TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
1
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
1) Karşılaştırma
6) Varsayım
2) Koşula Bağlılık (Şart)
7) Öneri (Tavsiye)
3) Uyarı
8) Olasılık (İhtimal)
4) Onaylama
9) Tanım
5) Ön Yargı
2
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Birden çok olay, kavram, durum veya kişinin benzer
veya farklı yönlerini kıyaslayan cümlelerdir.
Çiçeklerin en güzeli güldür.
Burası daha sakin bir şehir.
Geçmişe göre oldukça iyiyim.
3
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Birden çok olay, kavram, durum veya kişinin benzer
veya farklı yönlerini kıyaslayan cümlelerdir.
Çiçeklerin en güzeli güldür.
Burası daha sakin bir şehir.
Geçmişe göre oldukça iyiyim.
4
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Bir yargının ya da eylemin gerçekleşmesini bir koşula
bağlayan cümlelerdir.
Zamanım olursa size katılırım.
Bir saat içinde dönmek üzere izin alabildim.
Yemeğini bitirmek kaydıyla dondurmanı yiyebilirsin.
5
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Karşıdaki kişiyi herhangi bir olaya karşı tedbirli
olmaya çağıran cümlelerdir.
Bu mevsimde ava çıkmak tehlikelidir.
Terliyken soğuk su içmek insanı hasta eder.
Çimlere basmayın, çiçekleri koparmayın.
6
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Bir sözü, bir eseri ya da bir davranışı iyi ve güzel
bulduğunu ifade eden cümlelerdir.
Ön sıradaki gencin sözlerine katılıyorum.
Elindekini çöpe atman çok yerinde bir davranıştı.
7
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Henüz bilinmeyen bir duruma, bir olaya ya da yeterince
tanınmayan varlığa ilişkin kesin yargı bildiren cümlelerdir.
Annem karnemi görünce kesin sabaha kadar uyumaz.
Ne kadar uğraşırsan uğraş, sen bu soruyu çözemezsin.
8
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Gerçekte olmayan bir durumu olmuş gibi düşündürme
anlamı taşıyan cümlelerdir.
Diyelim ki çok paran oldu, mutluluğu satın alabilir misin?
Sihirli lambayı sen buldun farz edelim. Cinden ne isterdin?
9
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Gerçekte olmayan bir durumu olmuş gibi düşündürme
anlamı taşıyan cümlelerdir.
Diyelim ki çok paran oldu, mutluluğu satın alabilir misin?
Sihirli lambayı sen buldun farz edelim. Cinden ne isterdin?
10
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için öne sürülen
görüş ve düşünceleri içeren cümlelerdir.
Sabırla ve azimle çalışmalısın.
Düzenli tertipli olmaya gayret et.
11
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Bir eylem veya durumun hem olumlu hem de olumsuz
bir biçimde gerçekleşebileceğini bildiren, kesin anlamlar
içermeyen cümlelerdir.
Pikniğe babam da gelebilir.
Bu konu belki yarın biter.
12
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Tanım cümleleri, "Bu nedir?” sorusuna cevap verir.
Varlıkları ve kavramları özellikleriyle tanıtır.
Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır.
Harfler, dildeki sesleri gösteren işaretlerdir.
13
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
1) Karşılaştırma
6) Varsayım
2) Koşula Bağlılık (Şart)
7) Öneri (Tavsiye)
3) Uyarı
8) Olasılık (İhtimal)
4) Onaylama
9) Tanım
5) Ön Yargı
14
Download

TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri