SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ORTAK
ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI
“Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim –Öğretim
Yönetmeliğinin” 5. maddesi gereğince 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Meslek
Yüksekokulumuza Ek Kontenjan ile kaydolan öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı Dil -1 (YD107) ile Ortak Zorunlu Yabancı Dil-2 (YD-108) derslerinin muafiyet sınavı 31 Ekim 2014 Cuma
günü saat 13:30 Meslek Yüksekokulumuzda yapılacaktır.
SINAV TARİHİ : 31 EKİM 2014/CUMA
SINAV SAATİ : 13:30
SINAV YERİ
: SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:
1- Sınava girmek isteğe bağlıdır. Sınava girip 60 ve üzeri puan alanlar Güz yarıyılında
okutulan Ortak Zorunlu Yabancı Dil-1 ve Bahar yarıyılında okutulan Ortak Zorunlu
Yabancı Dil-2 derslerinden muaf olurlar.
2- Sınav günü öğrencilerin Öğrenci Kimlik Belgelerini ibraz etmeleri ve üniversite kimliği
dışında ayrıca ikinci bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
bulundurmaları zorunludur.
3- Adayların sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerlerinde olmaları gerekmektedir.
4- Adayların yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
5- Sınava girmek isteyen öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz Bölüm Sekreterliklerine
başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kaydı olmayan öğrenci sınava
alınmayacaktır.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
Download

sosyal bilimler meslek yüksekokulu ortak zorunlu yabancı dil