Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk derdine hiçbir yâr, hiçbir dost yoktur. Aşığın bu maddî dünyada bir tek mahremi bile
bulunmaz. Aşıktan daha deli ve divâne kimse yoktur. Akıl onun sevdasına karşı kördür, sağırdır.
Çünkü âşığın deliliği herkesin bildiği delilik değildir. Tıp bilgisinde aşk derdinin devâsı yoktur.
Ey aşk yoluna düşen kişi, yüzünü kendine çevir, kendi yüzüne bak. Ey âşık, sana âşık olan
ancak sensin, senden başkası değil.
Hazreti Mevlâna
Aşk mıdır cân ü dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sînemin içre gelip câ eyleyen
Muhibbî
1 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Ben güzele güzel demem
Güzel benim olmayınca
Muhannetin kahrın çekmem
Gel deyip de gelmeyince
Karacaoğlan
Aşk yaşamdır deriz; ancak umutsuz, inançsız aşk, ölümden beterdir.
Albert Hubbart
Gerekçesi yok ki aşkın, tertemiz yaratılmışlıklarıyla sadece hak edebilen doğuştan şanssızlar
hep kaybederken, “Dünyada en güzel yüzünü bembeyaz bir yatağın üzerinde ağlatan”lar
tutkuyla sevilenler olarak kalacaklar.
Nazan Bekiroğlu
Seni seviyorum, ey sevgili, aşkımı bana bağışla. Yolunu
2 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
kaybeden bir kuş gibi yakalanmışım. Kalbim sarsılınca,
peçesi düştü ve çıplak kaldı. Onu şefkâtinle ört sevgilim ve
aşkımı bana bağışla... Eğer beni seviyorsan, ey sevgili,
sevincimi bana bağışla.
Tagore
Aşığın elindeki kâr sadece aşk. Ve aşk yordamına sahip
gönül, aşkın sürekli göçebesi. Hep yürümek zorunda o;
kendinden aşka, aşktan sevgiye. Ki aşkın yegâne şartı
sevgiyi aramaktır. Bulmakta aramaktır. Aşığın aşktan bütün
nasibi aramak...
Tahir ile Zühre
Bir asra geldik ki bu bazâr-ı fenâda
Lisân-ı aşkı bilir bir tercümân bulunmadı hiç
Şeyh Rıza
Aşk bize münferit ve dağınık dünyayı bir bütün halinde verir; zekâyı ihsasların yalancı
cennetinden ve dar müfredâtından, aklın gülünç ve sıkışık hesaplarından kurtararak bir
ebediyetin aynası yaptığı içindir ki, biz onun vasıtasıyla ârızî olan her şeyi yeneriz.
Ahmet Hamdi Tanpınar
3 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Takatim kalmadı aşkın yayının
Çekip kirişinden kuramıyorum
Her gece düşümde bir hercainin
Ateş-î aşkından duramıyorum
Seyrânî
Zekânın durduğu yerde aşk yürüyebilir.
Alexis Carrel
Akıllı adam âşık değildir. Sersem aşkı hiç anlamıyor. Aşkın öyle görüşleri vardır ki, yüzbinlerce
akıl onun derinliğine dalmaktan âciz kalır. Aşkın hürriyetini kazanmak için aklın dizginlerinden
sıyrılmak şarttır. Akıl bizdeki bostan korkuluğudur, yüksekten uçan kuşlar ondan kaçarlar. Aşk
bir kuştur ki, bir başa konmadıkça aranmaz.
Nurettin Topçu
4 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Neden bu güzel bahar sabahı senden ayrıyım? Neden yarın akşam buluşmuyoruz? Neden
ömrümün geri kalan yıllarını mihrâbında diz çökerek geçirmeyeyim? Neden bütün olarak benim
değilsin? Zaman bir nehir gibi akıyor sevgilim. Her geçen dakikada bir parçamız var. Aşkın
çiçekleri çabuk solar sevgilim.
Cemil Meriç
Kul Hoca Ahmed Hakk yolunda dur daima
Aşıklara dermân ver devamlı olarak
Aşıkların arzûsudur selâm yurdu
Aşık olmadan selâm yurduna girse olmaz
Hoca Ahmed Yesevi
Bir şeyin aşk olabilmesi için tutkulu olması, patolojik olması, anormal olması gerekir zannımca.
5 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk bir bedenî hastalık olsaydı yalnızca, hastahanelerde tedavi ederlerdi onu; oysa
bimarhanelerle timara çekilir aşk son ucunda...
İskender Pala
Biz aşk için yaşıyoruz
Ölüme karşı güzelim
Seven yüreğin için senin
Korkusuz gülüşlerin için severim
Necati Cumalı
Aşk yukarıdan aşağıyadır, elde edilmez, verilir, kazanılmaz, aşkla donatılır insan. İlk meyveyi
yiyen de yukarıda yedi meyveyi. Ve aşk onların içine öylece zerk edildi. Aşk ruhtan başladı ve
onların dünyasından geliyor. Çekirdeği tekrar ıslatmalı, ırak ırak ruhun kuyusundan kuluçkaya
yatırılmalı. Kalb toprağının ferâcelerine dal budak yollamalı. Denildi...
Mustafa Oral
6 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Hiçbir aşk yok, bizim aşkımız gibi olsun
Bana yol göstermekte adımlarının izi
Güneş değil, sensin ışıtan beni...
Aragon
Benden sevgini ummak günâhını, işlediğin nankörlüğü benim sevgim çarpmazsa senin sevgin
çarpar ve çarpacak kuvvette olsun, ben böyle istiyorum.
Arif Nihat Asya
Sanman bizi kim şiir-î engür ile mestiz
Biz ehl-i harâbatdanız mest-î elestiz
Bağdatlı Ruhi
7 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Rabbim, Rabbim, bu işin, bildim neymiş Türkçesi
Senin aşkın âteştir, ateşin gül bahçesi...
Necip Fazıl Kısakürek
Kalbimin hırsızı
Ancak sen de kalbini bana verirsen
Veya kalbimi bağrına basarsan ödeşeceğiz
Amores
Üç şey gizlenemez: Duman, aşk ve parasızlık.
