik, Çöz Bakalım, Yaratıcı
Yazarlık
Farkındalık ve Üretkenlik
Kısıtlamalar, sınırlamalar olmadan çocuklarımızın
neler üretebileceğini neler tasarlayabileceğini
görecek ve birlikte kaliteli zaman geçireceğiniz
özel olarak tasarlanmış materyaller ve düşünme
becerileri yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün
aktivitelerden oluşmaktadır. Bu aktiviteler öğrencinin
şekil renk ayrımı yapma, soyut düşünüp somuta
indirgeme becerilerini ve görsel/mekansal zekalarını
geliştirici mahiyettedir. Bir yandan problem çözerek
bir yandan oynama fırsatı veren aktivitelerin çocuklar
üzerindeki geliştirici etkisine şahit olacak, çocukların
örneklerdeki ilişkileri kavradıktan sonra onları hızlıca
ve zevkle yaptığını görecek ve çocuğunuzun hayal
gücü ve üretkenliği karşısında hayrete düşeceksiniz.
Düşünme Becerileri
Önceden tasarlanmış sabit yanıtlar yerine muhtemel
bütün alternatif çözümlere ulaşmak için hayal gücünün
geliştirileceği bu etkinlikte çocuklarımız, kalıplar içinde
değil özgürce kendilerini ifade etme fırsatı bulur.
Farklı durumların farklı bireyler için farklı anlamlar
taşıyabileceğini kavrar. Etrafında gördüğü nesneleri
tanımlar, nesnelere yeni anlamlar ve işlevler kazandırır.
Bir kalıp içinde kalma, var olan bir dizaynda problemi
çözmenin ötesinde kendisi dizayn eder, üretir, sorgular.
Öğretmen öğrenci ve veli öğrenci arasındaki iletişimi
geliştirir. Kaliteli zaman geçirilmesini sağlar.
Şekil Ver
Çocuklar hayal güçleri ile görsel bir şölen yaratacaklar. El-göz-zeka üçlüsü
gelişimine katkıda bulunan bu etkinlikte görülen şeklin, set içerisinden
çıkan parçalarla aynı bakış açısından dizilmesi ve görülen şeklin
oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra özgün dizaynlar yapılabilir.
Çocuklarımızın sanat ve estetik duygularını geliştirir. Geometrik algılarını
kullanmalarını sağlar. Soyut matematiksel ve geometrik kavramları
çocuklarımızın somutlaştırarak öğrenmelerinde yardımcı olur.
Çöz Bakalım
Anlayın, planlayın, eleyin, tasarlayın. Çöz Bakalım
ile çözümü bulun. Çocuklarımız oyun oynayarak
matematiksel denklemler çözsün. Çocukların görsel
dikkat, odaklanma-konsantrasyon, bağlantısal
düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirken
aynı zamanda ipuçlarını kullanarak parçadan
bütüne, bütünden parçaya gitmeyi öğrenecekler ve
sağlam bir anlayış ve mantık becerisi kazanacaklar.
Desen Yap
Çocukların geometriyi sanata dönüştürecekleri,
geometrik şekillerle özgün dizaynlar yapacakları, el
göz koordinasyonu ve hayal güçlerini kullanıp soyut
düşünme becerilerini geliştirebilecekleri bir eğitim
materyali. Desen Yap etkinliği ve parçaları ile bütün parçalar arasındaki ilişki, geometrik şekiller ve analitik
düşünme becerilerini gelişecektir.
Birleştir
Çocukların küçük yaşta edindikleri sağ, sol, üst,
alt, yan vb. kavramlarının analitik geometri ve
matematik alanlarında başarıyı tetiklediğini biliyor
muydunuz? Birleştir etkinliği ile aynı renkteki şekilleri
sınırlı alan içerisinde birleştirmeyi, bunu yaparken
de hiçbir çizginin birbirini kesmeden yapılmasının
amaçlandığı bu etkinlik ile strateji, bütünü görme,
hedefe ulaşma konusunda öğrenciler yetkinliklerini
artıracaklardır.
