İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
2013-2014 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı
2 Haziran 2014
Saat
3 Haziran 2014
MIM 4030 İlk Çağ ve
Batı Mimarlığı Tarihi
MIM 0504
Yapı Bilgi Modelleme
1000
1200
5 Haziran 2014
6 Haziran 2014
MIM 4020 Yapı Biligisi III
MIM 4022 Taşıyıcı
Sistemler I
Yrd.Doç.Dr. Erdal
COŞKUN
B1-1
Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKİN
Öğr.Gör.Leon MİTRANİ
MTS-I-II-III
MIM 4024 A Fiziksel Çevre
Kontrolü I
Prof.Dr.Mehmet Şener
KÜÇÜKDOĞU
Doç.Dr. Esra
BOSTANCIOĞLU
N
Doç.Dr. Aygül Ağır
ZA1 & B1-7
Yrd.Doç.Dr. Emrah
TÜRKYILMAZ
Mim.LAB (10)
(ŞUBE 1ve 2)
MIM 0109 Mimarlıkta
Mekansal Okuma
Doç.Dr. Esra FİDANOĞLU
2B-03/05
4 Haziran 2014
MIM 0203 Yapılarda
Akustik sorunları ve Ses
Yalıtımları
Doç.Dr. Esin
KASAPOĞLU
2B-03/05
İletişim Metinleri
Çözümlemeleri II
Prof.Dr. Rengin
KÜÇÜKERDOĞAN
B1-3
MIM 0107
İç Mekan Tasarımı
Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK
2B-07/09
MIM 2022 Yapı
Mekaniği
(B Şubesi)
Yrd.Doç.Dr. Erdal
COŞKUN
Z-D-3
TR2001 Türkçe II
(Yabancı Öğrenciler)
Amfi B1-3
B1-2 B1-3
MIM 2022 Yapı
Mekaniği
(A Şubesi)
Yrd.Doç.Dr. Gökhan
YAZICI
B1-6 B1-7
YDI 2001 Yabancı Dil II
B1-3/ 3B-12/14/16
1200
1400
TR2001 Türkçe II
Amfi B1-1
MIM 0315 İstanbul’da
MIM0207 Yapılarda Isı
Saray Mimarisi ve Koruma Sorunları ve Isı Yalıtımları
Sorunları
Doç.Dr.Esra
Prof.Dr. Nadide SEÇKİN
2B-03/05
MIM 8025
Mimarlık ve Mesleki
Uygulama
Öğr.Gör.Raife KARATAŞ
B1-7
MIM 4040 Kentsel Tasarım
İlkeleri
Doç.Dr. Evrim TÖRE
B1-1
MIM 0402
Kentsel Morfoloji
Prof.Dr. Cengiz
GİRİTLİOĞLU
2B-03/05
MIM 2030 Mimarlık
Kavramları
Prof.Dr.Ayhan USTA
B1-3
MIM 0113 Sinema,
Modernlik ve Mimarlık
II
Doç.Dr.Hakkı YIRTICI
ZD4
Yaşam Kültürü
B Grubu
Öğr.Gör. Serfiraz Ergün
B1-3
BOSTANCIOĞLU
2B-16
Toplumn ve Cinsiyet
1400
1600
Z-D-1
MIM 2010 Bilgisayar Ort.
