www.umke.org
UMKE
ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ
www.umke.org
www.umke.org | UMKE
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
UMKE BÜLTENİ
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ – UMKE
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek:
Deprem, göçük, çökme, sel baskını, çığ düşmesi, toprak kayması, büyük iş kazaları, kara,
deniz ve havada meydana gelebilecek kazalar, terör saldırıları, patlamalar, büyük yangınlar
ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer (KBRN) madde kazaları gibi yaşanmasını hiç
istemediğimiz olaylarda, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), büyük bir özveri ve gayretle
6 bin 301 kişilik dev kadrosuyla 10 yıldır yanıbaşımızda…
DAİRE BAŞKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ
ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANI DR. TÜRKAY ESĠN
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığına " Dr. Malik Türkay Esin" atandı.
Hayırlı olmasını diliyoruz..
Mehmet Akif Güleç'ten Başarı Dilekleri
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı görevinden ayrılan "Dr. Mehmet
Akif GÜLEÇ" TeĢekkür ve BaĢarı mesajı yayınladı.
Gönül Birliğimiz var !
Makamlar ve yerler değişse de bitmeyen bir sevda var..
Birlikte hizmet ürettiğimiz herkese binlerce minnet ve teşekkür. Haklarını helal etsinler.
Ankara il sağlık müdürlüğündeki eski görevime geri dönmüş bulunmaktayım. Arayan,
duygularını ileten bütün arkadaşlarıma teşekkür eder, Acil Sağlık Hizmetlerinin yeni Genel
Müdürü Osman Nacar ve ekibine başarılar dilerim.
Mehmet Akif Güleç
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
UMKE “GAZZE OPERASYONU”
Filistinli yaralılar için C-130 havalandı. Filistinli yaralıları getirecek Türk Silahlı Kuvvetlerine
ait ambulans haline dönüĢtürülen uçak Ankara'dan havalandı. Uçakta 18 kiĢilik UMKE
ekibimizin yanısıra Genel Müdürümüz Doç.Dr Osman Arıkan Nacar ve Acil Hizmetler Daire
BaĢkanı Dr.Türkay Esin'de bulunuyor. ġu anda 20 Gazzeli yaralı ve 18 hasta yakınını almak
üzere Tel Aviv'e uçuyoruz."
Filistinli yaralıları getirecek askeri uçak Ankara'dan havalandı. Ġsrail'e giden Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait askeri uçağın, aralarında çocukların da bulunduğu 20 yaralıyı Türkiye'ye
getirmesi planlanıyor.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Ġsrail saldırılarının ardından Gazze'de yaralanan Filistinlilerden durumu ağır olanların
tedavilerinin Türkiye'de gerçekleĢtirilmesi için harekete geçildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 Herkül tipi uçak, yaralıların nakli için havalandı.
AFAD'ın koordinasyonunda gerçekleĢen faaliyet kapsamında Etimesgut'taki askeri
havaalanından kalkan uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na gidecek.
Yaralıların nakli için görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince
(UMKE) uçağa sağlık malzemeleri, ilaçlar yerleĢtirildi. Yapılan kontrollerinin
tamamlanmasının ardından uçak saat 07.05'te Ankara'dan hareket etti.
' 'Türkiye'ye 200 yaralının getirilmesi planlanıyor''Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Osman Arıkan Nacar, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Gazze'ye AFAD'ın koordinasyonunda insani yardım organizasyonu yapıldığını
anımsattı.
Yardımlar kapsamında 200 Filistinli yaralının Türkiye'ye naklinin planlandığını dile getiren
Nacar, Ģu ana kadar toplam 7 kiĢinin söz konusu bölgeden naklinin gerçekleĢtiğini söyledi.
Nacar, Ģöyle konuĢtu:
"Ġki gündür tekrar bölgeye gitmeyi, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi
sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu gece bunu yapabileceğimizi, gerekli izinlerin çıktığını öğrendik.
ġu anda 20 yaralı ve 18 hasta yakınını almak üzere Tel Aviv'e gidiyoruz."
Yaralıların Ankara'daki hastanelerde tedavi altına alınacağını ifade eden Nacar, daha sonra
gelecek Filistinli yaralıların ise diğer illerde tedavilerinin sürdürüleceğini kaydetti.
Nacar, "Bu operasyonda her olağandıĢı durumda olduğu gibi Türkiye'nin kahraman gönüllü
gücü UMKE görev almıĢtır" diye konuĢtu.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanı Türkay Esin ise Filistinli yaralıları
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
getirmek için 18 personelle görevlendirildiklerini belirtti.
Tel Aviv'deki havalimanında yaralıların hazırlanması konusunda da görevli bir ekibin
olduğunu dile getiren Esin, "Herhangi bir tıbbi problem beklemiyoruz. Ama uçak içinde
durumu ağırlaĢan hasta olması ihtimaline karĢı uçağa ilaç ve tıbbi malzeme yüklendi" dedi.
Filistinli yaralıları taĢıyan uçağın öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.
Filistinli Yaralılar Afyonkarahisar’da..
28.08.2014 tarihinde Afyonkarahisar'a getirilen Filistinli yaralıların nakil sürecinden kareler.
GENEL MÜDÜR UMKE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Genel Müdürümüz Sn Osman Arıkan NACAR Filistin'de görev yapan UMKE personelimize
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, SAKOM' da değerlendirme toplantısı yaptı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
UMKE KUZEY IRAK'TA
5. Bölge Diyarbakır ili Koordinatörlüğündeki UMKE ekibi Irak Zakho Derebune Kampına
görevlendirildi.
ASH GENEL MÜDÜRÜ NTV'YE KONUŞTU
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr.Osman Arıkan NACAR, NTV' ye Türkmen ve
Ezidiler için kurulan kampta verilen sağlık hizmetlerini aktardı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
İSTANBUL AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ DR. FERUDUN
ÇELİKMEN'İN MESAJI
Değerli arkadaşlarım..
3 senedir yürütmekte olduğum Afetlerde Sağlık Hizmetleri UMKE İstanbul Şubesi
Müdürlüğünden inşallah çok yakında başlayacağım akademik kariyer çalışmam nedeni ile
ayrılıyorum.Şube müdürlüğüne Acil Tıp Uzmanları Dr. Derya Abuşka ile Dr.Kurtuluş Açıksarı
vekalet edecekler. Üyesi olmaktan gurur duyduğum UMKE gönüllüleri ile afet anın da da yine
insanların yardımına birlikte gideceğiz . Görev yaptığım süre içerisinde destek ve dostluklarını
esirgemeyen başta UMKE ailesi olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma en derin sevgi ve
saygılarımla teşekkürlerimi iletirim.
Ferudun Çelikmen
Kıymetli Hocamıza bundan sonraki görevlerinde ve çalışmalarında umke.org olarak başarılar
dileriz..
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Uzm. Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen’e Veda Töreni
Ġstanbul Sağlık Müdürlüğü‟nde Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü görevini baĢarı
ile sürdüren Uzm. Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen 1 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen tören ile
görevinden ayrıldı. Üstün çalıĢmalarından dolayı Uzm. Dr. Çelikmen‟e teĢekkür eden Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Selami Albayrak meslek hayatında baĢarılar dileyerek , Çelikmen‟e
plaketini takdim etti.
Uzm. Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen bundan sonraki çalıĢmalarını akademik alanda
yürütecektir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
BAŞSAĞLIĞI
Konya UMKE personeli "Hasan ÖZSOY" vefat etmiĢtir.. “Mekanın Cennet Olsun..”
Vefat eden merhumun ailesine, yakınlarına, UMKE ve Sağlık Camiasına baĢsağlığı diliyoruz..
Konya'nın Cihanbeyli Ġlçesindeki 112 Acil Yardım Ġstasyonunda görevli olan anestezi
teknisyeni Hasan Özsoy (35) gece nöbeti sırasında dinlendiği odada arkadaĢları tarafından
haraketsiz yatarken bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özsoy, 112 görevlilerinin ilk
müdahelesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 35 yaĢındaki
Özsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı zamanda
UMKE görevlisi olan Hasan Özsoy'un evli ve 1 çocuk babasıydı.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmelik Çalıştayı
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri, ülkemizin diğer
kurumlarından gelen yönetici ve çalıĢanlar, konu ile ilgili çalıĢmalar yapan sivil toplum
kuruluĢları Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde buluĢtu.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu
"Mevzuat Çalıştayı" , Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde
başladı. Çalışmalara Genel Müdürlük yöneticileri yanında, Acil Sağlık İl yöneticileri,
üniversitelerden acil tıp uzmanları ve konu ile ilgili bilimsel ve mesleki dernek
temsilcileri ile acil sağlık hizmetleri çalışanları destek vermektedir. 04-08 Ağustos 2014
tarihleri arasında devam edecek olan çalıştayda, acil sağlık sisteminin gelecek 10 yılı
planlanmakta ve önemli kararlar alınmaktadır.
Mevzuat Çalıştayı kapsamında;
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği İlkyardım yönetmeliği ve ilgili yönergeler
üzerine çalışma grupları oluşturulmuştur.
TÜM İLLER HF TELSİZ ALACAK
Sağlık Müdürlüklerine OlagandıĢı Durum ve Afetlere Hazır bulunulması gereğiyle 2014 Yılı
Aralık ayına kadar HF Telsiz alınması talimatı gönderildi.
17 AĞUSTOS ANILIYOR
Tüm Marmara‟yı sarsan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Depremi‟nin 15 yıldönümü, baĢta
Gölcük olmak üzere depremin etkilediği diğer yerleĢim birimlerinde anıldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Geçen yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen, merkez üssü
Gölcük olan 7,4 şiddetindeki 17 Ağustos 1999 depremi, Kocaeli'nin yanı sıra
Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, İstanbul, Bursa, Eskişehir illerini de etkilemişti. Resmi
kayıtlara göre yaklaşık 6 bini merkez üssü Gölcük olmak üzere Kocaeli’nde 9 bin 477,
Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da
268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin
480 kişi hayatını kaybetti. Depremde ayrıca 23 bin 781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat
kaldı.
GÖLCÜK’TE ANMA
Bu felakette 285 bin 211 konut, 42.902 işyeri hasar görürken deprem bölgesinde 133
bin 683 bina çöktü, yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı. Bölgede yaşayan yaklaşık 16
milyon insan, depremden direkt veya dolaylı etkilendi. Gölcük'teki anma etkinliklere
yarın akşam Gölcük'ün Kavaklı sahilinde gerçekleştirilecek. Saat 21.00'de
başlayacak anma etkinliğinde bilim adamları konuşma yapacak. Depremin meydana
geldiği 17 ağustos Pazar sabaha karşı saat 03.02'de de saygı duruşu yapılıp denize
çelenk bırakıldı.
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, Gölcük'te saat 03.02'de anıldı.
Kocaeli Kavaklı sahilinde yaptırılan Deprem Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde, 17
Aralık 1999'da, Marmara Depremi'nin meydana geldiği saat 03.02'de saygı duruĢunda
bulunuldu. YaĢamını yitirinlerin anısına çelenk bırakıdı, denize karanfiller atıldı ve dualar
edildi.
Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, 17 Ağustos 1999'da
merkez üssü Gölcük olan büyük bir felaketin yaşandığını belirterek, aradan geçen 15
yıl içinde maddi yaraların sarıldığını fakat manevi olarak acıların hala taze olduğunu
söyledi.
Bir daha böyle acılar yaşamamak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu
yüzden depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını kaydetti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de Marmara Depremi'nde yaşamlarını
yitirenleri rahmetle andıklarını ifade ederek, depremi hiçbir zaman unutmadıklarını,
unutturmayacaklarını vurguladı.
Tören, Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın yaptığı dua ile sona ererken,
vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
"Sarsılalım ama yıkılmayalım"
17 Ağustos Marmara Depremi‟nin 15‟nci yıl dönümünde Bursa‟nın Mudanya Ġlçesi‟nde,
‟Sarsılalım ama yıkılmayalım‟ konulu panel düzenlendi.
Bursa‟da düzenlenen panele katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Teknolojisi Anabilim
Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi, Marmara Denizi‟nde sismik araĢtırmalar yaptıklarını
belirterek, "YaklaĢık 150 kilometrelik fayda metan, hidrokarbon ve gaz hidrat çıkıĢının tespit
ettik. Derinliği 20 kilometre olan fayın ne zaman kırılacağını bugünkü teknolojiyle söylemek
mümkün değil. Unutmamalıyız, deprem unutkanlığımızdır" dedi.
Mudanya Ġlçe Belediyesi ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa ġubesi tarafından
düzenlenen panele, konusunda CHP Ġstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Dokuz
Eylül Üniversitesi Deniz Teknolojisi Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi, Ġstanbul
Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi Eğitimcisi Özden IĢık, Ġstanbul Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Yardımcı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu katıldı.
MUDANYA ZAMAN GEÇMEDEN RĠSK PLANI HAZIRLANMALI
Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi‟ni
baĢtan baĢa bölen Kuzey Anadolu fayı ile Mudanya‟ya bağlı Tirilye Mahallesi üzerinden
geçen Zeytinbağı fayına dikkati çekti. Mudanya için zaman geçmeden bir an önce risk
planının hazırlanarak çalıĢmalara baĢlanması gerektiğini kaydeden Gündoğdu, tasarım
depreminin de iyi belirlenmesi gerektiğini söyledi. Gündoğdu, Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ile
birlikte Bursa Ovası‟ndan geçen fay hattını belirleyen deprem çalıĢmalarını da anlattı.
