7. İGY Zirve
23.10.2014, Ankara
Özgür Cengiz
Grup Müdürü Danışmanlık & Eğitim
İnşaat Yüksek Mühendisi
Kapsam
27.10.2014
02
Kapsam
•Dayanaklar
•İskele Sınıflandırması
•Yüksekte Çalışma Planlaması
•İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
•Toplu Düşme Durdurma Sistemleri
•Kişisel Düşme Durdurucular
27.10.2014
03
Dayanaklar
27.10.2014
04
Dayanaklar
•SG4:10 (Safety
Guidance – NASC)
«Preventing Falls in
Scaffolding» - İngiltere
•Work at Height
Regulations 2005 –
İngiltere
•PASMA – İngiltere
•EN12811
•TG20:08 – İngiltere
27.10.2014
05
İskele Sınıflandırması
27.10.2014
06
İskele Sınıflandırması
Kurulum sistemine göre;
• Sistem İskeleler (System Scaffolds)
• Boru Kelepçe İskeleler (Tubular & Fitting
Scaffolds)
27.10.2014
07
İskele Sınıflandırması
Sistem İskeleler
27.10.2014
08
İskele Sınıflandırması
Sistem İskeleler
27.10.2014
09
İskele Sınıflandırması
Sistem İskeleler
27.10.2014
01
0
İskele Sınıflandırması
Boru Kelepçe İskeleler
27.10.2014
01
1
İskele Sınıflandırması
Boru Kelepçe İskeleler
27.10.2014
01
2
İskele Sınıflandırması
Boru Kelepçe İskeleler
27.10.2014
01
3
Yüksekte Çalışma Planlaması
27.10.2014
01
4
Yüksekte Çalışma Planlaması
YÜKSEKTE
ÇALIŞMAKTAN
KAÇIN
DÜŞMEYİ
ENGELLE
Yüksekte çalışma önlem
hiyerarşisi
DÜŞMENİN
ŞİDDETİNİ
AZALT
TOPLU KORUMAYA
ÖNCELİK VER
27.10.2014
01
5
Yüksekte Çalışma Planlaması
Yüksekte çalışmaktan kaçın
YÜKSEKTE
ÇALIŞMAKTAN
KAÇIN
• İskele kurulumu için
uygulaması oldukça kısıtlıdır.
DÜŞMEYİ
ENGELLE
DÜŞMENİN
ŞİDDETİNİ
AZALT
TOPLU KORUMAYA
ÖNCELİK VER
27.10.2014
01
6
Yüksekte Çalışma Planlaması
Yüksekte çalışmaktan
kaçın
• İskele
donanımlarının yerde
montajına yönelik
çalışmalar nadiren
de olsa söz konusu
olabilir
27.10.2014
01
7
Yüksekte Çalışma Planlaması
Yüksekte çalışmaktan
kaçın
• İskele
donanımlarının yerde
montajına yönelik
çalışmalar nadiren
de olsa söz konusu
olabilir
27.10.2014
01
8
Yüksekte Çalışma Planlaması
Düşmeyi engelle
YÜKSEKTE
ÇALIŞMAKTAN
KAÇIN
• Düşüldüğünde zarar görme
DÜŞMEYİ
ENGELLE
DÜŞMENİN
ŞİDDETİNİ
AZALT
olasılığı olan her yükseklikte
çalışırken düşmeyi engelleyici
önlemler alınması
• İskele kurulumunun «Güvenli
Alan» olarak belirlenen
zeminlerde sürdürülmesi
TOPLU KORUMAYA
ÖNCELİK VER
27.10.2014
01
9
Yüksekte Çalışma Planlaması
Düşme durdurmak
vs
Düşmeyi engellemek
27.10.2014
02
0
Yüksekte Çalışma Planlaması
Düşme şiddetini azalt
YÜKSEKTE
ÇALIŞMAKTAN
KAÇIN
• Yüksekte çalışmaktan
DÜŞMEYİ
ENGELLE
DÜŞMENİN
ŞİDDETİNİ
AZALT
kaçınmanın ve düşmeyi
engellemenin uygulanabilir
olmadığı durumlarda düşmenin
şiddetini azaltacak önlemler
alınması
TOPLU KORUMAYA
ÖNCELİK VER
27.10.2014
02
1
Yüksekte Çalışma Planlaması
Düşük şiddet
Yüksek şiddet
• Uzunluğu
• Limitlerden daha
sınırlandırılmış
lanyard (bağlantı
halatı)
• Omuz hizası veya
daha yüksekte bir
ankraj (bağlantı)
noktası
uzun seçilmiş
lanyard (bağlantı
halatı)
• Ayak hizasında
seçilmiş ankraj
(bağlantı) noktası
27.10.2014
02
2
Yüksekte Çalışma Planlaması
YÜKSEKTE
ÇALIŞMAKTAN
KAÇIN
Toplu korunma önlemlerine
öncelik ver
• Hiyerarşinin hangi basamağı
DÜŞMEYİ
ENGELLE
DÜŞMENİN
ŞİDDETİNİ
AZALT
olursa olsun toplu korumaya
yönelik önlemlere kişisel
korunma önlemlere göre
öncelik verilmesi
TOPLU KORUMAYA
ÖNCELİK VER
27.10.2014
02
3
Yüksekte Çalışma Planlaması
Ek planlama unsurları
•
•
•
•
•
•
Yeterlilik
Tamamlayıcı eğitimler
Gözetim
Denetim & Risk değerlendirmesi
Kurtarma planı
Hava koşulları
27.10.2014
02
4
Yüksekte Çalışma Planlaması
Yeterlilik
•
•
•
•
•
•
Yardımcı iskeleci
İskeleci
Kıdemli iskeleci
İskeleci ekip lideri
İskele denetçisi
İskele üzerinde çalışan
27.10.2014
02
5
Yüksekte Çalışma Planlaması
Yeterlilik
• İlgili teorik, pratik bilgi,
eğitim ve sertifikasyona
haiz olma.
• İskeleciler uygun
davranış, yetenek,
zindelik ve eğitime sahip
kişilerden seçilir.
• Eğitim kuruluşu: CISRS
Ref: WAH Regs. 2005 –
İngiltere
27.10.2014
02
6
Yüksekte Çalışma Planlaması
Tamamlayıcı eğitimler
• SG4:10 (İskelelerde düşme
•
•
•
•
•
koruması kılavuzu) bilgilendirme
Gerçekleştirilecek faaliyete
spesifik
Düşme koruma ekipmanı ve
kurtarma ekipmanına yönelik
Teorik & pratik
Saha yönetim ekibi eğitimleri
Yenileme eğitimi – yılda 1
27.10.2014
02
7
Yüksekte Çalışma Planlaması
Gözetim;
• İskeleci çalışmalarının
iskeleci ekip lideri
tarafından gözetim altında
tutulması
• Deneyimi az olan ekibin
daha yakın ve sık
gözetimi
27.10.2014
02
8
Yüksekte Çalışma Planlaması
Saha denetimi & risk değerlendirmesi
• Sahaya yönelik risk değerlendirmesi için
sahanın ve ortam koşullarının detaylı
incelemesi (Örn: Hava tahminleri)
• Önleyici önlemlerin tanımlanması
• İşverenin tanımlanan önlemlerine yönelik
lojistik planlama yapması
27.10.2014
02
9
Yüksekte Çalışma Planlaması
Kurtarma planlaması
• Acil hizmetlerin
belirlenmesi ve gerekli
ön iletişimin kurulması
• Yüksekte kurtarmaya
ilişkin yöntemlerin
belirlenmesi, ilgili ekibin
eğitiminin ve ekipmanın
sağlanması
27.10.2014
03
0
İskele Kurulumunda
«Güvenli Alan»
27.10.2014
03
1
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Güvenli Alan (Safe Zone), yalnızca İskeleci ve
Kıdemli iskeleci yeterliliğine sahip çalışanlar
için, asgari olarak aşağıdaki 2 koşul ile
oluşturulur;
• Tamamen kalaslanmış, doğru desteklenmiş,
çalışanların düşebileceği boyutta bir boşluk
içermeyen platform,
• 950 mm yüksekliğinde tek sıra ana korkuluk.
27.10.2014
03
2
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
İskeleciler ve Kıdemli iskeleciler yüksekte
çalışırken mutlak suretle güvenli alan
oluşturmak ve bu alanda çalışmak zorundadır
Ancak tüm katlar tamamen kalaslanmadan ve
standart korkuluklar ile çevrilmeden düşme
riski bertaraf edilemez ve kalas indirme
kaldırma gibi bazı işlemler için çalışanın bağlı
kalması gerekir.