Arap Atasözü
Aşk bir candır kuşkunun mengenesinde
8 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sıkıldıkça sesi çıkmaz olur, boğulur
Çığlıktan ipliktir dolanır yüreğimize
Ne bulacağını arar, ne aradığını bulur
Sedat Umran
Nasıl severiz? Filozoflar ve fizyoloji âlimleri bu muammayı halletmeye istedikleri kadar
çalışsınlar; bizim için esas olan, hilkatin bu mevhîbesini, bu büyük ve cömert kudreti kanımızda
taşımamızdır.
Ahmet Hamdi Tanpınar
Sevgiyi yaratıp, sevmeyi kalbimize koyanı sevemediğimizden, bütün güzelliklerin kaynağına
eremidiğimizden, o Vedûd isminin sahibi tarafından “Sevgilim” hitabına eren “Sevgililer
Sultanı”nın yoluna gönlümüzü seremediğimizden, bir nadîde duygu daha diyârımızı
terkediyordu. Aşk, biz “yanlış sevdikçe” soysuzlaşıyordu...
Cihat Zafer
9 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşkın eyledi şeydâ beni cümle âlem bildi beni
Kaygım sensin gece gündüz, bana sen gereksin
...
Gözüm açtım seni gördüm, bütün gönlü sana verdim
Akrabalarımı terk eyledim, bana sen gereksin.
Hoca Ahmed Yesevi
Bir şey üzerinde yerinde bir düşünce ileri sürmek için, onu sevmiş olduktan sonra, ondan biraz
uzaklaşmak gerekir. Bu görüş, başkaları için ve kendin için de doğrudur.
Andre Gide
Saklarım gözümde güzelliğini
Her nereye bakarsam sen varsın orda
10 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı sen varsın orda
Aşık Veysel
Aşıkların ölümüne ağlarken asıl kendimize ağlıyoruz; bizi onların hicrânında yaşamaya mahkûm
eden talihimize ağlıyoruz. Onlara için için imreniyoruz belki. Çünkü onlar, aşkın bayrağını
hayatla ölümün tam sınırına diktiler. Burası cihad toprağı, ötesi fetih ülkesidir onlara...
Nurettin Topçu
Senden yana kopar ateş çağlayanı gönülden
Doğrusu bil ki, benim sevmem dahi sende güzel
A. Turan Oflazoğlu
Bilirim, bana her gün kalbini veremezsin
11 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Eğer verebilecek olsaydın, o zaman hiç vermek istemezsin
İşte aşk öyle bir muamma, kalbin hareketlenmiş bile olsa
Hâlâ yerli yerinde ve sen onu korurken kaybediyorsun
Ama daha iyi bir fikrim var
Kalpleri değiştireceğimize, onlarla birlik olalım
Böylece diğerleri ayrı, ikimiz bir olalım
John Donne
Zindanıma geldiğin zaman iki yol vardı önümde: cinnet ve ölüm. Sen üçüncü oldun. O kadar
susuzduk ki sevgiye...
Cemil Meriç
Sevmek başka kavuşmak başka biliyorsun
12 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Şânındır senin bahar içinde bahar olmak
Şânındır senin ağlatmak biliyorsun
Nurettin Durman
Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur. İyi ya da
kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir.
Epiktetos
Sevgi sessiz bir kuştur, uçar kalp denizinde...
Beydebâ
Beni zaferinize kabul edin bayan. Yaralarınıza yakın tutun beni ve bir kör kurşunu birlikte
ısıralım. Aynı kurşunu bölüşmektir benim aşkım. Cephanem bitince sizin kurşunlarınızla
doldurayım tüfeğimi. Siz tüfeğinizi bir şehri yakmanın çılgınlığıyla doldurun. Koşalım bizden
önce koşanların peşi sıra. Aşk bize yoldaş...
İdris Özyol
13 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
han’ım ol, canım ol, sevdasız olma aygül ey
bir hırkam var büründüğüm tâhâ kumaşından
dünya malı adına tek varlığım, gördüğün
gel de can kat sevda ateşine, sönmesin
Hasan Ali Kasır
Kalbine itaa et, her şeyini aşka ver.
R.W. Emerson
Ben arkadaşlarımı sevgime lâyık oldukları müddetçe ararım. Kalp. Köpek yesin kalbi. Saatler
geçiyor. Bahar geçiyor ve biz göçüyoruz. Kapıyı daha çok çalarım belki. Belki de... Ama evin
boş olmadığından emin olmalıyım. Seni sevmesem bu oyunu uzatabilirdim. Belki şakayla
başladı bu iş. Bütün işler şakayla başlar. Belki baharın muzipliği bu...
Cemil Meriç
14 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Vefâlı bir sevgilin yoksa ve karşılıklı görüşmeleriniz olmuyorsa, dünya hayatının ne anlamı kalır
ki?
El-Ekra bin Muaz
Aşk bereketin diğer adıydı yüreğimizin dilinde
Bir ırmak olurdu günler gözlerimiz hep mahzun
Yaşamın ritmini böyle bildik biz aşk ve hüzün
Ölüm ve hayat hep aynı sırrı fısıldardı bize
Mustafa Özçelik
Allah’ın bütün yarattıklarını sev; çöllerini ve her kum zerresini sev; her yaprağını sev ve Allah’ın
ışığının her huzmesini sev; hayvanları sev, bitkileri sev, tabiatı sev. Bu sevgiyi bir defa içine
yerleştirebilirsen, O’nu her gün daha iyi anlayacak, her şeyi kaplayan bir sevgi ile bütün dünyayı
seveceksin.
Dostoyevski
15 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşık meyinden içen aşık ayılmaz.
Aşık Veysel
Aşk, öyle bir anarşik kuvvettir ki, serbest bırakıldığı zaman, yasa ve törenin koyduğu her türlü
sınırı yıkar.
Bertrand Russel
Çocuğun kalbine
Rüya gibi doğar aşk
...
aşkın meleği güldüğü zaman
güneşe dik bakarak yürür çocuk
ve ip üstünde koşar
16 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Mustafa Ruhi Şirin
Sevgiye karşılık sevgi isteyen, bu alışverişte acıdan başka bir şey elde edemez.
