www.dorukgubre.com
DORUK TARIM GÜBRE LTD. ŞTİ.
DORUK AGRICULTURALFERTILIZERS LTD. S .
Kaliteli bitkisel üre m alanlarının sunulduğu her toprakta DORUK TARIM LTD.
ŞTİ’nin imzasının bulunması hedefiyle çık ğımız bu yolda, Tüm tarım
Sektöründe, En son teknolojiler ile Pazar talepleri ve müşteri tatmini
doğrultusunda, Dünya kalitesindeki bitki besleme ürünleri gamını
tamamlayarak, Ürün ve hizme e farklılaşmak, Bitki Besleme bilincini yayarak
büyümek, Beklen lerin üzerinde bir hizmet sunmak r.
The provision of high-quality vegetable production areas in each territory DORUK
AGRICULTURE LTD. STI signature presence of the target appear with the way that we, all the
agricultural sector, the most recent technologies and market demands and customer satisfaction,
in line with the world in the quality of plant nutrition products range by completing the product
and service differentiation, Plant Nutrition awareness by disseminating grow beyond
expectations to provide a service.
Firma olarak, bitkisel üre min vazgeçilmez unsuru olan bitki besleme
ürünlerinin üre mini yapmaktayız. Kaliteden asla ödün vermeden hızla
büyümekte olan firmamız, araş rma ve geliş rme çalışmalarına önem
vermektedir. Bitkisel üre m yapan firma ve şahısların durumunu göz önünde
bulundurarak üre min her sa asında etkin kullanım ve sonuç prensibiyle
çalışmaktadır.
As a company, crop production, which is indispensable for the production of plant nutrition
products are made. Without compromising on quality, our company is growing rapidly , gives
importance to research and development. Crop production situation of irms and individuals at
every stage of production taking into account the principle of ef icient use and the results are
working with.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
14 - 5 - 40 + ME
14 - 5 - 40 + ME
%w/w
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu(NO3 -N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
%14
%1
%11,2
%1,8
%5
%40
%0,04
%0,03
%0,03
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
14-5-40 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot,
Fosfor ve Potasyum içerir. İçeriğindeki yüksek orandaki
PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
Potasyum sayesinde hasat büyüklüğüne gelmemiş sebze
14-5-40 + ME from high quality raw materials
ve meyvelerde, meyve kalitesini, iriliğini ve meyvedeki
is produced entirely water-soluble nitrogen,
kuru madde miktarını arttırır. Meyvede parlaklık ve
Contains phosphorus and potassium. Content in the high rate
albeni oldukça artar. Bu özelliği de, ürünün tamamen
Through potassium vegetables come harvest size
tat oluşumunu ve raf ömrünü uzatır.
and fruits, fruit quality, and fruit in the massiveness
İçeriğindeki, tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro
increases the amount of dry matter. Fruit brightness and
besin elementleriyle bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar, allure increases considerably. In this aspect, the product completely
noksanlıklardan kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
the formation of taste and extend shelf life.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
In the content, all with EDTA chelated microürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
provides the healthy development of the plant with nutrients,
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
prevent yield losses resulting from deficiency.
At enriched with amino acids and organic acids
our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely suitable for foliar application.
Lisans No: 1400
Tescil No: 18476
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 14-5-40+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 14-5-40 + ME mixed with all DORMA products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
10-51-10 + ME
10-51-10 + ME
%w/w
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
%10
%10
%51
%10
%0,04
%0,03
%0,03
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
10-51-10 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot,
Fosfor ve Potasyum içerir. İçeriğindeki yüksek oranda
fosfor sayesinde bitkinin daha çok generatif gelişmesi
üzerine etkilidir. Çiçeklenme ve tohum oluşumu artar.
Kökler güçlenir ve toprakta çok iyi yayılırlar ve tutunurlar.
Bu durum bitkilerin diğer bitki besin maddelerinden daha
iyi yararlanmalarını sağlar. Gövdenin gelişimini, tohum
ve meyve kalitesini arttırır Aynı zamanda içeriğindeki
azot ve potasyum ile meyvelerin üniform bir şekilde
olgunlaşmasını sağlar, renk, büyüklük, tat ve aromalarına
olumlu etki yapar, raf ömürlerini arttırır. İçeriğindeki,
tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro besin elementleriyle
bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan
kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
10-51-10 + ME from high quality raw materials
is produced entirely water-soluble nitrogen ,
Contains phosphorus and potassium . The high percentage content
Through the development generative plant phosphorus more
It is effective on . Flowering and seed formation increases.
Roots grow and spread in the soil and hold up very well .
This condition of the plants other than the plant nutrients
provides the best benefit . Body development , seed
At the same time improves the quality of fruit and in the content
of fruit with nitrogen and potassium uniform
provides maturation , color, size, taste and aroma
has a positive effect , increase shelf life . In the content ,
all with EDTA chelated micro-nutrient
provides the healthy development of the plant , from the lack of
prevent yield losses that may arise .
At enriched with amino acids and organic acids
our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely suitable for foliar application .
Lisans No: 1400
Tescil No: 18478
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 10-51-10 + ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 10-51-10 + ME mixed with all DORR products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
15-20-30 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Nitrat Azotu(NO3 -N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
15-20-30 + ME
%w/w
%15
%4,5
%10,5
%20
%30
%0,04
%0,03
%0,03
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
15-20-30+ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen
Azot, Fosfor ve Potasyum içerir. Bitkinin özellikle
çiçeklenmeden sonraki döneminde kullanılmalıdır.
Bitkinin şeker ve kuru madde oranı yüksek, tam renklenmiş,
aroması yüksek, sert, kaliteli meyveler oluşturmasını
PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
sağlarken bir yandan da yeşil aksamı yani vegetatif
gelişimini teşvik eder ve hali hazırda bitki üzerinde
15-20-30 + ME from high quality raw materials
bulunan meyve tutmuş çiçeklerdeki meyvenin üniform şekilde
is produced entirely water-soluble
büyümesini devam ettirir. Bitkinin daha gür, yeşil ve sağlam
Nitrogen,
Phosphorus
and Potassium contains . Especially plant
olmasını sağlar. İçerdiği azot, fosfor ve özellikle yüksek
after flowering period should be used.
orandaki potasyum sayesinde, bitkilerde ksilem ve floem
Sugar and high in plant dry matter , fully pigmented and
dokularının oluşumunu geliştirir. İçeriğindeki, tamamı
high aroma , hard, to create high-quality fruits
EDTA ile şelatlanmış mikro besin elementleriyle bitkinin
While ensuring that the green vegetative parts
sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan
and readily stimulates the development on the plant
kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
have kept the flowers found in fruit fruit uniformly
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
growth
will continue. Plant more lush, green and robust
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
makes . It contains nitrogen , phosphorus and especially high
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
With the ratio of potassium in the plant in the xylem and phloem
enhances the formation of tissue . In the content , all
With EDTA chelated micro-nutrient plant
provides healthy development , lack of
prevent yield losses that may arise .
At enriched with amino acids and organic acids
our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely suitable for foliar application .
Lisans No: 1400
Tescil No: 18474
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 15-20-30+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 15-20-30 + ME mixed with all DORR products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
35-5-5 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu(NO3-N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe)
Suda Çözünür Mangan(Mn)
Suda Çözünür Çinko(Zn)
35-5-5 + ME
%w/w
%35
%4
%1
%30
%5
%5
%0,04
%0,03
%0,03
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
35.5.5+ME yüksek kalitedeki hammaddelerden üretilmiş
olup tamamen suda çözünebilen Azot, Fosfor ve
Potasyum içerir. İçeriğindeki yüksek azot miktarı sayesinde
bitkinin yeşil aksamının gelişimini sağlar.
PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
Bitkilerin koyu yeşil renk almasını ve meyvelerin dolgun
Manufactured from high quality raw materials 35.5.5 + ME
olmasını sağlar.Bitkide fotosentez aktivitesi artar.
is completely water- soluble nitrogen, phosphorus and
Bitkinin vegetatif aksamı daha gür ve verimli olur.