27.10.2014
03
3
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
• İskeleciler tamamen
kalaslanmış platform ve
veya tek sıra korkuluk
bulunmayan noktalarda
sürekli bağlı kalmak
durumundadır.
Korunaksız
alan
• Korunaksız alana 1 metre
yaklaşıldığında güvenli
alanda bulunulsa bile bağlı
kalınmalıdır.
27.10.2014
03
4
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Çalışma platformları
• Tamamlanmış çalışma
platformu
• Güvenli alan için
oluşturulmuş çalışma
platformu (Sadece
İskeleciler ve Kıdemli
İskelecilerin çalışmasına
izin verilir)
27.10.2014
03
5
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Güvenli alana yönelik gereklilikler;
• Cephe ile iskele arası 225 mm den büyük
boşluk olduğunda cephe tarafında da 950
mm yüksekliğinde tek sıra korkuluk
bulunmalı
• 950 mm yüksekliği aşan her katta mutlak
suretle 950 mm yüksekliğinde tek sıra
korkuluk bulunmalı
• Ayak hizasındaki bir kelepçeyi sıkmak için
eğilindiğinde bağlı kalınmalı
27.10.2014
03
6
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
27.10.2014
03
7
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Güvenli alana yönelik
gereklilikler;
• İskeleden malzeme
vermek veya almak için
güvenli alanda bağlı
kalınmalı veya
tamamlanmış platform
oluşturulmalı
27.10.2014
03
8
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Güvenli alana yönelik gereklilikler;
• Tüm katların kalaslaması ve sökülmesi
bir alt kattan yapılmalı
27.10.2014
03
9
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Geçici korkuluk sistemleri (Advanced
guardrailing systems – AGS);
• Bir üst katın platformunu oluşturduktan
sonra üst kata çıkılmadan önce üst kata
alttan uygulanan geçici korkuluk
sistemleri
• Alttan kalaslanmış platforma çıkıldığı
anda hazır bulunan korkuluk sistemleri
27.10.2014
04
0
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Çerçeve tip geçici korkuluk sistemleri
27.10.2014
04
1
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Teleskobik tip geçici korkuluk sistemleri
27.10.2014
04
2
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Bina tarafında 225 mm
den fazla boşluk
olduğunda iç kısma
uygulanan geçici
korkuluk sistemleri
(Kısa doğrultuda
yataydan önce
uygulanacaktır)
27.10.2014
04
3
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Kısa kat yöntemi (Short lift system);
• Bir üst katın uzun doğrultuda yatay
elemanları (2 m yükseğe) uygulandıktan
sonra mevcut kattan 1 m yukarı bir ara
kat oluşturulur.
27.10.2014
04
4
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Kısa kat yöntemi
27.10.2014
04
5
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
Sistem iskele kısa kat yöntemi
27.10.2014
04
6
İskele Kurulumunda «Güvenli Alan»
2,70 m yükseklikteki kaldırım katlarında
basamaklı platform ile ilk kat platform montajı
27.10.2014
04
7
Toplu Düşme Durdurma
Sistemleri
27.10.2014
04
8
Toplu Düşme Durdurma Sistemleri
Yüksekte çalışmada kullanılan toplu düşme
durdurma yöntemleri;
• Düşme durdurucu güvenlik ağları
• Hava yastıkları
• Yumuşak düşme zeminleri
olarak sıralanabilir.
27.10.2014
04
9
Toplu Düşme Durdurma Sistemleri
Ancak toplu düşme durdurma sistemleri;
• Düşme yüksekliğinin fazla olması,
• Alanın sınırlı olması,
• Montaj için uygun ankrajlar bulunamaması
gibi nedenlerden dolayı iskele alanında
kullanılma olanakları kısıtlıdır.