Dinah Mulock Craik
Sonsuzun zaferi bu yeryüzünde de kazanılır. Ancak aşkın kılıcıyla o zafere ulaşılıyor. Bu zaferin
müjdesi ve mükâfatı, Rabb’in temâşâsıdır. Bir örtüyü kaldırır gibi, bir anda her şeyi ve bütün
varlıkları ortadan kaldırıp da kalp gözüne görünen o Rabb’in yüzü, kelimeyle anlatılmayan ve
beklenmedik anda bize çevrilen o şekilsiz, renksiz ve gözsüz bakış, o baha biçilmeyen selâmet
müjdesi, ah o kurtarıcı sevgili bir daha görünse, bir kere görünse, alemden elem, şüphe ve ölüm
mü kalırdı? Acaba ölüm dedikleri şey, varlığı var kılan ilk kuvvetin, yani aşkın kaynağına ruhun
dönüşü ve onunla bahtiyar birleşmesi olmasın!
Nurettin Topçu
Aşık odur kendi kendini kaynata
Yiğit odur savaşta at oynata
Kerem der ki ölüm haktır dünyada
17 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Ahirette karşı gelsin iman hey
Kerem ile Aslı
Çocukların sevgisi: “Sevildiğin için seviyorum!”
Büyüklerin sevgisi: “Sevdiğim için seviliyorum!”
Olgunlaşmamış sevgi: “Seni, sana ihtiyacım olduğu için seviyorum!”
Olgun sevgi: “Seni sevdiğim için sana ihtiyacım var!”
Erich Fromm
Mutlaka bir aşk vardır herkesin hayatında
Gecelerine düş salan, yıldırımlar çıkaran dudağından
Şarkı sözlerine bulanmış, kaldırımlarda
18 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Paramparça olmuş adımların gittiği bir sevgili...
Özcan Ünlü
Sesimde oynasın sevgin, sessizliğimde dinlensin. Bütün davranışlarıma yayılsın yüreğimden.
Uykumun karanlığında, uyanışımın şafağında yıldızlar gibi parlasın sevgin. Tutkularımın
alevinde yansın, akıntılarına kapılsın kendi sevgimin. Ezgilerini taşıyan bir çalgı gibi, ben de
taşıyayım sevgini canımda, sonunda da canımla birlikte sana vereyim.
Tagore
Aşktır şâdeden gönülleri
Perişan berbâd eden gönülleri
Cahit Sıtkı Tarancı
Kalp, bedenin bir parçası olmasına rağmen, olağanüstü derecede bağımsız davranır; kalp,
insanlığın aşk denen o büyük gizemine, büyük enerjisine, büyük nimetine ev sahipliği yapar.
Louisa Young
19 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Gitme, ey gerdanlığı inci ve mercan olan
Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan
Mâsivâ denizinde kalanların feneri
Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan
Nurullah Genç
Seni seviyorum, bu sevginin öfke tarafları da var. Ama o da sevgidir, korkma...
Arif Nihat Asya
Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki; bakırı altın, yokluğu varlık, gözdeki çapağı inci gibi gösterir.
Cervantes
Ey o âşık ki, kulağı gözünü geçer. Kulak bazen gözden önce âşık olur, sevgi ordusu bazı
hallerde şehre göz kapısından girdiği gibi kulak kapısından girer.
20 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
İbn’ül-Kayyum El-Cevziyye
Ey sevgi anladım bu uzaktan gelen sedâ ile
Ömrün yegâne lezzetidir hatırân bile...
Yahya Kemal Beyatlı
Her aşkta büyük bir kuvvet vardır; fakat iyiliğe mâtuf olan, doğruluk ve itîdâl ile ayarlanan aşk
hâkim bir kudrettir ve bize tam bir mutluluk verir, bizi birbirimize güzel bir sûrette bağlar.
Eflâtun
Yağmuru sevdiğini söylüyorsun; ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi sevdiğini
söylüyorsun; ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgârı sevdiğini söylüyorsun, rüzgâr
çıkınca, pencereni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum, çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun.
William Shakespeare
21 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Benim ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Deryâ benim katremdir zerreler umman bana
Fuzûlî
Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol.
Peyami Safa
Benim için en büyük sanatkârlar, kendi mütevazı ve isimsiz ömürlerinde aşkın cennetini
yaratmak suretiyle ölümü iradelerine mûti edenlerdir. Biz her açılan bahar gülünde onların
ruhunu koklar, her şafakta onların rüyasının yenileştiğini seyrederiz... Ömrün büyük ve
dağdağalı gecesini bir aşkın yıldızlı uykusu yapanlar, bir ebediyet bahçesi olan bir ölümde
uyanırlar.
Ahmet Hamdi Tanpınar
Sevgilim
Ateşin dili çekmeden rengine beni
22 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Gel ver gözlerini ve dağıt bu mezat bedestenini
Çünki
Hançer kıvrımı bir kederdir yalnızlık
İstisnasız parçalar değdiği yeri
Ömer Erdem
İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor;
kendisini sevilmeye lâyık görmediği için...
William Shakespeare
Sevmek mükemmel bir iş delikanlım
Sev bakalım...
Madem ki kafanda ışıklı bir gece var,
23 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
benden izin sana
seeeeev
sevebildiğin kadar
Nâzım Hikmet
Yâr üstüne bir sinek konsa eğer; hakikî âşığa kartal görünür.
Genceli Nizamî
Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki
yoktur.
Aristo
Gecenin rahlesinde yağmurlardan bir risale
Göğün atı kişniyor huysuzlanıyor ruhum
24 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Denize bakan yerde dudağı nardan beter
Çekip o ince kızı sevmeye gidiyorum
Ali Ayçil
En büyük kahraman kimdir? Güzel bir kızın gözlerinden fırlatılan oklar tarafından vurulmamış
olan kimse...
Shankara
Sevmiyenler, yaşamıyanlardır. Onlar ölü ruhlardır. Her an toprağından taze hayat fışkıran
tarlanın üstüne atılmış kuru kütüklerdir. Dünyamızın tadını onlar alamazlar, hayatın kudretini
onlar bilemezler.
Nurettin Topçu
Her yara, gönülde sevgi yanığının izidir
25 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Her tane, gözde aşkın sınırsız denizidir.
Tevfik Fikret
Aşk, her şeye katlanabiliyorsa, her şeyin yerini almayı da bilir.
Goethe
Büyük insanlarda, liyâkat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez.
Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.
Francis Bacon
Ben uzaktan severim
Seni de öyle sevdim
Bir tutam gökkuşağı karıştı sevdamıza
Kuş kanadı bir tutam
Bıraktık korkularımızı
26 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Uçtuk gittik
İbrahim Tenekeci
Gittiğiniz her yere sevgi saçın. Önce kendi evinize... Yanınızdaki herkes ayrılırken, geldiğinden
daha iyi, daha mutlu ayrılsın. Tanrı’nın iyiliklerini yaşayan ifadesi olun. Yüzünüzde, gözlerinizde,
gülümsemenizde, merhabalarınızda iyiliğin pırıltıları olsun.
Rahibe Teresa
Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.
Bailey
Aşk bağında yetişen asmaların gölgesi altında, iyi olmayacak illet yoktur.
İbn Fariz
27 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk, cennetin dilinden bize kalan tek andır.
Bulor
Hep âh ile zârdır âşığın işi...
Kâtîbî
Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.
La Cordaire
Aşıkla delinin farkı; biri gülmez, biri ağlamaz imiş.
Türk Atasözü
Bana bir düğün getir gözyaşlarından başka
Sevdan ağır suç ise ben aşk istedim yalnız
28 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
M. Şamil Baş
Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fizikî hareket, bitki ve zihin
hayatı... Hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde
yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk, kusursuz
olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irâde, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir
başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında
bir takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme
yaklaşmış olur... Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir.
Dante
Aşk beni yakar, kül eder, toprak eder diye korkma; aşk seni helâk ederse ebedî olursun.
Sâdî Şirâzî
Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşayamayacaktı.
Faulkner
Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş
29 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Kıyamete kadar sökülmez imiş.
Seyranî
Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda,
yalnız aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği
ve aşkın gerçeği, yalnız bununla kaimdir... En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır.
Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi
aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur.
Feuerbach
Aşk, bir kimyâdır, ânın mâdeni can olur
Aşk, bir cevherdir, ânın mekânı kân olur
Aşk bir zevkdir, ânın da şeydâları var
Aşk bir huruşdur, ânın da deryâları var.
Sinan Paşa
30 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Geçici ya da keyif verici aşklar ki, bu oyuncular, kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır.
Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki, bunlar gözde aşklardır.
Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki, bunlar dölleyen aşklardır.
Kadınlar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur.
Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir.
François M.C.Fourier
Sihirdir, şüphesiz, bütün bu şeyler
Bakışın zihnimi perişan eyler
Bana aşk elinden efsane söyler
Aşka inanmayan yalan gözlerin.
Rıza Tevfik Bölükbaşı
31 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.
Victor Hugo
Aşk derdini ne dostuna aç, ne de yabancıya; onu dertli Ferhad gibi dağlara anlat.
Neşâtî
Bütün duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık
beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Adalet aşkı nedir?
Adaletsizlik ıstırâbından korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. Aşk
duyuların bir hummâsıdır.
F. La Rocheffoucauld
Sevgisi olmayan hakikata ulaşamıyor, gerçeği bilmiyor ve tam sevgi, gayesine ulaşmış sevgi
sonsuzluğun sevgisidir. Bu sevgi, vücutta geçer, bedenden taşar, fâni varlıktan kaçar. Ruhu
derinliklerine doğru kazıyarak orada gaye olarak yine kendini arar. Gerçek aşkın sahipleri, ne
servetin, ne şöhretin veya tamaşanın, ne de ilmin ve sanatın aşıkıdırlar. Gerçek âşıklar, aşkın
âşıklarıdır.
Nurettin Topçu
32 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk götürebilir bizi sadece
Özlemini çektiğimiz şeylere
Öyleyse kişide aşkı duyacak güç gerek
Kendini bütünüyle aşka vermek gerek...
Sühreverdî
Sevgisiz bir saray, eski bir kulübeden farksızdır; içinde sevgi olan küçük bir barakaysa, ruh için
bir saraydır.
R.G. Ingersoll
Bir aşkı başka bir aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık
vardır. Hâfızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın
toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için âlemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peydâ olur.
Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı...
Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı...
Hazreti Mevlâna
33 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarına kazandırmış olan kendisi de
kazanmış olacaktır. Bütün insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler
zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar.
Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay
edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de
güvencesidir.
Mu-Ti
Aşkın amansız kanunudur bu çocuğum
Bilmek istiyorsan sırrı bak söylüyorum:
Onun alevinden insanı, ancak ölüm kurtarır.
Sâdî Şirâzî
Aşk iradenin idealidir. Her çeşit dış emir ve baskılardan çok akla uymak gerekir. İradenin ideali
olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir hayat mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse
'aşk'ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel
görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var
olduğumuzdan kim kuşkulanır?.. Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi
olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan
ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca
eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur.
Pascal
34 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
İşidün ey yârenler, aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül misâl-î taşa benzer.
Yunus Emre
Seni sen olduğun için değil, seninle birlikte olduğumda ben olduğum için seviyorum.
Hiç kimse gözyaşlarını hak etmez, onlara layık olan kişi ise seni ağlatmaz.
Sen istediğinde sana aşık olmaması, sana aşık olmadığı anlamına gelmez.
Gerçek arkadaş, elini tutan, kalbine dokunandır.
Birisine yabancılaşmanın en kötü biçimi yanında oturuyor olup ona hiç bir zaman
ulaşamayacağını bilmektir.
Hiç bir zaman gülümsemekten vazgeçme, üzgün olduğunda bile! Gülümsemene kimin, ne
zaman aşık olacağını bilemezsin.
35 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Bütün dünya için sadece bir kişi olabilirsin fakat bazıları için sen bir dünyasın.
Zamanı onu seninle birlikte geçirmeye hazır olmayan biriyle geçirme.
Belki de Tanrı uygun kişiyi tanımandan önce yanlış kişilerle tanışmanı, onu tanıdığında
minnettar olman için istedi.
"Bitti" diye üzülme, "yaşandı" diye sevin.
Her zaman seni üzecek birileri olacaktır. Yapman gereken insanlara güvenmeye devam etmek,
kime iki defa güveneceğine daha fazla dikkat etmektir.
Birini daha iyi tanımadan ve bu kişinin senin kim olduğunu bilmesinden önce kendini daha iyi bir
kişiye dönüştür ve kim olduğunu bilerek kendine güven.
