MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
3.
4, 7, 2 ve 5 rakamlarıyla bir çok farklı dört
basamaklı sayı yazılabilir. Bu sayılardan en büyük
ve en küçük olan iki sayının toplamı neye eşittir?
A) 9898
B) 9999
C) 10028 D) 10102
1. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 1 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (1-20)
1. Bir kek saat 07:20 de ocağa konmuştur. Kekin
pişmesi 45 dakika sürmektedir. Kek ocaktan dışarı
saat kaçta çıkarılacaktır?
A) 08:10
B) 08:05
C) 08:15
KONU: İMATO 5S-2014
En Küçük sayı : 2457 ve En büyük sayı : 7542
toplamları 2457 + 7542 = 9999
D) 07:50
CEVAP : B
07:20 + 45 = 07:65 = 08:05
CEVAP :B
2.
axb = n ise , a ve b sayıları n sayısının
çarpanlarıdır. 6 sayısının pozitif çarpanları 1, 2, 3 ve
6 dır. 100 sayısının tüm pozitif çarpanlarının çarpımı
bulunur. Elde edilen bu sayı kaç sıfırdan oluşmuştur?
A) 6
B) 7
C) 8
4.
Nimet 3 çocuğuna 17 külah dondurma satın
alır. Mine, Ayşe’den iki kat daha fazla dondurma
yer. Deniz , Ayşe’den daha fazla dondurma yer fakat
Mineden daha az dondurma yer. Denizin yediği
dondurma sayısı neye eşittir?
D) 9
A) 4
100 sayısının pozitif bölenleri
1,2,4,5,10,20,25,50,100 dur. Bu sayıların çarpımı
1.2.4.5.10.20.25.50.100=1000000000 olur. Bu sayı 9
tane sıfırdan oluşmaktadır.
B) 5
C) 6
D) 7
Ayşe 3 dondurma yerse Mine 9 dondurma yiyecektir.
Yedikleri dondurma sayısı 12 olur, kalan 5
dondurmayı da Deniz yer , bu da verilen şartları
sağlar.
CEVAP : D
CEVAP : B
1
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
5. Mehmet 36 dm genişliğinde ve 60 dm uzunluğunda bir halı satın alır. Şekilde bu halının bir parçası
gözükmektedir. Görüldüğü gibi halı güneş ve aydan
oluşan küçük kare figürlerine sahiptir. Genişliği
boyunca 9 karenin var olduğunu sayabiliriz. Halının
tamamı açıldığında görebileceğimiz ayların sayısı
neye eşittir?
KONU: İMATO 5S-2014
7.
Leyla’nın annesi 40 yaşındayken , Leyla 16
yaşındaydı. Annesi Leylanın iki katı yaşındayken,
Leyla kaç yaşındadır?
A) 24
B) 32
C) 48
D) 16
Leyla
Annesi
16
40
17
41
.
.
.
.
24
48
Anne 48 yaşına geldiğinde Leyla 24 olur ve Anne
leylanın 2 katıdır.
CEVAP : A
A) 68
B) 67
C) 65
8.
Aşağıda verilen üçgende, öncelikle tüm
kenarların orta noktaları birleştirilir. Bu yolla, küçük
üçgenler elde edilir. Daha sonra bu küçük üçgenler
den de aynı yolla kırmızıyla renklendirilen yeni
küçük üçgenler oluşturulur. Bu kırmızı küçük
üçgenlerden kaç tanesiyle başlangıçtaki üçgenin tüm
yüzeyini kaplayabiliriz?
D) 63
36 dm 9 kareden oluştığuna gore uzun kenarında 60 dm 15
kareden oluşur.
Halının sol tarafındaki sütündan başlayarak bu 15 kareli
sütünlarda 4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4 ay bulunur.
Bunların toplamı 67 dir.
CEVAP : B
6.
