2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CROSS CALISTA
LİPO LAZER + ROLLER VAKUM + LED + KAVİTASYON + RF
|
LIPO LASER + ROLLER VACUUM + LED + CAVITATION + RF
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
LİPO LAZER +
ROLLER VAKUM +
LED +
KAVİTASYON + RF
Tek Bir Cihazda!
A device which combines
LIPO LASER +
ROLLER VACUUM
LED +
CAVITATION + RF
Calista;
Lipo Lazer, Roller Vakum
(LPG), LED, Kavitasyon
ve RF tek bir cihazda
buluşturdu.
Calista;
A device which combines
Lipo Laser, Roller Vacuum
(LPG), LED, Cavitation
and RF.
1- Bu teknolojinin
güvenilirliği, etkinliği,
selülit tedavisi ve vücut
şekillendirmedeki başarısı
kanıtlanmıştır.
2- Kızılötesi lipo lazer
sistemi: 940nm yarı iletken
lazerteknolojisi, cildin
15-20mm kadar derinliğine
nüfuz edebilir.
3- RF: Diode lazer
teknolojili yüksek güçlü
RF sistemi.
4- Cilt sıkılaştırma için çok
kutuplu RF başlığı.
5- Selülit azaltma işlemleri
için 40 kHz kavitasyon
başlığı.
6- 12 lipo lazer pedi,
toplam 68 lazer lambası.
1- Its efficiency, safety and
success is proven in cellulite
treatment and body
shaping.
2- Infrared lipo laser
system: 940nm semi
conductive laser
technology can penetrate
to the 15-20mm skin
depth.
3- RF: High power RF
output system with diode
laser.
4- Multipolar RF handpiece
for skin tightening.
5- 40 kHz cavitation
handpiece for cellulite
treatment.
6- 12 lipo laser pads,
cumulative 68 laser lamps.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
LİPO LAZER + ROLLER + LED +
KAVİTASYON + RF TEKNOLOJİLERİ:
LIPO LASER + ROLLER + LED +
CAVITATION + RF TECHNOLOGIES:
LİPO LAZER + ROLLER + LED +
KAVİTASYON + RF TEKNOLOJİLERİ:
LIPO LASER + ROLLER + LED +
CAVITATION + RF TECHNOLOGIES:
Lipo Lazer, Roller Vakum (LPG),
LED, Kavitasyon ve RF bir arada
bulunmaktadır.
Lipo Laser, Roller Vakum (LPG),
LED, Cavitation and RF
technologies are combined.
Lipo Lazer Teknolojisinde; soğuk
kırmızı lazer, yağ hücrelerine
odaklanıp nüfuz ederek hücre zarının
kırılmasını ve hücrelerden yağın
serbest kalmasını sağlamaktadır.
Yapılan klinik çalışmalar ve alınan
sonuçlar, lipo lazer sisteminin yağ
azalımı ve selülit probleminde
oldukça başarılı sonuçlar sağlandığını
göstermektedir.
In Lipo Laser technology cold, red
laser penetrates to the fat cells and
enables breaking cell membrane and
releasing fat from cells. Clinical studies
and results show that lipo laser
system is highly effective in cellulite
and fat treatments.
LED teknolojisi, hücresel düzeyde
etkin bir şekilde yeni yağ oluşumunu
engelleyerek vücut
şekillendirilmesinde ve inceltmede
etkin rol oynar. Bu teknoloji aynı
zamanda vakum ve dönme
teknolojilerinin birlikte uygulandığı bir
masaj metodudur.
LED technology prevents formation
of fat in cellular level and plays an
important role in body sculpting and
slimming. It is also a massage
method which combines vacuum
and cycling technologies.
Roller Vakum (LPG); Ezme,
çimdikleme, itme, çekme, yuvarlama
gibi derin masaj etkileri ile ciltte ve yağ
dokusundaki kan dolaşımını ve lenfatik
dolaşımını hızlandırır. Dokulardaki
metabolik atıkların uzaklaştırılmasını
sağlar, fibroz bantları serbestleştirerek
deriye esneklik kazandırır. İleri ve geri
derin hareketlerle yağ yakımını
hızlandırır, yağ asidi oluşumunu arttırır
ve daha sonra bu yağ asitlerinin
lenfatik sistemden atılmasını sağlar.