Kendini çok zorlama, en güzel şeyler onları en az beklediğinde olur. Yaşanan her şeyin bir
sebebi vardır.
Gabriel Garcia Marquez
Ben bu gönül tezgâhında
Aşk okudum, aşk dokudum
Erenlerin dergâhında
36 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk dokudum, aşk okudum
Ümit Yaşar Oğuzcan
Seven iki kalp, iki mıknatıslı saat gibidir; birinde kıpırdayan bir şey ötekini de harekete geçirir.
Çünkü her ikisinde de etki eden şey, içlerinden geçen tek kuvvettir.
Goethe
Aşksızlara öğüt verme, öğüdünden alır değil
Aşksız adam hayvan olur, hayvan öğüt alır değil.
Yunus Emre
Seni seviyorum diyebiliyorsam, bu, sende bütün insanlığı, bir anlamda bütün canlı olan her şeyi
ve yine sende kendimi seviyorum demektir.
Erich Fromm
37 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sönmezmiş hiç sevdalar, küllenirmiş sadece
Yıllara aldırmadan gizlenirmiş öylece
En ufak esintide kor olurmuş yeniden
Gözler kimseyi görmez, kör olurmuş aniden
Gazanfer Sanlıtop
Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey
anlamayan değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür... Bir şeyin
aslında ne kadar bilgi varsa, daha fazla sevgi vardır.
Paracelsus
Sevgilim!
Memleketimde her sevene deli derler
Çünkü benim ülkemde
38 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşkı uyuşurucularla bir tutarlar
Onun adına ipe çekerler adamı
Onun adına öldürürler
Onun adına yazarlar bu kanunları
Karar verdim sevgilim
Karar verdim şiir ve cinnet mesleğine
Nizar Kabbani
Verdikleri sevgiyi tam ölçüsünde geri almak isteyenler, ciddi düş kırıklığına uğrayacaklardır.
Sevgi, eşit miktarlarda ölçülüp dağıtılamaz.
Leo Buscaglia
Size gösterilen sevgiyi her şeyin üstünde tutun. Sağlığınızı ve varlığınızı yitirdiğiniz zaman,
elinizde kalacak tek şey odur.
39 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Og Mandino
İnsanları sevmek henüz güç değildir; güç olan, insanları ne için sevdiğini bilmektir.
Yüan Mei
Seni bulmaktan çok aramak isterim
Seni sevmeden önce anlamak isterim
Seni bir ömür boyu bitirmek değil
Sana hep yeniden başlamak isterim
Özdemir Asaf
Hayatın en büyük dramı, insanların yok olması değil, sevmekten vazgeçmeleridir.
40 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Somerset Maugham
Ve aşk iki kez geldiğinde
Ve iki kez yalan söylediğinde
Bir daha asla sevmemeye karar verdik
Böylesi daha adilâneydi
Bize ve aşkın kendisine...
Charles Bukowski
Aşk dıştan bakıldığında bir deliliktir; ama içine girildiğinde akla ihtiyaç göstermez olur. İnsan aklı
nötr bir varlık veya bir sıvı gibidir. İçine konulduğu kabın şeklini alır. Aşk ise gönülde hissedilir.
Bu bakımdan âşığın aklı, gönlünün emrine verilmiş sayılır...
İskender Pala
41 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Bizim Peygamberimizin yolu aşk yoludur
Biz aşk çocuklarıyız. Aşk bizim anamızdır
Hazreti Mevlâna
Cihânı hiçe saymaktır adı aşk
Dökülüp varlığı gitmektir adı aşk
Belâ yağmur gibi gökten yağarsa
Başın âna tutmaktır adı aşk
Bu âlem sanki oddan bir denizdir
Ana kendini atmaktır adı aşk
Eşrefoğlu Rûmî
42 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Gelişen sevgi; hata gören gözü kör, kusur işiten kulağı sağır eder.
Hadis-î Şerif
Aşk, dâvâya benzer. Cefâ çekmek de şâhide. Şâhidin yoksa dâvâyı kazanamazsın ki...
Hazreti Mevlâna
Aşk bir incidir. Her kulakta salınmaz
Aşk bir nurdur. Her gözde görünmez
Aşk bir huzurdur. Her derûnda bulunmaz
Aşk bir zevktir. Onun da başka bir dili var
Aşk bir şevktir. Onunda ayrı ehli var
Aşk bir dalgalanmadır. Onun da deryâları var
Sinan Paşa
43 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk öyle bir zehirdir ki, ondan daha yüksek, ondan daha tatlı bir şerbet yoktur. Aşk öyle bir
hastalıktır ki, ondan güzel sıhhat yoktur. Aşk öyle bir günahtır ki, ondan ulvî bir ibadet ve tâat
yoktur.
Kenan Rifaî
Aşk, aşk, yine aşk! Varlığım yalnız bu!
Varlığım da değil, yokluğu bununla buldum.
Aşktan gelecek her şeye müştâkım.
Yaman Dede
Sevgi, birliğe; bencillik ise ayrılık ve yalnızlığa götürür.
Schiller
44 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sevgi, kusur gören gözü kapatır; güzellik, gören gözü açar. Sevgi acıyı tatlı, bakırı altın yapar.
Sevgiden bulanık sular durulur, dertler şifa bulur. Sevgi ölüleri diriltip, padişahları köle yapar.
Hazreti Mevlâna
Sevmek, iki insanın birbirine değil, beraberce aynı doğrultuda bakması demektir.
Saint Exupery
Önümüzü aydınlatan üç kandil vardır:
Bu üç kandilden birincisi sevgimizdir. Bizde yanar, bizde söner, bizden sonraya kalır. Bizi halka,
halkı bize; hepimizi, bedenimizi seveceğimiz toprağa bağlar.
Bu kandilden ikincisi yine sevgidir. Bizi, yönetenlere; yönetenleri bize bağlar. Hepimizi, bizi
doğuran toprağa bağlar. Bizde yanar, bizde söner, bizden sonraya kalır.
Bu üç kandilden üçüncüsü bir daha sevgidir. Halkımızla yönetenlerimizin ötesinde kalan
insanları bize, bizi insanlara; hepimizi bir göğün altına, bir yerin üstüne bağlar. Bizde yanar,
bizde söner; bizden sonraya kalır.
