SIRA NO
YETKİLİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİRMA LİSTESİ
FİRMA ADI
1
ARÇELĠK A.ġ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ADRESİ
Karaağaç Cad. 2/6
34445 Sütlüce/ĠSTANBUL
Terra Plaza Tantavi Mah.
E DATA ELEKTRONĠK SAN.
MenteĢoğlu Cad. No:25
VE TĠC.A.ġ
34764 Ümraniye /ĠSTANBUL
TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠC.
Teknosa Plaza Batman Sok. No:18
A.ġ.
Sahrayıcedid 34734/ĠSTANBUL
TELEFON/FAX
Telefon 0212 314 34 34
Fax
0212 314 34 92
Telefon 0216 461 31 10
Fax
Telefon
Fax
Telefon
HUGĠN YAZILIM
Meclis-i Mebusan Cad. No: 77 Kat:3/4
Fax
TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ.
Fındıklı/ĠSTANBUL
Fax
Telefon
NCR BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ Kısıklı Cad. 35/2
LTD.ġTĠ.
34662 Altunizade Üsküdar/ĠSTANBUL Fax
POS PERAKENDE
Ġnönü Cad. Kozyatağı ĠĢ Merkezi
Telefon
OTOMASYON SĠS. TĠC.VE No:94 Kat:2-3-4
Fax
SAN. A.ġ.
34736 Kozyatağı-Kadıköy/ĠSTANBUL
WĠNCOR NIXDORF
KoĢuyolu Mah Cenap ġehabettin
Telefon
BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ
Sok.No:43
Fax
A.ġ.
34718 Kadıköy/ĠSTANBUL
MĠKROSARAY
Telefon
Büyükdere Cad. No: 201 Levent Loft
MĠKROBĠLGĠSAYAR
Kat: 4 Daire: 80-81 ġiĢli/ĠSTANBUL
Fax
PAZARLAMA VE TĠC. A.ġ.
Caferağa Mahallesi Halil Ethem Sokak Telefon
ĠNTER MÜHENDĠSLĠK
No.6 D.1
DANIġMANLIK VE TĠC. A.ġ. Kadıköy/ ĠSTANBUL
Fax
ESCORT TEKNOLOJĠ
YATIRIM A.ġ.
ĠNFOBĠT BĠLGĠSAYAR
HĠZMETLERĠ VE TĠC. LTD.
ġTĠ.
OMNĠ YAZILIM VE
DONANIM TĠC. VE SAN.
A.ġ.
PAVO TEKNĠK SERVĠS
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK
SAN. VE TĠC. A.ġ.
PROTEL BĠLGĠSAYAR
PROG. ÖZEL EĞT. SRV.
SAN. VE TĠC A.ġ.
MEPSAN PETROL
CĠHAZLARI SAN. VE TĠC.
A.ġ.
TURPAK
ELEKTROMANYETĠK YAKIT
Atakan Sok. No:14
34349 Mecidiyeköy/ĠSTANBUL
Anadolu Cad. 6690/1 Sok. No:8/A
KarĢıyaka/ĠZMĠR
Zaviye Sok. No: 10
KoĢuyolu-Kadıköy 34718/ĠSTANBUL
Esentepe Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu-ġiĢli/ĠSTANBUL
Esentepe mah. Haberler sok. No:8
ġiĢli / Ġstanbul
0216 641 31 80
0216
0216
0212
0212
468
478
251
251
36
51
73
73
36
57
43
48
0216 554 20 00
0216 554 20 01
0216 464 03 23
0216 464 03 22
0216 544 10 41
0216 545 18 30
444 31 81
0212 526 09 01
0216 348 10 60
0216 346 98 69
Telefon 0212 212 07 50
Fax
0212 212 07 62
Telefon 0232 361 70 08
Fax
0232 361 66 20
Telefon 0216 444 66 64
0216 340 43 10Fax
11
Telefon 0212 340 80 00
Fax
0212 340 88 60
Telefon (850) 333 77 85
Fax
0212 283 67 98
Telefon 0332 239 01 01
3. Org. San. Bölgesi T.Ziyaeddin Cad.
No: 24 KONYA
Fax
0332 239 07 07
Vatan Cad. Ortadoğu ĠĢ Merkezi No. 2 Telefon 0212 315 41 00
Kat.4
Fax
0212 315 41 01
ĠKMAL SĠS. TĠC. A.ġ.