Aşağıda erkekler 100 m finalinde 6 atletin
koştukları zamanı görmekteyiz. Kim üçüncü
olmuştur.
Ramil Guliyev: 11,5 s
Ali Ekber Kayaş: 11,59 s
İzzet Safer: 11,63 s
Mehmet Güzel : 11,23 s
Ali Güneş : 11,4 s
Zeki Öztürk
A) 5
B) 8
C) 10
D) 16
: 11,32 s
A) Ali Güneş
B) Ramil Guliyev
C) Mehmet Güzel
D) Zeki Öztürk
Başlangıçtaki üçgenlerin kenarların
orta noktaları birleştirildiğinde
4 tane üçgen elde edilir. Bu
üçgenlerin her birinden tekrar
Hızlı koşanın elde ettiği zaman daha azdır. En iyi
koşan ilk üç atlet sırasıyla Mehmet Güzel,Zeki
Öztürk ve Ali Güneş
4 er tane üçgen elde
edileceğinden toplam
16 küçük kırmızı üçgen elde edilir.
CEVAP : A
CEVAP : D
2
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
9.
500 şişe süt kutulara istif edilmiştir. Her bir
kutuda 12 şişe bulunmaktadır. Toplam kutu sayısı
neye eşittir?
A) 41
B) 42
C) 43
KONU: İMATO 5S-2014
11.
Bir boks maçı her bir raund 3 dakika olmak
üzere 12 raund oynanmıştır. Her bir raund arasında 1
dakika mola verilmiştir. 12. raund sona erdiğinde
maçın toplam süresi neye eşit olmuştur?
D) 44
A) 48 dak
B) 47 dak
C) 37 dak
D) 36 dak
500 = 12x41 + 8 olduğundan 41 kutunun her
birinde 12 şişe varken son bir kutuyada 8 şişe
konmuştur.
12 raund 12x3= 36 dakika surer, 12 raundun arasında
11 ara verilmiştir. Toplam sure 36 + 11 = 47 dakika
CEVAP :B
CEVAP :B
10. Bir manav portakalları en üst katta 1 portakal
ve kare piramit olacak şekilde yığmıştır. Üstten ikinci
katta 4 , üçüncü katta 9 , dördüncü katta 16 portakal
bulunmaktadır. 10. katta bulunan portakalların sayısı
neye eşittir?
12.
Aşağıdaki şekil aynı renge sahip komşu
bölgeler olmamak şartıyla boyanacaktır. Bu boyama
için ihtiyaç duyulan farklı renklerin en küçük sayısı
neye eşittir?
A) 2
A) 100
B) 81
C) 20
B) 3
C) 4
D) 5
D) 144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
CEVAP :A
Dört farklı renkle boyayabiliriz.
CEVAP :C
3
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
13.
Bir okulda her 6 kız öğrenciye karşılık 5
erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu okulda toplam kız
sayısı 150 ise, toplam erkek öğrenci sayısı neye
eşittir?
A) 125
B) 120
C) 180
KONU: İMATO 5S-2014
15. Senih hesap makinasında bir hesap yapmaktadır.
Senih 10 ile bölmek yerine 10 ile çarparak bir hata
yaptığında hesap makinası 500 göstermiştir. Senih
hata yapmasaydı hesap makinası hangi doğru cevabı
gösterecekti?
D) 30
A) 50
6 kız örenci …….> 5 erkek öğrenci
150 kız öğrenci….> ?
150 = 6.25 ise,
5.25 = 125 erkek öğrenci
sayısıdır.
B) 50 000
C) 5
D) 5 000
10 ile çarpıldığında 500 bulunan sayı aslında 50 dir.
50 sayısının 10 ile bölümü 5 dir.
CEVAP :C
CEVAP :A
14. Mehmet arabasına bindiğinde benzin göstergesi
1
deponun inin dolu olduğunu göstermektedir.
8
Depoya 25 litre benzin koyduktan sonra göstergeden
5
inin dolu olduğunu okumuştur. Depo kaç litre
8
benzinle tamamen dolar?
A) 40
B) 45
C) 50
16. Rakamlarının toplamı 3 olan üç basamaklı
sayıların sayısı neye eşittir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 7
300; 210; 201; 120; 111; 102
CEVAP :A
D) 60
25 litre benzin deponun 8 de 4 dür. Dolayısıyla bu
deponun yarısıdır. Yarısı 25 litre aldığna gore tamamı
50 litredir.
CEVAP :C
4
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
KONU: İMATO 5S-2014
17.
5, 11, 17, 23, ... sayı dizisi devam ettiğinde
aşağıdaki sayılardan hangisi bu dizinin içinde
bulunacaktır?
19.
İki sayının ortalaması 7 dir. Bu ortalamaya
üçüncü sayı eklendiğinde yeni ortalama 6
olmaktadır. Üçüncü sayının değeri neye eşittir?
A) 732
A) 3
B) 255
C) 365
D) 187
B) 4
C) 5
D) 6
İki sayının ortalaması 7 olduğundan toplamları
2x7=14 olur. Üç sayının ortalaması 6 olduğundan
toplamları 3x6= 18 olur aralarında ki fark üçüncü
sayıdır 18 – 14 = 4
6-1 = 5
6x2-1=11
6x3-1=17
……..
6xn -1
olduğundan ifadenin genel terimi 6n-1
dir. Cevaplara 1 eklediğimizde sayı 6 ya
bölünebilmeli.
CEVAP :B
CEVAP :C
18.
Erdem yaş günü partisi için LOKANTA dan
aldığı pizzayı tam 24 eşit parçaya bölmüştür. Hasan
pizzanın 1 / 6 sını yer, Ali 1 / 3 ünü yer, Mehmet 1 /
4 ünü yer. Erdem geri kalanını yer. Erdemin yediği
parça sayısı neye eşittir?
20. Bir mağazadaki iki tekerli ve üç tekerli bisikletlerin toplam sayısı 7 dir. Bu bisikletler toplam 19
tekerleğe sahip olduklarına göre, iki tekerli bisiklet
sayısı neye eşittir?
A) 4
A) 4
B) 6
C) 8
B) 2
C) 3
D) 7
D) 9
Paydaları ortak olacak şekilde kesirleri düşünmeliyiz.
Dolayısıyla Hasanın 4/24 ,Alinin 8/24 ve Mehmet’in
6/12 sini yediğini düşünürsek, toplamda 18/24 si
yenmiş olur yani 24 parçanın 18 parçasını yemiş
olurlar geriye 6 parça kalır.
Iki tekerli bisikletlerin taker sayısı 2 nin katı
şeklinde olcağından 2,4,6,8,10,12,14,16,….olabilir.
Üç tekerli bisikletlerin taker sayısı da 3 ün katı
şeklinde olacağından 3,6,9,12,15,18….olabilir
Toplam 19 teker olduğundan 4 + 15 = 19 cevap
olur. Yani iki tekerli bisikletlerin toplam taker sayısı
4 olursa 2 tane iki tekerli bisiklet vardır.
CEVAP :B
CEVAP :B
5
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
KONU: İMATO 5S-2014
23.
Üç zar havaya fırlatılır ve üst yüze gelen
sayılar birlikte çarpılır. Çarpım 90 ise, zarlar
atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamı neye
eşittir?
2. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (21-32)
21.
Bir testere ile uzun bir ağaç kütüğü 12
dakikada 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Benzer bir kütüğü
5 eşit parçaya ayırmak kaç dakika sürer?
A) 90
A) 16 dak.
B) 17 dak.
C) 15 dak.
B) 14
C) 16
D) 18
90 sayısının çarpanlarına bakmalıyız zarların üst
yüzeyinde 6,5,4,3,2,1 sayıları vardır. Dolayısıyla
3x5x6= 90 olur.
Demek ki zarların üst yüzünde ki sayılar 3,5,6
olabilir toplamları 14 dür.
D) 14 dak.
4 eşit parçaya ayırmak demek 3 yerinden ağacı
kesmek demektir. 3 tam kesmeyi 12 dakikada yapan
bir kişi 1 tam kesmeyi 4 dakikada yapar. 5 eşit
parçaya ayırmak için 4 yerinden kesmek gerekir. 4
tam kesme de her bir kesme 4 dakika olacağından
toplam 4 kesme de 4x4 = 16 dakikada olur.
CEVAP :B
CEVAP :A
22.
On yıl sonra 4 kardeşin toplam yaşı 100
olacak. Şimdi onların yaşları toplamı kaçtır?
10 yıl sonar 100 olacağından her biri 10 ar yaş
yaşlanır 4 kardeş toplam 40 yaş almış olur
100 – 40 = 60 şimdiki yaşları toplamıdır.
24. Gama gezegeninde farklı türden bir aritmetik
kullanılmaktadır. Aşağıda birkaç tane gama
hesaplamaları yapılmıştır.
4 3 = 16
6 3 = 24
7 5 = 42
8 7 = 64
Gama gezegeninde 6 8 in cevabı neye eşittir?
CEVAP :D
A) 36
A) 90
B) 80
C) 70
D) 60
B) 64
4
3 = 16 = 4×3 + 4 = 4×4
6
3 = 24 = 6×3 + 6 = 6×4
7
5 = 42 = 7×5 + 7 = 7×6
8
7 = 64 = 8×7 + 8 = 8×8
6
8 = 6×9 = 54
C) 54
D) 56
CEVAP :C
6
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
27.
25.soruda , Ahmet bir piramit için 1369
bloğa ihtiyaç duyarsa eğer piramitteki sıra sayısı neye
eşit olur ?
25.
Ahmet şekilde gösterildiği gibi bloklarla
piramit oluşturmaktadır. 4 sıra yükseklikte bir piramit
oluşturmak için 16 bloğa ihtiyaç duyar. 50 sıra
yükseklikte bir piramit oluşturmak için toplam
ihtiyaç duyacağı blok sayısı neye eşittir?
A) 2500
B) 1275
C) 2401
KONU: İMATO 5S-2014
A) 23
B) 27
C) 33
D) 37
1 = 1×1
1 + 3 = 4 = 2×2
1 + 3 + 5 = 9 = 3×3
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4×4
….
1 + 3 + 5 + 7 + ... + n = n×n
Olduğundan 1369= 37x37 olur
Sıra sayısı 37 dir.
D) 2550
CEVAP :D
B1: 1 = 1×1
B2: 1 + 3 = 4 = 2×2
B3: 1 + 3 + 5 = 9 = 3×3
B4: 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4×4
….
B50: 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 50 = 50×50 = 2500
CEVAP :A
26.
25. soruda , 50 sıra yükseklikte bir piramit
oluşturulduğunda en alttaki sırada blok sayısı neye
eşittir?
A) 99
B) 101
C) 102
28.
Bir kitabın 1 den 11 e kadar 11 sayfasını
göstermek için 13 rakam kullanılır. 100 sayfalık bir
kitabın sayfalarını göstermek için kullanılan rakam
sayısı neye eşittir?
D) 104
A) 100
(h) 1
(b) 1
2
3
3
5
4
7
…h
2×h- 1
B) 200
C) 190
D) 192
1 den 9 a kadar 9 rakam kullanılır. 10 dan 99 a kadar
90 sayı var her biri iki rakamlı olduğundan 2x90=180
rakam kullanılır, 100 sayısında 3 rakam olduğundan
toplamda 9+180+3 = 192 rakam kullanılır.
2x50 -1 = 99
CEVAP :A
CEVAP :D
7
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
29.
