Programın Adı
Name of Programme
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Coğrafya (İkinci Öğretim)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim)
İstatistik
Matematik
Sosyoloji
Sosyoloji (İkinci Öğretim)
Tarih
Tarih (İkinci Öğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci Öğretim)
Sinema ve Televizyon
Resim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İkinci Öğretim)
İşletme
İşletme (İkinci Öğretim)
İşletme (İngilizce)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)
Maliye
Maliye (İkinci Öğretim)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İkinci Öğretim)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İkinci Öğretim)
Faculty of Education
Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies
Teacher Training in Sciences
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
Teacher Training at Pre-School Level
Teacher Training at Pre-School Level (Evening Program)
Teacher Training at Primary School Level
Teacher Training in Social Studies
Teacher Training in Turkish
Faculty of Sciences and Arts
Geography
Geography (Evening Program)
Contemporary Turkish Dialects and Literatures
Contemporary Turkish Dialects and Literatures (Evening Program)
Statistics
Mathematics
Sociology
Sociology (Evening Program)
History
History (Evening Program)
Turkish Language and Literaturee
Turkish Language and Literaturee (Evening Program)
Faculty of Fine Arts
Interior Architecture and Environmental Design
Interior Architecture and Environmental Design (Evening Program)
Cinema and Television
Drawing
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Economics
Economics (Evening Program)
Management
Management (Evening Program)
Management (English)
Public Administration
Public Administration (Evening Program)
Public Finance
Public Finance (Evening Program)
International Trade and Finance
International Trade and Finance (Evening Program)
Faculty of Islamic Sciences
Islamic Sciences
Islamic Sciences (Evening Program)
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Yıllık Ücret
Annual Fee
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
7
7
8
9
6
500,00 ₺
500,00 ₺
500,00 ₺
500,00 ₺
1.200,00 ₺
500,00 ₺
500,00 ₺
500,00 ₺
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
3
4
6
6
6
6
6
6
300,00 ₺
1.200,00 ₺
300,00 ₺
1.200,00 ₺
300,00 ₺
300,00 ₺
300,00 ₺
1.200,00 ₺
300,00 ₺
1.200,00 ₺
300,00 ₺
1.200,00 ₺
4
4
4
4
3
3
3
3
750,00 ₺
2.000,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
12
12
6
6
6
9
9
7
7
600,00 ₺
1.200,00 ₺
600,00 ₺
1.200,00 ₺
1.200,00 ₺
600,00 ₺
1.200,00 ₺
600,00 ₺
1.200,00 ₺
600,00 ₺
1.200,00 ₺
4
4
6
6
500,00 ₺
1.200,00 ₺
1
Programın Adı
Name of Programme
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İkinci Öğretim)
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Afyon Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İkinci Öğretim)
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lojistik
Lojistik (İkinci Öğretim)
Muhasebe
Muhasebe (İkinci Öğretim)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Rekreasyon
Devlet Konservatuvarı
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
Faculty of Engineering
Biomedical Engineering
Electrical Engineering
Food Engineering
Food Engineering (Evening Program)
Geomatic Engineering
Geomatic Engineering (Evening Program)
Civil Engineering
Geological Engineering
Chemical Engineering
Mining Engineering
Material Sciences and Engineering
Faculty of Technology
Electrical & Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering (Evening Program)
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering (Evening Program)
Mechatronics Engineering
Mechatronics Engineering (Evening Program)
Metallurgy and Material Engineering
Metallurgy and Material Engineering (Evening Program)
Automotive Engineering
Automotive Engineering (Evening Program)
Faculty of Medicine
Faculty of Veterinary Sciences
Afyon School of Health
Nutrition and Dietetics
Physiotherapy and Rehabilitation
Nursing
Health Establishments Management
Health Establishments Management (Evening Program)
Bolvadin School of Applied Sciences
Logistics
Logistics (Evening Program)
Accounting
Accounting (Evening Program)
School of Physical Education and Sports
Coach Training
