Akış planı
1.  Cerrahinin gelişimi
2.  Robot nedir?
3.  Robotun geleceği var mı?
4.  Sonuç
10.09.2014 1 İlkel Cerrahi aletler
10.09.2014 2 Master - slave
Departman
Tarih
Tek delikten cerrahi
10.09.2014 4 İleri endoskopik yöntemler NOTES
Courtesy of N Reddy, Hyperbad India 20005
Peroral Transgastric Endoscopic Surgery Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) Courtesy of N Reddy, Hyperbad India 20005
daVinci Robotik Sistem
RoboFk asistans????? Robotik hemşire
So What Next?
Geleceğin ameliyathanesi
ACS Committee on Emerging Surgical
Technologies and Education (CESTE)
•  Henüz günümüzde Robotun rutin kullanımını
önermek için yeterli veri yoktur.
•  Fakat Robot kullanımının yeni ufuklar açacağı ile
ilgili bir iyimser görüş vardır.
10.09.2014 14 EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA
Günümüzde asistan eğitimi ve Robot kullanımı ile
ilgili bazı çalışmalar ortaya çıkmıştır.
•  Önce Robotik simülatör
•  Didaktik modüllerin bitirilmesi
•  Hem proktorun hem yeni başlayanın
kullanabileceği tandem konsolda safra kesesini
yataktan diseke etme gibi basit uygulamalarla
yetkinlik kazanma
10.09.2014 15 Robotik cerrahi simülatörleri
Soru: Tecrübe ve uğraş artımı, yeni teknoloji
kullanımı, “bilgi translasyonu” genel cerrahinin
gelişimi ve hasta bakımında ciddi bir değişiklik
yapar mı?
•  Evet
•  NOTES, transgastik apendektomi
•  Acaba sonra ne olacak??
10.09.2014 17 ROBOT KULLANIMI AÇISINDAN
GÜNÜMÜZ CERRAHLARI
§  İmkanı olup günlük pratiği içine sokanlar
§  İmkanı olamadığı için uygulayamayanlar
§  Bekleme döneminde olup uzun dönem
sonuçlarını sonuçları bekleyenler
§  Fayda maliyet ekseninden
düşündüklerinde Robortik cerrahiyi
lüzumsuz ve pahalı bulanlar.
10.09.2014 18 Robota inanmayanalar
•  “uzun süreli sonuçlar yok”
- sınır pozitifliği oranları benzer
- “taktil his yok”
- Improved vision
- Haptik feedback var
•  Kolay yapılıyor ama, ameliyat aynı, cihaz farklı ! !
UZMAN GÖRÜŞLERİ
•  Kanaatimce Robotik cerrahiden geriye dönüş
olmayacaktır.
–  Pier Cristoforo Giulianotti, MD, FACS, chief of
minimally invasive, general, and robotic surgery at the
University of Illinois at Chicago,
•  Robotik cerrahi minimal invazif histerektomi
için tek ya da en iyi yöntem değildir.
–  James Breeden, MD, FACS, president of the
American Congress of Obstetricians and
Gynecologists,
10.09.2014 20 CEVAP BEKLEYEN SORULAR
1.  Robotik cerrahi zaten yapılmakta olana ne
katacaktır?
2.  Daha nelerin yapılabilmesine olanak
sağlayacaktır?
3.  Hastalara ne sağlayacaktır?
10.09.2014 21 NİYE ROBOT KULLANALIM?
•  Çünkü uygulayan için DAHA KOLAY
•  Uygulanan için post op konfor yüksek
10.09.2014 22 FAYDALARI VE KATTIĞI ARTILAR
•  Branşlar içinde robotik cerrahi uygulamak için
gereken sertifikayı en çok genel cerrahlar almış
durumdadır.
(Personal communication between Frank Grillo, vice-president, marketing and
business development, Intuitive Surgical, Inc., and Dr. Griffen, May 9,
2013.)
•  Son zamanlarda Robot kullanım alanları
genişlemiş ve çok sayıda araştırma ortaya
çıkmaya başlamıştır
•  Robot çok daha ciddi ameliyatlarda
kullanılmaktadır.
10.09.2014 23 FAYDALARI VE KATTIĞI ARTILAR
•  Robotik cerrahide sonuçlar laparoskopi kadar
iyidir.
•  Gelişen bir teknolojidir, ancak laparoskopik
cerrahinin yerini hızlı bir şekilde alması
beklenmemelidir.
•  Robotik cerrahinin hangi alanlar ve
endikasyonlarda daha üstün neticeler verdiğini
ortaya koymak için çalışmalar yapılmalıdır.
10.09.2014 24 •  Cerrah robot ile daha haşır neşir oldukça ve
daha fazla deneyim kazandıkça Robotun
sağladığı kolaylığın bir avantaj teşkil edeceği ve
sonuçların çok daha iyi olacağı hipotetize
edilebilir.
•  Ayrıca kolaylık çok daha kompleks ameliyatların
daha rahat yapılabilmesine olanak sağlayabilir.
•  Radikal prostatektomi bu durumun en iyi
örneğidir.
•  Laparoskoik prostatektomi ise yapması çok zor bir
cerrahidir.
10.09.2014 25 •  Olanaklar elverdiği ölçüde Robotik cerrahinin de
geleceği şekillenecektir.
•  Cerrahinin gelişmesi güvenli cerrahinin ortaya
çıkması, konfor yadsınamaz unsurlardır.
•  Laparoskopik cerrahi için de benzer
olumsuzluklar söylenmişti.
•  Zaman onların geçerli olmadığını yavaş yavaş
ortaya çıkarmıştır.
10.09.2014 26 Robotik cerrahide öğrenme eğrisi
•  Laparoskopik cerrahide süre uzun ve sıkıntılı
•  Araştırmalar robot kullanım eğitiminde
domuzlarda dikiş ve anastomoz tekniklerinin
denenmesinin çok daha kolay ve hızlı öğrenme
sağladığını göstermektedir.
•  Hiç deneyimi olmayan tıp talebelerinde yapılan
araştırmalar, mideye dikişin laparoskopi’den
daha kolay uygulanabildiğini göstermektedir.
10.09.2014 27 Öğrenim eğrisi
•  Standard cerrahi: “bir gör, bir yap, bir öğret”
•  Robotic surgery: “bir gör, bir yap, bir
ÖLDÜR”
•  Gelenkesel cerrahi ve laparoskopi üzerine
yeni bir eğitim ve beceri gerektirir.
•  Eğitim olanakları sınırlı ve pahalıdır.
•  Islak laboratuvar yardımcıdır.
•  Yeni sertifik alananlar için proktor gerektirir.
SORUNLAR
•  Maliyet
•  Kat edilecek mesafe çok.
•  Docking yapıldıktan sonra ameliyat masası
hareket ettirilemez, hastaya yeni bir pozisyon
verdirilemez
•  LAR, splenik flekuranın düşürülmesi
10.09.2014 29 daVinci klinik limitasyonlar
•  Standard laparoskopik yaklaşımlara göre açığa
geçme oranı ve kanama miktarındaki düşüklük
dışında avantaj yok gibi..
•  Ameliyat süresi uzun
•  Karın kadranları arasında hareket kabiliyeti az
(tek docking teknikleri var ama..)
Maliyet yüksek iken kalitede bir artma yoksa
Robotik cerrahi rasyonel midir?
•  Konfor
•  Diseksiyon kolaylığı
•  Öğrenme eğrisinin daha kısa olması ile ilgili
potansiyel faydalar uzun dönem olumlu sağaltım
sonuçlarına yansıyabilir
10.09.2014 31 CERRAHİDE KULLANIM
•  Maliyet düştüğünde
•  Teknik ilerleme olup sorunlar çözüldüğünde
genel cerrahide çok daha fazla kullanılmaya
başlanacaktır.
•  Büyük damarlar için koagülasyon yapıcı cihazlar
•  Robotik vasküler ve intestinal staplerler
10.09.2014 32 Standartlar
•  Cerrahi branşı geliştikçe sınırlar zorlanmakta ve
yeni ufuklar açılmaktadır.
•  Yeni teknoloji kullanırken kanıtlanmış faydaları
olduğunu ispatlamak da gerekmektedir.
•  Kaynaklarımızın sonsuz olduğunu düşünemeyiz.
L. D. Britt, MD, MPH, FACS,
a Past-President of
the American College of Surgeons (ACS)
10.09.2014 33 •  Uygulamanın konsol cerrahı için basit, ama
Robotik cerrahi ameliyathanesi çok kompleks
hale geliyor.
•  Bir uçağın havalanması ve inişi gibi…
•  Takım çalışması çok önemli.
•  Takım çalışmasının ahenginden ve ameliyathane
güvenliğinden cerrah sorumlu.
10.09.2014 34 Robot uygulamasını arttıran faktörler:
•  Robotik cerrahi uygulamakta olan cerrah ve
kurumlar yeni olanak ve alanlar için araştırma
yapmaktadırlar.
•  Hastaneler Robotu “State of the art” ekipman
olarak tanıtmakta ve pazarlamasını yapmaktadır.
•  Sertifika alan asistan ve cerrahların sayısı her
geçen gün artmaktadır.
•  Finasal analizler artan certifikalı cerrahlar için
daha fazla sayıda robotun olması gerektiği
sonucuna varmaktadır.
10.09.2014 35 •  Bekle gör politikasını savunanlar ise
laparoskopik yardımlı robotik cerrahinin maliyeti
çok artırdığını ve başka çözümler gerektiğini
düşünmektedir.
•  Geri ödeme kurumları laparoskopi ile robot
arasında herhangi bir farklı ödeme
yapmamaktadır.
•  Örneğin laparoskopik kolesistektomi ile Robotik
kolesistektomi arasında “Current Procedural
Terminology (CPT)” 47562. (SGK da da aynı
durum var)
•  Halen hastaneler maliyet fazlalığını kendileri
sübvanse etmektedirler (sürdülebilir mi?).
10.09.2014 36 Sağlık reformu- bütçe kısıtları
•  Tüm dünyada vardır, Sağlık harcamalarında
baskı yaratmaktadır.
•  Ama aya ayak basılmasının ilk planda
“sağlayamadığı direk kar”, bu çabayla elde
olunan tecrübe ve bilgi birikimin dünyada
yarattığı olumlu etkiyle çoktan karşılanmıştır.
•  Süre içinde Robotik cerrahiden edinilen bilgi ve
deneyim birikimin en büyük kazanç olacağı
düşünülebilir.
10.09.2014 37 •  Yetişmekte olan cerrahların bir kısmı için robot
ileride gerekli olabilecekken taşrada çalışacaklar
için gerekli olmayacaktır.
•  Bu cerrahlar kendilerini laparoskopi konusunda
iyi yetiştirmek ve süreci izlemek konusunda
sorumludurlar.
•  Büyük kurumlarda çalışan tecrübeli
laparoskopistler Robot konusunda ciddi olarak
düşünmelidirler.
•  Meslekki tatmin
•  Hastalara sunulan daha konforlu bir süreç.
10.09.2014 38 daVinci uygulama alanları
•  Uroloji: radikal prostatektomi, pyeloplasi, radikal
sistektomi, parsiyel nefrektomi
•  Kardiyak: mitral and aortik kapak replasmanı,
aorto-iliak bypass, pompasız by pass
•  GYN: histerektomi, prolapsus onarımı, fistül
onarımı
•  Genel: Gastric bypass, Nissen, kolon
rezeksiyonları, rektum rezeksiyonları, mide
rezeksiyonları, adrenalektomi, pankreatektomi
(distal, Whiple)
•  KC rezeksiyonları,
•  Torasik: Özefajektomi, lobektomi
•  Tiroidektomiler, boyun diseksiyonları
daVinci Robotik Prostatektomi
Ameliyat süresi
Hst yatış süresi
Foley sonda
Kanama miktarı
İyileşme
açık
3s
3g
14 g
600 ml
4-6 hf
Robotik
2-4 s
24 g
7g
<100ml
2-3 hf
Çevresel sınır pozitifliği
Seri
Soloway
Lepor
Guillonneau
Abbou
Rassweiler
Turk
Bollens
Sulser
Menon
Ahlering
Lee
(a)
(a)
(Lap)
(Lap)
(Lap)
(Lap)
(Lap)
(Lap)
(Rob)
(Rob)
(Rob)
% Pozitif sınır
28
26
3.7
20
24
26
22
18
26, 17, 6
17
21
Kontinans
Cerrah
Walsh
(a)
Abbou
(Lap)
Guillonneau (Lap)
Rassweiler (Lap)
Menon
(Rob)
Ahlering (Rob)
Lee
(Rob)