Can Sahaflardan kitap satın almaktan
hoşlanmaktadır. Tatilde Sahaflara giden Can 5 farklı
kitapçıdan kitap almıştır. O her bir dükkanda bir
öncekinden 2 fazla kitap satın almış ve eve döndüğün
de satın aldığı kitap sayısının 50 olduğunu görmüştür.
Can ziyaret ettiği son dükkandan kaç tane kitap satın
almıştır?
A) 9
B) 11
C) 12
KONU: İMATO 5S-2014
31.
1 ve 100 arasında 5 ile bölünemeyen kaç tane
çift sayı vardır?
A) 40
B) 41
C) 42
D) 43
1 ve 100 hariç bu iki sayı arasında 98 sayı vardır.
Bunların 2,4,…..98 olmak üzere 49 tanesi çifttir. Çift
olanlar içinde 10,20,….,90 gibi 9 tanesi 5 ile bölünür
kalan 49 -9 = 40 sayı 5 ile bölünemez.
D) 14
CEVAP :A
Dükkânlardan sırayla x,x+2,x+4,x+6,x+8 kitap alır.
Toplam kitap sayısı fazlalıklar hariç 50 – 20 = 30
olur. Bu 30 kitabı 5 dükkandan aldığından 30 / 5 = 6
ilk kitapçıdan aldığı kitabı verir. Son dükkandan 6 +
8 = 14
CEVAP :D
30. 333 kedi üç günde 666 fare yemiştir. Bir haftada
111 kedi kaç tane fare yiyecektir?
A) 222
B) 444
C) 518
32.
Leyla 15 TL ye bir dondurma ve 2 meyve
suyu almıştır. Mecnun ise 12 TL ye iki dondurma ve
bir meyve suyu almıştır. Mecnun bir dondurma bir
meyve suyuna kaç TL ödeyecektir?
D) 555
A) 12 TL
333 fare üç günde 666 fare yediğine göre bir günde
222 fare yer.
333 kedi bir günde 222 fare yediğine göre 111 fare
bir günde 222/3 = 74 fare yer bir haftada 7x74 =518
fare yer.
B) 11 TL
C) 8 TL
D) 9 TL
1 dondurma + 2 meyve suyu = 15 TL ve 2 dondurma + 1
meyve suyu = 12 TL olduğundan toplamda alınan 3
dondurma 3 meyve suyuna 27 TL ödenir. Bu durumda 1
dondurma 1 meyve suyuna 9 TL ödenir.
CEVAP :C
CEVAP :D
8
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
34. Şeklin köşesinde taralı olan alan 1 br2 dir.
Paralelkenarın alanı neye eşittir?
3. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 3 PUAN
DEĞERİNDEDİR. (33-40)
33. Aşağıdaki şekilde üçgen sayısı neye eşittir?
A) 12
B) 18
C) 20
KONU: İMATO 5S-2014
A) 22 br2
D) 22
B) 24 br2
C) 26 br2
D) 28 br2
Paralelkenarı, kenarı 7 br olan bir karenin içine
sığdırabildiğimiz görülmektedir. Bu karenin içindeki
yeşil olan 4 br2 taralı alanın dışında kalır. 4 tane
üçgende taralı alanin dışında kalmaktadır. Bunların
ikişer tanesini birleştirdiğimizde kırmızı olanlar 6 ya
2 br olan bir dikdörtgen ve mavi olan 1 e 5 olan bir
dikdörtgeni veriri alanları 2x6 + 1x5 = 12 + 5 = 17
Bir br lik olanların sayısı 12 tane , 2 br lik olanlardan
6 tane ve 3 br lik olandan da 2 tane olmak üzere 20
tane.
CEVAP :C
Taralı bölgenin alanı 49 – ( 2x6+1x5+4) = 49 – 21 =
28 br2 dir.
