
VITOMAX 200-LW
120 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı
Kazan gücü 2,3 - 6,0 MW
Teknik Bilgi Föyü
Fiyatları lütfen sorunuz
VITOMAX 200-LW
Tip M62A
Sıvı/gaz yakıtlı kazan
AB Basınçlı Kaplar Direktifi'ne ve TRD Teknik Mevzuatı'na
uygun üç geçişli kazan
Yüksek kazan suyu sıcaklığı ile işletme için uygundur
5870 484 TR
11/2008
Teknik bilgiler
Kazan büyüklüğü
Anma ısıl güç
Anma ısıl yük
CE-İşareti
Maksimum gidiş sıcaklığı*1
Maks. işletme basıncı
Duman gazı tarafı direnci
Sevkiyat ölçüleri (ambalaj hariç)
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Toplam ağırlık*2
Kazan, maks. işetme basıncı için ısı izolasyonu dahil
– 6 bar
– 10 bar
Kazan su hacmi
Bağlantılar
Kazan gidiş ve dönüşü
Emniyet ventili (maksimum işletme basıncı
için) bağlantı ağzı
– 6 bar
– 10 bar
Boşaltma
Baca gazı tanım değerleri*4
Kütlesel debi
– anma ısı gücünde
– kısmi yükte
Gerekli sevk basıncı
Baca gazı bağlantısı
Dış
İç
Yanma odası hacmi
Yanma odası ve dönüş odası
*1
*2
*3
*4
2
1
2,30
2,50
2
2,80
3,04
4
4,50
4,89
5
6,00
6,52
6
ya da
10
8,5
3
3,50
3,80
bkz. sayfa 7
bkz. sayfa 7
6
ya da
10
10,0
6
ya da
10
7,5
6
ya da
10
10,5
6
ya da
10
14,0
m
m
m
4,20
1,95
2,24
4,50
2,04
2,33
4,85
2,18
2,47
5,30
2,31
2,63
5,90
2,43
2,75
t
t
m3
5,0
5,8
4,9
6,0
6,9
5,6
7,2
8,3
7,0
8,7
10,0
8,7
10,5
12,1
10,5
PN 16 DN
150
150
200
200
250
PN 16 DN
PN 16 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
50
–
40
40
65*3
50
–
40
65*3
50
–
40
65*3
65*3
–
40
80
65*3
–
40
kg/saat
kg/saat
Pa/mbar
3510
1760
0
4340
2170
0
5340
2670
0
6510
3260
0
7510
3760
0
7 mm
7 mm
m3
410
400
1,55
460
450
1,91
510
500
2,35
560
550
3,07
660
650
4,24
MW
MW
°C
bar
mbar
Ulaşılabilen en yüksek gidiş suyu sıcaklığı, müsaade edilen maksimum gidiş suyu sıcaklığının (= emniyet sınır sıcaklığının) yakl. 15 K altındadır.
Bu ölçülerde siparişe bağlı olarak +% 10 değişiklik olabilir.
4 delikli tip
EN 13384'e göre baca sistemi boyutlandırılmasında % 13 CO2 (motorin) veya % 10 CO2‘ye (doğalgazda) göre verilen hesaplama değerleri.
Kısmi yük için verilen değerlerde anma ısı gücünün % 50'si alınmıştır. Kısmi yükte bir sapma olursa (işletme tarzına bağlı) kütlesel baca gazı
debisi hesaplanarak elde edilir.
VIESMANN
VITOMAX 200-LW
5870 484 TR
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler (devam)
STB
R½
R½
TR
l
k2
KV SIV
KR
KTÜ
p1
y1
y2
a
b
360
R2
R
KOA
SCH
HL
E
R
z
x
Øh
g
c
e
d
AGA
k1
u
t
p2
s
r
w
KAB
n
VZS
Øq
f
m
KOA
v
Dikkat sıcak yüzeyler!
