TAVAS TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Mehmet DEMİR
Tapu Müdürü
Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı müstakil bir Genel
Müdürlük olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün her il ve ilçede mevcut
taşra kuruluşlarındandır.
Müdürlüğümüz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
hakkındaki 6083 sayılı yasa uyarınca taşınmazlara ait akitlerle her türlü tescil
işleminin yapılmasını hazinenin sorumluluğu altındaki Tapu Sicilinin düzenli bir
biçimde tutulmasını siciller üzerindeki değişikliklerin takibini denetlenmesine, sicil
ve belgelerin korunmasına ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak göreviyle
yükümlü bulunmaktadır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Samanlık Mah. Hükümet Cad. no: 79 TAVAS/DENİZLİ
Tel: 0258 280 16 25
Fax: 0258 613 40 53
E-Mail: [email protected]
Web: tkgm.gov.tr
Download

TAVAS TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet DEMİR Tapu Müdürü