TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
Bir ülkenin sahip olduğu doğal, kültürel
zenginlikleriyle bütün özelliklerini başka ülke
insanlarına anlatma işine ne denir?
A
4
Aşağıdakilerden hangisi "Turist" sayılmaz?
A)
KKTC'yi ziyaret eden bir rus
Kantara kalesini görmeye giden bir Güzelyurtlu
C ) Suriye'den ülkemize gelen bir göçmen
D ) Gençlik kampına giden bir genç
E ) Arastadan kuzeye geçip Dome Hotelde bir hafta
kalan rum
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Tanıtım
Yayın
Propaganda
Pazarlama
Turizm
5
2
Bir ülke için en önemli olan turizm şekli,
aşağıdakilerden hangisidir?
Turizmin gelişmesiyle, olumlu yönde en az
etkilenen sektör hangisidir?
A)
A)
B)
B)
C)
Dış pasif turizm
İç turizm
C ) Dış turizm
D ) Dış aktif turizm
E ) Eko turizm
D)
E)
6
3
Aşağıdakilerden hangisi "turizm" tanımına en çok
uymaktadır?
A)
B)
C)
Otel, motel ve lokantaların, turistlere en iyi
hizmeti verebilecek şekilde düzenlenmesidir.
Aşağıdakilerden hangisi turizmin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
Turistlerin yolculuk ve konaklamalarından doğan
olay ve ilişkilerin bütünüdür.
C)
Ülkeye gelen turistlerden en çok dövizi
kazanabilmek için yapılan düzenlemelerdir.
D)
D)
Kara, hava ve deniz yolundan gelebilecek
turistlerin, en iyi şekilde karşılanması ve
uğurlanmasıdır.
E)
Karayollarının, turistlere en iyi hizmeti
verebilecek şekilde düzenlenmesidir.
Yeme içme tesisleri
Hediyelik eşya satıcıları
Konaklama kuruluşları
Ulaştırma araçları
Alüminyum ihracatçıları
E)
Gidilen yerde sürekli ikamet edilmesi
Gidilen yerde doğrudan kazanç sağlayacak
faaliyetlerde bulunulması
İkamet edilen yerden başka bir yere seyahat
edilmesi
Geçici bir süre konaklama yapılması
Gidilen yerde turizm işletmelerinin ürettiği mal ve
hizmetlerin tüketilmesi
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
1
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
7
A
Aşağıdakilerden hangisi iç turizmin faydalarından 10 Aşağıdakilerden hangisi santral bölümünün
biridir?
üstlendiği görevlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Ülkelerarası kaynaşmayı sağlaması
Ödemeler dengesine olumlu katkıda bulunması
Döviz girişi sağlaması
Döviz çıkışı sağlaması
Bölgeler arasında dengeli ekonomik dağılımı
sağlaması
B)
C)
D)
E)
11
8
Belirli bir tarihte gelecek misafirlerin kabul
edilmesinden sonra rezervasyon bilgilerinin
günlük tutulduğu deftere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, otelcilikte misafirler ile
ilgili bilgilerin bulunduğu sicil kartını ifade eder?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Oda kayıt cetveli
Geleneksel rezervasyon cetveli
Geleneksel rezervasyon günlüğü
Rezervasyon cetveli
Oda doluluk cetveli
C)
D)
E)
12
9
Aşağıdakilerden hangisi, otelcilikte misafir
hesaplarının tutulduğu kartlara denilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
History card
Voucher
Folio
Slip
Registration card
C)
D)
E)
13
Log book
History card
Registration card
Vıp form
Rezervation card
Aşağıdakilerden hangisi bellboyun dağıtımından
sorumlu olduğu formlardan biri değildir?
B)
A)
Telefonları bağlama
Telefon ücretlerini tahsil etme
Uyandırma
Mesaj alma
Otel ve çevre hakkında bilgi verme
Oda değışim formu
Günlük müşteri listesi
Memorandum formları
VIP Formu
Housekeeping raporu
Aşağıdakilerden hangisi Otellerin ödeme garantisi
güvenilirliği bakımından tercih ettiği yöntemdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Peşin ödeme
Kredi kartı ile ödeme
Şirkete faturalama
Acente ödemesi
Çekle ödeme
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
2
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
14
A
Konuk bagajlarının etiketlenmesi niçin önemlidir? 17 Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile gelen
rezervasyon daha az güvenilirdir?
