VIII. İleri Artroplas Kursu “Diz Artroplas si”
19-20 Aralık 2014
Bursa
www.artroplas .org.tr
VIII. İleri Artroplas Kursu
“Diz Artroplas si”
19 - 20 Aralık 2014, Bursa
Değerli meslektaşlarım;
Kalça Diz Artroplas Derneğinin her yıl düzenlediği “İleri Artroplas Kursu” 19-20 Aralık 2014
tarihlerinde Bursa'da Medicabil hastanesinde yapılacak r. Bir yıl kalça, bir yıl diz artroplas si
konularında yapılmakta olan İleri Artroplas Kursu bu sene “Diz Artroplas si“ konusunda
olacak r.
Kurstaki amacımız, Artroplas konusunda çalışan ve bu konuya ilgi duyan Ortopedi ve
Travmatoloji hekimlerinin ve son sene asistanlarının eği mine katkıda bulunmak r.
Kursta, Diz Artroplas si Cerrahisinde Primer ve Revizyon Cerrahisi konuları, teorik dersler ve
pra k uygulamalar şeklinde interak f tar şma ortamında işlenecek r.
Her yıl olduğu gibi bu yılda, canlı ameliyat uygulamaları toplan salonunda naklen
yayınlanacak r. Kursta teorik konular, olgu tar şmaları ve canlı ameliyatlar, Artroplas konusunda
usta ve duayen hocalarımızın katkıları ile gerçekleş rilecek r.
Kurs detayları en kısa zamanda duyurulacak olup, ka lımlarınızı bekler saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen
Kalça Diz Artroplas Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul Şener
Kalça Diz Artroplas Derneği Genel Sekreter
Prof. Dr. İrfan Öztürk
Kurs Başkanı
Dr. M. Sadık Bilgen
Kurs Koordinatörü
VIII. İleri Artroplas Kursu
“Diz Artroplas si”
19 - 20 Aralık 2014, Bursa
19 Aralık 2014 Cuma
07.30: Kayıt
08.00: Açılış
08.10-09.10
09.10-09.30
09.30-10.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-11.30
Primer diz protezi (Canlı ameliyat)
Bağ kesen protez uygulaması
Dr.Ömer Faruk Bilgen
Tar şmacı: Dr. Ertuğrul Şener
Kahve arası
Oturum I: Primer total diz artroplas si I
Moderatör: Dr. İrfan Öztürk
Muayene, endikasyon, preopera f hazırlık
Dr. Sadık Bilgen
İmplant seçenekleri (hangi hastada-hangi
implant)
Dr. Burak Beksaç
Cerrahi yaklaşımlar (cilt-artrotomi)
Dr. Ertuğrul Şener
Yumuşak doku dengesinin önemi
Dr. Aykın Şimşek
Tar şma
15.10-15.30
Dr. Hakkı Sur
Tar şma
15.30-16.00
Kahve arası
16.00-17.15
Tar şmacı:
Sorunlu primer diz protezi (canlı ameliyat)
Zor diz
Dr. Ömer Faruk Bilgen
Dr. Nejat Güney
19.30
Akşam Yemeği
20 Aralık 2014 Cumartesi
08.00-09.30
Tar şmacı:
09.30-10.30
09.30-09.40
12.10-12.30
Primer diz protezi (Canlı ameliyat)
Bağ koruyan protez uygulaması
Dr. Ömer Faruk Bilgen/Dr. Bülent Erdemli
Tar şmacı: Dr. Ali Bak r
Oturum II: Primer total diz artroplas si II
Başkan: Dr. Sadık Bilgen
Kemik kesileri
Dr. Faik Al ntaş
Komponentlerin yerleş rilmesi
Dr. Nadir Şener
Komplikasyonlar
Dr. Cengiz Şen
Postopera f bakım ve takip
Dr. İrfan Öztürk
Tar şma
11.00-11.10
12.30-13.30
Yemek
11.10-11.20
13.30-14.30
Başkan:
14.30-14.40
Oturum III: Zor dizler
Dr. İlker Çe n
İleri varus-valgus dizler
Dr. Ömer Faruk Bilgen
Sert diz
Dr. Remzi Tözün
Kemik defektleri ve deformiteleri
Dr. Bülent A lla
RA,Hemofili ve Nöropa k Dizler
11.20-11.30
11.30-12.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
09.40-09.50
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
11.30-11.40
11.40-12.00
Revizyon diz protezi (canlı ameliyat)
Revizyon diz protezi
Dr. Ömer Faruk Bilgen/Dr.Remzi Tözün
Dr. Bülent A lla
Oturum IV: Revizyon Total Diz Protezi
Başkan: Mümtaz Alpaslan
Revizyon nedenleri, ameliyat öncesi
planlama
Dr. Erdal Cila
Eklem seviyesinin ayarlanması, yumuşak
doku dengesi
Dr. Murat Bozkurt
Kemik kesileri ve defektlerin onarılması
Dr. Bülent Erdemli
Patella ve ekstansör mekanizma sorunları
tamiri
Dr. Nejat Güney
Tar şma
Kahve arası
Oturum V: Unikondiler diz protezi ve
alterna f tedaviler
Başkan: Dr. Emre Toğrul
Hasta seçimi ve endikasyonlar
Dr. İbrahim Tuncay
Cerrahi teknik ve komplikasyonlar
Dr. Ali Bak r
Dizde diğer yüzey artroplas leri
Dr. Murat Bozkurt
Yüksek bial osteotomi
Dr. Hakkı Sur
Tar şma
12.00-13.00: Kapanış - Yemek
VIII. İleri Artroplas Kursu
“Diz Artroplas si”
19 - 20 Aralık 2014, Bursa
Kayıt ve Konaklama
Kurs Kayıt 300 TL
Kayıt ücre ne yaka kar , kahve molaları ve öğlen yemekleri dahildir.
Konaklama 250 TL (Divan Otel Bursa)
Konaklama ücre single,yarım pansiyon bir günlüktür.
-Kayıt ve konaklama ücretlerinin ya rılacağı banka hesabı
Kalça Diz Artroplas Derneği İk sadi İşletmesi
Türkiye İş Bankası A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi/Ankara (4364)
IBAN: TR26 0006 4000 0014 3640 1058 81
Kaydınızın kesinleşmesi için banka dekontunu derneğimize iletmeniz gerekmektedir.
İle şim
Kalça Diz Artroplas Derneği
[email protected] .org.tr
Tel: 0 (312) 236 28 79 Mobil: 0 (530) 667 07 18 Faks: 0 (312) 236 27 69
Angora Bulvarı. 2007 Sokak. no:41 Beysukent Ankara
Download

VIII. İleri Artroplas Kursu