3 ay
6 ay
12 ay
54
58
N/A
54
N/A
76
60
80
69
N/A
74
96
91
82
93
78
85
97
N/A
94
N/A
Seksüel potens
yöntem
% başarılı cinsel ilişki
Walsh (age 60 to 67)
(a)
75
Catalona (60’s/70’s)
(a)
60 / 47
Guillonneau
(Lap)
66
Abbou
(Lap)
54
Turk
(Lap)
59
Menon
(Rob)
64
Ahlering
(Rob)
65
Off-pump koroner arter bu pass cerrahisi
• 
• 
• 
• 
N: 30, 2.6 greft/hasta
IMA to LAD
15/30 taburcu <24 saat
komplikasyonlar:
- yeniden ameliyat: n=2
- 2 yeniden yatış, plevral effüzyon ve yara
enfeksiyonu
•  Mortalite yok
Ann Surg, 2013
45 Ann Surg, 2013
•  Metod: Tek merkez 4 sene retrospektif veri,
2008-20012
•  Perioperatif sonuçlar değerlendirilmiş
•  Results: 250 robotik pankreatik rezeksiyon
•  Pankreatikoduodenektomi (132),
•  Distal pankreatektomi (83),
•  Santral pankreatektomi (13),
•  Pankreatik enükleasyon (10),
•  Total pankreatektomi (5),
•  Diğer: 7
46 Pankreas cerrahisinde, Robot rahatlıkla ve başarı ile
kullanılabiliyor.
•  Mortalite 30 gün: 0%.8T, 90 gün %2
•  Clavien 3 and 4 komplikasyon %14 ve %6.
•  International Study Group on Pancreatic Fistula
grade C fistula %4.
•  Ortalama süre,
–  Pankreatikoduodenektomi= 529 ± 103 dk,
–  Distal pankreatektomi= 257 ± 93 dk for
•  Deneyim artıkça süre kısalıyor.
•  Açığa dönme %6 (11 pankreatikoduodenektomi,
2 distal pankreatektomi, 3 diğer.
10.09.2014 47 Clavien Dindo sınıflaması
10.09.2014 48 Komplikasyon oranları deneyimle azalıyor
10.09.2014 49 Tecrübe artımı ile ameliyat süresi kısalıyor
10.09.2014 50 Pittsburgh da yapılan pankreas
rezeksiyonlarının yarıdan fazlası robotik
10.09.2014 51 KARŞILAŞTIRMALAR
•  Şüphesiz ki, teknolojideki ilerlemeler fenomen
gibidir.
•  Görüntü üç boyutludur, tremor yoktur, aletler
sezgisel olarak yönlendirilebilmekte ve 6 yönde
hareket kaabiliyeti sağlayabilmektedir.
•  Laparoskopi de görüntü iki boyutlu olup, derinlik
hissi yoktur, uzun cihaz yapıları adeta tremoru
güçlendirerek dokuya aksettirir. 4 yönde hareket
edebilirler.
10.09.2014 52 KARŞILAŞTIRMALAR
•  Kamera stabildir, kamera asistanınızın iyi ya da
yeni başlayan bir asistan olması bir şey
değiştirmez.
•  Tek delikten laparoskopik kolesistektomi de
deneyimli cerrahlar bile zorlanırlar.
•  Tek delikten cerrahide büyük kolaylık sağlar,
10.09.2014 53 Laparoskopinin avantajları
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Hastanede kalış süresi kısa
Ağrı az
İnfeskiyon az
Kan kaybı ve transfüzyon ihtiyacı az
Kozmetik sonuç iyi
İyileşme hızlı
Normal aktiviteye dönüş hızlı
DaVinci Robot avantajları
•  Büyütülmüş (12x), steroskopik 3-D vision
•  6 yöne hareket edebilen eklemli uç aletler
•  Titremelerin mikroişlemciler ile yok edilmesi
daVinci vs. Laparoskopi
Stanford= lap vs Robotik gastrik by pass
•  Anasotmozlar elle.
•  Ameliyat süresi: 149 dk (lap) vs 131 dk (robot)
•  Komplikasyon oranları
•  Hastanede kalış süresi benzer
•  ROBOT kolaylaştırıcıdır
Cancer journal, 2013
•  Robotic cerrahi laparoskopik cerrahinin
kısıtlarını berteraf etmek için geliştirilmiştir.
•  Yeni çalışmalarda Robotik kolon cerrahisinin
laparoskopik kolon cerrahisi sonuçlarına erken
dönem genel ve onkolojik sonuçlar açısından
eşdeğer olduğu saptanmıştır.
•  Rektum cerrahisinde ise potansiyel olarak
Robotik cerrahinin daha iyi olduğu
düşünülmektedir.
10.09.2014 57 Dis Colon and Rectum, 2013, metaanaliz
Sonuç: robotik rektal cerrahi, seçilmiş hastalarda
laparoskopik cerrahiye göre daha iyi sonuçlara
sahiptir.
Şişmanlık, erkek cinsiyet, neoadjuvan
radyoterapi, 2/3 alt rektumda yerleşen tümörlerde
kullanılırsa maliyet dengelenebilir.
10.09.2014 58 10.09.2014 59 10.09.2014 60 10.09.2014 61 10.09.2014 62 Ameliyat süresi
10.09.2014 63 Kanama miktarı
10.09.2014 64 Lenf nodu sayısı
10.09.2014 65 komplikasyon
10.09.2014 66 Hastanede kalış süresi
10.09.2014 67 Robotik cerrahi ve mide kanseri
•  Çok sayıda hastayı içeren iyi çalışmalar
yapılmalı ve uzun dönem sonuçlar izlenmelidir.
–  Devam eden çok merkezli prospektif çalışma=RG vs.
LG (NCT01309256) Kore,
•  Metaanalizlerde, RG laparoskopik
gasterektomiye göre daha az kanama, daha kısa
süre sürede hastanede kalış süresine sahip.
•  RG onkolojik olarak daha doğru lenf
adenektomiye olanak tanımaktadır.
10.09.2014 68 Seçlimiş vakalarda güvenle uygulanabilir
10.09.2014 69 •  n: 13 çalışma, 207 hasta,
Robotik veya lap-robot hibrid cerrahi.
•  Klasik Whipple %66, pilor koruyucu
pankreatikoduodenektomi %34.
•  Pankreatikogastrostomi %23,
•  Uç yan Pankreatikojejunostomi %67
•  Fibrin glue tıkaç %10
•  Açığa geçiş %14
•  Morbidite %58
•  Yeniden cerrahi %7.3
•  Seçilmiş olgularda yapılabilir.
10.09.2014 70 10.09.2014 71 10.09.2014 72 10.09.2014 73 Ann osf Thoracic Surg, 2013
10.09.2014 74 10.09.2014 75 10.09.2014 76 10.09.2014 77 Pulmoner, yeri değişecek
10.09.2014 78 Seçilmiş hastalarda sonuç açık cerrahi ile eşdeğer,
hastanede kalış süresi kısa, lenf nodu sayısı fazla
10.09.2014 79 10.09.2014 80 •  Distal rektum kanserli hastalarda robot-yardımlı
intersfinkterik rezeksiyon (ISR) vs LaparoskopiK ISR.
•  Fonksiyonel sonuçlar Wexner skrolama sistemi ve
International Prostate Symptom Score’a göre
değerlendirilmiş.
•  Lap ISR=n 40 Vs, Robotik ISR=n 40
•  Ameliyat süresi uzun
•  ISR nin total olaravk transabdominal yapılabilmesi
robotik cerrahide daha çok (8 vs. 2
•  cases; p = 0.043).
•  Patolojik kalite parametreleri farklı değil.
•  Robotik grupta erken postoperatif sonuçlar daha iyi,
10.09.2014 81 J Clin Endocrinol Metab, 2013;98:2701–2708
10.09.2014 82 10.09.2014 83 10.09.2014 84 10.09.2014 85 Robotik cerrahinin uygulama alanları gerçekçi mi?
Bu gün için
–  Prostatektomi
–  Torasik cerrahi
–  belki Rektum kanseri
•  Uzun dönem sonuçlar beklenmeli
•  Yeni robot alternatifleri ortaya çıktıkça maliyet
ucuzlayacaktır.
•  Geri ödeme kurumlarının uygulamaları belirleyici
olacaktır.
• 
• 
• 
• 
Kolaylaştırıcı bir teknolojidir
Hızla yaygınlık kazanması beklenmemelidir
Geliştirilmesi gereken yönleri vardır.
Teknolojik ilerlemenin önünde durmak mümkün
değildir.
10.09.2014 87 •  İmkanı olanlar yapmaya devam edecekler.
•  ÇÜNKİ KOLAY.
•  Bazı hastaneler hekimleri robotla ameliyat
olmayı isteyen hastalarla buluşturabiliyorlar.
•  Bu hastaneler en yüksek teknolojiyi
bulundurmakla diğer hastanelere karşı avantaj
sağlıyor.
•  Daha fazla hastayı çekebiliyorlar.
10.09.2014 88 •  Potansiyel yararlar bir tarafa, Robot hem
KONFORLU (hem hekime- hem hastaya)
•  Sonuçları seçilmiş hastalarda eşdeğer.
•  Sağladığı konfor ve teknik kolaylıklar uzun
dönem cerrahi sonuca yansıması büyük olasılık.
•  Günümüz dünyasında teknolojiye hakim
olmadan onu kullanmadan gelişmeye ayak
uydurmak çok zor.
10.09.2014 89 Minimal invazif cerrahilerde yatış süresi kısa
Çünkü,
•  Daha konforlu
•  Daha çabuk iyileşme sağlıyor
•  Daha az ağrıya neden oluyor
•  Hasta daha hızlı iyileşiyor
•  Bütün sonuçlar aynıysa siz olsanız hangi
yöntemi tercih ederdiniz?
•  FİYAT ? ? ? ?
10.09.2014 90 Sonuç
•  Bir çok teknolojik buluş toplumun iş dünyasının
ve sağlık hizmetinin ritminden bağımsız ve
uyumda zorluklar ortaya çıkarıcı özelliktedir.
•  Robotik cerrahi bunun örneklerinden sadece
biridir.
•  İlerleme oldukça Robotik cerrahi mortalite ve
morbiditede azalmalara, hastanede kalış
süresinde kısalmalara hızlı iyileşmeye daha iyi
sonuçlara ulaşılmasına imkan tanıyabilir.
•  Ama maliyet hala çok yüksektir.
KAYNAKLAR
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Brunk D. Robotic surgery is here to stay. Surgery News. 2013;9(2):1.
American Congress of Obstetricians and Gynecologists. Statement on Robotic Surgery by ACOG
President James T. Breeden, MD. Available at:
http://www.acog.org/About_ACOG/News_Room/News_Releases/2013/
Statement_on_Robotic_Surgery. Accessed March 14, 2013.
Maeso S, Resa M, Mayol JA, Blasco JA, Guerra M, Andradas E, Plana MN. Efficacy of the da Vinci
Surgical System in abdominal surgery compared with that of laparoscopy. Ann Surg. 2010;252(2):
254-262.
Spinoglio G, Linti LM, Maglione V, Lucido FS, Priora F, Bianchi PP, Grosso F, Quarati R. Single-site
robotic cholecystectomy (SSRC) versus single-incision laparoscopic cholecystectomy (SILC):
Comparison of learning curves. First European experience. Surg Endosc. 2012;26(6):1648-1655.
Jayne DG, Culmer PR, Barrie J, Hewson R, Neville A. Robotic platforms for general and colorectal
surgery. Colorectal Dis. 2011;Nov;13 Suppl.7:78-82.
Wilson EB. The evolution of robotic general surgery. Scand J Surg. 2009;98(2):125-129.
Marecik SJ, Chaudhry V, Jan A, Pearl RK, Park JJ, Prasad LM. A comparison of robotic,
laparoscopic, and hand-sewn intestinal sutured anastomoses performed by residents. Am J Surg.
2007;193(3):349-355.
Stefanidis D, Wang F, Korndorffer JR Jr, Dunne JB, Scott DJ. Robotic assistance improves
intracorporeal suturing performance and safety while decreasing operator workload. Surg
Endosc. 2010;24(2):377-382.
Committee on Emerging Surgical Technology and Education. Statement on issues to be
considered before new surgical technology is applied to the care of patients. Bull Am Coll Surg.
1995;80(9):46-47.
Rashid HH, Leung YY, Rashid MJ, Olevourrvk G, Valvo JR, Eichel L. Robotic surgical education: A
systematic approach to training urology residents to perform robotic-assisted laparoscopic
radical prostatectomy. Urology. 2006;68(1):75-79.
10.09.2014 92 
Download

robotik cerrahinin geleceği var mı 5