MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
KONU: İMATO 6S-2014
3.
Güvenin üç küçük kız kardeşi var. Her bir
kızın tam olarak 2 erkek kardeşi var. Bu ailede insan
sayısı neye eşittir?
1. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 1 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (1-20)
1.
Mine ve arkadaşı Emine’nin evleri arasındaki
uzaklık aşağıdaki şekilde bir ölçek gösterimi ile
verilmiştir. Bu ölçeğin yarısı , çeyreği ve sekizde biri
şekilde işaretlenmiştir.
A) 5
B) 7
C) 8
D) 9
3 KIZ KARDEŞ + 2 ERKEK KARDEŞ + ANNE +
BABA
CEVAP :B
İki ev arasındaki gerçek uzaklık neye eşittir?
A) 600 m
B) 800 m
C) 1600 m
D) 2 km
Sekiz de biri 200 m ise tamamı 8.200 = 1600 m
CEVAP : C
4.
Mehmet her 15 dakikada bir hap almaktadır.
İlk hapını saat 11:05 de alırsa, dördüncü hapını ne
zaman alır?
2.
Nuri şekildeki trafik talim bölgesinde araba
kullanmayı öğreniyor. Arabasıyla sağa dönebilirken,
sola dönememektedir. Nuri ok yönünde başlayarak A
noktasından B noktasına ulaşmak için yapabileceği
dönüşlerin en küçük sayısı neye eşittir?
A) 11:40
B) 11:50
C) 11:55
D) 12:00
Ilk hapı: 11:05
Ikinci hapı: 11:20
Üçüncü hapı : 11:35
Dördüncü hapı: 11:50
CEVAP : B
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
CEVAP : B
1
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
5.
İki çember çizerek, şekildeki gibi üç bölgeden
oluşan bir şekil elde ederiz. İki kare çizerek en fazla
kaç bölge elde edebiliriz?
A) 3
B) 5
C) 6
7.
Metin şekildeki gibi sarı bir kare yaprak kağıt
üzerine mavi boyayla değişik şekiller yapmaktadır.
Elde ettiği bu mavi şekillerden kaç tanesinin
çevresi başlangıçtaki sarı yaprak kağıdının
çevresiyle aynıdır.
D) 9
A) 2
B) 3
C) 4
21,22,24,25
olmak üzere 4 sayı
B) 3
C) 4
D) 5
CEVAP : C
CEVAP: D
6.
36 sayısı birler basamağındaki sayıya
bölünebilme özelliğine sahip bir sayıdır, çünkü 36
sayısı 6 ile bölünebilmektedir. 38 sayısı bu özelliğe
sahip değildir. Bu özelliğe sahip olan 20 ve 30
arasındaki sayıların sayısı neye eşittir?
A) 2
KONU: İMATO 6S-2014
8.
Şekilde, sayabileceğimiz her hangi bir ebatta
ki tüm karelerin sayısı neye eşittir?
D) 5
CEVAP :C
A) 27
B) 25
1 br2 karelerin sayısı
2 br2 karelerin sayısı
3 br2 karelerin sayısı
4 br2 karelerin sayısı
5 br2 karelerin sayısı
C) 15
D) 19
13
4
5
4
1
CEVAP :A
2
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
9.
Kenar uzunluğu 3 cm olan ağaçtan yapılmış
bir küpün bir köşesinden kenar uzunluğu 1 cm olan
bir küp çıkarıldığında yüzey sayısı 9 olmaktadır. Bu
küpün tüm köşelerinden kenar uzunluğu 1 cm olan
küpler çıkarılırsa toplam yüzey sayısı neye eşit
olacaktır?
KONU: İMATO 6S-2014
11.
Bir düğünde 40 tane zeybek ve 28 tane efe
bulunmaktadır. Bu folklorcuların tüm yüzleri içeri
doğru olacak şekilde el ele bir çember etrafında halay
çekerler. Tam olarak 18 zeybek sağ elini bir efeye
uzatmıştır. Bir efeye sol elini uzatan zeybek sayısı
neye eşittir?
A) 18
B) 9
C) 28
D) 14
18 zeybek sağ elini efeye uzattı ise, 18 zeybekte sol
elini efeye uzatmak zorunda, sol elini efeye uzatan
başka bir zeybek olursa mutlaka sağ elini uzatan
zeybek sayısı artar.
A) 36
B) 20
C) 24
D) 30
CEVAP : A
Bir köşeden çıkarıldığında yüzey sayısı 3 arttığına
gore 8 köşeden çıkarıldığında 8.3= 24 tane yüzey
artar.
Toplam yüzey sayısı 24 +6 = 30 olur.
12.
Üç ardışık çift sayının toplamı 174 dür. Bu
sayıların en büyüğü neye eşittir?
A) 58
B) 62
C) 59
D) 60
CEVAP :D
x + x +2 + x+4 = 174
3x + 6 = 174
10.
Tüm iki basamaklı sayılar arasında, farkları
50 olan sayı çiftlerinin sayısı neye eşittir?
3x = 168
56 + 4 = 60
A) 40
CEVAP :D
B) 30
C) 50
D) 60
x = 56
99-49 = 50, 98-48 =50………..60-10 = 50
olduğundan bu aralıkrta ki sayıların sayısı
99-60 = 39 +1 = 40 tanedir.
CEVAP : A
3
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-160
13.
ABC dik üçgeninde m(ABC) = 90 . AD =
AE, CD = CF olacak şekilde sırasıyla AC , AB ve
BC kenarlarından D,E ve F noktaları alınır.
m(EDF) = x ise, x neye eşittir?
KONU: İMATO 6S-2014
15.
19 × 18 × 17 ×16 × 15 × 14 × 13 × 12 × 11
çarpımının sonucunda ki sayının birler basamağı
neye eşittir?
A) 1
B) 4
C) 2
D) 0
Her 5 ve 2 sayılarının çarpımı sıfır 10 dur. 10 ile bir
sayıyı çarparsak birler basamağı sıfır olur. 15
sayısında 5 çarpanı olduğundan bu sayıların
çarpımlarının sonucu mutlaka sıfırla sonlanır.
CEVAP : D
A) 350
B) 400
C) 450
D) 600
16.
Grafik bir okuldaki bir haftada her bir gün
satılan süt sayısını göstermektedir. Okulda bir
haftada satılan süt sayısı neye eşittir?
Şekle göre, 2a +m = 2b+n = 180 ve m + n = 900
2a + 2b + m + n = 3600
2a + 2b = 270 ve a + b = 135
= 180 – 135 = 450
CEVAP : C
14.
Mehmet 4 den başlayarak 8 er sayma
sırasında 4, 12, 20, 28, ... diye devam eder.
Aşağıdaki hangi sayıyı da sayacaktır?
A) 721
B) 722
C) 724
A) 125
B) 115
C) 135
D) 25
Pazt: 25
Salı: 20
Çarş: 30
Perş: 15
Cuma: 35 Bu sayıların toplamı: 25+20+30+15 +35 = 125
D) 726
Sekizer saydığından ve 4 ile başladığından, 4
çıkardığımızda 8 in katı olan sayı istenen sayıdır.
Seçeneklerde 724 sayısından 4 eksiltiğimizde 720
sayısı 8 ile bölünebilir.
CEVAP :A
CEVAP :C
4
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
17. Mısır yüklü bir kamyonun ağırlığı 4653 kg dır.
Boş kamyonun ağırlığı 2583 kg . Bir torba mısırın
ağırlığı 90 kg dır. Kamyondaki mısırın torba sayısı
neye eşittir?
KONU: İMATO 6S-2014
19. Bir internet kafeye giden Ömer cebindeki
paranın yarısını bilgisayar oynayarak harcamıştır.
Parasının sekizde biri ile şeker alırken , sekizde birini
ise harcamamaya karar vermiştir. Harcamak için
kalan parası 15 TL ise, Ömerin cebindeki toplam
parası neye eşittir?
A) 100 TL
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
B) 60 TL
C) 75 TL D) 30 TL
x- ( x/2 +x/8+x/8) = 3x/8 = 15
4653 – 2583 = 2070 kamyondaki mısırın ağırlığıdır.
Torba sayısı 2070 : 90 = 23
x = 60
CEVAP :B
CEVAP :D
20.
Daire grafiği 3 cocuğun cebindeki bayram
harçlıklarını göstermektedir. Mahir’in 12 TL harçlığı
varsa harçlıkları aynı olan Emine ve Müslümün
cebindeki para neye eşittir?
18. Aşağıdaki tabloda a sayısı neye eşittir?
A) 2
1
4
7
2
B) 3
C) 4
D) 5
2–1=1
2–1=7
2 – 1 = 13
2–1=3
A) 18 TL
B) 16 TL
C) 24 TL D) 36 TL
Mahir daire diliminin dörtte birini ifade atmektedir.
Emine ve müslüm dörtte üçünü toplam ifade ederler
dolayısısyla emine ve müslümün ikisinin cebindeki
toplam para 3.12 = 36 TL dir. Birinin cebindeki para
yarısıdır. Yani 18 TL.
CEVAP :B
CEVAP :A
5
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
23.
Bir kasa kilidinin 4 basamaklı bir şifresi
vardır. Ahmet bey bu şifrenin dört basamağının 3,5,7
ve 9 olduğunu hatırlamaktadır, fakat doğru sırayı
unutmuştur. Kasayı açmak için denenmesi gereken
bu farklı durumların sayısı en fazla neye eşittir?
2. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (21-32)
21. Süheyla bir kitabı gelişi güzel açtığında iki
sayfanın sayfa numaralarını çarparak 1332 elde eder.
Sağ taraftaki sayfa numarası neye eşittir?
A) 666
B) 36
C) 667
KONU: İMATO 6S-2014
D) 37
Sayfa numaraları ardışık iki sayı olmalı dolayısıyla
1332= 36.37 olduğundan cevap 37 dir.
A) 4
B) 8
C) 16
D) 24
3579; 3597 | 3759; 3795 | 3957; 3975 | 9375; 9357 | 9537 …
CEVAP :D
4! =24
CEVAP :D
24.
Ahmet 7 ile başlayarak 7 şer sayar;
7; 14; 21; ... , Davut ise 5 ile başlayarak 13 er sayar
; 5; 18; 31; ...Her ikisi saymaya devam ederken her
ikisininde saydığı ortak sayının en küçük olanı neye
eşittir?
22.
Şule bir kağıda 300 den 400 e kadar olan tüm
sayıları yazmıştır. Bu yazım sırasında 3 rakamı kaç
kez yazılmıştır?
A) 102
B) 110
C) 120
D) 122
Bu sayıların yüzler basamağı 400 sayısı hariç 3
rakamlıdır. Bunların sayısı 100 dür.
Onlar basamağındaki 3 rakamlı sayılar.
330,331,332,333,334,335,336,337,338,339 olmak
üzere 10 tanedir. Aynı şekilde birler basamağı 3 olan
sayılar 303,313,323,333,343,353,363,373,383,393
olmak üzere 10 tanedir.
Toplam sayı 100+10+10 = 120
A) 42
B) 56
C) 70
D) 84
7,14,21,28,35,42,49,56,63,70,……..
5,18,31,44,57,70,………………
CEVAP : C
CEVAP :C
6
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
25.
Pozitif bir tam sayı kendisi ile çarpıldığında
sonuç tam kare sayı diye adlandırılır.örneğin 3 . 3 = 9
ve 6 . 6 = 36 tam kare sayılardır.1000 den küçük
olan tam kare sayıların sayısı neye eşittir?
A) 31
B) 961
C) 20
KONU: İMATO 6S-2014
27.
Beş özdeş dikdörtgen, şekildeki gibi yeni bir
şekle dönüştürülmüştür. Bu şeklin alanı neye eşittir?
D) 25
Tam kare sayılar : 12, 22, 32,………312 dir.
A) 270 cm2
CEVAP :A
B) 300 cm2
C) 330 cm2 D) 360 cm2
Dikdörtgenin uzun kenarı a ve kısa kenarı b ise a + b
= 15 dir.
Diğer taraftan 2a = 3b dir. a + 2a/3 = 5a/3 = 15 . a =
9
Alan 2a.15 = 30a = 30.9= 270
CEVAP :A
26.
28.
a . b = 20
b . c = 14
c . d = 35
d . a = 50
bulunuz.
Bir zarın karşılıklı yüzeylerinde bulunan sayıların
toplamı 7 dir. Şekildeki zar , X ile işaretlenen kare
de durana kadar kenarları boyunca karelerin üzerinde
yuvarlanmaktadır. X karesinde zarın üst yüzeyinde
hangi sayı bulunur.
A) 5
B) 2
C) 3
A) 840
D) 4
ise, a . b . c . d ifadesinin değerini
B) 700
C) 1470
D) 1260
Taraf tarafa çarparsak a2.b2.c2.d2 = 20.14.35.50=
1000.490=700.700 ise, a.b.c.d=700
İlk durumda görünen üç yüzeyinde (1, 2, 3)
görünmektedir. Zar yuvarlandığında sırasıyla
yüzeylerinde (1, 4, 2) , sonra (1, 5, 4) , sonra (2, 1, 4)
ve son olarak (2, 3, 1) görünür. Üst yüzeyindeki sayı 3
dür.
CEVAP: B
CEVAP : C
7
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
29. 1 ile başlayarak tüm sayılar sırasıyla
1234567891011121314 ... şeklinde yazılır.100.
rakam neye eşittir?
A) 0
B) 4
C) 5
KONU: İMATO 6S-2014
31.
A eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu B
eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğunun üç katıdır.
Kaç tane B eşkenar üçgenini A eşkenar üçgeninin
içine yerleştirebiliriz?
D) 6
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 54 e kadar sayıları
yazdığımızda toplam 9+20+20+20+20+10= 99 sayı
yazmış oluruz sonraki sayı 55 dir elli beşin ilk beşi
100. rakamdır.
A) 9
CEVAP :C
B) 3
C) 6
D) 10
:
C
30. Bir masaya yan yüzlerinden birleştirilerek
sıralanan zarlar konulduğunda, yüzlerinin yanlızca
bazıları görünebilir. Bir sıraya iki zar konulduğunda
8 yüzü görünebilir. 3 zar konulduğunda 11 yüzü
görünebilir. 50 yüz görünebilmesi için aynı sıraya
kaç zar konulmalıdır?
A) 13
B) 14
C) 15
CEVAP :A
32.
Süphan aşağıda gösterildiği gibi şekil
oluşturabilmek için tuğlalar kullanmıştır.
50.sırasındaki şekil için kullanılacak tuğla sayısı neye
eşittir?
D) 16
Bir zar konduğunda 5 yüzü, 2 zar konduğunda 8 yüzü
, 3 zar konduğunda 11 yüzü göründüğünden,
3+2 = 5
2.3+2=8
3.3+2 = 11
……
n.3 +2 = 50 ise, n = 16
A) 101
B) 100
Şekil -1
Şekil -2
Şekil -3
……….
Şekil – 50
3 = 2.1 +1
5 = 2.2 +1
7 = 2.3 +1
C) 99
D) 125
2.50 +1 = 100 +1 = 101
CEVAP :A
CEVAP :D
8
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
KONU: İMATO 6S-2014
35. Bir simetrik sayı başdan ve sondan okunduğunda aynı okunan sayıdır(örneğin 4774 ). 10 ve 500
sayıları arasında ki simetrik sayıların sayısı neye
eşittir?
3. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 3 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (33-40)
33. KLMN bir kare ve ABCD bir dikdörtgendir.
KL // AB, KL = 10 ve AD = 4 ise taralı bölgenin toplam
alanı neye eşittir?
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, (9)
101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171,
181,191, (10)
202, 212, 222, 232, 242, 252, 262,
272, 282, 292, (10)
303, ……(10)
404,…..(10)
9+ 10+10+10+10= 49
A(KLMN) = 10.10= 100
KLMN karesinin ABCD dikdörtgeniyle kesişen bölgesinin
alanı: 4.10 = 40
Taralı bölgenin alanı : 100 – 40 = 60
CEVAP: 049
CEVAP:060
34. Aşağıdaki şekli oluşturmak için kibrit çöpleri
kullanılmıştır. 1x10 ile gösterilen parmaklıkta 31 özdeş
kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre 43x10 ile
gösterilecek parmaklıkta ki kibrit çöpü sayısı neye eşittir?
10.2+1.11=31
10.3+2.11 =30+22 = 52
10.4+3.11 = 40+33=73
10.44 + 43.11= 440 + 473 = 913 (YADA
36.
Bir aritmetik dizi, ilk teriminden sonraki her bir
terimi, önceki terime sabit bir terim eklenerek elde edilir.
Örneğin 2; 4; 6; 8 ve 1; 4; 7; 10 aritmetik dizidir.
Aşağıdaki tabloda her bir satır ve her bir sütün bir
aritmetik dizi oluşturmaktadır. x sayısının değeri neye
eşittir?
(43.21) + (1. 10)
= 903 + 10 = 913).
CEVAP: 913
m = 10 + 13 = 23, ve n = 36 + 13 = 49.
49 - 25 = 24. 24 /2 = 12
x = 25 + 12 = 37 ( x = 49 - 12 = 37).
CEVAP: 037
9
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
37. Aşağıdaki şekilde tüm üçgenlerin sayısı neye
eşittir?
KONU: İMATO 6S-2014
38.
İstanbul Fatih Koleji üç farklı gezi düzenler.
Öğrencilerin yüzde ellisi ilk geziye katılır. Öğrencilerin
%80 i ikinci geziye katılır. Öğrencilerin % 90 ı üçüncü
geziye katılır. 160 öğrenci üç gezinin hepsine katılırken,
diğer öğrencilerin hepsi tam olarak iki geziye katılmıştır.
İstanbul Fatih Kolejindeki öğrenci sayısı neye eşittir?
İstanbul Fatih Kolejinin öğrenci sayısı x olsun.
Birinci ve ikinci geziye katılan fakat üçüncü geziye
katılmayan öğrenci sayısı a olsun.
Birinci ve üçüncü geziye katılan fakat ikinci geziye
katılmayan öğrenci sayısı b olsun.
İkinci ve üçüncü geziye katılan fakat birinci geziye
katılmayan öğrenci sayısı c olsun.
Yalnızca bir geziye katılan yok , 160 öğrenci üç
geziye de katılmıştır. Şemayla bunları gösterelim.
16 tane üçgen sayabiliriz.
CEVAP: 016
x = a + b + c + 160
0,5x = a + b + 160
0,8x = a + c + 160
0,9x = b + c + 160
x = a + b + c + 160
2x = 2a + 2b + 2c + 160 + 160
2x = (a + b + 160) + (a + c + 160) + (b + c)
2x = 0,5x + 0,8x + (0,9x - 160)
2x = 2,2x – 160
160 = 0,2x
x = 800
CEVAP:800
10
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-16-
39.
On tabanında ilk 16 sayı : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Dört tabanında ilk 16 sayı : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13,
20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 100
Yukarıda ki bilgilere göre pozitif tamsayıların üç
tabanında ki ilk 16 sayının 10. sırasındaki sayı neye
eşittir?
KONU: İMATO 6S-2014
Kenar uzunlukları 12 cm olan iki kareden A nın bir
köşesi B nin merkezinde ise, taralı alan neye eşittir?
40.
Üç tabanında sayıları yazdığımızda:
1,2,10,11,12,20,21,22,100,101,102,110,111,112,122,
Onuncu sayı 101 dir.
CEVAP: 101
GHC üçgeninin alanını CDE üçgenine taşıyarak
karenin alanının dörtte birini buluruz. Kenar
uzunluğu 122 = 144 olur , dörtte biri 36 cm2 dir.
CEVAP: 036
11
2013-2014
Download

KÖKLÜ DENKLEMLER