TC. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT
KOŞULLARI
1-GENEL ŞARTLAR
Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuru genel şartları şunlardır:
a) Yabancı uyruklu olmak,(uyruğu ya da uyruklarından biri KKTC olanlar hariç)
b) Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını
Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C.
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) başvuruları kabul edilmeyecektir
c) Lise son sınıfta ya da liseden mezun durumda olmak,
d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almamış olmak.
2- BAŞVURU
Başvurular, bizzat ya da posta yolu ile 07 TEMMUZ 2014 - 22 AĞUSTOS 2014 tarihleri arasında
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne yapılır. Başka yollarla yapılan başvurular
işleme konulmaz.
2.1- Başvuru için gerekli belgeler:
a) Meslek Yüksekokulun web sayfasından edinilen Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru
Formu. (Başvuru Formu için tıklayınız)
b) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti,
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin
(Transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan
fotokopisi,
e) Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı nüshası. (yabancı uyruklu
öğrenci kabulünde kullanılacak sınavların listesi için tıklayınız)
2.2- Başvuru Yeri ve Tarihi:
Başvurular 07 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS 2014 tarihleri arasında TC. İstanbul Şişli Meslek
Yüksekokulu, Öğrenci İşleri Birimi’ne posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
2.3-Başvuru Adresi:
TC. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğrenci İşleri Birimi
Mahmut Şevket Paşa Mah., Odesa Bulvarı, No:26, 34384 Şişli-İstanbul-Türkiye
Telefon(1): +90 212 250 95 76 - 136
Telefon(2): 444 78 68
E-Posta: [email protected]
3- KONTENJANLAR
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
Programın Adı
Name of Programme
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50
Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asist.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asist. (%50
Burslu)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (%75 Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%75 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ)
Moda Tasarımı (İÖ) (%75 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75
Burslu)
Saç
Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50
Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50
Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50
Burslu)
Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr. (%75
Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr. (%50
Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50
Burslu)
Yaşlı
Bakımı
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Yaşlı Bakımı (İÖ) (%50 Burslu)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (%50 Burslu)
Yerel Yönetimler (İÖ)
Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu)
Banking and Insurance
Banking and Insurance (50% Scholarship)
Banking and Insurance (EP)
Banking and Insurance (EP) (50% Scholarship)
Office Management and Executive Assistant
Office Management and Executive Assistant (50%
Scholarship)
Child Development
Child Development (50% Scholarship)
Child Development (EP)
Child Development (EP) (50% Scholarship)
Graphic Design
Graphic Design (75% Scholarship)
Graphic Design (50% Scholarship)
First Aid and Emergency
First Aid and Emergency (75% Scholarship)
First Aid and Emergency (50% Scholarship)
Architectural Restoration
Architectural Restoration (50% Scholarship)
Architectural Restoration (EP)
Architectural Restoration (EP) (75% Scholarship)
Architectural Restoration (EP) (50% Scholarship)
Fashion Design
Fashion Design (50% Scholarship)
Fashion Design (EP)
Fashion Design (EP) (75% Scholarship)
Fashion Design (EP) (50% Scholarship)
Hair Care Beauty Services
Hair Care Beauty Services (75% Scholarship)
Hair Care Beauty Services (50% Scholarship)
Health Establishments Administration
Health Establishments Administration (50%
Scholarship)
Health Establishments Administration (EP)
Health Establishments Administration (EP) (50%
Scholarship)
Medical
Documentation and Secretarial
Medical Documentation and Secretarial(75%
Scholarship)
Medical Documentation and Secretarial (50%
Scholarship)
Tourism and Hotel Management
Tourism and Hotel Management (50% Scholarship)
Tourism and Hotel Management (EP)
Tourism and Hotel Management (EP) (50% Scholarship)
Care Elderly
Care Elderly (50% Scholarship)
Care Elderly (EP)
Care Elderly (EP) (50% Scholarship)
Local Administrations
Local Administrations (50% Scholarship)
Local Administrations (EP)
Local Administrations (EP) (50% Scholarship)
Süre(*) Kontenjan
Duration
Quota
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
(*):İsteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilecek adayların belirlenmesi, ilgili akademik birim
tarafından yapılır, Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
b) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
c) Akademik birim, belirlenen sayıda öğrenci kabul edip etmemekte serbesttir.
d) Akademik birim, müracaat sayısının kontenjandan fazla olması durumunda yedek aday
belirleyebilir.
e) Meslek Yüksekokulunun birden fazla programına başvuran adayın yerleştirilmesinde tercih
sırası dikkate alınır.
4- SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yerleştirme sonuçları Meslek Yüksekokulun web sayfasında ilan edilir. Üniversite, yerleştirmeye hak
kazanan adaylara Öğrenim Vizesi talebinde kullanılmak üzere adayın başvuru formunda belirttiği
adresine “kabul mektubu” gönderilir.
5- KAYIT
Kayıtlar Öğrenci İşleri Birimi’nde yapılacaktır.
5.1-Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş
olması gerekir.
a) Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
b) Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler
için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
Türkçe tercümesi.
c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Denklik Belgesi” aslı.
d) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi
not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği.
e) Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı nüshası.
f) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği.
g) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi.
h) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve/veya Türkçe Yeterlik Belgesinin
noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
i) İkametgâh Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri
j) Birimi’ne teslim edilmesi gerekir).
k) 6 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf.
5.2- Kayıt Takvimi
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ
07 Temmuz – 22 Ağustos 2014
25-26 Ağustos 2014
27 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
01 – 05 Eylül 2014
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları
Download

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 10