AZ RĠSKLĠ ALANLAR RANT ĠÇĠN RĠSKLĠ ALAN GÖSTERĠLĠYOR
Panelde Mudanya‟nın deprem riski ve alınması gereken önlemleri anlatan CHP Ġstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan da, risk azaltılma ve salınım planı kararlarının
alınmasında sivil katılımcılığın önemine dikkati çekti. Mudanya‟nın önemli bir risk altında
olduğunu belirten Eyidoğan, kaya için zemin özelliklerine bakıldığında Mudanya‟nın yatay
ivme hareketlerine maruz kalacağını öne sürdü. Kentsel dönüĢüme iliĢkin uygulama alanları
üzerinde iyi çalıĢılması gerektiğini vurgulayan Eyidoğan, bazı Ģehirlerde ranta uyumlu az
riskli olan alanların, riskli alan gösterilerek üzerinde kentsel dönüĢüm yapıldığını söyledi.
PĠRĠ REĠS GEMĠSĠ ÖNEMLĠ BULGULAR ELDE ETTĠ
Kuzey Anadolu Fayı orta kolunun Gemlik Körfezi-Ġmralı ve Marmara adalarındaki uzantıları
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
hakkında katılımcıları bilgilendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Teknolojisi Anabilim
Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi de, "Piri Reis AraĢtırma Gemisiyle, AB Avrupa Denizleri
Gözlem Ağı Ġstasyonları projesi kapsamında Marmara Denizi‟ndeki sismik çalıĢmalar
oldukça önemlidir. YaklaĢık 150 kilometrelik fayda metan, hidrokarbon ve gaz hidrat
çıkıĢının tespit ettik. Derinliği 20 kilometre olan fayın ne zaman kırılacağını bugünkü
teknolojiyle söylemek mümkün değil. Unutmamalıyız, deprem unutkanlığımızdır" dedi.
YOZGAT'TA UMKE TATBİKATI
Vali Abdulkadir Yazıcı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Afet ve Acil Durum
Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından Yozgat‟ta gerçekleĢtirilen deprem tatbikatını
izledi.
Tatbikatta senaryo gereği Saray Köyü merkezli 6.1 şiddetinde 3.3 km derinlikte bir deprem
meydana geldi. Deprem sonrası 112 acil yardımı arayan vatandaşların ihbarı üzerine, UMKE
ekipleri, 155 polis imdat ve AFAD ekipleri olay yerine giderek yaralıları kurtarma faaliyetini
başarıyla gerçekleştirdi.
Tatbikatı Vali Abdulkadir Yazıcı, Vali Yardımcıları Kemal Şahin, Yavuz Güner ve Can Aksoy, İl
Emniyet Müdürü Saim Akpınar ve daire müdürleri izledi.
Tatbikat sonrasında açıklama yapan Vali Abdulkadir Yazıcı, doğal afetler sonrası UMKE ve
AFAD ekiplerine büyük görevler düştüğünü belirterek, “Depreme önceden hazırlıklı olmak
gerekiyor. Yozgat’taki UMKE ve AFAD ekipleri tecrübeli ekiplerimiz. Bu ekiplerimiz milletimizi
derinden üzen Van depreminde de görev aldı. Olası doğal afetlerde birliklerimizin gerekli
bütün senaryoları önceden düşünerek kısa sürede müdahale etmeleri, zinde ve hazırlıklı
olmaları gerekiyor. Bu tatbikatta da ekiplerimizin hem yangına hem yaralılara müdahalelerini
izledik. Bir çok konuda arkadaşlarımız gerçeği aratmayan şekilde operasyon sergilediler.
Bütün arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Mevla inşallah bunları tatbik etme ve uygulama
imkanı vermez” diye konuştu.
ÇORUM UMKE TATBİKATI
Çorum UMKE Osmancık BaĢpınar Yaylası'nda eğitim tatbikatı gerçekleĢtirdi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Çorum Ġl Sağlık Müdürü Dr. ismail Yücel, birinci gün kampı ziyaret ederek, eğitim
çalıĢmalarını yerinde inceledi. Aynı gün Halk Sağlığı Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar ġube
Müdürü Dr. Hüseyin Moray tarafından kampa katılan UMKE personeline Kırım Kongo
Kanamalı AteĢi hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. 36 UMKE personelinin katıldığı
kampta mukavemet yürüyüĢü ve ekip ruhuna yönelik sosyal aktiviteler gerçekleĢtirildi. Ayrıca
kamp süresince Triaj, Hasta TaĢıma Teknikleri, Crush Sendromu konularında teorik eğitimler
verilerek, gerekli uygulamalar ya pildi. Son gününde genel bir tatbikat gerçekleĢtirilen kamp
baĢarılı bir Ģekilde tamamlandı.
DENİZLİ UMKE PATLAMADA
Denizli 112, UMKE ve AFAD patlamadan hemen sonra olay yerinde çalıĢmalara baĢladı.
Denizli'de bir binanın zemin katındaki ekmek fırınında doğalgaz sıkıĢmasından olduğu tahmin
edilen patlama meydana geldi.
Bayramyeri Meydanı'ndaki yedi katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren ekmek fırınında
09.15 sıralarında patlama yaĢandı. Bunun üzerine Denizli BüyükĢehir Belediyesi itfaiye
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
ekipleri, çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD
ekipleri bölgeye sevk edildi.
Patlama sırasında fırında bulunanlar ile sokaktan geçenlerin de aralarında bulunduğu 10'dan
fazla kiĢi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın Ģiddetiyle binadaki bazı duvarların yıkıldığı, çevredeki binalarda ve otobüs
duraklarında hasar oluĢtuğu görüldü.
Olayda yaralananlar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.
Bu arada Denizli Valisi Abdülkadir Demir de olay yerinde incelemede bulundu. Vali Demir
"Patlamada 1 kiĢi öldü, 5'i ağır 25 kiĢi yaralandı" dedi.
KAYSERİ UMKE GÖREVDE
KAYSERĠ‟nin Bünyan Ġlçesi yakınlarında bu sabah belediye otobüsünün hafif ticari araçla
çarpıĢması sonucu 4 kiĢi öldü, 16 kiĢi yaralandı.
Kaza, Kayseri- Bünyan karayolunda bu sabah meydana geldi. Bünyan‟a 5 kilometre
uzaklıktaki virajda 37 yaĢındaki ġükrü Deryol yönetimindeki Bünyan Belediyesi‟ne ait yolcu
otobüs ile ilçeye gazete götüren 42 yaĢındaki Ali Sunar yönetimindeki hafif ticari araç,
dikkatsizlik sonucu çarpıĢtı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Sunar ile belediye
otobüsündeki yolculardan Mehmet Polat ile bir kadın kaza yerinde, Ahmet Özdemir ise
kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde öldü.
Kazada yaralanan 2‟si ağır 16 kiĢi Kayseri‟deki çeĢitli hastanelere kaldırıldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
BİTLİS UMKE DAĞCILARI KURTARDI
Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama kurtarma çalıĢmalarına baĢladı.
Bitlis‟in Adilcevaz ilçesinden Süphan Dağı‟na tırmanan Endonezya uyruklu iki turist, Süphan
Dağı‟nın kuzey yamaçlarında bulunarak tedavi altına alındılar.
Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı'na dün Sabah izinsiz ve rehbersiz tırmanan
Endonezya uyruklu iki dağcı, iniĢ sırasında yollarını kaybetti. Türkiye'deki Endonezya
konsolosluğunu bugün öğlen saatlerinde arayarak kaybolduklarını haber veren iki dağcıdan
bir daha haber alınamadı.
Endonezya Konsolosluğu‟nun 112‟ye haber vermesi üzerine Adilcevaz Jandarma
Komutanlığı'na bağlı asker ve korucular ile birlikte Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
(UMKE) arama kurtarma çalıĢmalarına baĢladı.
BaĢlatılan arama ve kurtarma çalıĢmaları sonrası, kaybolan iki Endonezyalı turist Süphan
Dağı‟nın kuzey yamaçlarında bulundu. Bir bayan ve bir erkek oldukları belirlenen turistlerden
birinin kolunun kırıldığı ve vücudunun değiĢik yerlerinden yaralandığı bildirildi.
Bitlis UMKE ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan
turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
EDİRNE UMKE KURTARMA GÖREVİNDE
Otomobiliyle sele kapılan Ģahıs helikopterle kurtarıldı
Edirne'de otomobiliyle sele kapılan bir kiĢi, askeri helikopterle kurtarıldı. Edirne'de dün gece
baĢlayan yağmur gün boyu devam ederken, aracıyla köyüne giden 64 yaĢındaki Recep Büdün
sele kapıldı. Aracının üzerine çıkan Büdün'ü kurtarmak Edirne Arama Kurtarma ve AFAD ve
UMKE ekipleri seferber oldu. Ekiplerin uzun süren uğraĢları sonuç vermezken, helikopter
dayanağı istendi. Balıkesir Bandırma Jet Ana üssünden kalkan helikopterden inen asker, halat
yardımıyla aracın üstünde mahsur kalan Büdün'ü kurtardı. Ortalama 3 saat kurtarma
çalıĢmalarının derhal peĢinden selden kurtarılan Recep Büdün ambulansla Uzunköprü Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Edirne ili Uzunköprü ilçesinde yoğun sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel ve
sonrasında gelişen taşkın felaketinde zarar görmüş yollarda ve evlerinde mahsur
kalmış vatandaşlarımıza kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak amacıyla İl Sağlık
Müdürlüğümüz iki UMKE timini ve bir 112 ekibini görevlendirmiştir. UMKE, AFAD ve
EDAK (Edirne Arama Kurtarma Derneği) ekipleriyle beraber koordineli ve başarılı
çalışmalarla toplam 21 vatandaşımıza ulaşılmış ve kurtarılmıştır.
MARMARİS'TE DEPREM TATBİKATI
Muğla'nın Marmaris Ġlçesi'nde atıl durumdaki bir otel inĢaatında Afet ve Acil Durum
Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından iki
gün devam eden deprem tatbikatı yapıldı.
Muğla'nın Marmaris Ġlçesi'nde atıl durumdaki bir otel inĢaatında Afet Ve Acil Durum
Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından iki
gün devam eden deprem tatbikatı yapıldı. Temsili olarak enkazdan yaralı kurtarma ve ilk
müdahalenin yapıldığı tatbikatta renkli görüntüler yaĢandı.
Ġçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkisi'ndeki 20 yıldır yapımı yılan hikayesine dönen 5 katlı
otel inĢaatında gercekleĢen deprem tatbikatına üç araçla toplam 15 kiĢilik AFAD ekibi ile 4
araçla 20 kiĢilik UMKE ekibi yer aldı . Ekipleri temsili depremde enkaz altında kalan
yaralıları kurtarmak için çaba sarfetti. ÇeĢitli senaryolarla iki gündür devam eden eğitim
tatbikatında heyecan dolu anlar yaĢandı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Muğla Ġl Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Hakan Babayiğit, Muğla'nın deprem
kuĢağında olması sebebiyle böyle tatbikatları sıklıkla düzenlediklerini ifade etti . Tatbikatla
alakalı veri (bilgi) veren Babayiğit, "Bugün tatbikatımızın ikinci ve son günü. Burada senaryo
icabı bir deprem meydana geliyor ve iki yaralı enkazda kalıyor. Ġlk olarak AFAD ekipleri olay
yerine gelerek güvenliği alıyor daha akabinde telsizle UMKE ekiplerine veri (bilgi) veriyor.
Güvenliği alınmıĢ alana gelen ekipler yaralının ilk müdehalesini olay yerinde yaparak dıĢarı
çıkartıp ambulansa teslim ediyor" diye belirtti . Babayiğit UMKE ekiplerinin beĢ 'er kiĢilik
ekiplerden oluĢtuğunu ve Muğla genelinde 71 kiĢinin tümünün gönüllülük esasına göre bu
birimlerde hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.
2'si Muğla Ģehir merkezinde olmak üzere, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Bodrum ve Milas
ilçelerinde toplam 7 UMKE araçları bulunduğunu da ifade eden Babayiğit, "Bu araçlarımızla
merkeze ihbar geldikten en geç 45 dakika akabinde olay yerinde yaralılara müdahale
edebilecek durumdayız" diye belirtti.
MUĞLA UMKE SEL GÖREVİNDE
Saklıkent'te turistler selde mahsur kaldı: 2 ölü 8 yaralı MUĞLA‟nın Seydikemer Ġlçesi‟nde
Saklıkent Kanyonu‟nda yağmur sularının oluĢturduğu sel nedeniyle 46 tatilci mahsur kaldı.
Muğla‟nın Seydikemer ilçesi Saklıkent Kanyonu‟nda 46 turist, dün saat 18.00 sıralarında
yağmur sonrası oluĢan sel nedeniyle mahsur kaldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda 1 kiĢinin öldüğü 8 kiĢinin de
yaralandığı sel baskınında kayıp olarak aranan turistin cansız bedenine ulaĢıldı. Ozan Genç'in
ardından, Ömer Özcan'ın da cesedine ulaĢıldı.
Seydikemer Belediyesi tarafından iĢletilen Saklıkent Kanyonu‟na gezmeye giden yerli ve
yabancı turist grubu, saat 18.00 sırlarında yağmur sonrası oluĢan sel nedeniyle mahsur kaldı.
Bulundukları yerden çıkamayan aralarında çocukların da bulunduğu 46 turist,
sel sularından korunmaya çalıĢtı.