Tip etiketi
Baca gazı çıkışı
Boşaltma
El deliği (100 x 150)
Kazan üst sacı
Kondens tahliyesi (nipel R 1½)
Kazan dönüşü
Kazan kapısı
KV
R
R2
SCH
SIV
STB
TR
VZS
Kazan gidişi
Temizleme açıklığı
Temizleme açıklığı
Gözetleme deliği
Emniyet ventili bağlantı ağzı
Emniyet termostatı için R ½ manşon
Sıcaklık termostatı için R½ manşon
Aksesuar olarak gidiş/ara parçası (120 °C için gereklidir)
5870 484 TR
A
AGA
E
HL
KAB
KOA
KR
KTÜ
VITOMAX 200-LW
VIESMANN
3
Teknik bilgiler (devam)
Boyut tablosu*5
Kazan büyüklüğü
Anma ısı gücü
a
b
c
d
e
f
g
h
k1
k2
l
m
n
o
p1
p2
q (dış)
q (iç)
r
s
t
u
v
w
x (iç)
y1 (dönüş odası dahil uzunluk)
y2 (dönüş odası hariç uzunluk)
z
MW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
7 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
7 mm
7 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
min. 7 mm
mm
mm
mm
1
2,3
2215
2070
740
1250
435
700
752
420
75
510
1235
1100
1057
—
510
210
410
400
4161
1935
1025
200
1925
1725
795
3130
2630
100
2
2,8
2300
2155
760
1300
460
700
782
420
75
510
1440
1150
1072
—
510
210
460
450
4429
2070
1093
200
2010
1805
845
3400
2900
100
3
3,5
2440
2295
830
1400
510
700
847
520
95
530
1535
1350
1137
—
510
210
510
500
4789
2240
1198
200
2150
1930
893
3740
3240
100
4
4,5
2600
2455
870
1550
550
800
915
520
95
530
1670
1500
1272
—
560
260
560
550
5259
2480
1288
240
2280
2025
964
4160
3660
130
5
6,0
2720
2575
900
1600
600
800
965
590
125
560
1876
1700
1457
—
560
260
660
650
5850
2770
1453
240
2400
2140
1060
4720
4220
130
Yerleştirme
Minimum mesafeler
A
Montaj ve bakım çalışmalarının kolayca yapılabilmesi için bu ölçülere
uyulmalıdır. Dar yerlerde minimum mesafelere (parantez içindeki ölçüler) uyulmalıdır.
B
600
600
a
500 (400)
Boyut tablosu
Kazan büyüklüğü
Anma ısı gücü
a
600 (100)
MW
mm
1
2,3
2000
2
2,8
2600
3
3,5
2600
4
4,5
3300
5
6,0
4000
*5
4
5870 484 TR
a ölçüsü: Kazan önündeki bu mesafe, türbülatörlerin (eğer varsa)
sökülebilmesi ve duman gazı geçişlerinin temizlenebilmesi
için gereklidir.
Nominal boyutlar ve tasarım değişiklikleri hakkımız saklıdır.
VIESMANN
VITOMAX 200-LW
Teknik bilgiler (devam)
Yerleştirme şartları
■ Yerleştirme mekanındaki hava halojenli hidrokarbonlarla kirletilmemelidir (boyalarda, solventlerde ve temizleme maddelerinde bulunurlar)
■ Fazla miktarda toz birikimine karşı önlem alınmalıdır
■ Hava fazla nemli olmamalıdır
■ Yerleştirme mekanı dona karşı korunmalı ve havalandırması iyi
olmalıdır
■ Kazan düz bir yüzeye yerleştirilmelidir
Bu noktalara riayet edilmediği zaman sistemde arızalar ve hasarlar
meydana gelebilir.
Kazan, halojenli hidrokarbonların yol açtığı hava kirliliğinin beklendiği yerlere, sadece yanma havasının bu ortamdan etkilenmemesi
için yeterli önlemler alındığında, monte edilebilir.
Isıtma suyu tarafı akış direnci
300
A
B CD E F
200
100
50
30
Debi (m³/saat)
20
10
4
200
30 50
100
Akış direnci (mbar)
1000
2000
A Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları DN 150
B Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları DN 200
C Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları DN 250
D Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları DN 300
E Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları DN 350
F Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları DN 400
Baca gazı sıcaklığı ve kazan verimi
5870 484 TR
Kazanın ısıtma gücüne bağlı olarak, 80/60 °C kazan suyu sıcaklığında
ve baca gazında % 3 oksijen bulunduğunda
VITOMAX 200-LW
VIESMANN
5
Teknik bilgiler (devam)
96
200
95,5
180
95
160
94
93,5
140
93
92,5
92
120
91,5
100
91
40
50
60
Anma ısı gücüne göre kazanın ısı gücü (%)
70
80
90
Kazan verimi (%)
Baca gazı sıcaklığı (°C)
94,5
100
A Baca gazı sıcaklığı °C
B Kazan verimi (%)
Teslimat durumu
Kazan gövdesi ile birlikte brülör bağlantı flanşı ve ayrıca paketlenmiş
brülör plakası. Kazan kapıları monte edilmiş, temizleme kapakları
vidalanmış, ısı izolasyonunun montajı yapılmış, üzerinde yürünebilir
kazan üst sacı monte edilmiş olarak.
Türbülatör çekicisi (eğer türbülatör varsa).
