T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro
G r n d M ‘ícfó.'KíflG
Sayı : 11074578-705.02/
Konu : IP Tel.Hk.
-T.IS'L-.
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının 21.08.2014
tarih 84476883-700/53424 sayılı yazısı ve eki.
Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Dairesinden gelen ve yazımız ekinde gönderilen ilgi
yazı doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüzün web sayfasında http://www.tkgm.gov.tr/tr/yozgat
yayınlanan formu doldurarak en geç 27 .08.2014 tarihi mesai bitimine kadar [email protected]
adresine gönderilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Bölge Müdür V.
EK:
1-İlgi yazı ( 1 sayfa )
DAĞITIM:
Bölge Müdürlüğümüze Bağlı
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No: 13 66200 YOZGAT
Tel : (0354) 214 06 10
Faks : (0354) 214 06 19
Bilgi İçin: F.Y A LÇ İN K A Y A Şube Müd.
Elektronik Ağ: www.tkgm .gov.tr
e-posta: vozgat@ tkgm.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü
Sayı
: 84476883-700/53424
Konu
:IPTel.hk.
21.08.2014
YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Tapu ve Kadastro Birimlerimizde kullanılmakta olan ip telefonların durum tespitinin
yapılabilmesi, ihtiyaçların belirlenebilmesi için yapılacak olan çalışma için yazımız ekinde sunulan
ve ayrıca [email protected] adresine gönderilen formun hassasiyetle doldurularak
ivedilikle 29.08.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza iletilmesi ve ayrıca
[email protected] adresine de gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Hüseyin Rahmi AKBAŞ
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkam
Ek
:
Form
Dağıtım:
-Bölge Müdürlüklerine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N ot: 5070 sayılı elektronik im za kanununun 5,maddesi gereği bu belge elektronik im za ile im zalanm ıştır.
Dikmen Cad. No:14 06100 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 551 40 21 Faks: 0 312 413 68 27
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi içinS .METE
Programcı
Evrak Doğrulama Kodu : YQQAWPTPRBZFMJRJPEHE Evrak Takip Adresi: http://belgedogrulama.tkgm.gov.tr
¿-'¡o
işb
bur t
,y
Download

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yozgat Tapu ve Kadastro