Asil olarak Kazan Adaylar, başvuru esnasında birimlere teslim ettikleri belgeler haricinde aşağıda belirtilen belgeleri
ilgili birimlere 06.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorundadırlar.
AÇIKTAN ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Atanma Talep Dilekçesi
Özgeçmiş
Nufüs Cüzdan Sureti
İkametgah
Savcılık Belgesi
Tam Teşekküllü Hastaneden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu
12 adet Vesikalık Fotoğraf
Diploma Suretleri Noter Onaylı
Askerlik ile İlişiği Yoktur Belgesi
Güvenlik Soruşturma Formu 1 Adet
Personel Daire Başkanlığı sitesinden alınacaktır.
11 Mal Bildirim Formu
Personel Daire Başkanlığı sitesinden alınacaktır.
1
2
3
4
5
6
7
8
NAKLEN ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
Atanma Talep Dilekçesi
Özgeçmiş
12 adet Vesikalık Fotoğraf
Nufüs Cüzdan Sureti
Diploma Suretleri Noter Onaylı
Askerlik ile İlişiği Yoktur Belgesi
Görev Yeri Belgesi (Halen Çalışılan Kurumdan Alınacaktır.)
Mal Bildirim Formu
Personel Daire Başkanlığı sitesinden alınacaktır.
NOT :4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hesap sistemine uygun olarak hesaplanmıştır.
BİRİMİ
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BİRİMİ
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (5.DERECE)
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
ADI
CANSU
TÜRKAN
ERHAN
GÜL
MESUDE
ONUR
ASLI
SOYADI
ÖNLEN
ÖZDEMİR
SAKARTEPE
ARICA
BİÇER
UÇAR
BULUT
ALES
Notu
74,4714
81,3891
72,9420
70,5702
88,0564
74,4026
71,0617
ALES
%35
26,0650
28,4862
25,5297
24,6996
30,8197
26,0409
24,8716
Lis.Mez.N
ot.
2,6700
2,5700
2,8100
2,8900
2,9600
2,9500
2,7000
BİRİMİ
SANAT VE TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
BİRİMİ
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
MİMARİ RESTORASYON
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (5.DERECE)
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
ADI
BÜŞRA
ARZU
MURAT
ADİL
HACER
FATİH
MUSTAFA
SOYADI
KOCAMAN SAKİN
ÇAĞLAR
TOSUN
EKER
TOPUZ
DURGU
ÇİMEN
ALES
Notu
78,8268
89,4616
76,3544
86,2476
82,0256
78,7803
78,2624
ALES
%35
27,5894
31,3116
26,7240
30,1867
28,7090
27,5731
27,3918
Lis.Mez.N
ot.
2,9100
2,6700
3,0300
2,8200
2,9100
3,1300
3,2800
Yüzlük
Sistem
68,9600
66,6300
72,2300
74,1000
75,7300
75,5000
69,6600
Lisa.Mez.
Notunun
%30
20,6880
19,9890
21,6690
22,2300
22,7190
22,6500
20,8980
GİRİŞ
SINAV
Notu
73,0000
40,0000
38,0000
28,0000
GİRİŞ
SINAV
Notu %35
25,5500
14,0000
13,3000
9,8000
Yüzlük
Sistem
74,5000
68,9600
77,3600
72,4600
74,5000
79,6000
83,2000
Lisa.Mez.
Notunun
%30
22,3500
20,6880
23,2080
21,7380
22,3500
23,8800
24,9600
GİRİŞ
SINAV
Notu
93,0000
55,0000
37,0000
28,0000
29,0000
25,0000
GİRİŞ
SINAV
Notu %35
32,5500
19,2500
12,9500
9,8000
10,1500
8,7500
TOPLAM
PUANI
72,3030
62,4752
60,4987
56,7296
53,5387
48,6909
45,7696
Atanma Durumu
(Asil / Yedek /
Başarısız)
ASİL
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
TOPLAM
PUANI
82,4894
71,2496
62,8820
61,7247
61,2090
60,2031
52,3518
Atanma Durumu
(Asil / Yedek /
Başarısız)
ASİL
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
SINAVA GİRMEDİ
Download

Asil olarak Kazan Adaylar, başvuru esnasında birimlere teslim