Suyun sürüklediği taĢ ve ağaç dallarından korunmaya çalıĢan tatilcilerden Ozan Genç, sel
sularına kapılarak sürüklendi. Genç‟i kurtarmaya çalıĢan bazı tatilcilerde suya kapıldı.
Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 9 kiĢi yaralandı. Mahsur kalan tatilcilerin
yardımına iĢletme sahipleri ve çevre köylerde oturan vatandaĢlar koĢtu.
UMKE KURTARDI
Haber verilmesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ( UMKE ) olay yerine gitti.
Kurtarma istasyonu kurarak kanyona giren kurtarma ekipleri, ilk olarak yaralıları kurtardı.
Kanyondan çıkarılan 9 yaralı, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi‟ne gönderildi.
Tedaviye alınan yaralılardan Ozan Genç (35) isimli ziyaretçi, kaldırıldığı hastanede tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamamıĢtı. Kanyonda mahsur kalan 25 kiĢiden 24'ü Muğla
BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü, UMKE ekipleriyle Seydikemer Ġlçe Jandarma
Komutanlığı'nda görevli askerlerin yaklaĢık 2 saat süren yoğun çalıĢmasının ardından güvenli
bir Ģekilde kıyıya çıkartılmıĢtı. Ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından 1 saat sonra sele
kapıldığı anlaĢılan Ömer Özcan isimli turistin bulunması için yeniden arama kurtarma
çalıĢması baĢlatılmıĢtı.
Ömer Özcan'ın bulunması için dün akĢam saat 21.00'de baĢlatılan arama kurtarma çalıĢmaları,
günün ağarmasıyla birlikle yoğunlaĢtırıldı. Kanyonu her iki yönde tarayan ekipler, sabah saat
07.00 sıralarında 1 kilometre üst tarafta iki kayanın arasında sıkıĢmıĢ vaziyette olan Özcan'ın
cansız bedenine ulaĢtı. Özcan'ın cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için
çalıĢma baĢlatıldı.
DİYARBAKIR UMKE TANKER PATLAMASINDA!
DĠYARBAKIR 112 VE DĠYARBAKIR UMKE EKĠPLERĠ TARAFINDAN YARALILARI
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ VE BÖLGE DE BULUNAN EGITIM ARAġTIRMA HASTANESI
TRANSFER EDĠLDĠ.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Diyarbakır-Bingöl karayolunda devrilen LPG yüklü tankerin patlaması sonucu olay yerinden
geçen 2 yolcu otobüsü ile bazı araçlardaki 100'e aĢkın kiĢi yaralandı.
Olay yerine varan DĠYARBAKIR 112 VE DĠYARBAKIR UMKE EKĠPLERĠ
TARAFINDAN YARALILARI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ VE BÖLGE DE BULUNAN
EGITIM ARAġTIRMA HASTANESI TRANSFER EDĠLDĠ.
OLAY YERININ KARANLIK OLMASINDAN DOLAYI ÇEVREYE DAĞILAN
YARALILARI TESPIT ETMEK AMACIYLA DĠYARBAKIR 112 VE DĠYARBAKIR
UMKE EKĠPLERĠ TARAFINDAN OLAY YERINDE KEġĠF YAPILMAKTADIR.
Diyarbakır UMKE
Faysal ERKEK
MUĞLA UMKE TRAFİK KAZASINDA
Ġzci Çocukları TaĢıyan Araç Kaza Yaptı: 12 Yaralı
İzmir'den Muğla'nın Fethiye ilçesine kampa giden öğrencilerin içinde bulunduğu
minibüs Gökova'da kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki elektrik direğine
çarptı, daha sonra tarlaya uçtu.
İzmir'den Muğla'nın Fethiye ilçesine kampa giden öğrencilerin içinde bulunduğu minibüs
Gökova'da kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, daha sonra
tarlaya uçtu. Araç içinde bulunan 9-12 yaş arasındaki 10 çocuk tarlaya savruldu. Çocuklarla
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
birlikte bir öğretmen ve şoför ağır yaralandı. Yaralıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Devlet Hastanesi'ne taşıyan ambulanslardan biri de Menteşe Uğur
Mumcu Bulvarı'ndaki ışıklarda kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü, AKS görevlisi ve bir
hemşire yaralandı. Kaza sonrası Muğla-Fethiye karayolu çift yönlü 20 Dakika trafiğe kapatıldı.
Kaza, Gökova-Fethiye yolu Ataköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den
yola çıkan ve izci grubunu taşıyan Zeki Yiğit yönetimindeki 48 GU 956 plakalı minibüs
kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı, ardından da taklalar
atarak tarlaya yuvarlandı. Araç içindeki, yaşları 9 - 12 arasında değişen Batuhan Bostancı,
Ramazan Enes Demirci (11), Burak Cerit, Sami Umut Kayserili, İbrahim Kerem Çetin, Ahmet
Yasin (12), Kerem Şahbaz (11), Hasan Basri Şahbaz, Yunus Emre Çiçekçi (9), Berkay Baydaş
isimli öğrencilerle öğretmen Salih Gökçe (26) ve şoför Zeki Yiğit (55) tarlaya savruldu. Olay
yerine Muğla ve çevresinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Yücelen Hastanesi'ne
kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre, öğrencilerin hayati
tehlikesi bulunmazken, öğretmen Salih Gökçe ve şoför Zeki Yiğit'in durumlarının ağır olduğu
bildirildi.
AMBULANSLA KAMYONET ÇARPIŞTI
Yaralıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıyan Özel
Yücelen Hastanesi'ne ait bir ambulans, Menteşe Sanayi Kavşağı'nda bir kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 48 DC 242 plakalı kamyonet sürücüsü Özkan Canoğlu ile ambulanstaki Acil Kurtarma
Servisi görevlisi Alaattin Kaya ve hemşire Hürü Gül Eriş hafif yaralandı. Yaralılar, diğer
yaralılarla birlikte başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İki kazada toplam 15 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
MUĞLA UMKE, Akyada Gökova apartın önünde gelen motorsiklet kazasına mudahale etti
Bursa’da 18 İlden 762 Personel ve 117 Araç İle Deprem Tatbikatı
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, tarihinin en büyük tatbikatlarından birine ev
sahipliği yaptı. Başbakanlık AFAD koordinasyonunda Bursa’da, 18 ilden 762 personel ve
117 aracın katılımı ile gerçek zamanlı kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
11 Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliği, 8 İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, kamu
kurum ve kuruluşları ile STK’ların da katıldığı gerçek zamanlı kentsel arama kurtarma
tatbikatı gerçeğini aratmadı.
AFAD’ın koordinasyonunda 18 ilden 762 personel ve 117 aracın katılımıyla gerçekleştirilen
tatbikat 24 Temmuz akşamı saat 21:30’da gelen deprem anonsu ile başladı. Senaryo gereği
çevre illerden gelen Ankara, Adana, Afyon, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun,
Sakarya, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Arama Kurtarma Birlikleri ve Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla, Yalova Arama Kurtarma ekipleri,
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’dan UMKE ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşları (STK) arama kurtarma ekipleri Bursa Afet Koordinasyon Merkezi’nde
toplandı. Temsili deprem anonsu ile harekete geçen ekipler Ovaakça’da bulunan eski bir
fabrikaya doğru yol aldı. Fabrikaya ulaşan ekipler 12 ayrı noktada bulunan göçüklerde arama
kurtarma köpekleriyle birlikte keşif yaptı. Ekipler daha sonra enkaz altında bulunan ölü ve
yaralılara ulaştı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından
bulundukları yerden çıkarılarak sahra hastanesine götürüldü.
Tatbikatta enkazda arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, kuyudan kurtarma, yüksek
katlardan kurtarma, binalardan tahliye, sahra şartlarında arama kurtarma harekatı komuta
kontrolü, arama kurtarma ekipleri toplanma alanı icrası, ilk yardım faaliyetleri, artçı
sarsıntılar sonucu oluşan yıkımlarda kurtarma ve gece arama kurtarma faaliyetleri de
gerçekleştirildi.
“Türkiye’yi Afetlere Hazır Hale Getiriyoruz”
Tatbikatı yerinde inceleyen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Sayın Dr. Fuat
OKTAY: “Bugün burada Türkiye’yi afete hazır hale getiriyoruz. Türkiye’de gerek ülkemiz
sınırları içinde gerekse uluslararası alanda olabilecek her türlü afete arama kurtarma
boyutunda hazırız. Burada ise bunun canlı tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikat ulusal
düzeyde bir tatbikattır. Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arama
kurtarma ekipleri hepsi burada. Tatbikat dediğimiz olay bir senaryo çerçevesinde yapılan
olaydır. Burada tamamen gerçeğe uygun, eksikliklerin yerinde izlenebileceği bir çalışma
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
''Van Depremini Yeniden Yaşadım''
Bursa Valisi Sayın Münir KARALOĞLU tatbikat alanında yaptığı konuşmada ''Türkiye deprem
kuşağında olan bir ülke, deprem gerçeğimiz var. Onun için hem kurtarma ekiplerimizi, acil
sağlık ekiplerimizi, ilgili kamu kurumlarımızı depreme hazırlıklı hale getirmek hem de
toplumu bu konuda bilinçlendirmek maksadıyla bir tatbikat yapıyoruz. Burada aslını
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
aratmayacak bir tatbikat var. Alanı gezerken inanın Van depremini ruhen yeniden yaşamış
oldum'' dedi.
AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Fatih ÖZER ise ilk tatbikatın Erzurum'da çığda arama
kurtarma üzerine, ikincisinin ise Samsun'da selde gerçekleştirildiğini belirterek "Bugün
burada ağırlıklı olarak deprem üzerine kentsel arama kurtarma tatbikatı
gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatların amacı bütün birliklerimizi, kamu kurum ve
kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerini, UMKE'yi, jandarma özel arama kurtarma
ekiplerini, STK'larımızı bir arada çalışma alanında kaynaştırmak, yarın afetlerde birlikte
çalışacakları zaman çok daha yüksek performans sergileyecek noktaya getirmektir.
Maalesef Türkiye kabullensek de kabullenmesek de çok büyük bir afet bölgesi. Her
şeyimizle biz afete hazır olmak istiyoruz ki bundan sonra daha az canlar yansın, daha
hasarsız depremlerden geçelim, daha az ölüm ve yaralanmalar olsun. Gerçeği
aratmayacak bir tatbikat yaşandı. Dünya standartlarının üzerinde bir çalışma
sergilediğimizi belirtmek istiyorum'' dedi.
Sabah saatlerine kadar süren tatbikat değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.
AFAD Hakkında;
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durumlara ilişkin
“tek yetkili kurum”dur. “Afetlerde Türkiye’nin Ortak Gücü” olarak afet yönetimi
faaliyetlerini planlamakta, yönlendirmekte, desteklemekte ve koordine etmektedir.
BALIKESİR UMKE GÖREVDE
Kaz Dağları‟ndaki ġahindere Kanyonu‟na giden tatilci genç, omuzu çıkması yüzünden
mahsur kaldığı kanyondan 7 saatte kurtarıldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
5 saat yardım bekleyen genç, UMKE'nin saatler süren operasyonunun ardından kurtarıldı.
EBirkan Alkan (23) isimli vatandaĢ, ailesiyle birlikte tatil için geldikleri Balıkesir'in Edremit
ilçesine bağlı turistlik Altınoluk Mahallesinde, arkadaĢlarıyla beraber Kaz Dağlarına çıktı.
Kaz Dağlarında bulunan, 26 kilometre uzunluğunda ve yüksekliği 700 metreye ulaĢan
ġahindere Kanyonuna tırmanan gençler, saatler sonra Milli Park Alanı içindeki kalan kanyon
deresine ulaĢtı. Macera için gittikleri kanyonun serin sularına atlayarak eğlenen gençlerden
Birkan Alkan'ın suya atladığı esnada kolu çıktı.
Ġlk müdahalesi dere kenarında yapılan Birkan Alkan, omuzu sarılıp kolu hareketsiz hale
getirildikten sonra arkadaĢlarının da yardımıyla kayalık ve ormanlık alandan çıkartılarak
ġahindere Piknik Alanfna götürüldü. Piknik alanına yaklaĢık 10 kilometre mesafede olan
kanyonun tehlikeli bölgesine vatandaĢların izinsiz geçiĢinin yasak olduğu öğrenilirken, yaralı
Birkan Alkan, bölgedeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Birkan Alkan, daha sonra ambulansla
Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri UMKE Bogulma vakası görevinde
VAN UMKE SAHRA HASTANESİ EĞİTİMİNDE
Van il Sağlık Müdürlüğü '' Ağır Ġklim Tipi Çadırı Afet halinde ünitelerin tam donanımlı
olarak 48 saat içerisinde hazır hale getirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Van Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Adnan Öğretici, Sağlık
Bakanlığımızın mobil sağlık ünitesi olarak Ağır Ġklim Tipi Çadırı Afet halinde ünitelerin tam
teĢekkülü olarak 48 saat içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından
kurularak hazır hale getirilmekte olduğunu belirtti.
Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Adnan Öğretici, Sağlık Müdürlüğü'nce olası afetlere
karĢı hazırlık amacıyla sağlık müdürlüğü binası ününde bulunan boĢ alana mobil sahra
hastanesi kurulduğunu Bakanlığımızca yapılacak incelemeler sonucu eksikliklerin giderilmesi
ve bakımının yapılması olduğunu söyledi. Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
tarafından kurulan mobil sahra hastanesinde doğal afetler ve olağan dıĢı durumlarda kısa
sürede hazır hale getirilmek üzere tasarlandığını belirten Öğretici, ''Burada kurulumu
gerçekleĢtirilen mobil sahra hastanesi dünyanın en modern sahra hastanesi olarak
gösterilmektedir. Van Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 6 adet 65 metrekarelik ana ünite, 5 adet
(ĢiĢme) mobil sağlık çadırı ve dekontaminasyon (sterilizasyon) ünitesi bulunmakta toplamda
500 metrekarelik kapalı alan kapsamaktadır. Afet halinde sahra hastanelerimiz tam donanımlı
olarak 48 saat içersinde hazır hale geldiğini ve ünitelerin oluĢumunun Acil, Radyoloji,
Ameliyathane Yoğun Bakım ünitesinde oluĢtuğunu belirterek Sahra hastanesinin 50 yatak
kapasitesine sahip olduğunu söyledi
Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Koordinatörü Aydoğan Kaya, Mobil
Sahra Hastanesinin doğal afetler ve olağan dıĢı durumlarda kısa sürede hazır hale getirmek
üzere tasarlandığını belirterek, Kurulumu gerçekleĢtirilen mobil sahra hastanesinin belirli
ülkelerin sahip olduğunu ifade ederek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine yeni katılan
arkadaĢlarımızın var bu amaçla 20 kiĢilik UMKE personeline sahra çadırı kurulumu
konusunda bilgi verilerek sahra çadırları kuruldu ve Sağlık Bakanlığının yapacağı incelemeler
sonucu eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalıĢmalar yapılacağını belirtti.
MUĞLA'DA KURTARMA OPERASYONU
Define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlendiler
Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen
3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ne bağlı Karagöl Mevkii'ndeki olay, saat 10.00 sıralarında
meydana geldi. Mendos Dağı eteğindeki ormanlık alana gelen 26 yaşındaki Olgun Coşkun, 41
yaşındaki Mehmet Tekeli ve 56 yaşındaki İlyas Uzunoğlu, yağmur suyu toplama kuyusuna
indi. El feneri, benzinli hilti, kazma ve kürekle kuyunun dibindeki 7 metrelik tünele giren 3
arkadaş, 'S' şeklindeki tünelde zikzak çizerek ilerledi. Sürünerek girdikleri tünelde kazı
yapmak isteyen Coşkun, Uzunoğlu ve Tekeli, tünelde biriken metan gazından zehirlendi.
Baygın düşen Olgun Coşkun ve Mehmet Tekeli tünelde mahsur kalırken, İlyas Uzunoğlu
gazdan etkilenmesine rağmen kendini dışarı atmayı başardı.
'112' YERİNE '122'
112 Acil Servisi İstasyonu'nu aramak isterken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın
(AFAD) numarası olan 122'yi arayan Uzunoğlu, yardım istedi. AFAD olay yerine acil olarak
Fethiye İtfaiye Amirliği'nden kurtarma ekibi ve üç 112 Acil Servis ambulansı yönlendirdi.
Ovacık'tan Esenköy Mahallesi'ne uzanan Mendos Yangın Yolu'nda 6 kilometre ilerleyen
ekipler, 3 kişinin zehirlendiği ormanlık alandaki kuyuya ulaştı. Ekipler önce yol kenarında
baygın halde yatan İlyas Uzunoğlu'nu ambulansla hastaneye gönderdi.
HALATLA ÇIKARILDI
Halatla kuyuya inip tünele giren 2 itfaiye eri, önce bilinci yarı açık haldeki Olgun Coşkun'u
kurtardı. Ekipler daha sonra bilinci kapanan ve nefes almada güçlük çeken Mehmet Tekeli'yi
halatla çekerek tünelden çıkardı. Metan gazından etkilendiği sanılan Tekeli'ye tüple oksijen
desteği verildi. Sedyeyle ambulansa taşınan Tekeli, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye
alındı.
KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU
3 arkadaş Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındıktan sonra tüple tekrar kuyuya inen
itfaiye erleri, yaptıkları incelemede kuyuda başka kimse olmadığını tespit etti. Tünel
içerisinde kalan kazı malzemelerine ise el konuldu.
İtfaiye çavuşu Osman Arık yaşananları şöyle anlattı:
"Kuyu üzerine bu düzenek hazırlanmış vaziyetteydi. Tüple inip baygın vaziyetteki 2 kişiyi
halata bağlayıp çıkardık. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı, 3 kişiyi hastanelere nakletti.
Tekrar yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya indik. Başka kimseyi görmedik. Kuyuda su
bulunmuyordu. Kuyu içinden hilti aleti, el feneri, kazma ve kürek çıkarıldı."
Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri kuyuda inceleme yaptı. Hayati tehlikesi
bulunmayan 3 arkadaşın tünelde define aradıkları ihtimali üzerinde duruluyor.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
AFYONKARAHİSAR UMKE SAHRA HASTANESİ KURDU
AYDIN'DA KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde ki Genel Sekreterlik
içerisinde afet, acil ve kriz durumlarında görev yapacak Kriz Koordinasyon Merkezi
oluĢturulmuĢtur.
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu BaĢkanlığı'nın talimatı gereği; Aydın Kamu Hastaneler
Birliğine bağlı sağlık tesislerinde önceden tahmin edilemeyen ve ani bir Ģekilde meydana
gelebilen, zaman baskısı yaratan kriz durumlarının, 112 Komuta Kontrol Merkezleri ile
koordinasyonunun daha etkin bir Ģekilde yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin mesai saati
gözetmeksizin, etkin, verimli, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, hizmet sunumunda
karĢılaĢılan aksaklıkların ivedilikle çözülebilmesi, afet, acil ve kriz durumlarında görev
yapacak "Kriz Koordinasyon Merkezi" kurulmasına karar verildiği bildirilmiĢtir.
Bu amaçla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde ki Genel
Sekreterlik içerisinde afet, acil ve kriz durumlarında görev yapacak Kriz Koordinasyon
Merkezi oluĢtuurlmuĢtur.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Kriz Koordinasyon Merkezi 24 saat hizmet verir durumda ve aktif hale getirilmiĢtir.
RİZE UMKE OVİT DAĞINDA
Rize Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekibi Rizenin Ġkizdere Ġlçesine Bağlı 2 bin 640 rakımlı
Ovit Yaylasında bu yıl 17. Düzenlenen EkĢioğlu Vakfı Uluslar Arası Ovit Yayla ġenliklerinde
02-03 Ağustos 2014‟te Ovit‟te düzenlenen Ģenlikte Ģenlik alanına Sağlık Müdürlüğü
tarafından kurulan iki sağlık çadırında iki gün boyunca 112 Acil Sağlık Hizmet ÇalıĢanları ve
UMKE tarafından halka hizmet verildi. 112 Ekipleri tarafından iki gün boyunca toplam 206
hastaya acil müdahale yapıldı. Vakaların çoğunluğu GüneĢ Çarpması, Yüksek Tansiyon, Elayak kesileri, Burkulmalar, Dispne, BaĢ Ağrısı, anksiyete vb Ģikayetleri ile sağlık çadırımıza
baĢvurdular. 112 Ekipleri tarafından baĢvuran hastalara anında müdahale yapılarak hiçbir
vatandaĢımız mağdur edilmemiĢtir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Edirne UMKE Mobil Hastane Kurulumu
20. Bölge Koordinatör ili olan Edirne'mizde 25 Yataklı Mobil Şişirilebilir Sahra
Hastanemiz Trakya Bölge UMKE Ekiplerimizle kurulmuş olup tatbikata hazır hale
getirilmiştir.
UÇAK AMBULANSLAR FİLİSTİNLİLER İÇİN HAVALANDI
Gazze'de Ġsrail'in saldırılarında ağır yaralanan Filistinlilerden 3'ü kadın, birisi çocuk 4 kiĢi,
Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla Türkiye'ye yola çıkarıldı.
Gazze'den geçen hafta Kudüs'teki Makase Hastanesine getirilen Rahme Muhammed Hatami
(33), Ġhab Muhammed Naccar (19), Nida Abu Dagga (20) ve Ahud Selana'nın (15) taĢınması,
Kudüs'te bulunan Türk Kızılayı personeli ve Ġsrail'in yardım kuruluĢu Davud Yıldızı'na
(Magen David) ait 4 ambulansla yapıldı. Kızılay personeli yaralıları gece saat 23.00'te
hastaneden alarak Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'na götürdü. Yaralılar, Türkiye'den gelen iki
uçakla tedavi için Ankara'ya gönderildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Gazze'nin Tufah bölgesinden yaralı getirilen 33 yaĢındaki Rahme Muhammed Hatami,
hareketinden önce "Türkiye'ye çok teĢekkür ediyorum, Allah tüm Türk halkından razı olsun"
dedi.
Hastane görevlisi Ġbrahim Ebu Havva da "Türkiye'ye teĢekkür ediyoruz, bizleri yalnız
bırakmadı. O gerçek dost ülk" diye konuĢtu.
Öte yandan hastaların havaalanına nakillerini takip eden Türkiye'nin Kudüs BaĢkonsolosu
Mustafa Sarnıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaralının Türkiye'ye gönderildiğini
söyledi.
Sarnıç, "Hükümetimizin kurmuĢ olduğu hava köprüsüyle yarından itibaren ilk etapta 40 kadar
hastayı tedavileri için Türkiye'ye götüreceğiz. Gazze'deki Filistin halkının yaralarını bir an
evvel sarmak için Türkiye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve bundan sonra
da göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ġsrail'den Türkiye'ye havalanan iki ambulans uçağın Sabah saatlerinde Ankara'ya ulaĢması
bekleniyor. Uçaklarda birisi doktor, 3 yardımcı sağlık görevlisi bulunuyor.
SAĞLIK BAKANI GAZZE'DEN GELEN YARALILARI KARŞILADI
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakan
Yardımcısı Agah Kafkas, Afad BaĢkanı Fuat Oktay ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürümüz Osman Arıkan Nacar yaralılarla bizzat ilgilenerek geçmiĢ olsun dileklerini
ilettiler.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık
Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Afad Başkanı Fuat Oktay ve Acil Sağlık Hizmetleri
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Genel Müdürümüz Osman Arıkan Nacar yaralılarla bizzat ilgilenerek geçmiş olsun
dileklerini ilettiler.
Bilecik'de UMKE Eğitim Tatbikatı
Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Harmankaya kanyonunda eğitim tatbikatı
düzenlendi
Bilecik Ġl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, UMKE ekibinin afet ve olumsuz doğa
koĢullarında daha hızlı ve efektif müdahale edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla
Harmankaya kanyonunda eğitim kampı gerçekleĢtirdiği kaydedildi.
Ġl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı, Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Turhan Sulhan'ın da ziyaret ettiği kampta, su altı ve su üstü arama kurtarma
ile dağcılık timleri ve AKUT Bozüyük ekibinden 4 gönüllünün katılımıyla, mukavemet
artırma ve fiziki kondisyon eğitimlerinin verildiği belirtildi.
UMKE'nin olası afetlerin yanında il geneli coğrafi koĢullarda oluĢabilecek kaza ve
kazazedelere müdahale edebilecek timlerin yetiĢtirilmesine devam edileceği bildirildi.
Aydın UMKE Arama Kurtarma Görevinde
Aydın UMKE 4 kiĢilik bir ekiple Karacasu ilçesi Dandalaz Baraj Gölün de babası ile birlikte
balık tutarken boğulan Mehmet AktaĢ'ın arama ve kurtarma çalıĢmalarına destek vermiĢtir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Aydın UMKE 4 kiĢilik bir ekiple Karacasu ilçesi Dandalaz Baraj Gölün de babası ile birlikte
balık tutarken boğulan Mehmet Aktaş'ın arama ve kurtarma çalışmalarına destek
vermiştir. Akşam saat 17:30 sıralarında komuta merkezinin çağrısı üzerine olay
yerine çıkış yapmış ve deniz polisinin aramayı sonlandırmasına kadar olay yerinde
çalışmalarına devam etmiştir. Ekiplerin dağılması üzerine UMKE ekibi merkeze
dönüş yapmıştır. Çocuğu arama çalışmaları halen sürmektedir.
AFYONKARAHİSAR VALİSİ UMKE'Yİ ZİYARET ETTİ
Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner; Afyonkarahisar UMKE'yi ziyaret etti. Lojistik
çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Güner UMKE'ye her türü desteği vereceklerini söyledi ve
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
çalışmaları ile UMKE'ye önem verdiklerini belirtti.
Manisa UMKE Ekibine Tam Not
Manisa UMKE ekipleri tarafından, afet Ģartlarında hizmet vermek üzere Manisa‟ya tahsis
edilen tam donanımlı ĢiĢirilebilir mobil çadır Hastanenin kurulumu ve kontrolü, sağlık
Bakanlığından gelen bir ekibin de katılımıyla yapıldı.
Her türlü olağan dışı durum ve afet durumuna tüm malzemeleri ve donanımlarıyla
derhal kurulmak ya da başka bir ile gönderilmek üzere hazır olarak bekletilmesi
amaçlanan çadır hastanenin tüm donanımları ve malzemeleri kurularak başarılı
şekilde çalıştırıldı.
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Kaplan, şişirilebilir çadır hastane kurulum alanını
ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Dr.
Metin Kaplan, “Manisa UMKE personeli her zaman özveriyle afetlerde ve olağandışı
durumlarda olduğu gibi tatbikat ve eğitimlerde de gönüllü olarak başarıyla hizmet
ediyor” diyerek, çalışmalarda görev alan tüm UMKE personeline teşekkür etti.
