SiRKÜLER:
2 0 1 4 / 33
18.06.2014
Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar-Ge Personel Sayısı 30 Olarak Belirlendi.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un
Uygulama ve denetim esasları başlıklı 4 üncü maddesine göre Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi
için gereken elli tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler
itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti.
Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kullanarak, 18 Haziran 2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2014/6400 sayılı Karar ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek
en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 50'den 30'a indirmiştir. Karar 1 Temmuz
2014 tarihinde yürürlüğe girecek. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.
Saygılarımızla.
18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29034
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine
dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014
tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
A. İSLAM
Ö. ÇELİK
F. IŞIK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
F. IŞIK
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam
edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
Download

Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar