SMMM STAJ BAŞLATMA
1. İşletme, nominal bedeli 5 TL olan hisse senetlerinden
10.000 adedini 54.000 TL’den satın almıştır. Alımla ilgili
aracı kuruma 3000 TL komisyon ödemiştir.
__________________
/
5. İşletmenin yıl içerisinde geçici olarak satın aldığı 40.000
TL değerli hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri
34000 TL olarak gerçekleşmiştir. İşletme izleyen yıl bu
hisseleri
a. 42.000 TL den
b. 39.000 TL den
c. 32.000 TL den
d. 34.000 TL den satarsa, bu varsayımlara göre
olması gereken kayıtları yapınız.
____________________
______________www.fuathoca.net_______________
2. İşletmenin bankaya verdiği talimatla nominal değeri 3
TL ve satış fiyatı 4 TL olan hisse senetlerinden 10.000
adet satın alması ve bu işlem için bankaya 400 TL komisyon ödemesiyle ilgili olarak yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a.
__________________
____________________ f
u
a
t
h
o
c
______________www.fuathoca.net_______________ a
3. İşletme, 300.000 Türk Liralık hisse senetlerinin değe- .
rinde %20 değer düşüklüğü olduğunu saptamış ve n
aynı tutarda karşılık ayırmıştır. Karşılık ayırmaya ilişkin e
t
yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
__________________
__________________
/
/
____________________
/
____________________
______________www.fuathoca.net_______________
b.
__________________ / ____________________
______________www.fuathoca.net_______________
c.
__________________ / ____________________
______________www.fuathoca.net_______________
d.
__________________ / ____________________
______________www.fuathoca.net_______________
4. Bir işletme, bir şirketin nominal değeri 1 Türk Lirası
/adet olan hisse senetlerinden 45.000 adet satın almış
ve 52.000 Türk Lirası ödemiştir. Alış işlemiyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Menkul Kıymetler / Hisse Senetleri
______________www.fuathoca.net_______________
Hisse Senetleri Hesabı borçlu 45.000
Hisse Senetleri Hesabı alacaklı 52.000
Hisse Senetleri Hesabı borçlu 52.000
Hisse Senetleri Hesabı alacaklı 45.000
Komisyon Giderleri alacaklı 7.000
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
1
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
6. İşletme nominal bedeli 8 TL olan hisse senetlerinden
20.000 adet satın almış ve 180.000 TL ödemiştir. Söz
konusu hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 7
TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca izleyen yıl hisse senetlerinin yarısını 78.000 TL’den satmıştır.
a) Alış kaydını yapınız.
b) Dönem sonu değerleme kaydını yapınız.
c) Satış kaydını yapınız.
a.
__________________
/
Menkul Kıymetler / Hisse Senetleri
7. Bir işletme, nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla bir
anonim şirketin nominal değeri 8 TL/adet olan hisse senetlerinden 60.000 adet satın almış ve 570.000 TL ödemiştir. Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 7,5
TL/adet’tir. İşletme izleyen yıl hisse senetlerinin yarısını
birim fiyatı 8,5 TL’den satmıştır.
a)
____________________
İşletmenin ihtiyatlılık kavramına göre yılsonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
__________________
______________www.fuathoca.net_______________
b.
__________________ / ____________________ f
u
a
t
h
o
c
a
______________www.fuathoca.net_______________ .
n
c.
__________________ / ____________________ e
t
/
____________________
______________www.fuathoca.net_______________
b)
A)
B)
C)
D)
E)
Hisse senetlerinin satışıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS
2007)
Menkul Kıymet Satış Kârı 15.000 TL’dir.
Menkul Kıymet Satış Kârı 30.000 TL’dir.
Konusu Kalmayan Karşılık tutarı 30.000 TL’dir.
Konusu Kalmayan Karşılık tutarı 120.000 TL’dir.
Elde kalan hisse senetlerinin net değeri 252.000
TL’dir.
______________www.fuathoca.net_______________
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
2
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
8. İşletme 25.000 TL’ye satın aldığı hisse senetlerinin dönem sonundaki değerinin 21.000 TL olarak belirlenmesi
nedeniyle karşılık ayırmış ve izleyen dönemde hisse senetlerini 26.000 TL’ye banka aracılığıyla satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır.
I BANKALAR
II MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
III HİSSE SENETLERİ
IV KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR
V MENKUL KIYMET
SATIŞ KÂRLARI
Menkul Kıymetler / Hisse Senetleri
10. Tamamı 40.000 TL’ye satın alınan hisse senetlerindeki
değer düşüklüğü için önceki yıl 4.000 TL karşılık ayırmış bulunan işletme, sonraki yıl hisse senetlerinin yarısını satmıştır. Hisse senetlerinin satılan kısmı için karşılığın 500 TL’lik kısmının gereksiz yere ayrıldığı anlaşılmıştır. İşletmenin hisse senetlerini satış tutarı kaç
TL’dir?
26.000
A)
B)
C)
D)
E)
4000
21.000
4000
5000
Buna göre, bu kayıtta kaç numaralı hesaplara ilişkin tutarlar yanlıştır?
A) II ve IV
B) II ve V
C) III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
17.500
18.000
18.500
19.000
21.500
11. Bir işletme 20.000 TL tutarla İştirakler Hesabında izlediği bir iştirakini, beklediği verimi sağlayamadığı için
satmaya karar vermiştir. Yapılacak aktarma kaydında
kullanılacak borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?
f
u
A) İştirakler
a
B) Diğer Mali Duran Varlıklar
t
C) Bağlı Menkul Kıymetler
h
D) Hisse Senetleri
o
E) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
c
a
.
n
9. 2007 yılında 100.000 TL’ye satın alınan hisse senetle- e
rine aynı yılın sonunda değer kaybı nedeniyle % 20 ora- t
nında karşılık ayrılmıştır. 2008 yılı içinde söz konusu
hisse senetlerinin % 20’si 21.000 TL’ye banka aracılığıyla satılmıştır. Buna göre, satış işleminin kaydında
12.
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğruI. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hedur?
sabı borçlu 36.000 TL
A) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı heII. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı alacaklı 4000 TL
sabı borçlu 18.000 TL
III. Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu
B) Bankalar hesabı borçlu 20.000 TL
36.000 TL
C) Hisse Senetleri hesabı borçlu 20.000 TL
IV.
Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı
D) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 4000
28.000 TL
TL
V. Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı
E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 3000
36.000 TL
TL
Önceki dönemde 90.000 TL karşılık ayrılan 500.000 TL
tutarındaki hisse senetlerinin %40’ının banka aracılığıyla 128.000 TL’ye satıldığı bir işletmede, bu satış işleminin kaydında yukarıdaki hesaplardan hangilerinin
kullanımı doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve V
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
3
[email protected]
Download

mikro iktisat sts soruları