T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:26608920-902.03/227429
:Görevde Yükselme Sözlü Sınavı
02.04.2015
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 15 Şubat 2015 Pazar günü Tapu Müdürü
unvanı için yapılan görevde yükselme yazılı sınavında 60 ve üzerinde puan alan 359 adayın
tamının sözlü sınava çağırılmasına karar verilmiştir.
Sözlü Sınav, 7-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz web sayfasında ilan
edilen listede isimleri yazılı her aday için isminin karşısında belirlenen tarih ve saatte Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.
Konunun adaylara ivedilikle tebliğinin temini hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Abdullah OĞULTAY
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı
DAĞITIM:
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 551 44 91 Faks: (0312) 413 65 16
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ:www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
N.ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Download

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE Genel Müdürlüğümüz personeline