Subkutan yağ dokusunu ayrıştırır,
birikmiş olan yağları azaltır.
Roller Vacuum uses techniques like
smashing, pulling, pushing, rolling
and nipping for deep massage effect
and stimulates blood and lymphatic
circulation of skin and fatty tissue. It
enables removing metabolic wastes in
tissues. Moreover, it releases fibrous
bands and improves the elasticity of
the skin. It fastens fat burning process
by its forth and back movements,
increases fatty acids and enables
them to be removed out of the
lymphatic system. It dissolves
subcutaneous fatty tissue and reduces
the amount of accumulated fat.
Kavitasyon, vücudun sorunlu
bölgesine yoğunluğu azaltılmış
ultrasonik ses dalgaları verilerek
yağları parçalamaya yarayan, bölgesel
zayıflama ve selülit tedavilerinde
kulllanılan cerrahi olmayan bir
yöntemdir. Yağları parçalayıp su ile
absorbe edip, hücre duvarını bozarak
yağ ve yağ asitlerini açığa çıkarıp lenf
yolu ile vücuttan atılımını sağlar.
RF enerjisi, deri altına nüfuz eder ve
ciltteki su moleküllerini hareket ettiren
kolajen açısından zengin cilt dokusuna
doğrudan etki eder. Dermisin altında
ısı üretir ve kolajenin büzülmesini,
yeni kolajen dokusu oluşmasını ve
cilde yeniden biçim verilmesini sağlar.
Cavitation is a noninvasive method
which aims dissolving fats, local
slimming and cellulite treatment by
sending rare ultrasonic sound waves
to treatment areas. It dissolves fats
and enables them absorb with water.
It also deforms cell walls and releases
fat and fatty acids which leads them to
be removed out of the body with
lymph.
RF energy penetrates to subcutaneous
and directly affects skin texture which
moves water molecules and which is
rich in collagen. Underdermis, it
generates heat and enables collagen
shrinking, formation of new collagen
structure and remodeling of the skin.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
RF ENERJİSİNİN İŞLEYİŞ SÜRECİ:
WORKING METHOD OF RF ENERGY:
LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ:
LIPO LASER TECHNOLOGY:
Kızılötesi lazer, cildi ısıtarak cilt
direncini düşürür ve RF enerjisi, bağ
dokunun derinliklerine nüfuz eder.
Vakum ve özel olarak tasarlanmış
silindirler, eşit RF nüfuzunu (5-15mm)
sağlar. Bu sırada vakum ve silindirler,
dokuları soğutur ve kılcal bağ
dokularını gerer. Gerilen kılcal
damarlar ve deri altındaki yağlar
etkili bir şekilde çözünür.
Infrared light breaks the resistance of
skin by heating and RF energy deeply
penetrates to connective tissues.Vacuum
and specially designed rollers enable
equal RF penetration (5-15mm). In the
meantime, vacuum and the rollers
cool tissues and tighten capillary
connective tissues. Tightened capillary
vessels and subcutaneous fats are
dissolved effectively.
Lenf drenajı artar, metabolizma
hızlanır, yağ çemberinin boyutu azalır
veya ufalır. Böylece vücut şekli
düzeltilmiş olur.
Lymph drainage is improved,
metabolism is stimulated and the size
of fat circle is minimized. Body shape
is reformed.
Vücudun herhangi bir başka ters etkili
fizyolojik durumu olmadığı sürece
doğal metabolik fonksiyonu dahilinde,
trigliserid yavaş yavaş vücutta hareket
eder ve vücudun enerji kaynağı olarak
kullanılır. Bu hareket mekanizması
“yağların sıvılaşması” değildir, bu
daha çok hücrenin dağılmasından öte,
ani boşalması anlamında gelir.
Sisteminürettiği kırmızı ışık yağ
hücrelerinin içine odaklanmaktadır.
Bu şekilde eritilen yağ, vücudun
normal yollar ileatılabileceği forma
getirilir.
Triglycerides spill out from the broken
cell membranes and they are released
into the interstitial space, where they
are slowly transported through the
body’s natural metabolic functions,
with noadverse physiological effects
and are used by the body as an
energy source. This mechanism of
action is not “liquefaction of fat”. It is
instant emptying out of the cells
rather than the destruction of them.