A ) Bagajlar üzerinde otel reklamının yapılması için
B ) Bagajlara güzel bir görünüm vermek için
A ) Telefon
C ) Kanuni bir zorunluluk olduğu için
B ) e mail
D ) Bagajların odalara doğru bir şekilde ulaştırılması
C ) Mektup
için
D ) Doğrudan otele gelerek
E)
E)
Konuğun oda numarasını bagaj üzerindeki
etiketten öğrenmesi için
18
15
Aşağıdaki bilgilerden hangisi günlük misafir
listesinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
16
A)
Cashier
Night ouditor
C ) Somelier
D ) Concierge
E ) Switchboard operatör
B)
Oda cetvelinde dolu görünen bir oda kaydının kat
hizmetleri raporunda boş görünmesi durumunda
aşağıdaki olasılıklardan hangisi söz konusudur?
A)
Walk out söz konusudur.
B ) Misafirin otelden kısa bir süre için ayrıldığını
fakat birkaç gün sonra tekrar döneceğini not ettiği
kâğıdı kat görevlileri görmemiştir.
Adı soyadı
Oda hesabı
Oda numarası
Kişi sayısı
Çıkış tarihi
Otelde konaklayan müşteri adına genellikle küçük
harcama yapma yetkisi aşağıdaki personellerden
hangisindedir?
Faks
C)
Check in olmuştur.
D ) Walk in söz konusudur.
E ) Check in işlemi hatalı yapılmıştır.
19
Bellboyun vardiyasındaki önemli konuları ve
diğer vardiyadaki görevlilerin bilmesi gereken
hususları yazdığı defter hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Emanet bagaj defteri
Log Book
Polis defteri
Bagaj defteri
Grup bagaj defteri
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
3
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
20
Otelcilikte "Hubbart Formülü" nü kullanma
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
23
Oda gelirlerini hesaplamak için kullanılır
Restoran gelirini hesaplamak için kullanılır
Gelecek yılların karını hesaplamak için kullanılır
Misafir hesaplarını tutmak için kullanılır
Yeni bir otelin oda fiyatının belirlenmesi
yöntemidir
Otellerin servis alanlarının yemek masalarına
konulacak çiçeklerin özelliği nasıl olmalıdır?
A)
Uzun gösterişli vazolar ve uzun saplı çiçekler
olabilir
B)
Masayı iyice kaplayan geniş dağınık çiçeklerden
olmalıdır
C)
Kısa, yayvan vazo veya sepetten, kısa saplı
çiçekler olmalıdır
D)
Her tür çiçek olabilir
Çiçekler uzun saplı gül olmalıdır
E)
21
Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri bölümünde
çalışan personellerden, kat şefinin görevlerinden
değildir?
24 Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri
bölümünün fonksiyonlarından birisi değildir?
A ) Personelin haftalık izinlerini düzenler
B ) Personelin görünüşünün temiz ve düzenli
A ) Sağlık kurallarına uygunluk
olmasına dikkat eder
B ) Temizlik
C ) Personelin işe geliş - gidiş saatlerini kontrol eder
C ) Acelecilik
D ) Personelin kişisel sorunları ile ilgilenerek iş
D ) Süreklilik
verimini artırıcı önlemler alır.
E ) Sessizlikle işlemleri yürütme
E ) Temizlik kontrollerini yapar
25
22
Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri
bölümünün misafir odalarında yaptığı haftalık
temizlik işlerindendir?
Mermer yüzeylerin temizliğinde aşağıdaki temizlik
maddelerinden hangisi kullanılmaz?
A)
B)
A)
Camları silmek
Toz alma
C ) Yatak yapmak
D ) Yerleri süpürmek
E ) Yerleri silmek
B)
C)
D)
E)
Sitrik asit
Çamaşır suyu
Arap sabunu
Nötr deterjanlar
Sıvı ovucular
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
4
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
26
Aşağıdakilerden hangisi otellerde kullanılan ince
yer döşemesidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
29
Mermer
Parke
Seramik
Halı
Marley
Lobi zeminin ıslak olması nedeniyle kayarak
düşüp yaralanan konuk yönetime şikayette
bulunmuştur. Bu ihmalin sorumlusu kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sekreter
Meydancı
Plaj görevlisi
Oda görevlisi
Havuz görevlisi
27
Kat hizmetleri bölümünde kullanılan
sembollerden "OOO", aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?
A)
B)
C)
D)
E)
30
Aşağıdakilerden hangisi elektrikli süpürgelerin
bakımında dikkat edilmesi gereken hususlardan
değildir?
A)
Meşgul bagajsız oda
Tuvalet
Temizlenmemiş oda
Arızalı oda
Önemli müşteri odası
Fırça aparatları iplik vb kirlerden temizlenmeli
B ) Yıpranmış kabloların değiştirilmesi
C ) Aparatlar, kullanım talimatlarına uygun olarak
kullanılmalıdır.
D)
Halı zeminler süpürülürken fırçanın zemine göre
ayarlanması
E)
Süpürge, hortum ve boruların nemli bezle
temizlenmesi
28
Kat hizmetleri bölümünde kullanılan
sembollerden "OCC", aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?
31
A)
B)
C)
D)
E)
Arızalı oda
Müşterili oda
Temizlenmiş oda
Çıkış yapan oda
Complimentary odası
Aşağıdakilerden hangisi müşteri çamaşırı grubuna
girmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üniforma
Yastık kılıfı
Meitre d'hotel'in ceketi
Peçeteler
Çorap
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
5
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
32
Halı yüzeylerin günlük temizliğinde aşağıdaki
işlemlerden hangisi uygulanır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
36
Islak- kuru elektrik süpürgesi ile yıkanır
Duru su ile ıslatılmış bezle silinir
Kuru elektrik süpürgesi ile tozları alınır
Halı şampuanı ile hazırlanmış solüsyonla silinir
Arap sabunlu su ile ıslatılmış bezle silinir
Aşağıdakilerden hangisi bouquet garni sebze
grubunda yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
33
Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri
bölümünün günlük olarak yaptığı işlerdendir?
A)
B)
C)
D)
E)
34
Perdelerin yıkanması
Duvar temizliği
Dekorasyon
Toz alma
Halı yıkama
Aşağıdaki çorbalardan hangisi tahıl ve
ürünlerinden elde edilen çorbalardan değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
37
Yayla çorbası
Tarhana çorbası
Un çorbası
Mercimek çorbası
Şehriye çorbası
Servisten önce hazırlanan sebze garnitürleri neden
"Ben Mari" de bekletilir?
A)
Sebzelerin görünüşünü güzelleştirmek için
Sebzelerin lezzetinin artmasını sağlamak için
C ) Servise kadar sıcak kalabilmesi için
D ) Sebzelerin bozulmalarını önlemek için
E ) Hepsi
B)
38
Aşağıdakilerden hangisi haşlayarak pişirme işlemi
sonunda yumurtanın soğuk suya tutulmasının
nedenidir?
A)
B)
C)
D)
35
Buharda pişirmede kullanılan fırınların adı nedir?
Soğan
Defne yaprağı
Nane
Kereviz
Havuç
E)
Çabuk soğumasını sağlamak
Katılaşmasını kolaylaştırmak
Yumurtanın pişmesini durdurmak ve sarının
etrafında yeşil halka oluşumunu engellemek
Besin değerini artırmak
Hepsi
A)
Konveksiyonlu fırın
Mikrodalga fırın
C ) Salamandra
D ) Pasta fırını
E ) Elektrikli fırın
B)
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
6
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
39
Soğuk havada saklanacak sebzeler neden
yıkanmamalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
42
Aşağıdakilerden hangisi kaynama noktasının
altındaki bir ısıda (85, 90 derece) kaynamayan
sıcak suda haşlama yöntemini doğru ifade eder?
Suları süzdürülmezse vitamin kaybı olacağı için
Kullanılacağı zaman yıkanması gerektiği için
Su sebzelerde çürümeyi başlatacağı için
Kısa sürede tüketilecekleri için
Sudan tasarruf yapmak için
A)
B)
C)
D)
E)
40
Aşağıdakilerden hangisi bir mutfağın
kısımlarından değildir?
43
A)
B)
C)
D)
E)
41
Blanching
Bouilli
Poche
Etüve
Soute
Günlük erzak deposu
Yemek salonu
Kasaphane
Bulaşıkhane
Soğuk mutfak
Et kategorisinde 1. Kategoriye giren et parçası
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Karın kavramı, paça
But
C ) Döş, gerdan
D ) Bonfile, antrkot
E ) Kelle
B)
Glaze pişirme yönteminde yağ ve şeker neden
kullanılır?
44
A)
B)
C)
D)
E)
Sebzenin lezzetini arttırmak için
Sebzenin yağ miktarını arttırmak için
Sebzenin şeker miktarını arttırmak için
Sebzenin parlaklığını arttırmak için
Sebzenin vitamin değerini arttırmak için
Aşağıdakilerden hangisi"ROTİ" pişirme
yönteminin doğru tanımıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Etlerin yağlanmış tavada pişirilmesidir
Etlerin fırında su ilavesi ile pişirilmesidir
Etlerin fırında susuz, yağlanarak pişirilmesidir
Etlerin tavada su ilavesi ile pişirilmesidir
Etlerin çevirerek pişirmesidir
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
7
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
45
Aşağıdakilerden hangisi, Arnavut ciğeri yaparken
tuzu, piştikten sonra eklemenin nedenidir?
A)
B)
C)
D)
E)
46
B)
C)
D)
E)
47
A)
Takım silme bezi sağ el üzerine açılır ve bir ucu
aşağıya doğru sarkılır
B)
Sol ele aynı anda takımlar karışık olarak
alınmamalıdır
Bezin sarkan ucu sağ ele alınır. Sol eldeki bir
takım aynı elin işaret ve başparmaklarıyla
tutularak sağ beze alınır
Aşağıdakilerden hangisi, "mise en place"
kavramını en doğru şekilde açıklar?
A)
B)
C)
D)
E)
49
B)
C)
D)
E)
50
Bardakları sıralamak
Servis yapmak
Dizmek
Ön hazırlık yapmak
İçkileri gruplamak
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan
kâğıt tepsi peçetelerine verilen addır?
A)
Koyu renk takım elbise, smokin, frak
Beyaz pantolon, beyaz gömlek, papyon
Siyah pantolon, beyaz gömlek, kravat
Desenli açık renk takım elbise
Bordo yelek, siyah pantolon
Aşağıdakilerden hangisi takımların silinmesinde
yanlış bir davranıştır?
C)
48
Ciğerin sert olmaması için
Ciğerin renginin koyulaşmaması için
Ciğerin içine tuz çekmemesi için
Yağın dışarıya sıçramaması için
Ciğerin iyi kızarması için
Maitre d'hotel'in kıyafeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
A
Dolly peçeteleri
Servis peçeteleri
Yemek peçeteleri
Manşet peçeteleri
Çay peçeteleri
Aşağıdakilerden hangisi, bar hazırlıklarını
kapsamaz?
A)
Bar bankosunun temizliği
B ) Bar dolaplarının temizliği ve eksiklerinin
tamamlanması
C)
Bar ön hazırlıkların yapılması
D ) Barın servise hazır hale getirilmesi
E ) Barın satışlarının kontrol edilmesi
D)
Silinen her takım ayrı bir kaba konur
E ) Silinecek takımlar sağ elle sepetten alınıp sol avuç
içine takımların sapları arkaya gelecek biçimde
konur
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
8
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
51
Aşağıdakilerden hangisi, Şarapların mahzende
saklanırken yatık olarak bekletilmesinin
sebebidir?
A
54
Aşağıdaki malzemelerin hangisi Servantlarda yer
almaz?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Fazla yer kaplamaması için
Soğuk kalması için
Renginin berraklaşması için
Şarap tortusunun dibe çökmesi için
Mantarın ıslanarak Şarabın hava almasını önlemek
için
B)
C)
D)
E)
55
52
Bulaşıkhaneye götürülmemesi gereken kuver
takımı hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, tepsi üzerine peçete
konmasının nedenidir?
A)
B)
A)
C)
B)
D)
Menaj takımı
Salata ve ekmek tabağı
C ) Bardaklar
D ) Tatlı takımı
E ) Ana yemek tabağı
E)
56
53
Aşağıdakilerden hangisi "Brandy Fizz" isimli
kokteyl reçetesinde bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Ekşi karışım
Brandy
Soda
Whisky
Buz
C)
D)
E)
57
Bir hasara yol açmamak için
Dengeyi sağlamak için
Taşınan malzemelerin kaymaması için
Güzel görünüm için
İçindekilerin dökülmemesi için
Aşağıdakilerin hangisi, işletmenin personeliyle 24
saat hizmet verdiği servis bölümlerindendir?
B)
A)
Reşo Yakıtı
Şamdanlar
Buz Kovaları
İçki Kartları
Isıtıcı Reşolar
Bar servisi
Oda servisi
Havuz başı servisi
Restoran
Beach bar servisi
Aşağıdakilerden hangisi boşları toplarken
tabaktaki çatalı sabitlemenin faydalarından
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tabağı kolay taşımayı sağlar
Takımların düşmesini engeller
Tabağın dengesini sağlar
Tabağın üzerine istiflemeyi kolaylaştırır
Düzenli çalışmayı sağlar
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
9
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
58
Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi tur
operatörünün turistlere sağladığı yararlar
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A
61
Acentenin düzenlediği turlarda, görevli
rehberlerin kıyafetleri ile ilgili uygulama nasıl
olmalıdır?
A)
Rahatlık
Güvenli olması
Zaman tasarrufu
Ekonomik olması
Blok satın alması
B)
Spor bir kıyafet giymelidir
C ) Turun özelliğine göre temiz, rahat, kullanışlı bir
kıyafet giyilmelidir
D)
E)
59
Takım elbise, kravat, fular, isimlik olan bir kıyafet
giymelidir
Aşağıdakilerden hangisi Seyahat Acenteleri
"Operasyon Görevlilerinden" değildir?
Sort, tshirt, sandalet giymelidir
Acenteyi temsil ettiği için çok pahalı giysiler
giymelidir
A)
Operasyon görevlisi
Araç operasyon sorumlusu
C ) Turist rehberi
D ) Hava alanı operasyon sorumlusu
E ) Acente sorumlu müdürü
B)
60
62
A)
Tur kodu
Ödeme şekli
C ) Ücret bilgileri
D ) Statüsü
E ) Promosyon
B)
Charter terimi ne anlama gelir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarifeli uçuşlar
Çifte rezervasyon
Tarifesiz uçuşlar
Şirket postası
Satışları durdurma
Standart bir uçak biletinde aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
63
Acente rezervasyon işlemlerinde kullanılan
terimlerden "Aksiyon" aşağıdakilerden hangisi ile
doğru açıklanmaktadır?
A)
Satış için yapılan özel fiyat indirimleri
B ) Satışları durdurma
C ) Onaylanmış rezervasyonun tek taraflı olarak iptal
edilebileceği son tarih
D)
E)
Yer ayırtma, kayıt yaptırma
Önceden sözleşme yaparak yer ayırtma
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
10
TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
64
Acente rezervasyon işlemlerinde kullanılan
terimlerden "Opsiyon" aşağıdakilerden hangisi ile
doğru açıklanmaktadır?
A)
Yer ayırtma, kayıt yaptırma
B ) Satışları durdurma
C ) Onaylanmış rezervasyonun tek taraflı olarak iptal
edilebileceği son tarih
D)
Satış için yapılan fiyat indirimleri
E ) Önceden sözleşme yaparak yer ayırtma
65
Aşağıdakilerden hangisi seyahat acente
personelinin kullanması gereken aksesuarlardan
biri değildir?
A)
Fular
Saat
C ) Kravat
D ) Walkman
E ) Yaka kartı
B)
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : TURİZM-KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
11
Download

A A - Kamu Hizmeti Komisyonu