Physical Training and Sport's Instructor
Recreation
State Conservatory
Wind and Percussion Instruments
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Yıllık Ücret
Annual Fee
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
4
3
5
3
6
600,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
1.600,00 ₺
600,00 ₺
1.600,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
10
7
600,00 ₺
1.600,00 ₺
600,00 ₺
1.600,00 ₺
600,00 ₺
1.600,00 ₺
600,00 ₺
1.600,00 ₺
600,00 ₺
1.600,00 ₺
5.000,00 ₺
600,00 ₺
4
4
4
4
4
5
5
7
6
6
500,00 ₺
500,00 ₺
500,00 ₺
500,00 ₺
1.200,00 ₺
4
4
4
4
5
5
5
5
300,00 ₺
750,00 ₺
300,00 ₺
750,00 ₺
4
4
4
3
3
3
300,00 ₺
300,00 ₺
300,00 ₺
4
1
750,00 ₺
2
Programın Adı
Name of Programme
Piyano
Sahne Sanatları
Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi
Türk Halk Müziği Ses Eğitimi
Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
Türk Sanat Müziği Temel Bilimler
Yaylı Çalgılar
Afyon Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İkinci Öğretim)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İkinci Öğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İkinci Öğretim)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İkinci Öğretim)
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İkinci Öğretim)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İkinci Öğretim)
İşletme Yönetimi
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İkinci Öğretim)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim)
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İkinci Öğretim)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İkinci Öğretim)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Elektronörofizyoloji
Fizyoterapi
Fizyoterapi (İkinci Öğretim)
Ortopedik Protez ve Ortez
Piano
Performing Arts
Turkish Folk Music Instrument Training
Turkish Folk Music Voice Training
Turkish Music Voice Training
Turkish Music Basic Sciences
Stringed Instruments
Afyon Vocational School
Cooking
Cooking (Evening Program)
Computer Programming
Computer Programming (Evening Program)
Biomedical Equipment Technology
Biomedical Equipment Technology (Evening Program)
Office Management and Executive Assistant
Office Management and Executive Assistant (Evening Program)
Natural Stones Technology
Electricity
Electronic Technology
Electronic Technology (Evening Program)
Meat and Meat Products Technology
Food Technology
Food Technology (Evening Program)
Construction Technology
Construction Technology (Evening Program)
Business Administration
Architectural Restoration
Architectural Restoration (Evening Program)
Furniture and Decoration
Accounting and Tax Applications
Accounting and Tax Applications (Evening Program)
Marketing
Radio and Television Programming
Tourism and Hotel Management
Tourism and Hotel Management (Evening Program)
Local Administrations
Local Administrations (Evening Program)
Atatürk Vocational School of Health Services
Electroneurophysiology
Physiotherapy
Physiotherapy (Evening Program)
Orthopedic Prosthetics and Orthotics
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Yıllık Ücret
Annual Fee
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
750,00 ₺
750,00 ₺
750,00 ₺
750,00 ₺
750,00 ₺
750,00 ₺
750,00 ₺
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
2
2
2
2
3
3
3
3
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
3
Programın Adı
Name of Programme
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İkinci Öğretim)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İkinci Öğretim)
Yaşlı Bakımı
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim)
Bilgisayar Teknolojisi(Uzaktan Öğretim)
Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Documentation and Secretarial (Evening Program)
Medical Imaging Techniques
Medical Laboratory Techniques
Medical Laboratory Techniques (Evening Program)
Care Elderly
Distance Education Vocational School
Computer Programming (Distance Education)
Computer Technology (Distance Education)
Maps and Cadastre (Distance Education)
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Yıllık Ücret
Annual Fee
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
200,00 ₺
800,00 ₺
200,00 ₺
2
2
2
10
10
10
800,00 ₺
800,00 ₺
800,00 ₺
4
Download

2014 Harc Ucretleri