2015 46. ULUSLARARASI FİZİK OLİMPİYATI, 56. ULUSLARARASI MATEMATİK
OLİMPİYATI ve 32. GENÇ BALKAN MATEMATİK OLİMPİYATI TAKIM SEÇME
SINAVLARI DUYURUSU
Sevgili Öğrenciler,
46. Uluslararası Fizik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı 19 Nisan 2015 tarihinde,
56. Uluslararası Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı 28-29-30 Mart 2015 tarihlerinde,
32.Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde
yapılacaktır.
Konaklamalar Bilkent Üniversitesi yurtlarında gerçekleştirilecektir. Kamp yerine ulaşım
öğrencilerin sorumluluğundadır. Kamp programı süresince kamp yeri ile derslikler arası
ulaşım için servis imkanı sağlanacaktır.
KAMP PROGRAMI
46. Uluslararası Fizik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2015
Kamp Yeri: Bilkent Üniversitesi Kampüsü
Kamp Yerine Geliş Tarihi: 18 Nisan 2015
Sınav Yeri: Bilkent Üniversitesi
56. Uluslararası Matematik Olimpiyatı
Sınavı Tarihi: 28-29-30 Mart 2015
Kamp Yeri: Bilkent Üniversitesi Kampüsü
Kamp Yerine Geliş Tarihi: 27 Mart 2015
Sınav Yeri: Bilkent Üniversitesi
32. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı
Sınavı Tarihi: 23-24 Mayıs 2015
Kamp Yeri: Bilkent Üniversitesi Kampüsü
Kamp Yerine Geliş Tarihi: 22 Mayıs 2015
Sınav Yeri: Bilkent Üniversitesi
KONAKLAMA YERİ
Bilkent Üniversitesi
06800 Bilkent/Ankara/TÜRKİYE
T: (0312) 290 40 00
F: (0312) 266 41 27
İletişim
Mahmut Kamil KOÇİN
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısı
(0312) 298 95 06
[email protected]
Download

kamp programı