27.10.2014
050
Toplu Düşme Durdurma Sistemleri
Işıklık
Güvenlik ağı
Çatı işlerinde güvenlik ağı uygulaması ve
hava yastığı uygulaması
27.10.2014
05
1
Toplu Düşme Durdurma Sistemleri
Yastık
Birleştirilmiş
Duvar
Güvenlik ağı ve yumuşak zemin uygulamaları
27.10.2014
05
2
Kişisel Düşme Durdurucu
Ekipman
27.10.2014
05
3
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Kişisel düşme durdurucular (Personal fall
arresters);
• Düşmeyi engellemezler
• Düşme gerçekleştiği için yaralanma
olasılığı halen vardır
• Düşmenin şiddetini azaltabilirler
27.10.2014
05
4
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Kişisel düşme durdurucular (Personal fall
arresters);
• Vücut kuşamları (Emniyet kemerleri)
• Lanyardlar (Bağlantı halatları)
• Enerji sönümleyiciler
• Geri sarmalı düşüş tutucular
• Hayat hatları
• Ankraj noktaları
• …
27.10.2014
05
5
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Kişisel düşme durdurucular (Personal fall
arresters);
• Aktif koruma sistemleridir
• Doğru kullanıldıklarında etkindir
• Zayıf noktaları toplu koruma önlemlerine
göre daha fazladır
27.10.2014
05
6
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
• İskele işleri yüksekten düşmelerin çok
görüldüğü faaliyetlerdir
• Bu riskin tamamen ortadan kaldırılması
genellikle mümkün değildir
• Kişisel düşme durdurucular düşmeyi
önlemediği gibi düşme anında yaralanma
olasılığını da sıfırlayamazlar
27.10.2014
05
7
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Düşme durdurucu kullanımı söz konusu ise
odaklanılması gereken hususlar;
• Düşme yüksekliğinin azaltılması
• Düşmenin şiddetinin azaltılması
• Askıdaki çalışanın kolay kurtarılabilmesi
27.10.2014
05
8
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Düşme durdurucular
«sınırlandırma»
yöntemi ile
kullanıldıklarında
düşme engelleyici
olabilirler.
27.10.2014
05
9
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
İskele çalışmalarında;
• İskele çalışmalarında güvenli
alan oluşturulsa bile bazı
faaliyetler için kişisel düşme
durdurma sistemi kullanım
gerekliliği ortadan kalkmaz.
• Bu nedenle tüm iskele ekibi
çalışanları faaliyetleri süresince
kişisel düşme durdurucu
donanımına sahip olmalıdır.
27.10.2014
06
0
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
İskele çalışmalarında;
• İşe uygun ve doğru kişisel
düşme durdurucuların
kullanımı (Örn: Kanca
karabina kapı açıklığı,
lanyard (bağlantı halatı)
boyu, şok emici kullanımı
…)
• CE uygunluğu ve ilgili EN
normu
27.10.2014
06
1
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
İskele çalışmalarında;
• Teknolojik gelişmeler ve ekipman özellikleri
düşme şiddetini azaltabilir.
Min gereksinim
(EN 361)
Ek nitelikler (EN 358, EN 361,
EN 813, EN 12277)
27.10.2014
06
2
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Lanyard değiştirerek hareket (traversing);
27.10.2014
06
3
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
İskelelerde uygun ankraj noktaları;
Sistem İskeleler
• EN 12811 standardı aranmalıdır.
• Üreticinin hazırladığı kullanıcı el
kitaplarında belirtilen noktalara
bağlanılmalıdır
27.10.2014
06
4
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
İskelelerde uygun ankraj noktaları;
Boru kelepçe iskeleler
• Uygun kelepçeler (EN 74-1) ile sabitlenmiş
kısa ve uzun doğrultuda yatay elemanlar
(EN 39)
• Ankraj kelepçeleri veya sapanla seyyar
ankraj kullanılmak kaydı ile dikmeler (EN
39)
• Dik kelepçe (EN 74-1) ile sabitlenmiş
korkuluklar
27.10.2014
06
5
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Dikmelerin ankraj noktası olarak kullanılmasına
ilişkin yöntemler;
27.10.2014
06
6
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
İskelelerde uygun olmayan ankraj noktaları;
• Bulunulan açıklıkta üzerinde ek bulunan
kısa ve uzun doğrultuda yataylar
• Bulunulan katta üzerinde ek bulunan
dikmeler
• Ayak hizası altındaki uzun doğrultuda
yataylar
• Her tür çapraz donanım
• Her türlü açık uçlu yatay boru
27.10.2014
06
7
Kişisel Düşme Durdurucu Ekipman
Hafif (200 Kg/m2 ye kadar) Mobil İş
İskelelerinde ankraj noktaları;
• Hafif Mobil Erişim İskelelerinde uygun ve
stabil ankraj noktası
tanımlanamayacağından dolayı kişisel
düşme durdurucu ekipmanın iskele
üzerindeki bir noktaya bağlanması uygun
değildir.
Ref: PASMA (Prefabricated Access Suppliers
& Manufacturers Association – İngiltere)
27.10.2014
06
8
Download

İskele Kurulumunda «Güvenli Alan