suny.metu.edu.tr
İngilizce Öğretmenliği
Günümüzün değişen ekonomik ve sosyal koşulları geleneksel öğretmen yetiştirme modellerinin dışına çıkan çok yönlü ve
çok seçenekli eğitim programlarının gereğini artırmıştır. Bu anlayıştan yola çıkarak, ODTÜ Yabancı Diller Eğitim Bölümü,
SUNY (New York Eyalet Üniversitesi)-New Paltz ile ortak bir lisans programı geliştirmiş ve program 2004-05 akademik
yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Bu programa kabul edilen öğrenciler dört yıllık öğrenimlerinin birinci, ikinci ve dördüncü yıllarını ODTÜ'de, üçüncü yılı ve bu
yıldan önce ve sonra olmak üzere iki yaz dönemini SUNY-New Paltz Üniversitesi'nde tamamlayacaklardır. 1828 yılında
kurulan New Paltz Üniversitesi Amerika'nın en eski ve köklü üniversitelerinden olup öğrencinin kendisini entelektüel, kültürel
ve sosyal olarak gelişmesini temel alan mükemmeliyetçi eğitim ve öğretim anlayışını benimsemiştir. Hudson nehri
çevresindeki kampüs doğa güzelliğinin yanı sıra teknolojik olanaklar da sunmaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler biri ODTÜ'den, diğeri de SUNY-New Paltz'tan olmak üzere iki ayrı diploma alacaklardır.
ODTÜ'den alacakları diploma, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik yapabilmek için şart koştuğu derslerin
alındığını gösteren "İngilizce Öğretmenliği" diplomasıdır. SUNY-New Paltz'tan alacakları diploma ise "Liberal Studies"
(İnsan ve Toplum Bilimleri) alanında olacaktır. Bu ortak programdan mezun olacak öğrenciler:
• Lisans eğitimleri süresince hem Türkiye'nin hem de ABD'nin saygın eğitim kurumlarında öğrenim görecekler ve her iki
kurumdan ayrı birer diplomaya sahip olacaklar,
• İki farklı kültürü tanıyıp karşılaştırma olanağını bulacaklar,
• ODTÜ'de aldıkları dil temelini New Paltz'da İngilizcenin doğal ortamında geliştirecekler,
• İki üniversitenin sunduğu olanaklar sayesinde modern öğretmenlik eğitiminin tüm alt alanlarını kapsayan temel dersleri
almanın yanı sıra ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmalarını sağlayacak zengin seçmeli ders yelpazesinden yararlanacaklar,
• ODTÜ'den alacakları İngilizce Öğretmenliği diploması ve SUNY-New Paltz'tan alacakları "Liberal Studies" diploması
sayesinde profesyonel bilgi ve beceri sentezi oluşturacaklardır.
İş Olanakları
Bu programın mezunları için iş olanakları
çok geniştir. İngilizce Öğretmenliği diploması sayesinde Türk eğitim sisteminin her
düzeyinde İngilizce öğretmenliği yapabileceklerdir. Buna ek olarak, "Liberal
Studies" programında sunulan eğitim
kapsamındaki psikoloji, sosyoloji, felsefe,
dilbilim ve edebiyat dersleri sayesinde ek
bir bilgi birikimine sahip olacaklardır.
Kamu ve özel sektörde turizm, bankacılık,
halkla ilişkiler, insan kaynakları, reklamcılık, çevirmenlik gibi dil ve sosyal bilgi
gerektiren alanlarda iş bulabileceklerdir.
Birinci Dönem (ODTÜ)
TEFL
171 Yazılı Anlatım I
TEFL
173 Eleştirel Okuma ve Düşünme I
TEFL
175 Sözlü İletişim I
TEFL
177 Edebiyata Giriş
ENG
105 TOEFL IBT 1
EDS
200 Eğitim Bilimlerine Giriş
TURK 103 Türkçe: Yazılı İletişim
IS
100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş
Kredi
3
3
3
3
3
2
-
İkinci Dönem (ODTÜ)
TEFL
172 Yazılı Anlatım II
TEFL
174 Eleştirel Okuma ve Düşünme II
TEFL
176 Sözlü İletişim II
TEFL
182 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
TEFL
273 Dilbilimine Giriş I
ENG
106 TOEFL IBT 2
TURK 104 Türkçe: Sözlü Anlatım
Kredi
3
3
3
3
3
2
Üçüncü Dönem (ODTÜ)
TEFL
274 Dilbilime Giriş II
TEFL
275 İngiliz Edebiyatı
TEFL
277 İngilizce Öğretim Yöntemleri I
TEFL
279 Sözcük Bilgisi
TEFL
281 Araştırma Yöntemleri
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi
3
3
3
3
3
-
Dördüncü Dönem (ODTÜ)
TEFL
271 Dil Edinimi
TEFL
278 İngilizce Öğretim Yöntemleri II
TEFL
280 İngiliz Romanı I
TEFL
282 İngilizce Dil Yapısı
TEFL
286 İngilizce-Türkçe Çeviri
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi
3
3
3
3
3
-
Yaz Okulu I (NEW PALTZ)
EDS 38365 Eğitim Psikolojisi
Sanat (Seçmeli Ders)
Kredi
3
3
UNUTMAYINIZ
Beşinci Dönem (NEW PALTZ)
SED
356 Öğretim Teknolojileri
SED
577 Uygulamalı Dilbilim I
Matematik (Seçmeli Ders)
Alan Dersi
Alan Dersi
Doğa Bilimleri (Seçmeli Dersi)
Kredi
3
3
3
3
3
3
Altıncı Dönem (NEW PALTZ)
EDS 340
Eğitimin Sosyolojik ve Felsefi Temelleri
SED 453
Ölçme ve Program Geliştir. Giriş
SED 333
İng. Öğretimi ve Değerlendirme
SED 580
Uygulamalı Dilbilim
Alan Dersi
Alan Dersi
Kredi
3
Yaz Okulu II (NEW PALTZ)
Alan Dersi
Alan Dersi
Kredi
3
3
Yedinci Dönem (ODTÜ)
TEFL
487 Materyal Uyarlama ve Geliştirme
TEFL
489 Çocuklara İngilizce Öğretimi
TEFL
491 İngiliz Tiyatrosu
EDS
304 Sınıf Yönetimi
EDS
424 Rehberlik
Kredi
3
3
3
3
3
Sekizinci Dönem (ODTÜ)
TEFL
490 Öğretmenlik Uygulaması
TEFL
492 İngiliz Şiiri
TEFL
494 İngiliz Romanı II
TEFL
496 İngilizce-Türkçe Çeviri
EDS
416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Kredi
5
3
3
3
3
3
3
3
3
Download

İngilizce Öğretmenliği