8. sınıf öğrencilerine yönelik
ödüllü
olimpiyatı
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
ÖĞRENCİ
iPhone5S
ÖĞRETMEN 1.500
OKUL
Plaket
ÖĞRENCİ
Yeni iPad
ÖĞRETMEN 1.200
OKUL
Plaket
3.lük Ödülü
ÖĞRENCİ
iPad Mini
ÖĞRETMEN 1.000
OKUL
Plaket
Jüri Özel Ödülü
ÖĞRENCİ
iPod Touch
ÖĞRETMEN 700
OKUL
Plaket
Başvuru Koşulları ve Ayrıntılı Bilgi İçin;
Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:16 Çankaya-ANKARA • Tel: 0312 286 85 85 / 1226-1227
NEDEN MATEMATİK OLİMPİYATI?
Matematik insan aklının yarattığı en büyük değerdir. Bu değer, çağlar boyu yeni
kuşaklara büyüyerek ulaşmış ve ulaşacaktır. İnsanlığa hizmet ederek, her zaman doğru
ve taze kalarak evrenselliğini koruyacaktır.
Erken yaşlarda, bilimsel çalışmalara hazırlanmanın gençlerin kişisel gelişimleri açısından
önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu gerçekten hareketle onların matematiksel düşünme
becerisini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Özel Arı Okulları olarak da eğitim-öğretim
programlarımızı bu bilinçle planlamaktayız.
Matematik alanında iddialı gençlerin, bu alandaki ilgilerini artırmak ve onları
desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiğimiz “Ödüllü Matematik Olimpiyatı”mızın
bu yıl Ankara ili genelinde 6. sını yapıyoruz. Bu etkinlikle, ülkemizin gelecekte gereksinim
duyacağı matematikçilerin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik üzerimize düşen
görevi yerine getirmeye çalışmaktayız.
ÖDÜLLÜ MATEMATİK OLİMPİYATI İÇERİĞİ
Matematik Olimpiyatı, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf müfredat programında yer alan
konuların kazanımları doğrultusunda hazırlanmış 5 seçenekli 20 tane çoktan seçmeli ve
4 tane klasik sorudan oluşmaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
• Matematik Olimpiyatına, Ankara’da bulunan ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrenciler başvurabilir.
• Başvuru formları, öğrencinin okuduğu okul müdürlüğünün bilgisi dahilinde kabul edilir.
• Bir okuldan en fazla 3 öğrenci katılabilir.
ÖDÜLLÜ MATEMATİK OLİMPİYATI TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
: 24 Mart 2014 / 28 Nisan 2014
Sınav Tarihi
: 03 Mayıs 2014 Cumartesi
Sınav Yeri
: Arı Okulları Kampüsü
Sınav Saati
: 10.00
Sınav Değerlendirmesi
: 05-06 Mayıs 2014
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni : 07 Mayıs 2014 Çarşamba / Saat: 10:00
Tüm başvuru işlemleri internet üzerinden www.ariokullari.k12.tr adresine ya da şahsen
Özel Arı Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Download

Broşür 2014.indd - Özel Arı Okulları