CEVAP :D
9
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
35. Bir sayının kuvveti o sayının tabanıyla kaç kez
çarpıldığını gösterir. 30 = 1 , 31 =3 , 32 = 9 …….
1,2,3,….40 sayılarının içinden kaç tanesi 3 sayısının
farklı kuvvetlerinin toplamı şeklinde ifade edilir?
Örneğin 31 = 30 + 31 + 33 böyle bir sayı iken 6 = 31 +
31 böyle bir sayı değildir.
37.
Caner 10 cam bardağı farklı fiyatlarla satmak
zorunda: 1 TL , 2 TL, 3 TL , 4 TL, 5 TL, 6 TL, 7
TL , 8 TL , 9 TL , 10 TL Tüm paketler aynı fiyat
olmak koşuluyla kaç farklı yolla tüm cam bardakları
3 pakete bölebiliriz?
A) 1
A) 12
B) 13
30 =1 ,
31 = 3 ,
0
1
3 +3 = 4,
30+32 = 10,
31+32 =12,
31+33 = 30,
0
1
2
3 +3 + 3 = 13,
30+32 + 33 = 37,
30+31 + 32 + 34= 40
C) 14
B) 2
C) 3
D) mümkün değil
D) 15
Bu bardakların toplam fiyatı 55 TL dir. Bu 55 TL yi üç
32 = 9 ,
33 =27 ,
0
3
3 +3 = 28,
32+33 = 36,
0
1
3 +3 + 33 = 31,
31+32 + 33 = 39,
eşit parçaya bölmemiz isteniyor 55 sayıs 3 e tam
bölünemediği için bunu yapmamız mümkün değildir.
CEVAP :D
38.
CEVAP :D
36. Basri şekilde görüldüğü gibi farklı domino
taşlarına sahiptir. İyi bilinen domino kuralına göre bu
taşları dizmek ister. Aynı sayıda noktaya sahip olan
her hangi iki taş birbirine dokunacak şekilde yay
yana getirilebilmektedir. Aşağıdaki iki örnekte
olduğu gibi
Ahmet, yukarıdaki büyük kare şeklini yandaki küçük
şekil ile kaplamak istemektedir. Bu küçük şekillerden
en fazla kaç tanesini aynı anda yerleştirebilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
Bu yolla dizilecek domino taşlarının sayısı en fazla
neye eşittir?
A) 3
KONU: İMATO 5S-2014
B) 4
C) 5
D) 6
Iki farklı yolla yapıldığında en fazla 4 tane
yerleştirebildiğimiz görülmektedir.
CEVAP :C
Şeklinde en fazla 5 taşla bu dizilişi yapabiliriz.
CEVAP :C
10
2013-2014
MERAKLISINA İMATO OLİMPİYATI
-00-
39.
28 Haziran 2012 bir Cumartesi günüdür.
Tekrar bir Cumartesi günü olacak 28 Haziran hangi
yıldır?
A) 2018
B) 2017
C) 2019
KONU: İMATO 5S-2014
40.
Aşağıdaki şekilde, daima ok yönünde hareket
etmek üzere A dan B ye gidebileceğimiz yolların
sayısı neye eşittir?
D) 2016
365 / 7 = 52 HAFTA + 1 GÜN HAFTANIN GÜNÜ HER YIL
1 GÜN ATAR
DOLAYISIYLA 28 HAZİRAN 2013 DE PAZAR. 2014
PAZARTESİ, 2015 DE SALI, 2016 DA PERŞEMBE (ARTIK
YIL), ….
2017 DE CUMA, 2018 DE CUMARTESİDİR.
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
CEVAP :A
1,4.12
2,5,4,12
2,6,12
2,7,11,12
1,7,13
3,8,5,4,12
3,8.6.12
3,8,7,11,12
3,8,7,13
3,9,10,11,12
3,9,10,13
3,9,14
CEVAP :C
11
2013-2014
Download

5.sınıf çözümleri