B‹L‹MSEL KURUL
Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu
İKÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Rengin Ünver
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Sermin Onaygil
İTÜ Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk
YTÜ Mimarlık Fakültesi
ULUSLARARASI
ISIK YILI
2015
20. KURULUŞ YILI
Prof. Dr. Alpin Köknel Yener
İTÜ Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Önder Güler
İTÜ Enerji Enstitüsü
Doç. Dr. Banu Manav
İKÜ Sanat Tasarım Fakültesi
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Rengin Ünver
Prof. Dr. Sermin Onaygil
Prof. Dr. Alpin Köknel Yener
Doç. Dr. Banu Manav
Dr. Emre Erkin
Elk. Müh. Kevork Benlioğlu
Yük. Mim. Nergiz Arifoğlu
Kongre Sekretaryası
Emre Erkin
Kevork Benlioğlu
Feride Şener Yılmaz
Esra Küçükkılıç Özcan
Aydınlatma Türk Milli Komitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Enerji Enstitüsü
Ayazağa Kampüsü
34469, Maslak - İstanbul
Tel : 0212 2856050
Faks : 0212 2856051
e-posta : [email protected]
http://www.atmk.org.tr
10. ULUSAL
AYDINLATMA KONGRESİ
16-18 Nisan 2015
İDTM Fuar Alanı
Yeşilköy - İstanbul
İLK DUYURU
DAVET
ÖZEL KONU
KONGRE TAKVİMİ
2015 yılında kuruluşunun 20. yılını kutlayacak
Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik
olan
Enerji verimli sistemlerin ve doğa dostu teknolojilerin
hızlı gelişimi, birçok alanda olduğu gibi Aydınlatma
Bilim Alanı’nda da karşılık bulmakta ve bu alanda
farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten kişilerin de ilgi
odağı haline gelmektedir.
• 14 Kasım 2014
Bildiri özetlerinin gönderilme tarihi
• 15 Aralık 2014
Özet değerlendirme sonuçlarının
bildirilmesi
• 6 Mart 2015
Bildirilerin son gönderilme tarihi
Aydınlatma
Türk
Milli
Komitesi
olarak
gelenekselleştirdiğimiz Ulusal Aydınlatma Kongresi
ve Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı’na
sizleri davet etmekten büyük onur duyuyoruz. 10.
Ulusal Aydınlatma Kongresi 16-18 Nisan 2015 ve
9. Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı 16-19
Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret
Merkezi’nde (İDTM) gerçekleştirilecektir.
Kongrenin amacı aydınlatma sektöründe araştırma,
tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda
Doğal ve yapay aydınlatma alanlarında yürütülen
bilimsel çalışmalar tasarım, uygulama ve teknolojik
gelişmelere ışık tutmaktadır. Bu kapsamda, yenilikçi
fikirler, akılcı çözümler, rekabetçi stratejiler ve çevreye
uyumlu yaklaşımlar aydınlatma teknolojilerindeki
gelişmeler açısından giderek öne çıkmaktadır.
çalışan kişileri bir araya getirmek, yeni gelişmeleri
tartışmak, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını
sağlamaktır. 10. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin özel
konusu “Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik”
olarak belirlenmiştir.
GENEL KONULAR
• Görme ve renk
• Işık ve ışınımın fiziksel ölçümü
• İç aydınlatma
• Dış aydınlatma
• Ulaşımda aydınlatma ve sinyalizasyon
• Fotobiyoloji ve fotokimya
• Aydınlatmanın genel konuları (terminoloji, eğitim,
aydınlatmada enerji etkin tasarım ilkeleri,
aydınlatma ve sağlık, ışık kaynakları ve aydınlatma
aygıtları vb.)
• Görüntü teknolojisi
Günümüzde artan enerji tüketimi ve maliyetler
doğrultusunda, aydınlatmada verimlilik kavramı
daha da önem kazanmıştır. Aydınlatma alanındaki
yeni teknolojilerin amacı, gerekli görsel koşulların
sağlanmasının yanı sıra, güvenli ve enerji verimli
sistemler oluşturmaktır. Kongre süresince, aydınlatma
alanında çalışan bilim insanları ve sektör temsilcileri,
“Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik”
konularını ortak bir platformda detaylı olarak irdeleme
ve tartışma olanağı bulacaklardır.
Genel konuların yanı sıra “Aydınlatmada Yeni
Teknolojiler ve Verimlilik” özel konulu 10. Ulusal
Aydınlatma Kongresi’nde aşağıda sıralanan konu
başlıkları ele alınacaktır;
• Aydınlatma ve verimlilik
• Aydınlatmada yeni teknolojiler
• LED - OLED teknolojileri ve uygulamaları
• Kontrol ve otomasyon sistemleri
• Standart, yönetmelik ve uygulamalar
katılımcılara
Bildiri Özeti: Çalışmanın amacı, yöntemi ve
beklenen sonuçlarını kapsayan en az 400 kelimelik
bildiri özetlerinin Kongre Sekreterliği’ne gönderilmesi
gerekmektedir.
KAYIT
Kongreye katılabilmek için www.atmk.org.tr
adresindeki Kongre Kayıt Formu’nun doldurulması
gerekmektedir. Kongre kayıt ücreti bildiri
kitabını, oturum aralarındaki ikramları ve açılış
kokteylini kapsamaktadır. Kayıt ücretinin ATMK
hesabına yatırılması ve banka dekontunun Kongre
Sekreterliği’ne iletilmesi rica olunur.
6 Mart 2015
öncesi
6 Mart 2015
sonrası
Kayıt Ücreti
150 TL
200 TL
ATMK Üyeleri
100 TL
150 TL
Öğrenci
50 TL
75 TL
Kongreye, sadece izleyici olarak katılmak
isteyenlerden ücret alınmayacaktır. Bu durumda da
Kongre Kayıt Formu doldurulmalıdır. Öğrencilerin
ise eğitim durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
Banka Hesap Bilgileri
Türkiye İş Bankası Yıldız Teknik Üniversitesi Şb.
Şb. Kodu:1199 Hesap No: 3090463
IBAN No: TR 740006400000111993090463
Download

10. ulusal aydınlatma kongresi 20. kuruluş yılı ilk duyuru