İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ŞEMA ADI
Öğrenci Muafiyeti İş Akış Şeması
Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının muafiyet
tarihlerini duyurduğu tarih itibari ile dilekçelerini ilgili bölüm
sekreterliklerine istenilen belgeler ile birlikte verirler.
Öğrenci dilekçeleri EBYS üzerinden kayda alınır.
Kaydedilen dilekçeler Bölüm Başkanı tarafından
incelenir.
Bölüm Kurulu toplanır, Karar alınır.
Alınan Karar Yüksekokula
yazılır.
Yazı Bölüm Başkanı tarafından
imzalanır ve Yüksekokula
gönderilir.
Download

Öğrenci Muafiyeti İş Akış Şeması