Bursa UMKE Görevde
Bursa‟da, Uludağ eteklerinde üç arkadaĢıyla gezintiye çıkan emekli Ġsmet Tokat (51)
ormanlık alanda yaklaĢık 100 metrelik kayalıklardan düĢerek hayatını kaybetti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Ġsmet Tokat ve üç arkadaĢı Sabah saatlerinde 700
yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık‟ta kahvaltı yaptıktan sonra Uludağ eteklerine doğru
yürüyüĢe çıktı.
Öğleden sonra yorulduğunu belirten Tokat, istirahat etmek istediğini söyledi. Ġddiaya göre, bir
süre sonra Tokat, yaklaĢık 100 metre yükseklikteki kayalıklardan Balaban Yaylası‟ndaki
Balaban Deresi‟ne düĢtü. Bölgeye yürüyüĢ için giden vatandaĢlar Tokat‟ın düĢtüğünü görünce
durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa UMKE ve Afet Ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı
(AFAD) ekipleri kısa sürede olay yerine ulaĢtı.
Tokat‟ın düĢtüğü bölgeyi gören vatandaĢlardan kısa bilgi alan ekipler hemen yola koyuldu.
Bir saatlik yürüyüĢün ardından olay yerine ulaĢan UMKE ve polis ekipleri emekli olduğu
öğrenilen Ġsmet Tokat‟ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısı olay yerine gitmek için akĢam saatlerinde Balaban Köyü‟ne geldi. AFAD
ve polis ekipleri nezaretinde olay yerine gitmek için yola çıkan savcı, cesedin aĢağıya
indirilmesi talimatını verdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede yürüyüĢ yaparken
olaya tanık olan vatandaĢların görüĢüne baĢvurdu. Olay yerini gören vatandaĢlar, gazetecilere
açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı soruĢturma baĢlattı.
SAKARYA UMKE VE AFAD EKİPMANLARINI TANITTI
AFETLERDE KULLANILAN EKĠPMANLAR VATANDAġA TANITILDI
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Sakarya Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliği (AFAD), Ulusal Medikal
Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği
(S.A.B.A.H.) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri iş birliğiyle 17 Ağustos
Marmara Depreminin yıl dönümünde, Kent Meydanı'nda halkı bilinçlendirmek ve
görevlerde kullanılan ekipmanların tanıtılması amaçlı stantlar açıldı.
17 Ağustos Marmara depreminin 15. yıldönümü olması dolayısıyla AFAD, UMKE,
S.A.B.A.H. ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri iş birliğiyle Kent
Meydanı'nda kurulan stantlarda personeller, malzemelerini tanıtarak, halkı
bilinçlendirmek amaçlı tanıtım broşürleri dağıttılar. Stantlarda personellerin kullandığı
kişisel ve teknik ekipmanlar sergilenerek, teknik ekipmanların kullanımı konusunda
tanıtım ve gösterimde bulunuldu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sakarya AFAD Müdürü İsmail Dilaver,
"Kurulduğumuz günden bu yana 489 göreve çıkarak, bu görevlerde 445 kişiyi sağ
kurtardık. Şuan 119 personel ve 41 araçla olası afetlere hazırız. Kendi eğitimlerimizin
yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan kurum ve kuruluşların personellerine de
arama kurtarma konusunda eğitimler veriyoruz. Bugün Kent Meydanı'na açtığımız
stantlarımızla personellerimizin kullandığı kişisel ve teknik ekipmanları sergileyerek,
ekipmanların kullanımı konusunda tanıtım ve gösterimini sağlıyoruz. Ayrıca halkımızı
bilinçlendirmek amaçlı tanıtım broşürleri dağıtıyoruz" dedi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
KUMBURGAZ'DA DENİZDE ARAMA OPERASYONU
Pazar günü öğleden sonra saat 14-16 arası deniz bisikleti ile denize açılıp kaybolan
5 gencin arama çalışması devam ediyor. Bugün gelen ihbarla MAG AME ve
GEDDAD Ekipleri teyakkuza geçmiş,Sahil Güvenlik, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi de
Arama çalışmalarına katılmıştır. Çalışmaların gündüz bölümünde Polis helikopteri ile
havadan da arama çalışması yapılmıştır. Akşam mesai saatlerinden sonra
katılabildiğimiz arama çalışmaları gece karanlığına rağmen devam etmiştir. Gece
operasyonunda AFAD ve İtfaiye teşkilatlarından birer kişilik teknik destek personeli ile
birlikte, GEDDAD botu ile MAG AME ekip üyeleri denize açılmış gelen denizde cisim
görüldüğü ihbarı üzerine ihbar konusu olan cisim koordinatlarına gidilerek saha
taraması yapılmış ancak görülen cismin balıkçı şamandırası olduğu yerinde
görülmüştür. Sahil Güvenlik gemisi ile de deniz ortasında buluşulmuş olup, bir süre
Sahil Güvenlik gemisinde bilgi alışverişi de yapılmıştır. Ekiplerimize kumanya
desteğinde bulunan ARTEMİS otele de ayrıca teşekkür ederiz.
KAYNAK: MAG AME Ali İhsan İşgüzar
GAZİANTEP'DE HAP TATBİKATI
Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve itfaiye
ekiplerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen tatbikatta, afet durumunda hastaların ve yaralıların
kurtarılması canlandırıldı.
Senaryo gereği sedye ve acil yardım malzemelerinin bulunduğu çantalarla binaya
giren UMKE ve sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla
hastaneye taşıdı.
İtfaiye ekipleri ise hastanede çıkan yangında mahsur kalan iki kişiyi
kurtardı. Vatandaşlar, kurtarma operasyonunu merakla izledi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından başhekim Ali Güven Fincan, UMKE,
itfaiye ve hastane bünyesinde kurulan acil kurtarma ekibinin tatbikatta koordineli
çalıştığını ve tatbikatlar vesilesiyle acil durumlarda yapılacaklar konusunda
personelin bilgilendirildiğini söyledi.
Bursa UMKE Kurtarma Operasyonunda
Uludağ'a hafta sonu tatili için gelen ve dün gece kaybolan 5 kiĢi, yaklaĢık 24 saat sonra
kurtarıldı.
Jandarmayı arayarak gece 24 de kaybolduklarını bildiren Süleyman Ç., Levent Ç., Mehmet
K., Hüseyin Ü. ve Cahit D. isimli Ģahısların yerleri sabah saatlerinde Jandarma Arama
Kurtarma ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından tespit edildi.
Ancak Bakacak'tan Ģahısları kurtarmak için kanyona inmeye çalıĢan arama kurtarma
ekibinden 4 kiĢi de sarp bölgede güçlükle yol alabildi. Bir noktada mahsur kalanları görebilen
kurtarma ekipleri, uzun ipi olan daha donanımlı ekiplerden yardım talep etti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Kaybolan Ģahıslara 20 saat geçmesine rağmen herhangi bir müdahele yapılamadı. Bu arada
AKOM'a bağlı Arama Kurtarma Birliği'nin dağ arama timi de Jandarma'dan Ģahısların
bulunduğuna dair bilgi geldiği için Uludağ'a çıkartılmadı.
Arama Kurtarma Birliğinde'ki profosyonel dağcıların da devreye girmesini isteyen ġevket
Yılmaz Hastanesi yetkilileri, teknik donanımı yüksek ekiplerin müdahelesi için Ģehirde
seferberlik baĢlattı.
Bunun üzerine gelen AFAD dağ timi ve UMKE dağ timi teknik malzemelerle birlikte olay
yerine intikal etti .
Ekiplerin yoğun çalıĢması sonucu, Bakacak mevkisi yakınlarında yaklaĢık 50 metrelik
uçurumun bulunduğu vadide mahsur kalan sağlık görevlileri, bulundukları yerden yaklaĢık 17
saatlik çalıĢma sonucu çıkarıldı. Ġlk kontrolleri yapılan 5 kiĢi, dinlenmek üzere jandarma
karakoluna götürüldü.
Devam eden çalıĢmalar sonucu, çok sayıda uçurumun bulunduğu araziden tek ekip gibi
çalıĢan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekiplerinin, ip ile hat açması
sonucu kurtarılan 5 kiĢinin, yorgun oldukları gözlendi.
BAKANLIKTAN YALOVA’YA TAM NOT
Bakanlığımız talimatıyla 19-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında Yalova UMKE tarafından
sahra hastanesi çadır kurulumu gerçekleĢtirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Ġlk günü intikal ve oryantasyonla geçen kampın ikinci ve üçüncü gününde iklimlendirme ve
soğutma ekipmanlarıyla birlikte sahra hastanesi çadırı kurulumu sağlandı. Denetim sonucu
Bakanlığımız tarafından tam not alan Yalova UMKE ekiplerimiz afete en hazır illerden biri
olarak görüldü. umke.org ailesi olarak bizde ekiplerimize baĢarılar dileriz...
KAYSERİ UMKE KURTARMA GÖREVİNDE
Yaralı, UMKE ekiplerinin 7 saatlik çalıĢması sonucunda kurtarıldı
Kayseri'deki Erciyes Dağı'na yapılan tırmanıĢ sonrasında iniĢe geçen 26 kiĢilik dağcı
grubunda bulunan bir kiĢi düĢеrek kоlunu kırdı. Yaralı, AKUT, JAK, vе UMKE ekiplerinin 7
saatlik çalıĢması sonucunda kurtаrıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taner K.'nın da aralarında bulunduğu 26 kiĢilik dağcı grubunun Erciyes
Dağı'nа çıktığı öğrenildi. Grubun yapılan tırmanıĢı tamamlаdıktan sоnra iniĢе geçtiği
Hörgüçkaya mеvkiinde ise, Taner K.'nın düĢerek sоl korulunu kırdığı bildirildi. Ekip
arkadaĢlarının haber vermesi üzerine AKUT, JAK ve UMKE ekiplеrinin kurtarma çalıĢmaları
için harekete geçti.
Yapılan 7 saatlik kurtarma çalıĢmaları sırаsında yaralıya ulaĢаn еkipler ilk müdahаleyi dağdа
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
yaptı. Kolu kırılan Taner K., dağdan, hava ambulansının rahat inebileceği bir yеre getirildi.
Hava ambulansına teslim edilen Taner K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Zafer Yürüyüşü Geniş Katılımla Yapıldı
Ataları Gibi Zafer Yolunu AĢındırıp Kocatepe‟ye UlaĢtılar
Yıl Dönümü ve Büyük Taarruz Kutlama Törenleri kapsamında gerçekleĢtirilen „Zafer
YürüyüĢü‟, Afyonkarahisar‟da Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu‟nun katılımı
ile baĢladı.
Yürüyül için ġuhut‟un Çakırözü köyüne gelen binlerce kiĢi için önce „Çakırözü Köyü
Ġlköğretim Okulu‟nda oluĢturulan tören alanında, katılımcılara „KurtuluĢ SavaĢı‟nı anlatan
tanıtım filmi izletildi.
Filmin ardından Bakan Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) Askeri Bandosu eĢliğinde yürüyerek 92 yıl önce Türk askerinin Kocatepe‟ye yürüyüĢe
geçmeden önce toplandıkları yere geldi.
Burada yürüyüĢ grubuna hitaben bir konuĢma yapan Bakan Eroğlu, Türk milletinin tarihinin
Ģan ve Ģeref dolu olduğunu söyleyerek, “Hakikaten bugün bizim çok mutlu bir günümüz
çünkü tam 92 yıl önce kahraman ordumuz, destan yazan ordumuz bu yolu katederek
Kocatepe‟ye kadar yürüdü.25 Ağustos‟u 26 Ağustos‟a bağlayan gece.Dolayısı ile bizlerde
gerçekten onların yaĢadıklarını, burada bu Ģekilde yaĢamak için vakur bir Ģekilde
yürüyeceğiz” dedi.
UMKE GÖREV BAġINDAYDI
Afyonkarahisar UMKE ve Yurdun dörtbir tarafından gelen UMKE Timleri YürüyüĢe iĢtirak
etti
14 KĠLOMETRELĠK YOLU YÜRÜYÜP KOCATEPE‟YE ULAġTILAR
KonuĢmanın ardından havai fiĢek ve lazer gösterisi yapıldı.Büyük beğeni ile izlenen
gösterinin ardından, yediden yetmiĢe her yaĢ grubundan oluĢan yürüyüĢçüler 92 yıl önce
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
atalarının zafere yürüdükleri yola çıkarak Kocatepe‟ye doğru ilerledi.YürüyüĢ grubunu Bakan
Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri uğurladı.Yol boyunca 112 Acil Servis ekipleri ve
Afyonkarahisar Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma ekipleri
yürüyüĢçülere eĢlik ederken, jandarma da güvenlik önlemi aldı.YaklaĢık 14 kilometrelik yolu
aĢındırarak Kocatepe‟ye ulaĢan vatandaĢlara burada Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı
tarafından hazırlanan ve mercimek çorbası, ekmek, üzüm hoĢafından oluĢan yemek ikramında
bulunuldu.
Bu sene gerçekleĢtirilen Zafer YürüyüĢü‟ne, Türkiye‟nin dört bir tarafından gelen ve
çoğunluğunu üniversite öğrencisi ile sivil toplum örgütleri üyelerinin oluĢturduğu yaklaĢık 3
bin kiĢi katıldı.
YürüyüĢe katılan vatandaĢlar, bu seneki etkinlikleri çok beğendiklerini belirterek emeği
geçenlere teĢekkür etti.
