TG 20 satış WEB S .doc
kıb-tek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Dağıtım Müdür Muavinliği
Facsimile Message
SUBJECT
TO
ATTENTION
FAX NO
FROM
OUR FAX NO - Mail adresi
REFERENCE
DATE
Total number of pages Including this one
Hurda TG 20 gaz türbini satışı için fiyat teklifi istemi hk.
FİRMALAR
İlgili firmalar
WEB SİTESİ
KIB-TEK
(0 392 ) 227 76 36 [email protected]
MV2 EK 245/ 339 /15
29/01/ 2015
2
Aşağıda miktar, cins ve özellikleri belirtilen hurda TG 20 gaz türbini satışı için Kıb-Tek
ihaleye çıkmıştır. Firmalardan teklifi kabul edilir.
Saygılarımla
Ali HOROZ
DAĞITIM MÜDÜR MV.
H.D.
M.A.
Lütfen cevap verirken sayı ve tarih belirtiniz.
140,Bedrettin Demirel caddesi, Lefkoşa,Kıbrıs ( Mersin 10/Turkey)
P.O.B.: 449 Tel( 0 392 )600 09 00 - 228 55 55- 0548 888 88 81(dahili 41307)– Fax: ( 0 392 ) 227 76 36
TG 20 satış WEB S .doc
KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
BİR ADET HURDA TG20 GAZ TÜRBİNİ SATIŞI ŞARTNAMESİ
1. KIB-TEK en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Herhangi bir sebep
göstermeksizin veya herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı kalmaksızın ihaleyi iptal edebilir veya tekliflerin
tümünü veya herhangibirini reddetme hakkına sahiptir. İhalenin iptali veya tekliflerin kabul edilmemesi
halinde teklif sahipleri hiçbir tazminat veya ödeme talep edemez.
2. Satınalma Komisyonu en yüksek teklif fiyatından memnun olmazsa ilgili firma ile pazar lık yapma hakkına
sahiptir. KIB-TEK bu konuda uyuşmazlık olması durumunda 1. Maddeyi uygulamakta serbesttir.
3. Satışa çıkarılan Teknecik Santral sahasında bulunan bir (1) adet gaz türbinini, yerinde görülerek teklif
verilecektir. Kıb-Tek tarafından yerinde görüldü belgesi verilecektir. Verilen belge teklife eklenecektir.
4. Tekliflerde demontaj dahil olmak kaydı ile toplam fiyat verilecektir.
5. Bir adet gaz türbini satış bedelinin toplamın % 50’sini ihaleyi kazanan firma ile sözleşme i mzalandığı gün
alınacaktır. Üniteyi demontaj yaptıktan sonra % 50’sini daha ödeyip, Kıb -Tek yetkili personeli gözetiminde
nakliye araçlarına yükleyip taşınacaktır. Ödemeler Kıb-Tek veznesine yapılacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde üniteyi demonte edip taşıyacaktır. 30
takvim günü içerisinde ihale içeriği işlerin gerçekleşmemesi halinde 30 takvim günü takiben her gün için
2.000.00 (iki bin) TL ceza kesilecektir. Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü sonunda, ihale içeriği
işler gerçekleşmemesi halinde sözleşme iptal edilecek ve yatırılan % 50 peşinata el konacaktır.
7. Sözleşme masrafları ihaleyi kazanan firmaya aittir.
8. Alıcı firma, KKTC İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Tüzüklerine uyacaktır. Meydana gelecek i ş
kazalarından Kıb-Tek sorumlu değildir.
9. Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.
10. Taşıma; KKTC’deki yürürlükteki tüm yasalara ve mevzuata uyulacaktır.
11. Kıb-Tek’in malına gelecek her türlü zarar ve ziyandan firma sorumludur.
12. Tüm çalışmalar Kıb-Tek’in Teknecik Santralındaki mesai saatlerinde olacaktır.
13. Teklifler en geç 24/02/2015 tarihinde saat 10.00’a kadar kapalı zarfta ve “Gaz Türbini Satışı İhalesi” ibareli
olarak Kurum Merkezi Dairesinde bulunan İhale Kutusuna atılacaktır.
Download

TG 20 Gaz Türbini Satışı