Yerleştir
Geometri, mimari ve sanatın birleştiği bu etkinlik çocukların
el, göz becerilerini artırırken, konsantrasyon ve motivasyonu
yüksek bireyler yetiştirmede velilere yardımcı olacaktır.
Ürünün parçaları ile çocuğun, bütün - parçalar arasındaki
ilişki, geometrik şekiller ve analitik düşünme becerilerini
gelişecektir.
Sırala Gitsin
Strateji hiç bu kadar önemli olmamıştı. Sırala gitsin etkinliği ile
çocuklar kurallara uygun stratejiler üretmenin yanında yaptığı
hamlelerin hayatı nasıl etkilediğini yaşayarak öğreneceklerdir. Yanlış
atılan bir adımın kendisinden sonraki adımları da nasıl etkilediği
konusunda fikir sahibi olup, odaklanma-konsantrasyon, bağlantısal
düşünme ve problem çözme becerilerini geliştireceklerdir.
Salla Çiz - Salla Uydur
Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı küplerle harekete
geçirirken, bırakın hikayeyi küpler oluştursun. Set
içerisinden küpler üzerinde verilen şekiller yardımı
ile hikayenizi oluşturun. Çocuklar anasınıfında bu
hikayeyle alakalı bir resim çizerken daha üst sınıflarda
bu hikayeyi yazacaklardır. Çocuklar bu eğlenceli
küplerle zaman geçirirken hikaye oluşturma, konuşma
ve kendini ifade etme, el becerilerinin yanında yaratıcı
yazarlık gelişimlerini de sağlayacaklardır.
Beşlik
Çocuklar Beşlik ile hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacaklar.
Sistemleri anlayabilme ve bunlar arasında ilişki kurabilme
konusunda destek olur. Çocuklarımız tercihleri ve
nedenleri arasındaki ilişkiyi anlar. Yapılan bir hamlenin
kendinden sonra gelen hamleleri nasıl etkilediğini görür.
Strateji belirleme ve bunu uygulama konusunda gelişim
sağlar.
Kutu Kutu
Bu deneyim yardımı ile yönler, mantık ve matematik
somutlaşacak ve eğlenceli bir hal alacak.
Çocukların okuduğunu anlama ve yorumlama,
kurallara uygun şekilde hareket etme, olasılık, yer
yön, simetri gibi kavramların gelişmesine katkı
sağlayacaktır.
Diz Bakalım
Farklı renkteki küplerle 3 boyutlu tasarımlar yapacaksınız.
Eğlenceli bir mühendislik deneyimi sizi bekliyor. Bu
etkinlik sayesinde çocuklarımız tümevarıma dayalı
muhakemeyle şekiller arasındaki ilişkiyi belirler, şekil uzay
kabiliyetini geliştirir. Gördüğü şekli aynı bakış açısıyla
yeniden oluşturarak hem analitik zekaları gelişecek hem
de üç boyutlu düşünmeyi öğreneceklerdir.
Yansımalar
Verilen ipuçları ile şifrenin çözülmesinin amaçlandığı
bu etkinlik ile çocukların, bağlantısal düşünme ve
problem çözme becerileri gelişirken aynı zamanda
ipuçlarını kullanarak parçadan bütüne, bütünden
parçaya gitmeyi öğrenecekler ve sağlam bir anlayış
ve mantık becerisi kazanacaklardır. Yansıma kavramı
ile daha da karmaşıklaşan etkinlikte beyin fırtınası
ve çok yönlü düşünme becerileri gelişecektir.
Tangram
Tangram’ın geometri hakkında olumlu duygular geliştirmek,
uzamsal-görselleştirme becerileri kazandırmak, şekilleri
sınıflandırmak, ilişkiler ve geometrik şekiller için sezgisel bir
his geliştirmek, mekansal rotasyon becerilerini geliştirmek,
uyumlu ve benzer olanı tanıtmak gibi daha bir çok faydası
olduğu bilinen bu oyun ile çocuklar dikkat eksikliği, unutkanlık
ve algılama güçlüğü gibi problemlerle başa çıkacak, yer, yön
ilişkisinin yanında, parça ve bütün ilişkisini de öğreneceklerdir.