ATP TĠCARĠ BĠLGĠSAYAR
17 AĞI VE ELK.GÜÇ
KAY.ÜRE.VE PAZ.TĠC.A.ġ.
18
MT BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ
VE DIġ TĠCARET .A.ġ.
ĠNTRADE BĠLGĠSAYAR VE
19 ELEKTRONĠK SAN. TĠC.
A.ġ.
34403 Çağlayan / ĠSTANBUL
Emirhan Cd. No:109/A Atakule K:9
Balmumcu/ĠSTANBUL
Tekstilkent ĠĢ Merkezi Koza Plaza B
Blok
K:26 D:99 34235
AtıĢalanı-Esenler/ĠSTANBUL
KayıĢdağı Yolu Cad. KayıĢdağı ĠĢ
Merkezi No:91 Kat:8
Ġçerenköy,Kadıköy/ĠSTANBUL
PERKON PERS.KONT.
Uzunçayır Yolu Cad. No:12
20 BARKOD SĠS. BĠL.YAZ. ELK.
HasanpaĢa-Kadıköy/ĠSTANBUL
TĠC. SAN. LTD.ġTĠ.
Melih Gökçek Bulvarı 1368. Cad.
ĠNFOTEKS BĠL.ELK. TELE.
No:113/2
21 MED. REK. ĠTH. ĠHR. SAN.
Ġnfoteks Alfa Plaza
VE TĠC. LTD.ġTĠ.
ĠVOGSAN-Yenimahalle/ANKARA
BELBĠM ĠST. BEL. BĠLGĠ
Atatürk Havalimanı KarĢısı IDTM A3
22 ĠġL. ENERJĠ SAN. VE TĠC.
Blok Kat:2-3 YeĢilköy/ĠSTANBUL
A.ġ.
Eğitim Mah. Kasap Ġsmail Sk. No:13
ENPOS BĠLĠġĠM SAN. VE
Sadıkoğlu ĠĢ Merkezi 4. Blok Daire:2
23
TĠC A.ġ.
34722 HasanpaĢaKadıköy/ĠSTANBUL
ĠNFORMATĠK BĠLĠġĠM TEK. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza
24
SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
34742 Kozyatağı/ĠSTANBUL
Teskstilkent ĠĢ Merkezi Koza Plaza
RĠNA BĠLĠġĠM
B Blok Kat:18 D:66
25
TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ.
AtıĢalanı/Esenler-ĠSTANBUL
PANAROMA BĠLĠġĠM TEK.
26
SAN. VE TĠC. A.ġ.
Telefon 0212 310 65 65
Fax
0212 310 65 64
Telefon 0212 438 30 33
Fax
0212 438 13 39
Telefon 0216 469 64 00
Fax
0216 469 64 06
Telefon 0216 340 88 10
Fax
0216 546 00 46
Telefon 0312 395 57 52
Fax
0312 472 26 13
Telefon 0212 468 00 00
Fax
0212 465 51 94
Telefon 0216 348 27 10
Fax
0216 348 27 24
Telefon 0216 369 44 44
Fax
0216 372 92 00
0212438 65 47
Telefon
0212 438 65 47
Fax
0212 438 65 88
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler
0216 474 04 44
Telefon
ĠĢ Merkezi A Blok No:18/1
Altunizade-Üsküdar/ĠSTANBUL
Fax
0216 474 04 48
Download

Yetkili Ödeme Kaydedici Cihaz Firma Listesi