TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)
1
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
• Fiilden türer.
• Fiilimsi eki alır.
• Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır.
Fiil + Fiilimsi eki : Fiilimsi
2
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Örnek:
Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.
3
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Örnek:
Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.
GitFiil
AldanFiil
AçFiil
4
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Örnek:
Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.
GitFiil
-iş
Fiilimsi eki
AldanFiil
-ıp
Fiilimsi eki
AçFiil
-an
Fiilimsi eki
5
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Örnek:
Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.
GitFiil
-iş
Fiilimsi eki
Gidiş
Fiilimsi
AldanFiil
-ıp
Fiilimsi eki
Aldanıp
Fiilimsi
AçFiil
-an
Fiilimsi eki
Açan
Fiilimsi
6
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Çekimli Fiillerden Farkı
7
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Çekimli Fiillerden Farkı
Fiilimsiler, fiilimsi eki alır.
Fiilimsi
Fiil + fiilimsi eki
8
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Çekimli Fiillerden Farkı
Fiilimsiler, fiilimsi eki alır.
Fiiller, kip ve kişi eki alır.
Fiilimsi
Çekimli Fiil
Fiil + fiilimsi eki
Fiil + kip ve kişi eki
9
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Örnek:
Bunu anlayan öğrenci konuyu da anlar.
10
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Örnek:
AnlaFiil
Bunu anlayan öğrenci konuyu da anlar.
-y-
-an
Fiilimsi eki
Anlayan
Fiilimsi
11
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Bunu anlayan öğrenci konuyu da anlar.
Örnek:
AnlaFiil
AnlaFiil
-y-
-an
Fiilimsi eki
-r
Kip eki
Anlayan
Fiilimsi
Anlar
Çekimli fiil
12
TÜRKÇE
Fiilimsiler (Eylemsiler)
1) İsim - Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
2) Sıfat - Fiil (Ortaç)
3) Zarf - Fiil (Ulaç)
13
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
14
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
15
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
İsim - fiil ekleri alır.
16
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
İsim - fiil ekleri alır.
Fiillerin adı olur.
17
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
İsim- fiil ekleri:
İsim - fiil ekleri alır.
-mak/-mek,
-ma/-me,
Fiillerin adı olur.
-ış/-iş/-uş/-üş
18
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
İsim- fiil ekleri:
İsim - fiil ekleri alır.
-mak/-mek,
Örnek :
-ma/-me,
Fiillerin adı olur.
-ış/-iş/-uş/-üş
Spor ya p m a k sağlığa yararlıdır.
19
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
İsim- fiil ekleri:
İsim - fiil ekleri alır.
-mak/-mek,
Örnek :
-ma/-me,
Fiillerin adı olur.
-ış/-iş/-uş/-üş
Spor ya p m a k sağlığa yararlıdır.
20
TÜRKÇE / Fiilimsiler
1) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)
Fiilden türer.
İsim- fiil ekleri:
İsim - fiil ekleri alır.
-mak/-mek,
Örnek :
-ma/-me,
Fiillerin adı olur.
-ış/-iş/-uş/-üş
Spor ya p m a k sağlığa yararlıdır.
21
TÜRKÇE / Fiilimsiler
İsimlerden Farkı
22
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
İsimlerden Farkı
İsimler varlıkların adıdır.
Ekmek getirmeyi unutma.
23
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
İsimlerden Farkı
İsimler varlıkların adıdır.
İsim – fiiller fiillerin adıdır.
Ekmek getirmeyi unutma.
Tohumu baharda ekmek gerekir.
24
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Olumsuzluk eki olan -ma/-me ile
isim-fiil eki olan -ma/-me karıştırılmamalıdır.
25
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Olumsuzluk eki olan -ma/-me ile
isim-fiil eki olan -ma/-me karıştırılmamalıdır.
Yüksek sesle konuşma.
(Olumsuzluk eki)
26
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Olumsuzluk eki olan -ma/-me ile
isim-fiil eki olan -ma/-me karıştırılmamalıdır.
Yüksek sesle konuşma.
(Olumsuzluk eki)
Dün toplantıda bir
konuşma yaptı.
(İsim-fiil eki)
27
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
" - ı ş / - i ş / - u ş / - ü ş " isim-fiil eki
fiilden fiil yapım ekiyle karıştırılmamalıdır.
28
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
" - ı ş / - i ş / - u ş / - ü ş " isim-fiil eki
fiilden fiil yapım ekiyle karıştırılmamalıdır.
Büyük kentlerden kaçış
başladı. (İsim-fiil eki)
29
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
" - ı ş / - i ş / - u ş / - ü ş " isim-fiil eki
fiilden fiil yapım ekiyle karıştırılmamalıdır.
Büyük kentlerden kaçış
Herkes bir yana kaçıştı.
başladı. (İsim-fiil eki)
(Fiilden fiil yapım eki)
30
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
İsim-fiil eki alan bazı sözcükler
kalıplaşarak isim olurlar.
31
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
İsim-fiil eki alan bazı sözcükler
kalıplaşarak isim olurlar.
Dondurmayı çok severim.
İsim
32
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
İsim-fiil eki alan bazı sözcükler
kalıplaşarak isim olurlar.
Dondurmayı çok severim.
İsim
Sakın sebzeleri dondurma.
Çekimli fiil
33
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
İsim-fiil eki alan bazı sözcükler
kalıplaşarak isim olurlar.
Dondurmayı çok severim.
İsim
Sakın sebzeleri dondurma.
Çekimli fiil
Etleri dondurmanı önermem.
İsim-fiil
34
TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)
Fiilimsilerin özelliklerini,
fiil ve isimlerden farklarını,
isim – fiilleri öğrendik.
35
Download

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)