KONUŞKAN HATT
STANDART HATT
KLASİK HATT
SADE HATT
YAZLIK HATT
Paket Ücreti - (TL)
28,9
19
16,4
19
151,5
Aylık Ücretsiz Görüşme Süresi (Dak) / Tutarı (TL)
0 Dk.
0 Dk.
0 Dk.
0 Dk.
1200 Dk.
Arama Yönleri
İliçi Arama
0,095
0,107
0,149
0,175
0,149
İllerarası Arama
0,119
0,126
0,149
0,175
0,149
Uluslararası Aramalar, I. Kademe PSTN
0,144
0,162
0,218
0,175
0,218
Uluslararası Aramalar, I. Kademe GSM
0,68
1,211
1,053
0,77
1,053
Uluslararası Aramalar, II. Kademe PSTN
0,383
0,432
0,589
0,432
0,589
Uluslararası Aramalar, II. Kademe GSM
0,68
1,211
1,053
0,77
1,053
Uluslararası Aramalar, III. Kademe PSTN
1,15
1,306
1,786
1,304
1,786
Uluslararası Aramalar, III. Kademe GSM
1,15
1,306
1,786
1,304
1,786
Uluslararası Aramalar, IV. Kademe PSTN
2,091
2,375
3,251
2,373
3,251
Uluslararası Aramalar, IV. Kademe GSM
2,091
2,375
3,251
2,373
3,251
GSM Aramaları (Turkcell - 053, Vodafone - 054, Avea -050, 055)
0,370
0,370
0,370
0,175
0,370
İnternet Aramaları (200 0 145, 200, 822)(5)
0,026
0,028
0,036
0,028
0,037
İnternet Aramaları (200 3 146)(5)
0,077
0,085
0,119
0,085
0,124
Teknomobile Aramaları
3,921
3,921
3,921
3,921
3,921
Globalstar GMPCS Aramaları
1,375
1,575
2,254
1,575
2,367
Çağrı - Otomatik Aramaları (512)
0,109
0,115
0,150
0,115
0,157
TT TES Aramaları (Aynı Terminal)
0,087
0,098
0,135
0,16
0,125
TT TES Aramaları (Farklı Terminal)
0,109
0,115
0,150
0,16
0,157
TSK TES Aramaları (Şebeke Dışı Aramalar)
0,109
0,115
0,150
0,16
0,157
1) Tarifelere %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.
2) Yazlık HATT tarifesi ile verilen ücretsiz dakikalar hergün 22:00 ile 07:00 arasında gerçekleşen şehir içi ve şehirlerarası aramalarda geçerlidir.
3) Yazlık HATT tarifesi için verilen paket ücreti yıllıktır.
4) 08 Ocak 2010 tarihi öncesinde Türk Telekom abonesi olan ve halen devam eden aboneler tarife değişikliği ile Standart HATT tarifesini seçebilirler. 06.01.2015 tarihi itibariyle yeni
abonelerimiz de bu tarifeden faydalanabilir.
5) 01 Ocak 2012 itibariyle Akşam 7'den Sabah 7'ye şehir içi ve şehirlerarası tam 3000 dk. bedava konuşma hakkı tarifelere dahil edilmiştir.
6) Hat kapama ücreti; borcun süresinde ödenmemesi durumunda hattın tek yönlü kapatılması sebebiyle alınan 7,5 TL’lik ücrettir.
Download

KONUŞKAN HATT STANDART HATT KLASİK HATT