Contain potassium . Thanks to the high nitrogen content in the content
Yapraklardan alınımı çok yüksektir; bu sayede
Provides for the development of the green parts of the plant.
bitkideki vejatatif gelişmeyi olumlu yönde etkiler.
Getting dark green color of plants and fruit filling
İçeriğindeki, tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro
sağlar.bit that the photosynthesis activity increases .
besin elementleriyle bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar,
Vegetative parts of the plant becomesa more lush and fertile .
noksanlıklardan kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
Leaves uptake is very high , so that the
Bu durum, içeriğindeki fosfor ve potasyumla beraber
positive effects on plant vegetative development.
çiçeklenme ve meyve tutumuna da yüksek oranda yarar sağlar.
In the content , all with EDTA chelated micro Bitki daha bol çiçek ve daha kaliteli meyve verir.
Provides the healthy development of the plant with Nutrients ,
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
Losses Resulting from PreVent yield deficiency .
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
This situation, together with the content of phosphorus and potassium in
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
to flowering and fruit at a higher rate of benefit .
Plant flowers more abundant and better quality fruit.
At enriched with amino acids and organic Acids
To our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely Suitable for foliar application.
Lisans No: 1400
Tescil No: 18470
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 35-5-5+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 35-5-5 + ME mixed with all DORR products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
20-20-20 + ME
20-20-20 + ME
%w/w
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu(NO3 -N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
%20
%2,4
%2
%15,6
%20
%20
%0,04
%0,03
%0,03
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
20-20-20 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot, Fosfor
ve Potasyumu aynı oranda içerir. Bu sayede şeker
oranı yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, kaliteli
meyveler oluşumu sağlanmış olur. Meyvelerin sert,
parlak, raf ömrünün uzun olmasını sağlar. Vegetatif
PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
gelişimi teşvik eder. Bitkilerin vegetatif aksamı daha
yeşil ve gür olur. İçeriğindeki, tamamı EDTA ile
20-20-20 + ME from high quality raw materials
şelatlanmış mikro besin elementleriyle bitkinin
is produced entirely water soluble Nitrogen, Phosphorus
sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan
and contains the same proportion of potassium. In this way, sugar
kaynaklanacak verim kayıplarını önler. Bitkisel
rate is high, more appealing backed full color, high quality
üretimin her safhasında sezon başından sezon
fruit formation is achieved. Fruit of the hard,
sonuna kadar ihtiyaç duyulduğu her durumda
gloss, provides a longer shelf life. vegetative
kullanılabilir. Her türlü sulama sistemine ve
encourages development. Vegetative parts of plants more
direkt toprağa uygulama için son derece uygundur.
becomes green and lush. In the content, all with EDTA
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
with chelated micro-nutrient plant
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
provides healthy development, lack of
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
prevent yield losses that may arise. vegetable
every stage of production of the season at the beginning of the season
in any case it is needed until the end
used. Each type of irrigation system and
It is extremely suitable for direct land application.
At enriched with amino acids and organic acids
our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely suitable for foliar application.
Lisans No: 1400
Tescil No: 18472
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 20-20-20+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 20-20-20 + ME mixed with all DORR products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
0-40-40 + ME
Garanti Edilen İçerik
%w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
%40
%40
%0,04
%0,03
%0,03
20-20-20 + ME
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
DORR 0-40-40+ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen yüksek oranda
fosfor ve potasyum içermektedir. İçeriğindeki fosfor sayesinde hızlı kök gelişimini
sağlamak için, dikim sonrası, bitki gövdesinin incelmesini engellemek
için çiçeklenme öncesinde ve devamında çiçeğin verimliliğini, meyve tutumunu arttırmada ve
sürekli çiçeklenmeyi teşvik etmekte ayrıca hasat öncesi ve hasat süresince kullanılması önerilen PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
damlama ve yapraktan uygulanabilen bir gübredir. İçeriğindeki yüksek orandaki
Potasyum sayesinde hasat büyüklüğüne gelmemiş sebze ve meyvelerde,
DORR 0-40-40 + ME from high quality raw materials
meyve kalitesini, iriliğini ve meyvedeki kuru madde miktarını arttırır. Meyvede parlaklık ve
is made completely water soluble high
albeni oldukça artar. Bu özelliği de, ürünün tamamen tat oluşumunu ve raf ömrünü uzatır.
contains phosphorus and potassium . Content
Meyvelerde renk, tat, içerik ve boyut artışını sağlar.
for fast root development of phosphorus in
Yüksek çözünürlük ve alınabilirlik kapasitesine sahiptir.
to ensure that , after planting , to prevent depletion of the plant body
Yapraktan güvenle uygulanabilir özelliktedir.
For more flowers in bloom before and efficiency of , for increasing fruit and
* Damlama sisteminde tortu yapmaz ve tıkanmaya yol açmaz.
to encourage continuous flowering also recommended
* Yüksek kaliteye sahiptir ve safiyeti yüksektir
for use during the pre-harvest and harvest
İçeriğindeki, tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro besin elementleriyle
dripping from leaves and is a fertilizer that can be applied .
bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan kaynaklanacak verim
kayıplarını önler. Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
Content in the high rate Through potassium in vegetables and
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
fruits have not reached harvest size ,
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
fruit quality , sizes and increases the amount of
dry matter in the fruit . Fruit brightness and
allure increases considerably. In this aspect , the formation
of the taste and shelf life of the product extends completely .
In fruit color, taste, provides the content and increase in size .
Is capable of high resolution and affordability .
Foliar applied safely properties.
* Drip systems and the residue does not cause clogging .
* High -quality and high purity is
In the content , all with EDTA chelated micro-nutrient
provides the healthy development of the plant , resulting from the lack of efficiency
prevents loss . At enriched with amino acids and organic acids
our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely suitable for foliar application .
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 0-40-40+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 0-40-40 + ME mixed with all DORR products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
22-22-22 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2 O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
20-20-20 + ME
%w/w
%22
%22
%22
%22
%0,04
%0,03
%0,03
10 KG
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
22-22-22 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot, Fosfor
ve Potasyumu aynı oranda içerir. Bu sayede şeker
oranı yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, kaliteli
PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES
meyveler oluşumu sağlanmış olur. Meyvelerin sert,
parlak, raf ömrünün uzun olmasını sağlar. Vegetatif
22-22-22 + ME from high quality raw materials
gelişimi teşvik eder. Bitkilerin vegetatif aksamı daha
is produced entirely water soluble Nitrogen, Phosphorus
yeşil ve gür olur. İçeriğindeki, tamamı EDTA ile
and contains the same proportion of potassium. In this way, sugar
şelatlanmış mikro besin elementleriyle bitkinin
rate is high, more appealing backed full color, high quality
sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan
fruit formation is achieved. Fruit of the hard,
kaynaklanacak verim kayıplarını önler. Bitkisel
gloss, provides a longer shelf life. vegetative
üretimin her safhasında sezon başından sezon
encourages development. Vegetative parts of plants more
sonuna kadar ihtiyaç duyulduğu her durumda
becomes green and lush. In the content, all with EDTA
kullanılabilir. Her türlü sulama sistemine ve
with chelated micro-nutrient plant
direkt toprağa uygulama için son derece uygundur.
provides healthy development, lack of
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
prevent yield losses that may arise. vegetable
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
every stage of production of the season
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
at the beginning of the season
in any case it is needed until the end
used. Each type of irrigation system and
It is extremely suitable for direct land application.
At enriched with amino acids and organic acids
our product directly to the soil every kind of irrigation system
and is extremely suitable for foliar application.
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK (COMPATIBILITY)
DORR 22-22-22+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
DORR 22-22-22 + ME mixed with all DORR products and pesticides. front misciblity
We recommend that tests be done.
UYARILAR (WARNINGS)
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Closed areas (greenhouses, tunnels, etc.). Foliar application dose should not exceed 300 grams.
May interfere with medications. Foliar applications is in the cool hours of the day
should be considered.
Download

türkiye hentbol federasyonu 2.lig yarı final müsabakaları 21