Bizim İvrindi Gazetesi
Gürhan GÜRSES
STDM Aktivisti
CANIM EFENDİM GÜL PEYGAMBERİM
Canım efendim, gül peygamberim! Besmelesiz günlere
kaldık. Sonumuz hayrola inşallah! Bismillah!
Şikayetnamedir bu, ol cana. Halimizi beyan edip itizar
diliyorum bütün insanlar adına. Özrümüz
kabahatimizden büyük amma affedilmek umudu var o
kapıda. Ol kapı düşkünlerin, perişanların,
pejmürdelerin, mecnunların da kapısıdır. Ol kapı el
açan, kalben dua eden, inanan ve inandığını
yaşayanların umududur. Ol kapı rabbe açılan kapıdır.
Girmeniz gerek; tokmağı, zili yok. Suyun üzerindeki gül
yaprağıdır, yanaktaki tebessümdür, kalpteki noktadır.
Arzımız var gül peygambere, aşkımız, şevkimiz...
Muhammedim, gül peygamberim sana çıkmayan ömür
boşu boşuna yaşanılmıştır. Sana bakmayan göz,
gözlüğünden utanmıştır. Sesini duymayan kulak Allah
aşkına kulak mıdır?Aynı havayı teneffüs etmeyen ciğer,
ciğer midir şimdi?
"Âmine hatundur onun annesi,
O sedeften doğdu O dürdanesi" diyor ya Süleyman
ÇELEBİ ne de güzel söylüyor ne de asırlara düşecek
kadar kalıcı söylüyor. Sevdasını bütün asırlara
imzalıyor, bütün dillere doluyor, bütün kalplere
aşkediyor. Canım efendim, gül peygamberim! Senin
uğruna dökülmeyen gözyaşını neyleyim? Sana
yanmayan kalbe kalp mi derim, sana yönelmeyen yola
yol mu derim? Akıl sana çıkmıyorsa, kalp sana
atmıyorsa, fikirler başka başkaysa, dildeki terennümler
seni anlatmıyorsa nafiledir.
“Bir mevsim-i baharına geldik ki âlemin,
Bülbül hamuş, havuz tehi, gülistan harab” Öyle bir
mevsimine denk geldik ki bu alemin her şey ters yüz
olmuş. İnsanlık evvela, güzellik, zarafet, ahlak, erdem...
Say say bitmez. Tükeniyoruz günbegün, elimiz
Kültür ve Sanat
ayağımıza dolanıyor, aklımız dilimize takılıyor,
g ö n l ü m ü z h e v a o l a n a m e y l e d i y o r. B u b i r
şikayetnamedir, bir durum ifadesidir, bir hal
tercümesidir. Perişanız da farkında değiliz. Harabız da
bunu idrakten gafiliz.
Canım efendim, gül peygamberim! Gül bahçesi sensiz
gülsüzdür. Bülbüller sensiz suskundur. Su Kasidesi dahi
bilinmiyor, Mevlidi Şerif nedir anlamıyor kimse? Öyle bir
vakte erdi ki ömrümüz ne desem dolu değil! Baharda
akan coşkun seller gibi başımızı oradan oraya vurarak
boz bulanık akıyoruz. Yatağımız belli değil,
kavuşacağımız okyanusumuz belli değil!
Bugün bu dakika sana her zamankinden daha fazla
ihtiyacı var insanlığın. Daha dün Kars'ta bir küçük
evladımız tecavüze uğrayıp öldürüldü. Allah korkusu
yok insanlarda, zulüm geçer akçe olmuş bu dünyada.
Ahlak sadece beş harften oluşan bir sözcük olarak
kalmış lügatlerde, yaşama dair uygulamalarda yok
billah! Mısır'da 529 kardeşimiz idama mahkum oldu.
Sesimiz kısıldı her nedense, sustuk, dut yemiş bülbül
bile bizden daha geveze görünür oldu bu olay
karşısında. Hamile kadınlar çocuklarını doğurduktan 2
ay sonra idam edilir denildi. Onların adaleti sadece
kendileri içindir mazlumlar için değildir, ispatlandı adeta.
Suriye'de abluka altındaki yerlerde insan etinin yenmesi
için dahi icazet alındı. Ekmek yok, su yok, ilaç yok, yok
da yok. Bu duruma şahit olan dünya yok, insan yok!