Diyarbakır UMKE ve Siirt UMKE Görevde
Siirt botan çayında baraj kapaklarinin açılması sonu mahsur kalan vatandaĢları kurtarma
çalıĢmalarında Diyarbakir UMKE ve Siirt UMKE görev almıĢtır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Bingöl UMKE Sahra Hastanesi Kurulumunda
Bingöl UMKE; Mobil Sahra Hastane Üniteleri Kurulumunu gerçekleĢtirdi.
NEVŞEHİR UMKE KURTARMA GÖREVİNDE
Göreme Kasabasında bunan AĢıklar Tepesi mevkiinde kayalık alanda düĢerek yaralanan
Ģahsı NevĢehir Ġl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) baĢarılı
bir çalıĢma ile bulunduğu yerden kurtardı.
Olay yerine ulaĢan NevĢehir UMKE personelleri Dağ Arama-Kurtarma Teknik Malzemeleri
ile sistem kurarak Ģahsın düĢtüğü yere ulaĢtıktan sonra güvenli bir Ģekilde kurtarma
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
operasyonunu gerçekleĢtirdi. Bulunduğu yerden kurtarılan Ģahsın ilk tıbbi müdahalesi
yapıldıktan sonra 112 ekiplerine teslim ederek Hastaneye nakli sağlandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü
Dr.Hakan ÖCAL, Ġlimizin coğrafi yapısı dolayısı ile Ġl genelinde birçok vadi ve kayalık alanın
bulunduğu,bu alanları yerli ve yabancı bir çok turistin ziyaret ettiğini belirterek,meydana
gelebilecek bu tür kazalara karĢı NevĢehir UMKE‟nin her zaman gerekli eğitimlerini almıĢ
Personel ve teknik malzeme ile görev yapmaya hazır olduklarını ifade ederek,kurtarma
görevinde yer alan arkadaĢlara teĢekkürlerini ifade etti.
NEVŞEHİR UMKE
VAN UMKE GÖREVDE
300 kilogramlık kadını 3 saatte ambulansa taĢıdılar
300 kilogramlık kadını 3 saatte ambulansa taşıdılar
Van'da obzite hastası olan ve aniden rahatsızlanan 300 kilogramlık kadın, UMKE ekiplerinin 3
saat süren çalışmasıyla ambulansa taşındı.
UMKE'nin tasarımı olan portatif sedyeye iplerle bağlanan Zahide Uysal, 15 kişi tarafından
titizlikle yürütülen ve 3 saat süren çalışma sonunda ambulansa taşındı.Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan Uysal, tedavi altına alındı.
UMKE felçli gence yardım eli uzattı
Van Ġl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), evinde yarı felçli
durumda yaĢam mücadelesi veren hasta genci muayene etti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
UMKE‟de görevli Doktor Taner Mersin ile paramedik Sinan ġahin, felçli olan Hakan Yasavur
isimli genci evinde ziyaret etti.
Belden aĢağısı felçli olan ve bir an önce tedavi altına alınması gereken gençle ilgili rapor
hazırlayacaklarını ifade eden Sinan ġahin, “Hastamız daha bir yaĢındayken sağlıkçı olmayan
biri tarafından yapılan yanlıĢ enjeksiyon sonucu çift taraflı felç olayı geliĢmiĢ. Basına
yansıdıktan sonra biz de müdürlüğümüzün talimatı üzerine UMKE ekibi olarak buraya gelip
hastamızı muayene ettik.
Ailesiyle görüĢtük. Bir an evvel tedavi edilmesi gerekiyor. Gerek fizik tedavi, gerek diğer
birimler tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Onun için biz de raporumuzu hazırlayıp
müdürlüğümüze sunacağız” dedi.
RİZE'DE UMKE EĞİTİMİ
Rize'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) "Mobil ġiĢirilebilir Sahra Hastanesi
Kurulumu ve Kullanımı" eğitimi verildi.
Mobil Acil Müdahale Ünitesi olarak kullanılmak üzere Türkiye'de 17 tane bulunan ve biri
Rize‟ye tahsis edilen ĢiĢirilebilir sahra çadır seti kurulumu ve kullanımı konusunda uzman bir
ekip tarafından personele sunum yapıldı.
Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, sekiz ayrı parçadan oluĢan çadır bir bütün olarak
kullanılabileceğini ve her bir parçasının 60 metrekareden oluĢtuğunu söyledi.
Çadırın gerektiğinde 54 yataklı bir hastane haline geldiğini vurgulayan Tepe, "Ayrıca ısıtma
ve soğutma tertibatı bulunan çadır yüksek izolasyon özelliğine sahip. Söz konusu bu çadırla
gerek ilimiz, gerekse ülkemiz genelinde oluĢabilecek her türlü afet ve acil durumlarda daha
hazırlıklı duruma gelmiĢ durumdayız. Bu sebeple, UMKE personellerimize çadır kurma
eğitimi verildi. Bu eğitimler belli bir periyotlarla devam edecek" diye konuĢtu.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Rize UMKE Birim Sorumlusu Öner Çakal ise hastanenin içerisinde acil servis, yoğun bakım
ünitesi, hasta gözlem ünitelerinin bulunduğuna iĢaret ederek, çadırın 7 dakika gibi kısa bir
sürede kurulmasının olaylara müdahale etmede büyük bir kolaylık getireceğini kaydetti.
Gazzeli Shuhip Shalt'ın umuda yolculuğu
Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında enkaz altında oksijensiz kaldığı için bitkisel hayata
girme riski bulunan Shalt, hayata yeniden tutundurulabilmesi umuduyla Türkiye'ye getirildi.
Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında evlerinin enkazı altında oksinjensiz kaldığı için
bitkisel hayata girme riski bulunan 2 yaĢındaki Shalt, hayata yeniden tutundurulabilmesi
umuduyla Türkiye'ye getirildi.
Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, ailesiyle birlikte bombalanan evlerinin enkazı altında
oksijensiz kaldığı için bitkisel hayata girme riski bulunan 2 yaĢındaki Shuhip Abo Shalt,
hayata yeniden tutundurulabilmesi umuduyla Türkiye'ye getirildi.
Türkiye, Ġsrail saldırılarında yaralanan sivil Filistinliler'e yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Yaralıların tedavileri için Türkiye'ye getirilmelerine iliĢkin çalıĢmalar, DıĢiĢleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı ve AFAD'ın koordinesinde sürdürülüyor.
Son olarak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalanan uçakla Tel Aviv'e giden Sağlık
Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtama Ekipleri (UMKE) gözetiminde 10'u çocuk, 33 Gazzeli
daha tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.
-Shuhip'in dramı yürek burkuyor
Türkiye'ye getirilen ve birçoğu Ģarapnel parçalarıyla yaralanan Filistinliler arasında bulunan
çocukların dramı ise yürekleri dağlıyor.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Ġsrail tarafından bombalanan evlerinin enkazı altında bazı aile bireyleriyle birlikte kalan 2
yaĢındaki Shuhip Abo Shalt, savaĢın acımasızlığı ile küçük yaĢta tanıĢan Filistinli
çocuklardan.
BaĢından darbe alan ve enkaz altında oksijensiz kalan Shalt, bitkisel hayata girme
tehlikesiyle karĢı karĢıya bulunuyor.
Türk sağlık ekiplerince Ben Gurion Havalimanı'nda teslim alınır alınmaz sağlık kontrolünden
geçirilen Shalt'ın durumu beyin hasarından Ģüphelenilmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Sağlık
Afet Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) bildirildi.
Sağlığına kavuĢturulması için gerekli tedbirler alınan Shalt, Türkiye'ye getirilmesinin
ardından Ankara'da, Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
-Babası Ģehit, annesi ve kardeĢleri Gazze'de hastanede
Shalt'ın refakatçisi olan halası Sawsan Abo Sharifa, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Gazze'deki evlerinin savaĢın 3. gününde Ġsrail'in fırlattığı bir bombanın isabet etmesi sonucu
yıkıldığını söyledi.
Tüm ailenin enkaz altında kaldığını belirten Sharifa, babası Ģehit olan Shuhip Shalt'ın, annesi
ve kardeĢlerinin de Gazze'de yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Enkazdan çıkarıldığında solunumu olmayan Shuhip'in ilk müdahalenin ardından yeniden
nefes almaya baĢladığını anlatan Sharifa, yeğeninin Türkiye'de sağlığına yeniden
kavuĢacağına inandığını söyledi.
Sharifa, "Türk hükümetine ve Türk halkına çok teĢekkür ediyorum. Biz Müslümanız ve
birçok Müslüman ülke bize yardım etmedi. Tek gördüğümüz yardım Türkiye'den geliyor. Bu
yüzden ne kadar Ģükretsek azdır. Hepimiz kardeĢiz ama bize yardım etmeyen çok Müslüman
var. Bu bakımdan Türkiye'ye çok teĢekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.
Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Handan Güleç de çocuğun
enkaz altında oksijensiz kaldığı için beyninin hasar görmüĢ olabileceğini belirtti.
Yaralının, havalimanına getirilirken epilepsi nöbeti geçirdiği bilgisini aldıklarını aktaran
Güleç, "Yapılan sedasyon sonucunda solunum gidiyor. Bu nöbetle beraber kendi solunumu da
gidiyor. Beyin fonksiyonları yok. Solunum cihazına bağlı olarak takip ediyoruz. Vakamız
hipoksik beyinse eğer geri dönüĢümü olmaz. Olup olmadığı kesin değil. Beyin travması var.
Hastaneye ulaĢtığında beyin cerrahının bir Ģeyler yapıp yapamayacağı belli olacak" diye
konuĢtu.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN
umke.org ailesi olarak, vatan toprağımızın düĢman iĢgalinden kurtuluĢunu ve ulusumuzun
bağımsızlığını müjdeleyen '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarız.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Bursa UMKE Otobüs Kazasında
Uludağ yolunda günübirlik gittikleri piknikten dönen bir otomobil firması çalıĢanlarını taĢıyan
otobüs, yoldan çıkarak Ģarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre biri beĢ yaĢındaki
çocuk ile bir kadın hayatını kaybederken 26 kiĢi ise yaralandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında kısa süre önce ulaĢıma açılan Odunluk Köyü ile Alacahırka
arasındaki bağlantıyı sağlayan Uludağ Yolu'nda meydana geldi. Bir Ģirketin Uludağ'da
düzenlediği piknikten dönenleri taĢıyan 16 S 8383 plakalı otobüs, virajı alamayarak
Ģarampole yuvarlandı.
Kaza haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda UMKE ve 112 Acil Servis ambulansı
sevk edildi. Kazanın bulunduğu bölge savaĢ alanına dönerken, yaralıları yola taĢınarak
ambulanslara bindirildi.
HASTANEYE KALDIRILAN 2 KĠġĠ ÖLDÜ
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Uludağ‟dan inerken Ģarampole uçan otobüste yaralanan 28 kiĢi, 112 Acil Servis
ambulanslarıyla çeĢitli hastanelere kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan
yaralılardan 5 yaĢındaki bir çocuk ile bir kadın yolcu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26
kiĢinin hastanelerdeki tedavisi ise devam ediyor.
Adeta can pazarının yaĢandığı kaza yerine çok sayıda sambulans ve kurtarma ekibi ile itfaiye
ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkıĢan yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından sıkıĢtıkları
yerden çıkartılarak, yola taĢındı. Burada bekleyen ambulanslar ise yaralıları çeĢitli hastanelere
sevk etti.
Otobüsün enkazının kaldırılması sırasında vincin uzantısının kopması sonucu bir itfaiye eri
yaralandı.
YĠNE AYNI YER YĠNE FACĠA..
Aynı bölgede 28 Ağustos PerĢembe günü meydana gelen kazada da Orhaneli Belediyesi‟ne
ait midibüsün devrilmesi sonucu 1 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 15 kiĢi ise yaralanmıĢtı.
Öte yandan Bursa Emniyet Müdürü Sabri DurmuĢlar'da kaza yerine gelerek çalıĢmaları
yakından takip etti.
11. BÖLGE UMKE EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI
KAYSERĠ 11. Bölge UMKE SÜTDONDURAN Yaylasında eğitim ve tatbikat kampı yaptı.
2700 metrede kamp kuran Niğde, NevĢehir ve Kayseri UMKE; baĢarılı bir eğitim tatbikatı
gerçekleĢtirdi.
KAYSERĠ 11. Bölge UMKE SÜTDONDURAN Yaylasında eğitim ve tatbikat kampı yaptı.
2700 metrede kamp kuran Niğde, NevĢehir ve Kayseri UMKE; baĢarılı bir eğitim tatbikatı
gerçekleĢtirdi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
NEVŞEHİR UMKE ERCİYES KAMPINDA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 11.Bölge Ġlleri olan NevĢehir, Kayseri ve Niğde‟de
görevli UMKE Ekipleri, Kayseri‟de gerçekleĢtirilen Erciyes Zirve TırmanıĢı ve Sütdonduran
Kampına katıldı.
Kayseri Hacılar Arama-Kurtarma Havacılık Dağcılık ve KıĢ Sporları Kulübü (HADAK)
tarafından 30-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen ve bu yıl 20‟ncisi
düzenlenen etkinliğe yaklaĢık 300 dağcı ve doğa tutkunu ile birlikte katılan Kayseri, Niğde ve
NevĢehir UMKE Ekipleri, Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran mevkiinde
kamp kurdular. Geceyi soğuk havaya rağmen kurdukları çadırlarda geçiren UMKE ekipleri,
etkinliğin ilk gününde, Erciyes Dağı‟nın batı yönündeki eteklerinde yer alan ve Erciyes'ten
eriyen karların oluĢturduğu Sarıgöl Mevkiine gidiĢ-dönüĢ 4 saat süren bir doğa yürüyüĢü
gerçekleĢtirdiler. Etkinliğin ikinci gününde ise, HADAK Kulübü kılavuzluğunda Erciyes Dağı
eteklerinde bulunan buzullar mevkiine kadar bir dağ yürüyüĢü (trekking) gerçekleĢtiren
ekipler, zorlu doğa koĢulları karĢısında bu etkinliği de baĢarı ile tamamladılar.