Muhammed Ş. Buharî
45 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Hayat sevgi ile başlar ve sevgi ile devam eder.
Madam de Scudery
Aşk, güneş gibidir; kör bile sezer.
Kisfaludy
Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkim zehr-î dermânındadır
Fuzûlî
Aşk, kişiyi sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir taşıt aracıdır.
Balzac
46 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
İmândan sonra amellerin en faziletlisi kişinin insanlara sevgi beslemesidir.
Hadis-î Şerif
Benliği hor ve hakir kılıp, insanı yükselten aşk ve sevgidir. Onsuz bütün beden tamahtan
ibarettir. Tamah ise alçaltandır.
Hazreti Mevlâna
Sevginin devamı ve derinleşmesi hürmet ve ikramla, ferâgat ve fazilet iledir.
Şeyh Sadî
Sevgi benliğe, benlik ise yalnızlığa götürür.
Schiller
47 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
İffet, saygı, ilgi ve incelik nerede ise gerçek sevgi ve aşk oradadır.
Montaigne
Aşk, sevgilinin cemâlini görme heyecanı ve sonsuzluğu içinde bulunan kimsenin kalbinin
galeyan etmesi ve coşmasıdır. Aşk, aşığın, sevgilisinin ismini ve zikrini kalbinden bir an bile
ayırmamasıdır. Aşk, âşığın maşukla birlikte olmasıdır. Aşk, hayatın özüdür. Aşk, kalpte
sevgilinin sevgisinden başka bir şeye yer vermemesidir.
Kuşeyrî
Sevginin ve ilginin bulunmadığı bir ortamda, insan için yaşama arzu ve güvencesi, dolayısıyla
çalışma, başarma ve fedakârlık meziyetleri yok olur.
Stanton Peele
İmanınız kemâle ulaşmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de imânda kemâl
sahibi olamazsınız.
Hadis-î Şerif
48 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sevgide güneş gibi, kusurları örtmede gece gibi ol.
Hazreti Mevlâna
Sizi seven kimseye siz de sevginizi açıklayın. Çünkü, sevene sevgi izhar etmek, oradaki
sevginin derinliğine ve devamına sebep olur.
Hadis-î Şerif
Sevgi ve şefkât insanın, öfke ve şehvet ise hayvanın temel hasletidir.
Hazreti Mevlâna
Aşk, karşı duruldukça bütün bütün devleşir, her türlü engel onun için bir araçtır.
Balzac
Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur.
49 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Antoine Bret
Aşkın, mantığa sığmayan apayrı bir mantığı vardır.
Pascal
Aşktan korkmak, hayattan korkmak demektir ve hayattan korkanlar şimdiden üç kere ölmüş
demektir.
Russel
Aşktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay değildir.
Benjamin Franklin
Aşk, altın değildir, saklanamaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.
Hazreti Mevlâna
50 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk, çok renkli bir çiçektir, ancak uçurumların kıyısında yetişir.
Stendhal
Aşk, aç olduğu sürece çekicidir. Doyurulunca tüm çekiciliğini yitirir.
Cornielle
Aşk imiş ışık veren âşıklara
Aşk imiş ateş veren yanıklara
Aşk imiş derde bırakan Adem’i
Aşk imiş devâ veren âşıklara
Hicrânî
51 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk kadar büyük bir varlık, yürek kadar küçük bir yere sığar mı?
Ovidius
Bir dil-i rübâ’ya düştü gönül, mübtelâsı çok
Aşkın safası yok değil amma cefâsı çok
Şeyhülislâm Yahya Efendi
Aşk bir kaya gibi durağan değildir, sürekli yeni baştan soğurmak gerekir.
Ursula K.L. Guin
Ey aşk, bütün öteki sevinçler senin acıların kadar değerli değildir.
Charleval
52 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Şirler pençe-i kahrından olurken lerzân
Beni bir gözleri ahûya zebûn etti felek
Yavuz Sultan Selim
Aşkı anlatabilmek için yeryüzündeki dillerden başka bir dil gerekir.
Eugene Delacrciks
Aşk oduna yanmayanın kalbi sâfi olmaz imiş
Eşrefoğlu Rumî
Aşk, bıkmakla ölür; unutmakla gömülür.
La Bruyere
53 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Ayrılık küçük sevgileri yok eder, büyük sevgileri daha da yüceltir. Tıpkı rüzgârın mumu söndürüp
ateşi daha da alevlendirdiği gibi. İnsanda hayallerin yerini anılar almaya başlayınca yaşlanmış
demektir.
James Brewer
Aşktır sağ eden sayruyu
Aşktır bir eden ayruyu
Ümmî Sinan
Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur.
Sabine
Bir şû’lesi var ki şem’-i cânın
Fânûsuna sığmaz asmânın
Şeyh Galîb
54 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sevildiğinden emin olan bir kimse, daha doğal hareket ettiği için incelik denen vasfı daha kolay
kazanır.
A.Maurois
Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır.
Muhammed İkbâl
İnsan sevdiği şeylere emek verir ve emek verdiği şeyleri sever.
Erich Fromm
İçinde yaşadığı kalbe göre aşk, altın, gümüş ya da tenceredir.
Cenap Şahabettin
55 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Yakınınızda bulunanları da kendiniz gibi seviniz. Sevgi, ilerleme ve âhenk dairesinde herkes için
ve başkası için yaşamaktır.
Circhist Lawrea
Aşk sözleri kuş dilidir, âna Süleyman gerek...
Sinan Paşa
Sevilen kim zavallı sayılabilir?
Oscar Wilde
Aşk öyle bir yangındır ki, âşıkın içini yakar kavurur da aşık yine de “Daha ateş yok mu?” diye
yakarır.
Muhammed İkbal
56 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sevgi, insanı zamanın yıkımından koruyan sağlam bir kaledir.
Costance Paster
Aşk, eski bir hikâyedir; ama her zaman yepyenidir.
Heimiuhelen
Ders-i aşkın müşkilin Yahya nice halleylesin
Söyleyenler hikmetin bilmez, bilenler söylemez
Şeyhülislâm Yahya Efendi
Sevmenin sınırı olmaz. Her şeyi kucaklayabiliyorsam sıkmışım, acıtmışım, ne önemi var.
Albert Camus
57 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk ki; kalbe gıdadır. Ne yenir, ne yutulur. Bir demir leblebidir. Çiğneyebilene aşk olsun!...
