Hastanemizden bir yenilik daha.
CBU.HASTANE
SMS ile Hasta Bilgilendirme Sistemi hastanemizde
uygulanmaya başlıyor.
Sunulan hizmet kalitesinin yükselmesi ve vatandaş-hasta memnuniyetinin daha
fazla artırılması amacıyla hastanemizde SMS ile Vatandaş Hasta Bilgilendirme Sistemi
devreye alınıyor. İlk olarak Patoloji servisinde hasta tetkik raporlarının sonuçlandığına
dair bilgi SMS olarak hasta cep telefonlarına iletilecek. Hastalarımızın ayrıca
raporlarının çıkıp çıkmadığına dair ilgili servise bilgi sormalarına gerek kalmayacak.
Hastalarımız için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama kısa süre içerisinde
diğer birimlerimizde de uygulamaya geçirilecektir.
Download

Hastanemizden bir yenilik daha. SMS ile Hasta Bilgilendirme