Kamp süresince sağlık tedbirlerini de alan NevĢehir UMKE ekibi, gece saat 03.00‟de
baĢlayıp saat 16.00‟da (13 saat) tamamlanan ve 10 ilden yaklaĢık 50 dağcının katıldığı 3 bin
916 metrelik Erciyes Zirve tırmanıĢında, bu yıl karların erimesi nedeniyle zorlaĢan parkurda
rahatsızlanan dağcılar için seferber oldular. Kamp sonunda etkinliğe katılanlara katılım
belgesi verildi.
NevĢehir Ġl Sağlık Müdürü Dr. Rahim ÜNLÜBAY, UMKE Ekiplerinin düzenlenen kamplara
katılarak kendilerini sürekli geliĢtirdiklerini belirterek, Kayseri‟de 2 gün süren kampa
katılarak ilimizi baĢarı ile temsil eden 5 kiĢilik UMKE Ekibine teĢekkür etti.
Nevşehir Sağlık Müdürlüğü
GİRESUN'DA UMKE EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI
Giresun UMKE; 29-31 Ağustos 2014 tarihlerinde Bulancak'da baĢarılı bir eğitim tatbikatı
gerçekleĢtirdi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
1750 Rakımlı PaĢakonağı Yaylasında yapılan faaliyette; Triaj, hasta ve yaralı paketleme
teknikleri, Ġp sistemleri, Temel Kampçılık ve dağcılık, vb. gibi eğitimler uygulamalı olarak
baĢarıyla yapıldı.
Yağmur altında zor Ģartlarda geçen geçen faaliyet sırasında Giresun UMKE'nin Sahra Mobil
ġiĢme Ünitelerine acilen ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin pek çok ilde bulunan Mobil Sahra Ünitelerinden Giresun Ġline
de biran evvel göndermesini diliyoruz.
GAZİANTEP'DE UMKE TATBİKATI
Dr.Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi yangın tatbikatı
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı
başarıyla tamamlandı. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde yangın
tatbikatı yapıldı. Tatbikata; Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Dr. Ersin Arslan
Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birimi görevlileri katıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA GENİŞ KATILIMLI TATBİKAT BAŞLADI
Afyonkarahisar'da 25 Ġlden katılımla 3-5 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilmesi planlanan
AFAD ve UMKE Tatbikatı yapıldı..
Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ'da 25 Ġlden gelen AFAD ve UMKE Ekipleri ile 3-5 Eylül
2014 tarihlerinde 500 kiĢi ile geniĢ kapsamlı bir deprem ve arama kurtarma tatbikatı
gerçekleĢtiriyor.
Tatbikata 16. Bölge UMKE Ġlleri; Antalya, Isparta ve Burdur UMKE Ekipleride katılıyor..
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Afyonkarahisar, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Sakarya, Ġstanbul, Ġzmir, Diyarbakır, Van,
Erzurum Antalya, Burdur, EskiĢehir, Isparta, Konya, Kütahya, UĢak, Aksaray, Çankırı,
Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırsehir, Nevsehir, Niğde, Yozgat AFAD Ekipleri, Jandarma,
Cezaevi arama kurtarma ekibi, Afyonkarahisar ve Sandıklı itfaiyesi, telsiz ve radyo amatorler
dernegi, afet bilinci dernegi, AFDOS, Afyon road klubu, Sandıklı doğa sporlar dernegi gibi
kurumlardan geniĢ bir katılım gerçekleĢti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Faaliyeti organize eden ve katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluĢlara TeĢekkür Ederiz.
AFYONKARAHİSAR'DA DAĞDA ve AÇIK ARAZİDE ARAMA KURTARMA
TATBİKATI
Türkiye’de ilk defa Dağda ve Açık Arazide Arama Kurtarma tatbikatı, 11 AFAD Arama
Kurtarma Birliği, 16 İl AFAD ekibi, 3 resmi ve 6 gönüllü arama kurtarma ekibi olmak
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
üzere yaklaşık 500
gerçekleştirilecek.
personelin
katılımıyla
AFAD
Afyon’un
ev
sahipliğinde
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurumsal GeliĢim
Programları (KUGEP-2014) kapsamında, Afyon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama
ve Kurtarma Birliği koordinesinde Sandıklı İlçesi Akdağ (Kanyon bölgesi) Tabiat
Parkı’nda bugün ekiplerin kamp alanında toplanmasıyla başlayan ve 3 gün sürecek
olan Dağda ve Açık Arazide Arama Kurtarma Tatbikatına Ankara, Adana, Bursa,
Samsun, Sakarya, Ġzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ġstanbul Ġl Afet ve Acil Durum Arama
Kurtarma Birlikleri, Antalya, Burdur, EskiĢehir, Isparta, Konya, Kütahya, UĢak, Aksaray,
Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, KırĢehir, NevĢehir, Niğde, Yozgat Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri Ekipleri, kamu kurum ve kuruluĢlarımız ile STK‟lar da katılacak.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Arama kurtarma ekiplerinin deneyimlerinin geliştirilmesini amaçlayan tatbikat ile dağda
ve açık arazide kaybolanların aranması, kurtarılması senaryosu gerçekleĢtirilerek bilgi ve
tecrübelerin diğer ekiplerle paylaĢımı sağlanacak, eksiklik ve ihtiyaçlar tespit edilecek.
Böylece ekiplerin olası afetlere hızlı müdahalesi, afet yönetimi kabiliyetleri, deneyimi, bilgi
ve becerisi arttırılmıĢ olacak.
VALİ KANYON TATBİKATINDA
Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner'in katılımıyla Afyonkarahisar Ġl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü Tarafından Akdağ'da Arama ve Kurtarma Tatbikatı GerçekleĢtirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) Kurumsal GeliĢim
Programları (KUGEP-2014) Tatbikat Programı kapsamında, Afyonkarahisar Valiliği Ġl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği tarafından Sandıklı Ġlçesi Akdağ
Tabiat Parkında Valimiz Hakan Yusuf Güner‟in katılımıyla „Dağda ve Açık Arazide Arama
Kurtarma Tatbikatı‟ gerçekleĢtirildi.
Tatbikatı Valimiz Hakan Yusuf Güner, Sandıklı Kaymakamı Faik Arıcan, İl Afet ve Acil Durum
Müdür Mehmet Buldan izledi.
İlimiz Sandıklı İlçesi Akdağ bölgesinde yapılan tatbikata İl dışından 26 İl AFAD ekibi (Ankara,
Adana, Bursa, Samsun, Sakarya, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum, İstanbul İl AFAD Afet ve Acil
Durum Arama Kurtarma Birlik Ekipleri, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya,
Uşak, Aksaray, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat İl Afet ve
Acil Durum Müdürlükleri Ekipleri) katıldı.
Tatbikatta ilimizden Sandıklı Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Orman ve Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Sandıklı Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi,
Osmangazi EDAŞ, İl Telekom Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü, Açık Cezaevi CEKUT arama kurtarma ekibi, Kızılay Şube Başkanlığı ve Sivil Toplum
Teşkilatları (STK) olarak Afyon Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği, Afet Bilinci Derneği,
AFDOS, AKUT, Afyonkarahisar OFF-ROAD Kulübü, Sandıklı Doğa Sporları Derneği de yeraldı.
Tatbikat hakkında bilgiler veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, tatbikatın
hedefinin arama ve kurtarmada tüm ekiplerin dağda ve açık arazide arama kurtarma
konusundaki deneyimlerinin ve tecrübelerinin geliştirilmesi, bunların diğer birlik ve ekiplerle
paylaşılması, aynı zamanda halk arasında farkındalık oluşturulması olduğunu belirtirken,
tatbikatta sonuç olarak da görevli kurum ve kuruluşların afete müdahale ve müdahale
yönetimi kapasite ve kabiliyetleri; test edilip eksikliklerin ve ihtiyaçların tespit edilerek,
görevli personelin bilgilerinin arttırılması ve bölgenin tanıtımına da katkı sağlanması
olduğunu belirtti.
AFAD Başkanlığı koordinesinde, İlimizin ev sahipliğinde, Dağda ve Açık Arazide Arama
Kurtarma konusu üzerine Türkiye'de ilk defa 11 AFAD Arama Kurtarma Birliği, 16 İl AFAD
ekibi, 3 resmi ve 6 gönüllü arama kurtarma ekibinden yaklaşık 500 personelin görev yaptığı
tatbikatın başlaması talimatını veren Valimiz Hakan Yusuf Güner; “Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğümüz organizasyonunda, İlimiz Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkında
gerçekleştirilen Dağda ve Açık Arazide Arama ve Kurtarma Tatbikatının başarılı geçmesi
temennisiyle, tatbikata ülkemizin çeşitli illerinden katılan AFAD Arama Kurtarma ekiplerinin,
UMKE ekiplerinin, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği ve
koordinasyonu içinde, dağda ve açık arazide arama kurtarma konusundaki bilgi ve
deneyimlerinin, tecrübelerinin paylaşılmasına ve ekiplerin uyum içinde birlikte çalışma
kabiliyetlerinin artmasına vesile olmasını diliyorum”dedi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Daha sonra sözlerine devam eden Valimiz Güner; “AFAD Koordinesinde, Afyonkarahisar
İlimizin ev sahipliğinde, zorlu doğa koşullarındaki dağda ve açık arazide arama kurtarma
konusu üzerine Türkiye'de ilk defa 11 AFAD Arama Kurtarma Birliğinin, 16 İl AFAD ekibinin, 4
ilin UMKE ekibinin, ilimizdeki resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri ile askeri birlik
ekiplerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı, yaklaşık 500 personelin görev yapacağı
bu tatbikatta ekiplerin işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını görme fırsatını
bulmuş olacağız.
Afyonkarahisar deprem kuşağında bir il olduğu için olası afet risklerine karşı il bazında
kurumlar ve bireyler olarak afete hazır olmak zorundayız. İlimizde sel riski taşıyan alanlarda
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun büyük katkılarıyla Taşkın
Koruma yapılarak sel riskleri ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. Yine İlimiz merkezinde
Kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır.
İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde meydana gelen afet ve acil durum olaylarına
müdahale etmek üzere kurulan Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma
Birliğimiz kurulduğu 2001 yılından bu güne kadar ilimizde ve ülkemizde yaşanan yıkıcı
bütün depremlerde ve bunun yanında, sel, yangın, trafik kazaları, bina göçükleri, su altı
ve su üstü, kayıp arama, patlama, uçak kazası, sosyal yardım KBRN gibi görevlerde
yetişmiş personeli ile 2001-2014 arası toplam 510 olayda aktif rol almıştır. İl AFAD
Müdürlüğümüzce afet öncesi, sırası ve sonrası kurum ve kuruluşlarla ilgili afet müdahale
planlama çalışmaları sürdürülmektedir. İl AFAD bünyesinde 7/24 saat görevli müdahale
ekibi ve Afet Yönetim Merkezi görev yapmaktadır. Sonuç olarak Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı çalışmaları ülkemiz açısından çok önemli olup burada
yapılacak olan tatbikatın ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.“dedi.
Multikopteri Arama Kurtarma Çalışmalarında Kullanılacak
Kullanarak GeniĢ Arazileri Hızla
Tarayacak ve Canlıların Yerini Tespit Edecek
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
“Mersin UMKE Yanan Kilis Devlet Hastanesine Yardım İçin Gitti“
2 Eylül 2014 tarihinde çatı katı yanan ve ameliyat hane ile yoğun bakım üniteleri kullanılmaz
hale gelen Kilis Devlet hastanesine Mersin UMKE Ekipleri haberi alır almaz Envanterinde
bulunan Bir ameliyathane ünitesini gece tırlarla Kilise taĢıyarak 3 Eylül sabahı hastane
binasına birleĢik Ģekilde ameliyathane ünitesini kurarak çalıĢır hale getirip hastane yönetimine
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
teslim etmiĢtir.
Bu Ģekilde hastanenin ameliyathaneleri yeniden faaliyete geçene kadar ameliyathane sorunu
çözülmüĢ oldu. Özellikle Kilis Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Sayın Opr. Dr. Halil
Ġbrahim TOPATAN beye ve ekibine yakın ilgisinden dolayı çok teĢekkür ediyoruz. Afetsiz
günler temennisiyle...
Bingöl UMKE Görevde
Solhan ve Genç'de Murat nehrinde kaybolan 2 genci bulmak için 4 gün boyunca emek
sarfeden Bingöl UMKE ve AFAD, talihsiz gencin cesedine, aramaların 3. gününde ulaĢtı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Ziyaret için gittiği Bingöl'ün Solhan ilçesinde nehirde kaybolan Tireli talihsiz gencin cesedi,
aramaların 3. gününde bulundu.
Bingöl‟ün Solhan Ġlçesi Oymapınar Köyü‟nde serinlemek için Murat Nehri‟ne giren 17
yaĢındaki Ömer Artun'un cansız bedeni, 3. günde bulundu.