Şinasî
Sevmesem yaşadığımı duymuyorum. Sevmesem yaşamaktan yoruluyorum.
Ruşen Eşref Ünaydın
Aşkı aşktan başka bir şöy söndüremez.
Hazreti Mevlâna
Beni az ama uzun sev.
Marlowe
Aşkın kötü tarafı, insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir.
Ahmet Hamdi Tanpınar
58 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aba da bir dîba da da bir giyene. Güzel de bir çirkin de bir sevene...
Türk Atasözü
Dostluk, emniyet ve incelikle; aşk ise kuvvet, zevk ve korku ile beslenir.
A. Maurois
Sevgi üzerine kullanılabilecek bütün mecazları üstüne alınmadır aşk. Aşk acıdır, hasrettir.
Hicran ve hayrettir, firkat ve gurbettir. Gözyaşı ve âhtır; tazarru ve münacaattır. Aşk ölümdür,
can vermedir, kurban olmadır.
İskender Pala
Aşk, geceyi bile gün ışığına boğabilir.
A. Salle
59 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sevinçten elem doğar, sevinçten korku doğar. Aşk yakasını kurtaranlar için elem yoktur. Böyle
bir insanda korku nereden meydana gelecektir?
Budha
İnsan kalbindeki gerçek aşk, dörtnala giden bir attır, ne dizginden anlar, ne ses dinler.
Konfiçyüs
Herkesin içinde sabırlı bir tohum gibi kendi kozasında saklı duran bir aşk yatar, bir gün bir
güneş parlar, bir yağmur düşer ve tohumun çatlayıp çiçekler açtığını, ruhumuzun rengârenk bir
ağaç gibi rüzgârlarla dans ettiğini görürsünüz...
Ahmet Altan
Aşk ile sevgi, hakkın yönünü değiştirirler.
B. Pascal
60 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Güzel bir ruha aşık olan, hayat boyunca sâdık kalır; çünkü sevdiği şey ebedîdir.
Eflâtun
Sevgi, kusurları örter.
Goethe
İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir.
Stuart Mill
Aşk, en tehlikeli ruh hastalığıdır.
Eflâtun
Eski libas gibi aşıkın gönlü
Söküldükten sonra dikilmez imiş
Mehmed Seyranî
61 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk, yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ateşten bir merdivendir.
E. Geibel
Aşkı olmayanın huzur ve refahı da olmaz. Sevgi ayrı gözlerle bir noktada aynı şeyleri
görebilmektir. Sevda ancak ıstırap içinde çiçeklenir.
A. Fronce
Aşık olamayan adem, benzer yemişsiz ağaca...
Yunus Emre
Sevginin büyüklüğünü kelimelerle ifade etmeye çalışan kişi, yeterince sevmiyor demektir.
Aemtu
Sevgi, her zaman kolların açık duruşudur. Sevgi için kollarınızı kaparsanız kendiniz dışında
62 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
tutacak hiçbir şeyin kalmadığını göreceksiniz.
Leo Buscaglia
Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan; kötülük gördüğünde ise azalmayandır.
Yahya bin Muaz
İnsan sevdiğinden korkar, lâkin korktuğunu sevmez.
Cenap Şahabettin
Bize hayran olanların hepsini sevebiliriz ancak hayran olduklarımızın hepsini sevemeyiz.
F. La Rauschefaucauld
Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerlerde vardır.
Montaigne
63 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Değişikliklerle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir.
William Shakespeare
Sevenle sevileni ayrı varlıklar sanıyordum. Meğer onlar bir imişler. Bense biri iki görmüşüm.
Hazreti Mevlâna
Sevmediklerinizin dahi sevilecek yönünü bulmalısınız. Aksi halde dünya birbirine düşman
insanlar için tahammül edilemez bir cehennem olur.
F. La Rauschefaucauld
Aşk için doğduk. Varlığın ilki ve sonu aşktır.
Disraelli
Sevmek, bizde olmayan mutluluğu, başkasından istemektir. Saadetin servete nazaran şu
64 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
avantajı vardır; kimse onu ödünç almaya kalkışmaz.
A. Franklin
Sevilmek, sevmekten bin kere üstündür.
Ahmet Rasim
Seven insan, sürekli iyilik yapmanın huzuru içindedir.
Reşit Galîb
En zengin hazine, Allah sevgisiyle dolu olan kalptir.
Hazreti Ali
65 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim.
Sofokles
Seviniz... İnsan hayatında bundan daha güzel bir şey yoktur. Aşk, sürekli bir mutluluktur.
George Sand
İnsanlara giriş yolu gönül yoludur. Sevmeyen insanlara kendisini sevdirmeyen bir insan,
insanlara bir şey anlatamaz.
Abdülaziz Bekkîne
Nasıl ki, kafa sayısı kadar düşünce varsa, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır.
Tolstoy
66 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Kimse, aşklarımıza neden ateş edildiğini, kardeşin kardeşi neden öldürdüğünü bilmiyor. Hiçbir
şey yerli yerinde değil, herkes aynı karanfilde bir başka hüzünle yanıyor.
Mehmet Ocaktan
Kim başkalarını seviyor fakat başkalarından sevgi bulamıyorsa, başkalarına karşı hareketlerini
gözden geçirmelidir.
Morg Dse
Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının
birleştirilmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel öğelerinde meydana gelir.
İbn Hazm
Sevdiğimiz zaman yaşarız.
Tagore
Adalet mülkün temeli ama bir de insanlığın temeli var: O da sevgi...
67 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Necip Fazıl Kısakürek
İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
Leonardo de Vinci
Farkı yoktur âşıkların sağırdan...
Neyzen Tevfik
Sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Olabilir ki, günün birinde sana düşman olur. Düşmanına karşı da
aşırı gitme. Olabilir ki, günün birinde dostun olur.
Hadis-î Şerif
Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
Gandhi
68 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Gerçekten sevenler, karşılık beklemeden severler.
Ahmet Hamdi Tanpınar
Allah’ım, sevgini ve seni sevenin sevgisini ve seni sevmeye beni yaklaştıranın sevgisini bana
nasip et.
Hadis-î Şerif
Gül veren elde gülün kokusu kalır. Sevilen insan sevgisini insanlara veren insandır.
