T.C.
AVRUPA B
BİRLİĞİ BAKA
ANLIĞI
A
Avrupa
Birliği Eğitim ve Gen
nçlik Programları Merkezi Başkanlığı
B
TÜRKİYE
E ULUSAL AJANSI
SA
AMSUN BÖ
ÖLGESEL BİLGİLEN
NDİRME TOPLANT
T
TISI
(03-05
5 EYLÜL 2 014) KATIILIMCI LİİSTESİ
Adı
No
Adnan
A
1
Ahmet
A
2
Ahmet
A
3
Ahmet
A
4
Ahmet
A
5
Anıl
6
Atakan
A
7
Ayça
A
8
Aylin
A
9
Bahadır
10
na Selcan
11 Bern
Betül
B
12
Betül
B
13
Betül
B
14
15
Burçak
B
Bülent
B
16
Cemal
C
17
malettin
18 Cem
19 Cihaan Deniz
Cüneyt
C
20
Çiğdem
Ç
21
Çiğdem
Ç
22
Davut
D
23
Deniz
D
24
Ecenur
E
25
Elif
26
Elif
27
Emre
E
28
Ergin
E
29
Erkan
E
30
31 Eşreef Burçin
Fatma
F
32
33 Faatmanur
Soy
yadı
YAV
VUZ
MUM
MCU
DEMİİRAĞ
TABANL
LIOĞLU
AYD
DIN
MAN
NGUŞ
NUHO
OĞLU
AKDE
EMİR
USL
LU
ÖZDE
EMİR
TURH
HAN
KAV
VAŞ
ORT
TA
UST
TA
ÖZYU
URT
ÇANK
KIRILI
ÇA
AM
AYD
DIN
CANK
KURT
ASL
LAN
GÜN
NER
ŞAH
HİN
ÇAKIR BEYHAN
B
ELM
MACI
ALT
TAN
ÇAK
KIR
HEN
NEK
ZÜL
LAL
ARSLA
ANBAY
BA
AŞ
KAR
RA
ÖZSAÇ
ÇMACI
BİRİİNCİ
ÖZK
KAN
Şehir
Amasya
Tokat
Tokat
Tokat
Samsun
Giresun
Ordu
Ordu
Samsun
Ordu
Ordu
Sinop
Samsun
Amasya
Ordu
Samsun
Ordu
Samsun
Amasya
Samsun
Ordu
Samsun
Amasya
Samsun
Samsun
Giresun
Giresun
Samsun
Tokat
Samsun
Amasya
Samsun
Amasya
T.C.
AVRUPA B
BİRLİĞİ BAKA
ANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gen
nçlik Programları Merkezi Başkanlığı
B
TÜRKİYE
E ULUSAL AJANSI
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Funda
F
Gizem
G
Gökhan
G
Gökhan
G
Gözde
G
Gül
Gülsüm
G
Hatice
H
Hasan
H
Hassan Erdi
Hatice
H
Hilal
H
İleyna
İ
İlhan
İ
İlker
İrem
İsa
Kamil
K
Meltem
M
Merve
M
hammed
Muh
Murat
M
Mustafa
M
Mustafa
M
Mustafa
M
Erkut
E
Neeslihan
Neşet Hakan
Nezaket
N
Nilgün
N
Nurgül
N
Og
guzhan
Okan
O
Oktay
O
Özcan
Ö
Özkan
Ö
Özlem
Ö
P. Hatice
Samet
S
Seda
Seda
Sevcan
S
YÜK
KSEL
AYV
VAZ
ERE
EN
KARAB
BIÇAK
ÖZTA
AŞÇI
KIL
LIÇ
Samsun
Ordu
Ordu
Giresun
Sinop
Samsun
ÜNS
SAL
Samsun
DED
DE
YAM
MAN
YAZ
ZICI
ŞAH
HİN
YÜK
KSEL
BAL
LCI
GÖN
NEN
PIÇA
AKCI
DEM
MİR
YAV
VUZ
YILM
MAZ
TOP
PAL
TUNC
CER
ÜNA
AL
KÖSE
ÖRG
GÜT
Amasya
Samsun
Amasya
Ordu
Samsun
Ordu
Amasya
Samsun
Giresun
Ordu
Sinop
Samsun
Amasya
Samsun
Sinop
Amasya
KIZAN
NLIKLI
Samsun
GÜN
NAL
KÖSLÜ
ÜOĞLU
TURA
AMAN
AKT
TAŞ
KAY
YA
ÖZTA
ANIR
DOR
RUK
KAR
RA
CİVE
ELEK
ÖZC
CAN
DEM
MİR
DÖNM
MEZ
KIZIL
LAY
KUML
LUCA
YÜK
KSEL
KO
OÇ
Amasya
Amasya
Samsun
Amasya
Ordu
Samsun
Giresun
Samsun
Giresun
Samsun
Samsun
Giresun
Tokat
Samsun
Samsun
Samsun
T.C.
AVRUPA B
BİRLİĞİ BAKA
ANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gen
nçlik Programları Merkezi Başkanlığı
B
TÜRKİYE
E ULUSAL AJANSI
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Sevil
Sevilay
Sibel
Şenay
Ş
Şeyda
Ş
Şeyda
Ş
Tolga
T
Tuba
T
Tuğba
T
Tuğrul
T
Tuncay
T
Ünal
Ünal
Vildan
V
Yahya
Y
Kemal
K
Yakup
Y
Zü
üleyha
HEK
KİM
ADA
AK
SEZ
ZER
YILD
DIZ
KON
NTAŞ
KARA
ATAŞ
KARA
AMAN
AKT
TAŞ
ÖZCA
ANLI
YAĞBA
ASAN
KAY
YA
KURT
GÜV
VEN
GÜNEŞ AYGÜN
A
Ordu
Tokat
Samsun
Amasya
Ordu
Tokat
Amasya
Samsun
Ordu
Giresun
Ordu
Amasya
Samsun
Amasya
UZU
UN
Ordu
SEZG
GİN
ÇUB
BUK
Sinop
Ordu
Download

Samsun Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı Katılımcı Listesi