Tire’de 10 yılı aşkın süredir Şeyh Camii’nde imamlık yapan Zeynel Artun’un eşi ve 4 çocuğu
okullar kapanmadan bir hafta önce memleketleri olan Bingöl’ün Solhan İlçesine gitmişti.
Artun ailesi için 2 ay süren yaz tatili büyük bir acıyla son buldu. İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf
öğrencisi Tire’li Ömer Artun Bingöl’ün Solhan İlçesi Oymapınar Köyü’nde serinlemek için 4
arkadaşıyla birlikte Murat Nehri’ne girdi.
İddaya göre akıntıya kapılan gençlerden üçü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Bu
sırada akıntıya kapılan Ömer Artun’dan bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının haber
vermesi üzerine olay yerine giden köylüler de Artun’un izine rastlayamayınca Afed Acil
Durum (AFAD) ve Bingöl UMKE ekibine haber verdi. Ekipler Tireli Ömer Artun için geniş çaplı
arama kurtarma çalışması başlattı.
3’ÜNCÜ GÜN BULUNDU
İlk gün yapılan aramalarda Artun’un izine rastlanmadı. Önceki gün başlayarak dün
sonuçlandırılan çalışmalara, AFAD, Bingöl UMKE, AKUT ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı
dalgıç ekipleri katıldı. Çalışmalar kapsamında Kale Barajının kapakları kapatıldı. Su seviyesinin
düştüğü alanda çalışmalar hızlandırıldı. 3 gün sürenin yoğun arama çalışmalarının ardından,
talihsiz gencin cansız bedeni bugün bulundu. Acı haberi alan aile üzüntüye boğulurken,
Artun'un cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) Eğitimleri Yapıldı
Ġzmir URLA Simülasyon ve Eğitim Merkezinde 10-29 tarihleri arasında 3 grup halinde 81
ilimizin katıldığı ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) eğitimleri gerçekleĢtirildi.
Eğitime katılan il temsilcilerimize ve eğitimde büyük bir özveri ile görev alan
eğitmenlerimize teşekkür ederiz.
Görevli Eğitmenler:
Sağlık Memuru Mustafa ERKAN (Muğla 112 Org. Sorumlu - Eğitmen)
Paramedik Hasan Cengiz YOLCU (Muğla 112 Eğitmen)
ATT Neslihan YILMAZ (Muğla 112 Eğitmen)
Sağlık Memuru Ersin BİÇER (Ankara 112 Eğitmen)
ATT Hakan SAZAK (Ankara 112 Eğitmen)
Paramedik Gürkan Deniz ÇELİK (İzmir 112 Eğitmen)
Paramedik Fevzi ÜNSAL (İzmir 112 Eğitmen)
ATT Murat POLAT (Bursa 112 Eğitmen)
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DOĞU KARADENİZ İLLERİ BÖLGE EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI
Doğu Karadeniz Bölge Ġllerinin katılımıyla "Doğu Karadeniz Ġlleri UMKE Bölge Eğitim
Tatbikatı" Rize Ġli Ayder Yaylasında baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Doğu Karadeniz Bölge Ġllerinin( Giresun, Rize, Artvin, Trabzon) katılımıyla "Doğu
Karadeniz Ġlleri UMKE Bölge Eğitim Tatbikatı" Rize Ġli Ayder Yaylasında baĢarıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir.
30 UMKE personelinin katılımıyla yapılan faaliyete; Giresun UMKE 6 UMKE personeli
katılım sağlamıĢtır. Giresun UMKE; ip teknikleri, hasta sabitleme, haberleĢme, Triaj vb. gibi
eğitim konularını uygulamalı olarak icra etmiĢtir.
SAKARYA UMKE KURTARMA GÖREVİNDE
FINDIK TOPLARKEN UÇURUMA YUVARLANDI, UMKE VE AFAD EKĠPLERĠNCE
KURTARILDI
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık topladığı sırada uçuruma yuvarlanan kadın, UMKE ve
AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkiinde fındık toplayan Zülfiye AĢık (49), ayağının kayması
sonucu yaklaĢık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralanan kadının yakınlarının haber
vermesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk
edildi. Ekipler, uçurumdaki kadını sedyeye bağladıktan sonra halatla yukarı çekti.
Yaralı kadın, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AYDIN'DA HAP EĞİTİMLERİ
Aydın Bozdoğan Rasim MenteĢe Ġlçe Devlet Hastanesi ile Karacasu Ġlçe Devlet
Hastanelerinde Hastane Afet Plan (HAP) Eğitimleri UMKE ve AFAD tarafından
gerçekleĢtirildi.
.
Eğitimleri Aydın Ġl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġubesinden UMKE
personeli Ġlker ÇITAK ve AFAD yetkilileri yaptı.
1 UMKE Timi ve Hastane Yönetici ve personelleri eğitimlere katıldı. Aydın Ġli Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterlik yetkilileride hazır bulundu.
SAMSUN UMKE GÖREVDE
Samsun‟un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Trial Kupası Kunduz 4. Ayak YarıĢları'nda
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 48 saat görev baĢında kaldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Samsun‟un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Trial Kupası Kunduz 4. Ayak YarıĢları'nda
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 48 saat görev baĢında kaldı.
YarıĢlarda muhtemel kazalar ve seyirciler için Zeki Atalay, Fatih Toprak, Esin Araz, Mehmet
Taylan, Engin Demir, Mevlüt Uslu ve Serdar Tak‟tan oluĢan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
iki gün boyunca yarıĢların yapıldığı Kunduz Ormanları'nda nöbet tuttu.
GİRESUN UMKE GÖREVDE
Giresun Ġli Kulakkaya kirsalinda kaybolan vatandasimiz sabah kendi imkanlariyla guvenlik
guclerine ulasmayi basarmis sonrasina olay yerine ulasan 8 kiĢilik Giresun Ulusal Medikal
Kurtarma Ekibi( UMKE) kazazedenin saglik kontrollerini yaparak Dereli Devlet hastanesine
naklini saglamistir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Eğitilsek Mi?
Fikret ĠZGĠ
[email protected]
Gözlerinizi kapatın ve hayal edin..
Öyle bir meslek düşünün ki çalışanları zorunlu görevlerini gerçekleştirmenin yanında
vaktinden, gönlünden, ömründen ve hatta cebinden o mesleğe verdiği maddi manevi desteği
bütün olumsuzluklara/sıkıntılara rağmen geri çekmesin.. Öyle bir meslek düşünün ki
mesleğini hayatının merkezine oturtsun ve ondan bir aşk gibi bahsetsin.. O aşk yanıp sönen
mavi ışığının heyecanında demlenirken onuru gibi taşıdığı üniformasıyla taçlansın..
UMKE ve 112..
Yetmiyor! Kendimizden verebildiklerimiz ve karşılığında aldığımız hayır dua yetmiyor.. Bir
önceki açıklamaya dem vurarak öyle bir meslek düşünün ki eğitime eğitimci olmaya aç
böylesi sahiplenilmiş bir meslek var mıdır? Sanırım bu istekli halden dolayıdır ki eğitimlere
katılmak veya eğitimci olma isteğinin önünde sanki çıkar amaçlı bir şey istemişiz gibi
karşımıza duran idareciler çıkabiliyor ve bu konuyu kendi çevrelerine jest amaçlı
kullanabiliyorlar.. Bu konuyu kendim dahil bir çok kişinin yaşadığını biliyorum ve sadece
şikayetle değil öneriyle geliyorum..
Lütfen eğitim alma veya eğitimci olma isteklerini illerin insiyatifine bırakarak kullanılmaya
açık bir konu haline gelmesine izin vermeyin.. Eğitim isteklerini bakanlık alsın ve planlamasını
yaparak illere kişi, tarih ve yeri söylesin..
Meslek aşkını öldürmek ne kimsenin hakkı ne de haddidir.. Bu cinayete göz yummak ise
nazarımızda onun kadar kötüdür.. İlgili yöneticilerin konuya ciddiyetle bakacağını umarak
herkese hayırlı çalışmalar diliyorum..
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
İyiliğin peşinde UMKE
Ülkemizde depremde, sel felaketlerinde, acil kurtarma operasyonlarında büyük özveriyle
çalıĢan Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri; tüm yurda
yayılmıĢ 6 binden fazla gönüllü personel ve 150 aracı ile sınır ötesi yardım ve kurtarma
operasyonlarına destek olmaktadır. Sağlık Bakanlığı 3 ambulans uçak ve 17 helikopter ile
yurtiçinde sağladığı transferleri kimi zaman ihtiyaç anında yurtdıĢı operasyonlara kanalize
etmektedir.
Ġsrail‟in sivil yerleĢim birimlerini hedef aldığı saldırılarda 5.631 ev, 64 cami yıkıldı. 36.700
ev, 152 cami, 230 okul ve 33 tıp merkezi hasar gördü.
O coğrafyada çoğu zaman diğer ülkelerin aksine rakamların büyümesi acıların katlanarak
artması anlamına gelir. Çok sonraları bize sadece istatiksel veri olarak kalacak bu ateĢ
düĢtüğü yerde derin izler bırakacak. Yukarıda bir çırpıda okuduğumuz 1800 yetimin her
birinin anne-babasıyla kurduğu hayalleri, umut dolu hikâyeleri vardı. Bazılarının ise hayal
kuracak zamanı bile olmamıĢ.
Filistin‟de fiziki restorasyon kırılan bir vazonun defalarca yapıĢtırılması gibi. Yıkılan evler
mümkünse tamir edilecek, yoksa yeniden inĢa edilecek. Hastaneler, camiiler, okullar yarım
yamalak onarılacak; yeniden sevinç ve hüzün gözyaĢları birbirine karıĢacak, ezan sesleri tüm
Ģehri kaplayacak, çocuk sesleri büyük umutlarla gökyüzüne salınacak…
Tarihi birlikteliğimiz ve muhtacın yanında durmayı insanlık değeri olarak gören kültürümüz,
bize bu acı renklerle çizilmiĢ tablolara bigâne kalamayacağımızı söylüyor. Ġnsanlık
düĢmüĢken yere ona uzanan el, hakikat kısılırken sesi onu haykıran ses olmak yazıldı bu
topraklara yüzyıllar boyunca.
Avrupa’nın en büyük Medikal Kurtarma Ekibi: UMKE
Ülkemizde depremde, sel felaketlerinde, acil kurtarma operasyonlarında büyük özveriyle
çalıĢan Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri; tüm
yurda yayılmıĢ 6 binden fazla gönüllü personel ve 150 aracı ile sınır ötesi yardım ve kurtarma
operasyonlarına destek olmaktadır. Sağlık Bakanlığı 3 ambulans uçak ve 17 helikopter ile
yurtiçinde sağladığı transferleri kimi zaman ihtiyaç anında yurtdıĢı operasyonlara kanalize
etmektedir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Ambulans uçaklarla yurtdıĢından hasta transferleri ve sonrasında baĢarılı sağlık
organizasyonlarının son örneğini Gazze‟de gördük. Zor fiziki ve bürokratik Ģartlar altında
Gazze‟den 80‟den fazla hastanın ülkemize transferi gerçekleĢmiĢ. Akabinde tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri de bu hastalara sağlanmaya baĢlanmıĢ. Bu operasyon ilk değil elbet,
Libya‟dan, Suriye‟den, Irak‟tan, Azerbaycan‟dan ve birçok savaĢ ve felaketin olduğu
coğrafyadan bu transferler gerçekleĢmiĢ.
Türkiye‟nin sağlık hizmet sunumundan artık sadece kendi vatandaĢlarımız değil dünya
coğrafyası üzerindeki ihtiyacı olan herkes dil, din, ırk ve mezhep farkı olmaksızın
yararlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Gazze‟deki son operasyonunda iki sivil toplum kuruluĢu ile ortak hareket
etmiĢ. Biri Türk Kızılayı diğeri de Yeryüzü Doktorları. Son zamanlarda acil ve tıbbi yardım
sahasında ülkemizin iftihar kaynağı olmuĢ iki değerli kuruluĢ.
Tayinlerle İlgili Sorularınız
Umke.org sitemizde Alt bölge tayinleri hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili Sorularınızı
büyük bir özveri ile cevaplayan Sevgili Mustafa TATAROĞLU‟na TeĢekkür Ederiz.
Nasıl UMKE Gönüllüsü Olurum?
Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde görev almak için başvuru formunu tam olarak
doldurunuz.
Başvuru Formunuzu; bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Birimi'ne / UMKE Teslim Ediniz.
Gerçekleştirilecek "UMKE Temel Eğitimi"ne katılımınız ve yetkililerin değerlendirmesi
sonucunda UMKE görev ve faaliyetlerine katılabilirsiniz.
Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm arkadaşlarımıza ve Ulusal Medikal Kurtarma
Ekiplerimize çalışmalarında başarılar dileriz.
Sitede ve Bültende karşılaştığınız hata ve eleştirilerinizi lütfen iletiniz.
www.umke.org sitesinde Faaliyet, eğitim, görevlerinizin ve köşe yazılarınızın
yayınlanabilmesi için tarafımıza konuyla ilgili bilgi yazı ve fotoğraflarını e-posta
yoluyla iletiniz.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
Saygı ve Selamlarımızla.
Alparslan CAN
Görev Yerim:
Aydın Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi
[email protected]
Sevgili Fikret İZGİ’ye, Mustafa TATAROĞLU’na, editörlerimize, Tüm UMKE
Yüreklilerine ve Bize destek veren herkese “Teşekkür Ediyoruz..”
www.umke.org
Download

UMKE Bülteni Temmuz Ağustos 2014