Çin Atasözü
Korku; daraltan, kapayan, içe hapseden, kaçan, gizleyen, biriktiren, yığan, zarar veren enerjidir.
Sevgi; genişleten, açan, yayılan, kalan, açık olan paylaşan, iyileştiren enerjidir.
Korku; bedenleri giysilerle sararak gizler.
69 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Sevgi; çıplak olmaya izin verir.
Korku; sahip olduklarına sımsıkı yapışır.
Sevgi; sahip olduklarını paylaşır.
Korku; zorba yakınlık ister.
Sevgi; sevecen yakınlık...
Korku; sımsıkı sarar, bırakmak istemez.
Sevgi; özgür bırakır.
Korku; kurutur.
Sevgi; yumuşatır.
Korku; saldırır.
Sevgi; bağrına basar.
Neale Donald Walsh
70 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşk defterine şöyle bir nükte yazmışlar: “Aşk kaydında olan kişi, baş kaydında yoktur.”
Hazreti Mevlâna
Biz, aynaların değil, onların sır’ı olmuş büyük aşkın peşindeyiz. Aynalarda aradığımız ve
bulduğumuz, yalnız aşktır. Yeryüzüne düşünce sendeleyip yitirdiğimiz o büyük sır...
Ali Çolak
Bir gece gözümü bir damla uyku tutmadı. Pervane’nin Mum’la konuşmasını dinledim. Şöyle
diyordu Pervane, ateşten sevgilisine:
“Aşık olan benim, yanmak bana yakışır. Ağlayıp sızlayan ben olmalıyım. Peki sen niçin
ağlıyorsun?
Mum, “Benim zavallı sevgilim” dedi. “Tatlı balımdan ayırdılar, haksızlıkla elimden alınınca
Şirin’im, Ferhat gibi ağlayıp sızlamak da bana yakışır olmuştur...”
Şem’le Pervane dertleşirken gece ilerledi, derken peri görünüşlü bir güzel yaklaştı ve söndürdü
onu. Zavallı Mum’un dumanı başından çıkarken, “Aşkın sonu budur” dedi ve canını verdi.
Aşk, ölerek kurtulmaktır dünyadan. Sevgilisinin eliyle ölenin mezarına gidip de ağlama. “Ne
mutluluk” diye gıpta et. “Sevdiği onu öldürmeyi, öldürerek diriltmeyi kabul etmiştir” diye düşün.
71 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Eğer aşıksan bu kemendden kurtulmaya çalışma. Sâdî gibi korkusuz ve özgür bir ışık ol. Büyük
denizlere açıl demiyorum ama bir kez açılmışsan tufandan korkma.
Şeyh Sâdî
Aşka burun kıvırma sakın; o çöl ortasındaki yemyeşil bir vahâdır. O vahâya lâyık biri olmak için
her bitkinin sürekli bakıma ihtiyacı olduğunu unutma.
Eski Bir Yazıt
Kadınların kadrini ve onların sırlarını, inceliklerini bilen kimse, onları sevmekle zâhitlik yapmaz.
Aksine kadınları sevmek ârif olanın kemâlinden, olgunluğundandır.
İbn Hazm
Kitapları bir yana bırakır da dobra dobra konuşursak, aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta
bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir.
Montaigne
72 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Aşkı pervâneden al ey bülbül
Aşk oduyla vücudunu dağlar
Ne tazallum eder, ne bir şekvâ
Sahte aşık senin gibi ağlar
Şeyh Sadi
Bulutlar yığın yığın ve karanlık çöküyor. Ah, ey aşk, beni yapayalnız kapında neden bekletirsin?
Tagore
Öyle bir dem gelir ki ardından, acısı alındığında yaşayamaz olur âşık...
73 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Ahmet Mercan
Senden ne aşk bekliyorum, ne şaşkınlık, ne alay, ne küçümseme ama ben her zaman bütün
kadınların yüreğinde şefkat ve dostluk sınırlarında bulunan bir duygunun var olduğundan
kuşkulanmışımdır...
Balzac
Kutlum! İnciyi görmek dalgıcı sevindirir; ancak sevgide ve yakarışta cimri olmayalım bâri gel!
İskender Pala
Aile saadetinin neye dayandığını merak eden eşlere hitap ederek diyorum ki, yuvanızda sevgi
eksik olmasın, çocuklarınıza beslediğiniz sevgi hangi cinsten ise o cins sevgi ile ve o türlü
fedakârlıklarla eşinize de bağlı kalınız. Böyle yaparsanız saadet, bir saksı içinde daima yemyeşil
duran bir top fesleğen gibi pencerenizden eksik olmayacaktır.
Şevket Rado
Yazık! Hem kıyasıya harcıyorsun kendini
74 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Hem gönlün yeltenmiyor hiç kimseyi sevmeye
Biliyorsun, saymakla bitmez sevenler seni
Ama besbelli sen aşk duymuyorsun kimseye
Öldüren bir nefrettir yüreğindeki şeytan
Hiç umurunda değil kazsan kendi kuyunu
Çekinmezsin güzelim can evini yıkmaktan
Onarmak olmalıyken asıl amacın onu
Sen tutum değiştir de cayayım düşüncemden
Yumuşak bir sevgi koy nefret yerine bir yol
Göründüğün gibi ol: Cömert, sıcak, sevecen
Hiç değilse kendine yumuşak yürekli ol
Aşkım uğruna bir ‘sen’ daha yarat kendine
75 / 76
Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Güzellik onda veya sende yaşasın diye
William Shakespeare
Nasıl ki sevgilinin gözünde parlayan ilk bakış insanın yüreğine serpilmiş tohuma ve ilk öpüş
hayat ağacının dalında açmış bir çiçeğe benziyorsa, aynı şekilde iki sevgilinin evlenerek
kurdukları beraberlik de o tohumun ilk çiçeğinin ilk meyvesi gibidir.
Halil Cibran
İlk ve son ilim budur. Millet kültürünün ağacını dikecek ve millet ruhuna hayat getirecek nesiller,
inanışla sevgi mâbedinin mihrâbında önce tövbe etmeli, sonra da inanmayı ve sevmeyi
öğrenmelidirler.
Nurettin Topçu
76 / 76
Download

Aşkla İlgili Ünlülerin Sözleri