Isı izolasyonlu duman sandıklı tipleri lütfen sorunuz.
Kazan aksesuarları
■ Ekonomizör
■ Ambalaj
■ Kontrol ve şalt sistemleri
■ Emniyet donanımı
■ Dönüş suyu sıcaklığı yükseltmesi
■ Basınç koruma donanımı
İşletme koşulları
Su niteliği ile ilgili şartlar için bu kazanın planlama dokümanlarına
bakınız.
1.
2.
Isıtma suyu hacimsel debisi
Kazan dönüş suyu sıcaklığı (minimum
değer)*6
3.
4.
5.
6.
7.
Alt kazan suyu sıcaklığı
İki kademeli brülör işletmesi
Modülasyonlu işletme
Düşümlü işletme
Hafta sonu sıcaklık düşümü
İstenen şartlar
şart yok
– Sıvı yakıtlı işletme
50 °C
– Gaz yakıtlı işletme
55 °C
70 °C
şart yok
şart yok
yapılamaz
yapılamaz
Planlama bilgileri
Uygun bir brülörün montajı
Sıvı yakıtlı üflemeli brülör
Brülör EN 267'ye göre olarak kontrol edilmiş ve işaretlenmiş olmalıdır.
Gaz yakıtlı üflemeli brülörler
Özel yapı tipinde, örn. dönel yakıcılı brülörler, kullanıldığında teslimat
Brülör EN 676’ya göre kontrol edilmiş olmalı ve 90/396/EWG-Yönetöncesi fabrika ile temasa geçilmelidir.
meliği’ne göre CE-İşareti taşımalıdır.
*6 Bir dönüş suyu sıcaklık yükseltmesi tertibatının montajı için uygulama örneği, planlama kılavuzundaki uygulama örneklerinde verilmektedir.
6
VIESMANN
VITOMAX 200-LW
5870 484 TR
Brülör, kazanın anma ısı gücüne ve duman gazı tarafı direncine uygun
olmalıdır (brülör üreticisinin teknik verilerine bakınız).
Brülör namlusunun malzemesi minimum 500 °C‘ye kadar olan işletme
sıcaklıklarına dayanıklı olmalıdır.
Planlama bilgileri (devam)
Brülör ayarı
Brülörün sıvı veya gaz yakıt debisi, kazanın belirtilen anma ısı gücüne
uygun şekilde ayarlanmalıdır.
Brülör bağlantısı
Birlikte teslim edilen kör plakadaki brülör namlu ve bağlantı delikleri
uygulayıcı tarafından açılmalıdır.
Yakıtlar
Sıvı yakıt: DIN 51306’e göre motorin.
Gaz: doğalgaz, havagazı ve LPG (DVGW-Çalışma Föyü G 260/I ve II
veya yerel mevzuatlara uygun).
Diğer yakıtları sorunuz.
Maksimum gidiş suyu sıcaklıkları
Geçerli gidiş suyu sıcaklıkları (= emniyet sıcaklıkları) için sıcak su
kazanı
■ 110 °C'ye kadar
CE-İşareti:
Gaz Cihazları Şartnamesine göre
■ 120 °C'ye kadar
CE-İşareti:
Basınçlı Kaplar Direktifi'ne göre
120 °C emniyet sıcaklığında işletildiğinde, ek emniyet tertibatları
gereklidir.
İşletme Emniyeti Talimatı’na göre bu kazanların denetimi şarttır. Bu
kazanlar AB-Basınçlı Kaplar Direktifi Uygunluk Değerlendirme
Diyagramı No. 5’e göre Kategori IV sınıfına dahildir.
Montajı, kurulması ve işletilmesi için ilgili makamlardan izin alınması
gerekmektedir. İlk işletmeye almadan önce sistem kontrolü yapılmalıdır. Yılda bir defa dıştan ve en geç her 3 yılda bir de iç kontrol
yerine basınç testi yapılmalıdır.
Bu kontroller ruhsatlı bir denetim kuruluşu (örn. TÜV) tarafından
yapılmalıdır.
Planlama ile ilgili diğer bilgiler
Bu kazana ait planlama dokümanlarına bakınız.
Kalite kontrolü
5870 484 TR
Geçerli AB-Direktiflerine uygun CE-İşareti.
VITOMAX 200-LW
VIESMANN
7
Klorsuz beyazlatılmış,
çevre dostu kağıda basılmıştır
Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mahallesi Söyleşi Sokak, No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr
8
VIESMANN
VITOMAX 200-LW
5870 484 TR
Teknik değişiklik hakkı saklıdır!
Download

M62A Teknik Bilgi Föyü971 KB