Kulekent
Çocuklar kenti oluştururken bazen deneyip yanılacaklar, bazen
de çok zorlanacaklar, ancak birçok ipucunu birleştirerek sonuç
almaya yönelip çoklu düşünme becerilerini geliştirecekler.
Birçok ipucu arasından öncelik sırasının hangisinde olacağını
belirleyip diğer ipuçları ile birleştirerek en hızlı şekilde çözüme
gidecekler. Bu sayede hem stratejik ve analitik düşünme
becerileri gelişirken, hem de bütün parça ilişkisinin yanında,
odaklanma-konsantrasyon, bağlantısal düşünme ve problem
çözme becerilerini geliştireceklerdir.
Kelime Avcısı
Verilen ipuçları ile şifrenin çözülmesinin amaçlandığı bu
etkinlik ile çocukların, bağlantısal düşünme ve problem
çözme becerileri gelişirken aynı zamanda ipuçlarını
kullanarak parçadan bütüne, bütünden parçaya gitmeyi
öğrenecekler ve sağlam bir anlayış ve mantık becerisi
kazanacaklardır.
Derinlik
Üç boyut algısını uygulama ile öğretecek eğlenceli
bir deneyim. Çocuklara nesnelerle ilgili uzay, mekân,
hacim, boyut, açı, yön ilişkilerini öğretir. Görsel
algıyı ve uzamsal yeteneği geliştirir. Çocuklar basit
mimari şekiller yaparak yapıların nasıl ortaya çıktığı,
fonksiyonları ve estetik görünüşleri hakkında fikir
edinir, tümevarıma dayalı muhakemeyle şekiller
arasındaki ilişkiyi belirler, şekil uzay kabiliyetini
geliştirir. Gördüğü şekli üç boyutlu gözlük yardımı
ile aynı bakış açısıyla yeniden çizerek hem analitik
zekaları gelişecek hem de üç boyutlu düşünmeyi
öğreneceklerdir.
Yaratıcı Yazarlık
Çocuklar onlara verilen bir konu hakkında kendi kurmaca
metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya
koyabilecek, içgörü kazanacak, temel yazım ve kurmaca
teknikleri hakkında bilgi düzeylerini yükseltebileceklerdir.
Neden Zeka Seti ?
•Türkiye’nin ilk ve bir numaralı “Düşünme Becerileri” eğitim programı,
•30 haftaya bölünmüş, seviye seviye becerileri artırmayı hedefleyen kitap ve materyaller,
•Gerek okulda gerekse evde takip edilebilinecek zeka gelişimi alanında komple kaynak,
•Alternatif ve benzersiz bir eğitim yöntemi,
•Düşünmeyi öğretmeye dayalı, öğrencilerin severek, isteyerek tüm sınıfın katılımıyla
gerçekleşecek eğlenceli etkinlikler,
•Bilim ve Sanat Merkezleri, Tevitöl, ALES, YGS vb. sınavlarda sorulan mantık ve zeka
sorularına hazırlık,
•Zeka ve Akıl Oyunları Dersi için başka materyale gerek duymadan ders işleyebilme,
Zeka Seti’nin Faydaları
•Öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi,
•Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi,
•Hızlı ve doğru karar vermesi,
•Sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi,
•Gerek bireysel, gerekse takım halinde ve rekabet ortamında
çalışma becerileri
geliştirmesi,
•Problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi,
•Problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi,
•Farklı bakış açıları oluşturabilmeleri,
•Problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri,
•Bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri,
•Akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini
geliştirmeleri
konularında fayda sağlayacaktır.
Bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha
iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli
çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve
stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.
New Line Education
Basım Yayın Eğitim
Danışmanlık Reklam Ticaret Limited Şirketi
Üsküdar Vergi Dairesi: 6310659160
Çengelköy Mahallesi Çengelköy
Caddesi No: 34A/3 Üsküdar İstanbul
www.zekaseti.com
Sorularınız için:
[email protected]
Kurumsal Satış:
kurumsal@ zekaseti.com
facebook.com/zekaseti
@zekaseti
Download

ZEKA SETİ