UŞAK ÜNİVERSİTESİ
USAK UNIVERSITY
YIL
KONTENJAN
Eğitim Fakültesi
Faculty of Education
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Teacher Training in Sciences
4
5
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
4
11
Sınıf Öğretmenliği
Teacher Training at Primary School Level
4
15
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Teacher Training in Social Studies
4
11
Türkçe Öğretmenliği
Teacher Training in Turkish
4
18
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Guidance and Psychology Counseling
4
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Guidance and Psychology Counseling (EP)
4
5
Fen-Edebiyat Fakültesi
Faculty of Sciences and Arts
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Contemporary Turkish Dialects and Literatures
4
12
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Contemporary Turkish Dialects and Literatures (EP)
4
15
Coğrafya
Geography
4
2
Coğrafya (İÖ)
Geography (EP)
4
17
Matematik
Mathematics
4
5
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Molecular Biology and Genetics
4
8
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ)
Molecular Biology and Genetics (EP)
4
10
Sanat Tarihi
History of Art
4
15
Sanat Tarihi (İÖ)
History of Art (EP)
4
14
Sosyoloji
Sociology
4
10
Sosyoloji (İÖ)
Sociology (EP)
4
11
Tarih
History
4
12
Tarih (İÖ)
History (EP)
4
12
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literaturee
4
20
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Turkish Language and Literaturee (EP)
4
22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ekonometri
Econometrics
4
4
Ekonometri (İÖ)
Econometrics (EP)
4
5
İktisat
Economics
4
2
İktisat (İÖ)
Economics (EP)
4
2
İşletme
Management
4
2
İşletme (İÖ)
Management (EP)
4
2
Kamu Yönetimi
Public Administration
4
5
Kamu Yönetimi (İÖ)
Public Administration (EP)
4
7
Maliye
Public Finance
4
2
Maliye (İÖ)
Public Finance (EP)
4
6
İletişim Fakültesi
Faculty of Communication
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Public Relations and Advertising
4
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
Public Relations and Advertising(EP)
4
8
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radio, Television and Cinema
4
8
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Radio, Television and Cinema (EP)
4
5
İslami İlimler Fakültesi
Faculty of Islamic Sciences
İlahiyat
Theology
4
15
İlahiyat (İÖ)
Theology (EP)
4
26
Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Civil Engineering
Chemical Engineering
4
4
0
9
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Mining Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering (EP)
Materials Science and Nanotechnology Engineering
Textile Engineering
4
4
4
4
4
1
6
8
2
7
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Faculty of Natural Sciences and Agriculture
Bahçe Bitkileri
Garden Plants
4
8
Bitki Koruma
Plant Protection
4
5
Tarla Bitkileri
Field Crops
4
9
Zootekni
Animal Science
4
10
Sağlık Yüksekokulu
School of Health
Hemşirelik
Nursing
4
7
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
School of Applied Sciences
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Banking and Finance
Banking and Finance (EP)
Accounting Information Systems
4
4
4
7
13
20
Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İÖ)
Accounting Information Systems (EP)
International Logistics and Transportation
International Logistics and Transportation (EP)
4
4
4
14
17
17
Güzel Sanatlar Fakültesi
Faculty of Fine Arts
Geleneksel Türk El Sanatları
Traditional Turkish Handicrafts
4
5
Seramik
Ceramics
4
5
Spor Bilimleri Fakültesi
Faculty Of Sport Sciences
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Physical Training and Sport's Instructor
4
11
Adalet Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Justice
Adalet
Justice
2
5
Adalet (İÖ)
Justice (EP)
2
5
Sosyal Güvenlik
Social Security
2
5
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Social Security (EP)
2
5
Meslek Yüksekokulu
Vocational School
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
2
5
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gas and Installation Technology
2
7
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
15
İşletme Yönetimi (İÖ)
Business Administration (EP)
2
15
Kaynak Teknolojisi
Welding Technology
2
10
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Accounting and Tax Applications
2
14
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Accounting and Tax Applications (EP)
2
14
Otomotiv Teknolojisi
Automotive Technology
2
10
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radio and Television Programming
2
5
Tekstil Teknolojisi
Textile Technology
2
7
Yerel Yönetimler
Local Administrations
2
20
Yerel Yönetimler (İÖ)
Local Administrations (EP)
2
20
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Health Services
İlk ve Acil Yardım
First Aid and Emergency
2
7
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
First Aid and Emergency(EP)
2
7
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Establishments Administration
2
10
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Health Establishments Administration (EP)
2
10
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Medical Documentation and Secretarial
2
10
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Medical Documentation and Secretarial (EP)
2
10
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Medical Laboratory Techniques
2
10
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Medical Laboratory Techniques (EP)
2
10
Yaşlı Bakımı
Care Elderly
2
12
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Care Elderly (EP)
2
14
Banaz Meslek Yüksekokulu
Banaz Vocational School
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
10
Kimya Teknolojisi
Chemical Technology
2
8
Mimari Dekoratif Sanatlar
Architectural Decorative Arts
2
10
Mobilya ve Dekorasyon
Furniture and Decoration
2
7
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Forestry and Forest Products
2
6
Pazarlama
Marketing
2
9
Seramik, Cam ve Çinicilik
Ceramics, Glass and Tiles
2
9
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tourism and Hotel Management
2
7
Eşme Meslek Yüksekokulu
Eşme Vocational School
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking and Insurance
2
13
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking and Insurance (EP)
2
13
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Office Management and Executive Assistant
2
10
Geleneksel El Sanatları
Traditional Handworks
2
10
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
6
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratory and Veterinary Health
2
6
Lojistik
Logistics
2
10
Lojistik (İÖ)
Logistics (EP)
2
10
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Accounting and Tax Applications
2
9
Karahallı Meslek Yüksekokulu
Karahallı Vocational School
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
2
7
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Computer Programming (EP)
2
8
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Office Management and Executive Assistant
2
9
Dış Ticaret
Foreign Trade
2
9
Lojistik
Logistics
2
9
Sivaslı Meslek Yüksekokulu
Sivaslı Vocational School
Bitki Koruma
Plant Protection
2
9
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
8
Organik Tarım
Organic Agriculture
2
8
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Medical and Aromatic Plants
2
8
Ulubey Meslek Yüksekokulu
Ulubey Vocational School
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking and Insurance
2
10
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking and Insurance (EP)
2
10
Çocuk Gelişimi
Child Development
2
15
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Child Development (EP)
2
15
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
10
Moda Tasarımı
Fashion Design
2
14
Moda Tasarımı (İÖ)
Fashion Design (EP)
2
14
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Tourism and Travel Services
2
TOPLAM
12
1122
Download

2014-2015 Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek