HüsEylN AvNisözEN ANADoLu LlsEsl
yıı_ı öĞnerıtıeı,ı vrı_i cönüşııııe cÜıı ve sıırı-eni
2014 -zoıs eĞiriıııı öĞnerirvı
pazartesi Salı
Çaşamba Perşembe Guma
Branşı/Dersi
Sıra Adı, Soyadı
OkuI Müdürü
Haluk DEĞıRMENcı
1
Md Baş Yrd
Afife SESKIR
2
Md Yrd
YaVUZ ARSLAN
3
4
Din Kültürü ve AB
Necmettin Halil ATLIHAN
3
5-6
5
4-7 -8
5-6
Din Kültürü ve AB
Okan ALT|NTAŞ
4
ırix
Rehber Öğretmen
5
şiiAx§öv
6
SerpilDEMlR
Türk Dilive Edb.
7
Tülin KAK|
Türk Dilive Edb.
8
Türk Dilive Edb.
7
9
lşık EmelYENGlN
Hakan TUGRUL
Türk Dilive Edb.
6
10
Metin Y|LMAZ
Türk Dilive Edb.
11
Türk Dilive Edb.
14
SibelYEŞILTEPE
Muhitin KUÇUK
Aslı güyüxBALcı
Feride KARAL
15
Hatice SURMEN
Tarih
5
16
Ümran TANER
Coğrafya
2
17
Aydan DURMAZ
Matematik
18
Mehmet Ruhi URED!
Matematik
19
Belma BAŞ
Matematik
20
Hatice B. YEŞILBURSAL!
Matematik
21
Mehmet AKYOL
Matematik
3
öööNcüL
Matematik
6
Fizik
25
ZekaiÇEVİK
Metin YAŞAR
Hüsamettin KOÇ
26
Arzu AKSU
Kimya
27
H.
28
Biyoloji
29
Eser Ş. KONGUR
Dilek ÇEÇEN
30
Sakine ARl
Biyoloji
3-4
31
üirü
inöiiiice
6_7
32
İnci Nurcan YlLDlRlM
ffigillzc,;
33
Esin KAYRA
Hülya EYIClL
lng--_-iilrCe
12
13
22
23
24
34
Gökşin SUMRA
vıvaş
Türk Dilive Edb.
Felsefe
Tarih
Fizik
5
3-4_5
2-7
6
36
Nesrin KAFTELEN
37
ŞeneI GüMRUKÇU
38
Naıan TÜFEKçI
ffiöiiircc
fiöııizce
ffigillr"C
inğıllzce
39
Ayhan DONMEZ
AImanca
40
Almanca
41
Birsel ÇOMAK SEVER
Aynur MEMET
42
HÜseyin
Almanca
Beden Eğitimi
3
3
3-4
4-6
4_5
5
4
4
4
7
4-5
2-3-5
4-6
4-7
4
7
5
3
5_6
5_6_7
4-5
4_6
2
3-4
3
4-5-6
3
5
2-4
4
3-4-7
7
4_5_6
3-5
7
6
4-6
6_8
4-7
4_5
7
3-4
4-5
5
4-5_6
3
2
5
2-3
2-4
5_6
4
3
6
3-7
3
3
ingilizce
ö;ıfiTREy
2-4-7
2-3
Kimya
Biyoloji
4
5
Fizik
35
YAĞcl
3_5
3-6
4-5_6
4-5
5
3_4-7
4
4_6
6
5_6
3-4-6
4-5
4
3_6
5-6
7
5
3-4
5_6
Sıra
Adı, Soyadı
Branşı / Dersi
43
Murat ÇELİKER
Beden Eğitimi
Mediha TABAK
Beden Eğitimi
45
Ayşe Esra KUŞÇU
Resim lş
46
Melike AYD|N
Müzik
u
DERS SAATLERİ
-
08.40
10,30 11,20 12.50 13.40 14.30 -
10.20
,l1.10
1
08.00
2
08.50 _ 09.30
3
09.40
4
5
6
7
8
12,00
13.30
14.20
15.10
pazartesi
5
5-7
2-5
Çaşamba Perşembe
Sa!ı
3
3-4-5_6
3-4
3
2
3-4
Cuma
3-4
5
5
Download

2-4-7 2-3-5 öööNcüL