Red light, generated by the system,
focuses inside of the fat cells. Melted
fat gains a form to be removed by
the body with normal methods.
LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ:
LIPO LASER TECHNOLOGY:
Lipo lazer düşük seviye lazer enerjisi
yayar, yağ hücrelerinin zarları, hücre
içi yağı serbest bırakmak üzere
dağılırlar. Bu da hücrenin yuvarlak
şeklini kaybetmesine neden olur
ve hücre zarının geçirgenliğini
arttırır. Bu durum cilt, kan damarları
ve periferal sinirlere zarar vermez.
Dağılmış hücre zarından dokular
arası boşluğa trigliserid salınır.
Lipo laser emits low levels of laser
energy. The fat cell membranes
are disrupted releasing intra-cellular
fat. This causes to lose cell round shape
by changing the permeability of the cell
membrane. This does not affect skin,
blood vessels, and peripheral nerves.
TEDAVİ ALANLARI:
- Bölgesel incelme ve zayıflama
- Vücuttaki fazla yağ hücrelerini
küçültme ve parçalama
- Vücuttaki selülitleri azaltma
- Cilt sıkılaştırma
- Kırışık giderme
- Cilt yenileme
- Vücut dolaşımının iyileştirilmesi
- Lenf drenajının arttırılması
- Vücut metabolizmasının hızlandırılması
43 cm
45 cm 174,5 cm
TREATMENT AREAS:
-
Local slimming
Reducing and dissolving fat cells
Reducing cellulite
Firming
Wrinkle treatment
Skin rejuvenation
Balancing body circulation
Improving lymph drainage
Activating body metabolism
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CALISTA TEDAVİSİNDEN ÖNCE & SONRA:
Vücut Şekillendirme
Zayıflatma
Vücut İnceltme
Selülit Azaltma
PARAMETRELER:
LED Ekran
Vakum: Atış Modu
Kızılötesi Lipo Lazer Dalgaboyu
Başlık
RF Frekansı
Silindir Hızı
Lipo Lazer Gücü
Silindir Çalışma Modu
Lipo Lazer Led Sayısı
RF Enerji Yoğunluğu
Kavitasyon Enerjisi
Ölçülen Çalışma Voltajı
Net Ağırlık
A) Ana ekran: 8” TFT Renkli Dokunmatik Ekran
B) Aplikatör Ekranı: 3.5”
A) Net Basınç: 80kpa – 10kpa (60.8cmHg – 7.6cmHg)
B) Bağıl Basınç: 20kpa – 90kpa (15.2cmHg – 68.4cmHg)
Mitsubishi 940nm Diode Lazer
16
5 mHz
0-36rpm
Maks. 120W
4 çeşit
8 Büyük Ped, 4 Küçük Ped. Toplam 68 Lazer Lambası
Maks. 60J/cm3
Maks. 25W/cm2 / 40kHz
AC230± %10, 50Hz± 1Hz
55 kg
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
BEFORE & AFTER CALISTA TREATMENT:
Shaping
Losing Weight
Slimming
Reducing Cellulite
BEFORE
BEFORE
BEFORE
BEFORE
AFTER
AFTER
AFTER
AFTER
PARAMETERS:
LED Screen
Vacuum: Pulse Mode
Infrared Lipo Laser Wavelength
Handpiece
RF Frequency
Roller Speed
Lipo Laser Power
Roller Working Mode
Lipo Laser Led Number
RF Energy Density
Cavitation Energy
Rated Input Voltage
Net Weight
A) Main screen: 8” TFT Color Touch Screen
B) Applicator Screen: 3.5”
A) Net Pressure: 80kpa – 10kpa (60.8cmHg – 7.6cmHg)
B) Relative Pressure: 20kpa – 90kpa (15.2cmHg – 68.4cmHg)
Mitsubishi 940nm Diode Laser
16
5 mHz
0-36rpm
Max. 120W
4 types
8 Big Pads, 4 Small Pads 68 Laser Lamps
Max. 60J/cm3
Max. 25W/cm2 / 40kHz
AC230± %10, 50Hz± 1Hz
55 kg
Download

Ürünün teknik özellikleri ve broşürü için tıklayınız.