BELİRLENEN HASTANELERDE 3. BASAMAK KISITLAMASININ
KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLEN BRANŞLAR VE İŞLEMLER ÇALIŞMASI
Balıkesir, Denizli, Eskişehir ve Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliklerine bağlı belirlenen hastanelerde Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen
3.basamak kısıtlamasının kaldırılması öngörülen branşlar ve işlemler çalışması
tamamlanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu