RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
14 - 5 - 40 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu(NO3 -N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
14 - 5 - 40 + ME
%w/w
%14
%1
%11,2
%1,8
%5
%40
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
14-5-40 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot,
Fosfor ve Potasyum içerir. İçeriğindeki yüksek orandaki
Potasyum sayesinde hasat büyüklüğüne gelmemiş sebze
ve meyvelerde, meyve kalitesini, iriliğini ve meyvedeki
kuru madde miktarını arttırır. Meyvede parlaklık ve
albeni oldukça artar. Bu özelliği de, ürünün tamamen
t a t o l u ş u m u n u v e r a f ö m r ü n ü u z a t ı r.
İçeriğindeki, tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro
besin elementleriyle bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar,
noksanlıklardan kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
10 KG
Lisans No: 1400
Tescil No: 18476
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 14-5-40+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
10-51-10 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
10-51-10 + ME
%w/w
%10
%10
%51
%10
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
10-51-10 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot,
Fosfor ve Potasyum içerir. İçeriğindeki yüksek oranda
fosfor sayesinde bitkinin daha çok generatif gelişmesi
üzerine etkilidir. Çiçeklenme ve tohum oluşumu artar.
Kökler güçlenir ve toprakta çok iyi yayılırlar ve tutunurlar.
Bu durum bitkilerin diğer bitki besin maddelerinden daha
iyi yararlanmalarını sağlar. Gövdenin gelişimini, tohum
ve meyve kalitesini arttırır Aynı zamanda içeriğindeki
azot ve potasyum ile meyvelerin üniform bir şekilde
olgunlaşmasını sağlar, renk, büyüklük, tat ve aromalarına
olumlu etki yapar, raf ömürlerini arttırır. İçeriğindeki,
tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro besin elementleriyle
bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan
k a y n a k l a n a c a k v e r i m k a y ı p l a r ı n ı ö n l e r.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
10 KG
Lisans No: 1400
Tescil No: 18478
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 10-51-10+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
15-20-30 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Nitrat Azotu(NO3 -N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
15-20-30 + ME
%w/w
%15
%4,5
%10,5
%20
%30
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
15-20-30+ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen
Azot, Fosfor ve Potasyum içerir. Bitkinin özellikle
çiçeklenmeden sonraki döneminde kullanılmalıdır.
Bitkinin şeker ve kuru madde oranı yüksek, tam renklenmiş,
aroması yüksek, sert, kaliteli meyveler oluşturmasını
sağlarken bir yandan da yeşil aksamı yani vegetatif
gelişimini teşvik eder ve hali hazırda bitki üzerinde
bulunan meyve tutmuş çiçeklerdeki meyvenin üniform şekilde
büyümesini devam ettirir. Bitkinin daha gür, yeşil ve sağlam
olmasını sağlar. İçerdiği azot, fosfor ve özellikle yüksek
orandaki potasyum sayesinde, bitkilerde ksilem ve floem
dokularının oluşumunu geliştirir. İçeriğindeki, tamamı
EDTA ile şelatlanmış mikro besin elementleriyle bitkinin
s a ğ l ı k l ı g e l i ş m e s i n i s a ğ l a r, n o k s a n l ı k l a r d a n
kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
10 KG
Lisans No: 1400
Tescil No: 18474
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 15-20-30+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
35-5-5 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu(NO3-N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe)
Suda Çözünür Mangan(Mn)
Suda Çözünür Çinko(Zn)
35-5-5 + ME
%w/w
%35
%4
%1
%30
%5
%5
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
35.5.5+ME yüksek kalitedeki hammaddelerden üretilmiş
olup tamamen suda çözünebilen Azot, Fosfor ve
Potasyum içerir. İçeriğindeki yüksek azot miktarı sayesinde
b i t k i n i n y e ş i l a k s a m ı n ı n g e l i ş i m i n i s a ğ l a r.
Bitkilerin koyu yeşil renk almasını ve meyvelerin dolgun
o l m a s ı n ı s a ğ l a r. B i t k i d e f o t o s e n t e z a k t i v i t e s i a r t a r.
Bitkinin vegetatif aksamı daha gür ve verimli olur.
Ya p r a k l a r d a n a l ı n ı m ı ç o k y ü k s e k t i r ; b u s a y e d e
b i t k i d e k i v e j a t a t i f g e l i ş m e y i o l u m l u y ö n d e e t k i l e r.
İ ç e r i ğ i n d e k i , t a m a m ı E D TA i l e ş e l a t l a n m ı ş m i k r o
besin elementleriyle bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar,
noksanlıklardan kaynaklanacak verim kayıplarını önler.
Bu durum, içeriğindeki fosfor ve potasyumla beraber
çiçeklenme ve meyve tutumuna da yüksek oranda yarar sağlar.
Bitki daha bol çiçek ve daha kaliteli meyve verir.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
10 KG
Lisans No: 1400
Tescil No: 18470
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 35-5-5+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
20-20-20 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu(NO3 -N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
20-20-20 + ME
%w/w
%20
%2,4
%2
%15,6
%20
%20
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
20-20-20 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot, Fosfor
ve Potasyumu aynı oranda içerir. Bu sayede şeker
oranı yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, kaliteli
meyveler oluşumu sağlanmış olur. Meyvelerin sert,
parlak, raf ömrünün uzun olmasını sağlar. Vegetatif
gelişimi teşvik eder. Bitkilerin vegetatif aksamı daha
yeşil ve gür olur. İçeriğindeki, tamamı EDTA ile
şelatlanmış mikro besin elementleriyle bitkinin
s a ğ l ı k l ı g e l i ş m e s i n i s a ğ l a r, n o k s a n l ı k l a r d a n
kaynaklanacak verim kayıplarını önler. Bitkisel
üretimin her safhasında sezon başından sezon
sonuna kadar ihtiyaç duyulduğu her durumda
kullanılabilir. Her türlü sulama sistemine ve
direkt toprağa uygulama için son derece uygundur.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
10 KG
Lisans No: 1400
Tescil No: 18472
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 20-20-20+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
0-40-40 + ME
Garanti Edilen İçerik
%w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
%40
%40
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
DORR 0-40-40+ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen yüksek oranda
fosfor ve potasyum içermektedir. İçeriğindeki fosfor sayesinde hızlı kök gelişimini
sağlamak için, dikim sonrası, bitki gövdesinin incelmesini engellemek
için çiçeklenme öncesinde ve devamında çiçeğin verimliliğini, meyve tutumunu arttırmada ve
sürekli çiçeklenmeyi teşvik etmekte ayrıca hasat öncesi ve hasat süresince kullanılması önerilen
damlama ve yapraktan uygulanabilen bir gübredir. İçeriğindeki yüksek orandaki
Potasyum sayesinde hasat büyüklüğüne gelmemiş sebze ve meyvelerde,
meyve kalitesini, iriliğini ve meyvedeki kuru madde miktarını arttırır. Meyvede parlaklık ve
albeni oldukça artar. Bu özelliği de, ürünün tamamen tat oluşumunu ve raf ömrünü uzatır.
Meyvelerde renk, tat, içerik ve boyut artışını sağlar.
Yüksek çözünürlük ve alınabilirlik kapasitesine sahiptir.
Yapraktan güvenle uygulanabilir özelliktedir.
* Damlama sisteminde tortu yapmaz ve tıkanmaya yol açmaz.
* Yüksek kaliteye sahiptir ve safiyeti yüksektir
İçeriğindeki, tamamı EDTA ile şelatlanmış mikro besin elementleriyle
bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar, noksanlıklardan kaynaklanacak verim
kayıplarını önler. Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
20-20-20 + ME
10 KG
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 0-40-40+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
RR
EC FERTİLİZER
NPK Gübresi (Harmanlanmış)
Tamamı Suda Çözünür
22-22-22 + ME
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot(N)
Üre Azotu
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2 O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Mangan(Mn) Tamamı Edta ile şelatlı
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı Edta ile şelatlı
20-20-20 + ME
%w/w
%22
%22
%22
%22
%0,04
%0,03
%0,03
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
22-22-22 + ME yüksek kalitedeki hammaddelerden
üretilmiş olup tamamen suda çözünebilen Azot, Fosfor
ve Potasyumu aynı oranda içerir. Bu sayede şeker
oranı yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, kaliteli
meyveler oluşumu sağlanmış olur. Meyvelerin sert,
parlak, raf ömrünün uzun olmasını sağlar. Vegetatif
gelişimi teşvik eder. Bitkilerin vegetatif aksamı daha
yeşil ve gür olur. İçeriğindeki, tamamı EDTA ile
şelatlanmış mikro besin elementleriyle bitkinin
s a ğ l ı k l ı g e l i ş m e s i n i s a ğ l a r, n o k s a n l ı k l a r d a n
kaynaklanacak verim kayıplarını önler. Bitkisel
üretimin her safhasında sezon başından sezon
sonuna kadar ihtiyaç duyulduğu her durumda
kullanılabilir. Her türlü sulama sistemine ve
direkt toprağa uygulama için son derece uygundur.
Başta aminoasitler ve organik asitlerle zenginleştirilen
ürünümüz her türlü sulama sistemi direk toprağa
ve yapraktan uygulamalar için son derece uygundur.
10 KG
www.dorukgubre.com
UYGULAMALAR
Tavsiye Edildiği Kültür
Bitkisi
Sera Sebzeciliğinde
Yapraktan uygulama
dozu
250-300 gr/100 Lt su
2kg/da
Yaprağı Yenen Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1.5kg/da
Kışlık Sebzelerde
300-350 gr/100 Lt su
1kg/da
Kavun, Karpuz, Soğan
300-350 gr/100 Lt su
2kg/da
Bağlarda
250-300 gr/100 Lt su
2.5kg/da veya omca başına 150 gr
Y. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
S. Çekirdekli Meyveler
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Narenciye, Muz, Zeytin
350-400 gr/100 Lt su
3kg/da veya ağaç başına 300 gr
Endüstri bitkileri
400-450 gr/100 Lt su
1kg/da
Tahıl ve yeşil alanlar
400-450 gr/100 Lt su
Kesme Çiçekçilikte
150-250 gr/100 Lt su
Damlama sulama ile uygulama dozu
300-350 gr/da
KARIŞABİLİRLİK
DORR 22-22-22+ME Tüm DORR ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik
testleri yapılmasını tavsiye ederiz.
UYARILAR
Kapalı alanlarda (Sera, tünel vb.) yapraktan uygulama dozu 300 gramı geçmemelidir.
İlaçlarla karışabilir. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde olmasına
dikkat edilmelidir.
Download

Türk Dili ve Edebiyatı 5