Anlatım Teknikleri
(A ve B Şubeleri)
Doç.Dr. Esra
BOSTANCIOĞLU
Doç.Dr. Evrim TÖRE
(CATS Üzerinden Ödev
Teslimi)
İletişim Dili
Doç.Dr. Işıl Zeybek
B1-3
MIM 2020 Yapı Bilgisi I
Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU
Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKİN
B1-2 B1-3
Türk Medyasının Küresel
Sorunları ve
Çözümlemeleri
Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN
B1-3
MIM 0205 Güncel Yapı
Malzemeleri
Öğr.Gör.Leon MİTRANİ
MTS-I (10)
Araş.Gör.Dr. Serhat KUT
MIM 0126 Mimari Proje
Yarışmalarında Tasarım ve
Sunum Yaklaşımları
Prof.Dr. Ayhan USTA
2B-07/09
MIM 6025 Mimarlık
Ekonomisi
Doç.Dr. Esra
BOSTANCIOĞLU
B1-1 B1-2
MIM 0123 Mimarlıkta
Yalınlık ve Karmaşıklık
Yrd.Doç.Dr. Ömer
SAATCİOĞLU
2B-16
Kültürel ve Ulusal Medya
Formasyonu
B Grubu
Öğr.Gör. Serfiraz Ergün
B1-3
MIMU0004
BİÇİMİN SERÜVENİ II
(Şube 1 ve 2 )
Öğr.Gör.Müfide AKSOY
(7) SEA
MIM 0105
İnsan Davranışları ve
Mimarlık
Yrd.Doç.Dr.Evren Burak
ENGİNÖZ
2B-03/05
1600
1800
Demokrasi Kültürü
Z-D-4
Liderlik Eğitimi
4B-04/06
4B-07/09
Girişimcilik
B1-1
1800
2000
ATA2001 Ata. İlk.ve
İnk.Tarihi II
(Yabancı Uyruklu
Öğrenciler)
ATA2001 Ata. İlk.ve
İnk.Tarihi II
Amfi Z-A-2
Amfi Z-A-1
MIMU 0003 MODELAJ
Öğr.Gör. Müfide AKSOY
SEA
(5)
MIM 0702 Academic
Writing and
Presentation
Okutman Özay ŞEKER
2B-03/05
MİM 0102 Mimaride
Psikoloji
Doç.Dr.Emel BİRER
2B-16
MIM 0125 Güneş
Dekatlonu
ARC0005 Yapılarda
Güneş Enerjisi
Yrd.Doç.Dr. Ömer
SAATCİOĞLU
2B-16
MIM 2021 Malzeme
Doç.Dr. Esin
KASAPOĞLU
B1-1 & B1-2
MTS- Mimarlık Tasarım Atölyesi
SEA- Sanat Eğitim Atölyesi
Mim.LAB.- Mimarlık Bilgisayar Laboratuvarı
MIM 0108 Kültür,
Konut ve Tasarım
Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK
1C-04/06
MIM 0120 Mimari
Perspektif
Yrd.Doç.Dr. Yasemin
YAZICI
MTS-II
(10)
ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY
FACULTY OF ARCHITECTURE
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
2013-2014 SPRING SEMESTER MAKE UP EXAM PROGRAM
June 2, 2014
Hours
June 3, 2014
June 4, 2014
ARC 4040 Principles of Urban Design
1000
1200
Asc.Prof.Dr. Evrim TÖRE
MTS-IV+2B-03/05
June 5, 2014
ARC 4022 Structural Systems I
ARC 0504 Building
Information Modelling
Asst.Prof.Dr. Gökhan YAZICI
2B-07/09
Lec. Altuğ SARIYAR
Mim.LAB (10)
June 6, 2014
ARC 2021 Building
Material
Asst.Prof.Dr. Ömer
SAATCIOĞLU
3B-03/05
TR2001 Turkish II
(For Foreign Students)
Amfi B1-3
ARC 2022 Building Mechanics
12
1400
00
Asst.Prof.Dr. Ahmet Anıl DİNDAR
YDI 2001 Foreign
Language II
B1-3/ 3B-12/14/16
2B-07/09
TR2001 Turkish II
ARC 4030 History of
Antiquity and Western
Architecture
Asc.Prof.Dr. Ege ULUCA
TÜMER
2B-03/05
Amfi B1-1
ARC 2030 Concepts of Architecture
Prof.Dr.Neslihan DOSTOĞLU
ARC 4024 Pyhsical
Environmental Control
I
1C-01
1400
1600
ARC 0502 Architecture in Cybernetic Age
ARC 2020 Building
Science I
Ast.Prof.Dr. Serhat KUT
Prof.Dr. Ayşe Nil
TÜRKERİ
Asc.Prof.Dr. Banu
MANAV
1B-01
(Submissions on CATS)
(15)
MTS I
ARC 0213 Structural Problems of Traditional
Buildings
Asst.Prof.Dr. Gökhan YAZICI
1C-01
AARC 4020 Building
Science III
Prof.Dr. Ayşe Nil
TÜRKERİ
16
1800
00
ATA2001 Atatürk's
Principles and History of
Turkish Revolution II
Amfi Z-A-2
(5)
MTS I
ATA2001 Atatürk's
Principles and History of
Turkish Revolution II
(For Foreign Students
Amfi Z-A-1
1800
2000
MTS- Architecture Design Studio
SEA- Art Studio
Mim.LAB- Architectural Computing Laboratory
ARC 2010 Computer
Aided Presentation
Skills
Ast.Prof.Dr. Serhat KUT
(Submissions on CATS)
Download

Saat 2 Haziran 2014 3 Haziran 2014 4 Haziran 2014 5 Haziran