T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Ġsmail KILIÇ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Didem KÖSEDAĞ
Öğr. Gör. Lale GEVREK
MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Mobilya ve Dekorasyon Programı
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Didem KÖSEDAĞ
Mobilya ve Dekorasyon Programı
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Didem KÖSEDAĞ
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
EL SANATLARI BÖLÜMÜ
GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Hüseyin KARAOSMANOĞLU
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Hamide SOYSAL
Öğr. Gör. Ülkem YAZ
EL SANATLARI BÖLÜMÜ
GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Geleneksel El Sanatları
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Emel ÇENET
Geleneksel El Sanatları
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Emel ÇENET
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Türker KOZA
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Said ÜNAL
Öğr. Gör. Metin ORTATAġ
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Elektronik Teknolojisi
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Said ÜNAL
Elektronik Teknolojisi
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Said ÜNAL
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
TOHUMCULUK PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Yener KORTAN TOSUN
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Hülya DOĞAN
Öğr. Gör. Selen ALNIAK
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
TOHUMCULUK PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Tohumculuk
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Hülya DOĞAN
Tohumculuk
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Hülya DOĞAN
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Muttalip ERKAN
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ferdi GEVREK
Öğr. Gör. Serkan ÖNCÜ
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Ġklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Ferdi GEVREK
Ġklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Ferdi GEVREK
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Doç. Dr. Zakir TAġ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ahmet EROL
Öğr. Gör. Selen ALNIAK
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Tarım Makineleri
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Selen ALNIAK
Tarım Makineleri
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Selen ALNIAK
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Doç. Dr. Zakir TAġ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Derya DOĞAN
Öğr. Gör. Mustafa ÖZDEMĠR
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Makine Resim ve Konstrüksiyon
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Yusuf ZĠYA UYAR
Makine Resim ve Konstrüksiyon
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Yusuf ZĠYA UYAR
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Doç. Dr. Zakir TAġ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Abdullah DOĞAN
Öğr. Gör. Yusuf ZĠYA UYAR
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Makine ( NÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Mustafa ÖZDEMĠR
Makine ( NÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Derya DOĞAN
Makine ( ĠÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Abdullah DOĞAN
Makine ( ĠÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Abdullah DOĞAN
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Ġbrahim KARAMAN
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ersin BAġARAN
Öğr. Gör. Gökalp ÇINARER
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Bilgisayar Programcılığı ( NÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Ahmet HAġĠM YURTTAKAL
Bilgisayar Programcılığı ( NÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Ersin BAġARAN
Bilgisayar Programcılığı ( ĠÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Kadriye BAġAR
Bilgisayar Programcılığı ( ĠÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Gökalp ÇINARER
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Muttalip ERKAN
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Metin ORTATAġ
Öğr. Gör. Serkan ÖNCÜ
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Elektrik ( NÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Metin ORTATAġ
Elektrik ( NÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Metin ORTATAġ
Elektrik ( ĠÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Serkan ÖNCÜ
Elektrik ( ĠÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Serkan ÖNCÜ
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İNŞAAT BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMĠR
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Lale GEVREK
Öğr. Gör. Fuat KÖKER
İNŞAAT BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
ĠnĢaat Teknolojisi ( NÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Fuat KÖKER
ĠnĢaat Teknolojisi ( NÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Lale GEVREK
ĠnĢaat Teknolojisi ( ĠÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Fuat KÖKER
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Ġbrahim KARAMAN
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ahmet HAġĠM YURTTAKAL
Öğr. Gör. Kadriye BAġAR
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (NÖ)
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (NÖ)
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (ĠÖ)
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Ahmet HAġĠM YURTTAKAL
Öğr. Gör. Ahmet HAġĠM YURTTAKAL
Öğr. Gör. Kadriye BAġAR
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİTANLIĞI ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ERBAġ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Taylan KOCABEYOĞLU
Öğr. Gör. ġaban ALTIN
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİTANLIĞI ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ( NÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ( NÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ( ĠÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ( ĠÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Taylan KOCABEYOĞLU
Öğr. Gör. ġaban ALTIN
Öğr. Gör. Abdullah ġENGÖNÜL
Öğr. Gör. Abdullah ġENGÖNÜL
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İŞLETME YÖNETİMİ ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ERBAġ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Murat ALTINDAġ
Öğr. Gör. BarıĢ ÜNVER
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İŞLETME YÖNETİMİ ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
ĠĢletme Yönetimi ( NÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. BarıĢ ÜNVER
ĠĢletme Yönetimi ( NÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. BarıĢ ÜNVER
ĠĢletme Yönetimi ( ĠÖ )
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Murat ALTINDAġ
ĠĢletme Yönetimi ( ĠÖ )
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Murat ALTINDAġ
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Handan BAġBUĞ
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Nigar ÖZÇETĠN
Öğr. Gör. Harun ALTINOK
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ( NÖ – İÖ ) PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (NÖ)
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (NÖ)
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Harun ALTINOK
Öğr. Gör. Nigar ÖZÇETĠN
Öğr. Gör. Nigar ÖZÇETĠN
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI
STAJ KOMİSYONU
Staj Komisyon BaĢkanı
Öğr. Gör. Hacı AHMET SADEF
Staj Komisyon Üyesi (DanıĢman)
Staj Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Zuhal AKGÜN
Öğr. Gör. Pınar HACIHASANOĞLU
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI
SINIF DANIŞMANLARI
Pazarlama Programı
Birinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Zuhal AKGÜN
Pazarlama Programı
Ġkinci Sınıf DanıĢmanı
Öğr. Gör. Pınar HACIHASANOĞLU
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI
DERS KAYIT KOMİSYONU ÜYELERİ ( SINIF DANIŞMANLARI )
STAJ KOMİSYON BAŞKANLARI VE ÜYELERİ
YOZGAT
2014
Download

Staj Komisyon BaĢkanı