ilk yar larimizin degerli dostlari,
Gecen hafta Malala yi kutlamistik.
ilk yar larimizin mektuplarini karistirirken
bir siir le karsilastik,
Okuma heyecani ve sevgisini
dile getirirkenki masumiyet
Ve en son satirda okuma kararliliginin
son limitine ulasmis oldugunu gorduk...
Bu cocuklarin onundeki engeller ne zaman kalkacak?
Hep beraber daha cok gayret etmemiz gerekiyor...
Desteklerinize cok tesekkur ediyor,
Selam sevgi ve saygilarimizi yolluyoruz.
ILKYAR
Koy okullarina kitap projesinin 37. sini yapiyoruz bu sene
en azindan 50 koy okuluna ulasmayi planliyoruz
bir koy kitapligini da siz kurmak istemez misiniz?
350 dolar esdegeri bir yardim 100-115 civarinda kitabin
cocuklara ulasmasini saglayacaktir...
Guzel cocuklarimizin gelecegine guzellikler katmak icin
belki bir kitap, belki de buyugunuzun anisina bir kitaplik icin,
belki de daha fazlasi icin:
(lutfen bagisinizin aciklama kismina isminizi yazin, hesap sahibi ILKYAR) Is Bankasi ODTU
Subesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamiz> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
!
!
!"#"$%&'()'*+%,'-'-'.$/$%&+*'0"1+$+%&'2/3-'3*"$%04*'3/5'*+-"3%6+3%7"*+-5"%
5+**')+8+2+%#"*)+9999%:+3%;<3")8"$+8+25"$%5"%'=/*-/%6+3%8"*)4>%?"-5+@%
42'*-'35'$999%%A'5"3+$"%3'2/%B-8'*)'$%6'7*'%#'3"1+%B-8'0'$%6+3%*/2/$%B*4-4%
)"3*"5+7+$+%0'28/7)/999%C1)%D1)"%?"-+$="%8"*)4>-'3%*/2-'3/8/2%+#+$%5'&'%#B*%
?'03")%")8"8+2%?"3"*)+<+$+%5D7D$D>%,'-'-'.5'$%1B$3'%*/2-'3/8/2/%
4$4)8'8'*%'5/$'%>'0-'78'*%+1)"5+*9%ED$0'5'%"$%#B*%&42434%*+8%&'*"5+0B3%
5"31"$+2%04*'3/5'*+%3"18+%#+2"$%*/2%#B=4<4%5"8"*%#B*%8D6'-'<'%
B-8'0'='*)/3@%;0-"%7"0-"3%0'7'5/%*+999%%%F4$4-'$-'3%$"3"5"$%#B*%84%42'*)'$%
5+0"%1B3'31'$/2@%&'0/3%+#%'$'5B-45'$@%*;0%*/2-'3/99"!
+-*0'3.-'3/8/2/$%?"-"="<+$"%?D2"--+*-"3%*')8'*%+#+$%6"-*+%6+3%*+)'>%+#+$@%6"-*+%'$/1/$/%0'7')8'*%
+1)"5+<+$+2%6D0D<D$D2%+#+$%6+3%*+)'>-/*@%6"-*+%5"%5'&'%('2-'1/%+#+$%G7%6'$*'1/%HEIC%746"1+%%%
JKLLMN%OPQMQR%IS%%%ITLQ%PPPQ%KPPP%PPUK%LLMP%OPQM%QRV%%
W43B%X"1'6/Y%ITMLPPPQKPPPPPLKLLMZ[POKLQ%%%%%
EB-'3%X"1'6/Y%ITMUPPPQKPPPPPLKLLMZ[OQLUO%%%
JX"1'>%1'&+6+%GSA\]TN%SD)("$%6'</7/$/2/$%'#/*-'8'%*/18/$'%+18+$+2+%84)-'*'%-D)("$%6"-+3)+$^%%
___9+-*0'39B3?9)3%%+-*0'390B$")+8`?8'+-9=B8%%%%%
+2-"$+8-"3+%5B1)-'3/$/2-'%>'0-'7/>%B$-'3/%D0"%0'>'3'*%J">B1)'%'53"1-"3+$+%6+2"%0B--40'3'*N@%
1+)"$+25"@%6-B<4$425'%%+-*0'3./$%)'$/$/3-/</$/%%'3))/3'6+-+31+$+2@%'$='*%6'7*'%'8'#-'3-'%+-*0'3%
+2-"$+8-"3+$5"*+%a"%1+)"1+$5"*+%3"1+8-"3+$%+2+$1+2%*4--'$/-8'8'1/%?"3"*)+<+$+%&')/3-')/$%-D)("$999%
%
Download

okuyacağım { ilkyar } 27.10.2014