Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-E.16400
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
*BEKRNCJC*
Pin: 34661
-254.99:4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarında Görev
Yapan Kur'an Kursu Öğreticilerine
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri
DOSYA
2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kur'an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)'nda ders vermek üzere
kendisine görev verilmesi planlanan kadrolu kadın öğreticilere yönelik Mayıs ayı içinde hizmet içi eğitim
semineri yapılması planlandığından aşağıdaki kriterleri haiz öğreticilerin bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu itibarla il ve ilçe müftülükleri emrinde görev yapan kadrolu kadın öğreticilerden, 09-22 Eylül 2013
tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezinde ve 13-21 Ağustos 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar/Sandıklı'da verilen
hizmet içi eğitim seminerlerinden herhangi birine katılmamış olanlardan;
1. Mayıs 2015 itibariyle çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lise, ön lisans veya lisans derecesinde bir
diplomaya sahip,
2. Mayıs 2015 itibariyle çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 296 saat ve üzeri kredisi olan bir sertifikaya sahip,
personelin belirlenerek, bilgilerinin ekte örneği gönderilen listeye yazılarak en geç 24 Nisan 2015 Cuma günü
mesai saati bitimine kadar Başkanlığımızın [email protected] e-posta adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cafer Tayyar DOYMAZ
Başkan a.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü V.
EK :
Örnek liste (1 sayfa)
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)
15/04/2015 Eğt.Uzm.
15/04/2015 Şb.Müd.
15/04/2015 Diy.İşl.Uzm.Yrd.
: S.ÖZGENÇ
: E.ŞAHİNASLAN
: Y.ÇEKİÇOĞLU
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEKRNCJC
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Semahat Özgenç
E-Posta: [email protected] Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: 2958111 Faks: (312) 287 68 59
4-6 YAŞ KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİNE PLANLANAN ÖĞRETİCİLER
İL
İLÇE
AD SOYAD
SİCİL NO
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi İle İlgili
İlgili Mezun Olduğu Okul
Aldığı Sertifika ve Saati
CEP TELEFONU
NOT: Yazıda özellikleri belirtilen ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında görevlendirilmesi planlanan öğreticilerin isimlerinin tamamı
yazılacaktır. Dosya bilgisayar ortamında hazırlanacaktır. (Yazılar sadece mail ortamında gönderilecektir.)
Download

4 6 Yaş Grubu Kur an Kurslarında Görev Yapan Kur an Kursu