Burma'da Müslüman olan canlı canlı yakılarak
öldürülüyor. Kimsenin yüreği dahi yanmıyor. Din adına
sahte işler yapılıyor. Hacılar hocalar manevi yönden
değil de maddi yönden zenginleşiyor. Efendiler
hanımefendiler koltuk için dünyaya ait olana
meylediyor. Boğazımıza kadar dünyaya batmışız da
haberimiz yok. Bir lokma bir hırka diyen nesli masal
kahramanı olarak görüyoruz bugün. Milyon elbise,
ayakkabı, kap kacak, üst baş, ev araba, makam mevki
derdiyle o kadar hoşuz ki Fuzuli lisanınca el çek
yaramdan tabip diyoruz. Dünya malı eteğimize yapışıp
kalıyor ve adeta bizleri gölge olana mıhlıyor. İç karartıcı,
mide bulandırıcı, zihin karıştırıcı bir vakte girdik.
Değerler alt üst oldu, edep kalktı göç eyledi bizim
illerden, sular kirlendi, ekmekler bozuldu, insanlar
insanlıktan çıktı.
21/04/2014-406
"Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet
Altın devrini yaşıyor..
.
Diller, sayfalar, satırlar
“Ebu Leheb öldü” diyorlar.
Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed
Ebû Cehil kıt'alar dolaşıyor!" Ebu Leheb ölmedi yaşıyor:
Suriye'de, Burma'da, İsrail'de, Mısır'da... Savaşlar çıktı,
katliamlar yapıldı, cinayetler işlendi. Betondan ağaçlar
sardı şehirleri, kanalizasyonlar su diye aktı, hayvanlar
katledildi. Emanet olarak aldığımız bu dünyayı evrenin
en büyük yüznumarasına çevirdik. Kırdık, kestik, çizdik,
bozduk, yaktık, yıktık. Düşünmedik hikmetini bir günlük
kelebeğin, bir otun vazifesini anlamadık, bir böceğin
varoluşunu çözemedik. Alemin özü olan insanın
yaradılış hikayesini dahi kavrayamadık.
Canım efendim gül peygamberim. Sana her
zamankinden daha fazla ihtiyacı var alemin. Bir hurma
tanesi dahi ballı lokma tatlısıydı. Tahinli pekmezli günler
tükendi bugün. Acılı yakıcı yemekler var. Tenler karaydı
ama kalpler nurluydu asrı saadette... Bugün tenler
beyaz ama kalpler kara hem de kapkara! Fikirler katran,
hisler zift... Canlar gidiyor yok yere, heba oluyor şehirler,
talan ediliyor insanlık. Hiç bu kadar aleni olmamıştı
kasaplık! Şikayetim var alemden, zamane Fuzuliyim
bende.
"Gel, ey Muhammed, bahardır / Dudaklar ardında
saklı / Âminlerimiz vardır / Hacdan döner gibi gel /
Mi'râc'dan iner gibi gel / Bekliyoruz yıllardır!" Gel
canım efendim, gül peygamberim! İnsanlığımızdan
utanıyoruz açlıktan ölenleri görünce. Zulme
uğrayanlara şahit olunca Müslümanlığımızdan
utanıyoruz. Herkesin dilsiz olduğu yerde avazımızın
çıktığı kadar bağırıyoruz: "Mümin Müminin
kardeşidir." diye. Coğrafyası mühim değil, dili,
rengi... "Mümin Müminin kardeşidir."
Gel!
Gürhan GÜRSES
STDM Aktivisti
BALIKESİR HALKI SAĞLIKTAN MEMNUN
Memnun
Orta
Değil
Memnun
Orta
Değil
S
Balıkesir Sağlık Müdürü Dr.M.Alp Akoğlan,
T Ü İ K , 2 0 1 3 Ya ş a m M e m n u n i y e t i
Araştırması, sonuçlarına göre sağlık
hizmetlerinden memnuniyet oranı Türkiye
ortalaması yüzde 74,7 Balıkesir ilimizde ise
yüzde 83,00 çıkmıştır,dedi. Akoğlan yaptığı
basın açıklamasında; Bu oranla Balıkesir
ilimiz 81 il arasında ilk yirmide yer almıştır.
Bu oranın sağlanmasında emeği geçen
başta tüm sağlık çalışanlarına sağlık
yatırımlarımızı ilimize kazandıran başta
başbakanımız ve sağlık bakanımız olmak
üzere tüm hükümet yetkililerine sayın
valimize kıymetli milletvekillerimize teşekkür
etti. Bundan sonrada sağlıkta yaşanan bu
olumlu gelişmelerin sürekliliği ve artışı için
çalışmalarımız devam edeceğini ifade eden
Akoğlan tüm Balıkesir halkına yapılan
ankete gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür
etti.
Türkiye Geneli
:%74
10.6
14.7
Download

Bizim İvrindi Gazetesi BALIKESİR HALKI SAĞLIKTAN MEMNUN