Bilinç ve Beyin :
Bilincin Beyindeki Temsili
Aslıhan Gevrekci, Dr.
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilincin Nöral Bağlantıları...
For every conscious attribute, there must be underlying NCC... Kristof Koch
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilincin Nöral Bağlantıları...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilincin Nöral Bağlantıları...
Orta beyin retiküler oluşum
Beyin sapında, talamus medial alanı
m
or
N
al
De
rin
u
An yku
es
te
zi
M
in Bit
im kis Ko
a
e m
Ki l bi l ha a
l
l
Bi itli k inç yat
tk
ise alm dur
um
a
lh
s
ay
en u
a
Ka
d
t
lıc tan rom
ıb
u
u
itk yan
ise
ış
l
Be ha
ya
yi
n
t
öl
üm
ü
Serebral metabolizma
(%)
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilincin Nöral Bağlantıları...
lin
i
b
ç
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilincin Nöral Bağlantıları...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilincin Nöral Bağlantıları...
Farkındalık
Kilitli
Kalma
Sendromu
Uyarılmışlık
Farkındalık
Minimal
Bilinç
Durumu
Uyarılmışlık
Farkındalık
Bitkisel
Hayat
Uyarılmışlık
Farkındalık
Uyarılmışlık
Farkındalık
Uyarılmışlık
Normal
Bilinç
Koma
Uyku
Anestezi
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Beyin Ölümü...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Beyin Ölümü...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Koma...
Beyin sapı retiküler sistemde hasar
Geniş alanlı bilateral serebral hasar
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bitkisel Hayat...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bitkisel Hayat...
Terri Shiavo...
Teri
Kalp krizi sonrası oksijen eksikliğinden kaynaklı ağır beyin hasarı
2.5 aylık koma sonrası kalıcı bitkisel hayat
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bitkisel Hayat...
Terri Shiavo...
Teri
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bitkisel Hayat...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Kortiko-thalamo bağlantıları tekrar sağlanır
Minimal Bilinçli Durum...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Minimal Bilinçli Durum...
Terry Wallis...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Minimal Bilinçli Durum...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Minimal Bilinçli Durum...
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilinçdışı Algı...
Anton Sendromu :
körlük inkarı
bilateral oksipital lob hasarı ile eşzamanlı parietal lob hasarı
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bilinçdışı Algı...
Körbakış
CO zehirlenmesi
Virüs enfeksiyonu
Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili
Bölünmüş Bilinç...
Serebral Kommissürotomi
Korpus kallosum, ,
Anterior and hippokampal kommissürler
Massa intermedia
Download

Bilinç ve Beyin : Bilincin Beyindeki Temsili