VIESMANN
VITOMAX 200-HW
150 °C'ye kadar gidiş sıcaklıkları temininde yüksek basınçlı sıcak su kazanı
Anma ısı gücü 8,0 - 16,5 MW
Teknik Bilgi Föyü
Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz
VITOMAX 200-HW
Tip M74A
Sıvı/Gaz yakıtlı yüksek basınçlı kızgın su kazanı
Basınçlı Kaplar Direktifi 97/23/EG ve EN 12953 ve TRD Teknik
Mevzuatı ve Birlik Anlaşmalarına uygundur.
Üç geçişli
Maksimum işletme basıncı 6, 10 ve 16 bar
5870 531 TR
9/2011
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Kazan büyüklüğü
Yakma gücü*1 EN 12953-3’e göre
- Doğalgazda
- Motorinde
CE-İşareti
Maksimum gidiş sıcaklığı*2 (= emniyet sınır sıcaklığı)
Maks. işletme basıncı
6 bar
10 bar
16 bar
Kazan dönüş suyu sıcaklığı
(minimum değer)*3
Baca gazı direnci
- Doğalgazda
- Motorinde
Teslimat ölçüleri ambalaj zamları dahil
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Toplam ağırlık*4 (Isı izolasyonu dahil)
Maks. işletme basıncı
6 bar
10 bar
16 bar
Kazan su hacmi
Kazan bağlantıları
6 ve 10 bar'daki sıcaklık aralığı için
40 K
30 K
20 K
16 bar’daki sıcaklık aralığında
40 K
30 K
20 K
Maks. işletme basıncı
Tahliye bağlantı ağzı
Baca gazı kütlesel debisi
- Doğalgazda
- Motorinde
Baca gazı hacimleri
Baca bağlantısı
6 bar
10 bar
16 bar
1
MW
MW
4
5
11,00
13,15
15,39
9,30
11,00
12,80
Basınçlı Kaplar Direktifi'ne göre
18,15
14,00
°C
°C
°C
°C
3
145
150
150
65
mbar
mbar
11,9
9,8
13,1
8,2
16,3
10,2
14,5
8,8
16,3
8,3
m
m
m
6,60
2,70
3,10
7,10
2,90
3,30
7,65
3,00
3,45
8,15
3,25
3,70
8,70
3,50
4,00
t
t
t
m3
15,1
17,7
20,5
15,3
PN 16 DN
PN 16 DN
PN 16 DN
PN 25 DN
PN 25 DN
PN 25 DN
200
200
250
200
200
250
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
100
65
65
kg/saat
kg/saat
m3
Dış Ø mm
İç Ø mm
8,82
8,42
2
10,5
710
700
19,2
22,8
27,8
22,7
24,8
31,4
26,0
30,2
38,4
18,7
22,2
26,6
Kazan gidiş ve dönüş bağlantı ağızları
200
250
250
250
250
300
300
350
350
200
250
250
250
250
300
300
350
350
Emniyet ventili bağlantı ağzı
100
100
125
80
80
100
65
65
80
40
1,5225 x ısı yükü (kW)
1,5 x ısı yükü (kW)
13,4
16,5
810
860
800
850
21,5
960
950
35,8
39,8
46,4
33,8
250
300
400
250
300
400
150
100
80
27,5
1010
1000
Maksimum kazan gücü talep edilen emisyon değerlerine, basınç kademesine ve kullanılan yakıtlara göre değişebilir. Brülör üreticisi ile görüşülmelidir.
*2 Ulaşılabilen en yüksek gidiş suyu sıcaklığı, izin verilen maksimum gidiş suyu sıcaklığının (= emniyet sınır sıcaklığının) yakl. 15 K altındadır.
*3 DIN 51603-5'e uygun bir fuel oil kullanıldığında, orta kazan suyu sıcaklığı en az 90 °C olmalıdır. Boyut 1 ve 2'de fuel oil sadece özel bir
aksesuar üzerinden kullanılabilir.
*4 Toplam ağırlık (boş ağırlık) üretimden kaynaklanan teknik nedenlerle % 10 kadar değişebilir.
2
VIESMANN
VITOMAX 200-HW
5870 531 TR
*1
Teknik bilgiler (devam)
Boyutlar
KR
l
k
BNA
o
HL
A
HL
R2
R
KOA
SCH
HL
t
d
s
r
KL
p2
v
u
z
E
g
c
AGA
øq
A
RG
w
KAB
KTÜ
a
b
KV n SIV p1
VZS
f
e
m
E
Dikkat sıcak yüzey!
A
AGA
E
BNA
HL
KAB
KL
KOA
KR
Tip etiketi
Baca gazı çıkışı
Boşaltma
Brülör bağlantısı
El deliği (100 x 150)
Kazan üst sacı
Baş deliği 220 x 320 mm
Yoğuşma suyu tahliyesi (Nipel R 1½)
Kazan dönüşü
5870 531 TR
Boyut tablosu*5
Kazan büyüklüğü
a
b
c
d
e
f
g
k
l
m
n
o
p1
p2
q (dış)
q (iç)
r
s
t
u (kazan tabanı profili IPB’nin genişliği)
v
w
z
*5
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
7 mm
7 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
KTÜ
KV
R
R2
RG
SCH
SIV
VZS
1
3090
2895
915
2050
625
1000
1052
710
2145
1900
982
500
1285
310
710
700
6516
3435
1430
200
2670
2365
100
Kazan kapısı
Kazan gidiş
Temizleme açıklığı
Temizleme açıklığı
İlave kontrol tertibatları için iki adet (R ½) manşon
Gözetleme deliği
Emniyet ventili bağlantı ağzı
Aksesuar olarak gidiş ara parçası (≥ 120 °C için gereklidir)
2
3260
3065
910
2140
660
1000
1090
750
2350
2050
1167
500
1285
310
810
800
7056
3685
1595
200
2840
2550
100
3
3405
3210
935
2210
725
1100
1154
750
2530
2200
1227
500
1435
360
860
850
7596
3935
1715
200
2985
2680
100
4
3660
3465
1015
2450
800
1100
1271
790
2690
2400
1337
500
1485
410
960
950
8116
4265
1805
240
3200
2930
100
5
3975
3780
1145
2720
875
1200
1442
830
2855
2650
1462
500
1485
410
1010
1000
8656
4635
1910
280
3475
3150
100
Nominal boyutlar ve tasarım değişiklikleri hakkımız saklıdır.
VITOMAX 200-HW
VIESMANN
3
Teknik bilgiler (devam)
Gidiş ara parçası
(ayrıca sipariş edilmelidir)
b
A Armatür çubuğu (basınç regülatörü, basınç sınırlandırma ve
manometre) bağlantı ağzı DN 20 PN 40
B Elektrotlu su seviye sınırlayıcı bağlantı ağzı DN 50 PN 40
C Termometre, numune vanası ve diğer kontrol tertibatları için
R ½ manşon
a
b
DN
mm
125
500
150
500
200
500
250
550
300
550
350
600
400
600
a
Brülör seçimi için teknik bilgiler
a
c
ød2
Kazan büyüklüğü
EN 12953-3’e göre maks. yakma kapasitesi
– Doğal gaz
Baca gazı direnci
– Motorin
Güç oranı
Baca gazı direnci
1
2
3
8.82
11,9
8,42
95,5
9,8
11,00
13,15
13,1
16,3
9,30
11,00
84,5
83,7
8,2
10,2
Yanma odası boyutları
15,39
14,5
12,80
83,2
8,8
18,15
16,3
14,00
77,1
8,3
6750
6250
500
7250
6750
500
1462
1450
1525
1425
1500
1608
1600
1650
1565
1650
360
915
360
1015
10,32
12,53
13,57
16,21
a ölçüsü
b ölçüsü
c ölçüsü
mm
mm
mm
5330
4830
500
5830
5330
500
d1 ölçüsü
d1 ölçüsü
d1 ölçüsü
d2 ölçüsü
d1 ölçüsü
d2 ölçüsü
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
1145
1135
1125
1175
Minimum brülör başlığı uzunluğu
Maks. alev başlığı çapı
e ölçüsü
mm
7 mm
360
715
m3
m3
4,89
6,28
1218
1316
1208
1300
1350
1200
1275
1250
1350
Brülör bağlantı ölçüsü
360
360
715
815
Yanma odası hacmi
6,11
7,73
7,73
9,61
*6
4
5
MW
mbar
MW
%
mbar
Uzunluk
– İzin verilen alev boyu
– Brülör namlusu
– Dönüş odası
Çap*6
– Düz boru, iç 6 bar
– Düz boru, iç 10 bar
– Fleks boru, iç 10 bar
– Fleks boru, orta 10 bar
– Fleks boru, iç 16 bar
– Fleks boru, orta16 bar
Brülör namlusu (ortalama değer)
Brülör namlusu ve dönüş odası
4
6320
5820
500
5870 531 TR
ød1
360
ød1
øe
b
Üretime bağlı olarak değişen toleranslar dikkate alınmamıştır.
VIESMANN
VITOMAX 200-HW
Teknik bilgiler (devam)
Yerleştirme
Minimum mesafeler
800
Montaj ve bakım çalışmalarının kolayca yapılabilmesi için bu ölçülere
uyulmalıdır. Dar yerlerde minimum mesafelere uyulması gerekir.
r
≥500
1000
r ve v ölçüleri: Ölçüm değerleri için boyut tablolarına bakınız,
sayfa 3.
500
A
B
C
D
300
v
500
v/2
Kazan
Brülör
Kontrol ve şalt sistemi
ses yutucu altlıklar
Yerleştirme koşulları
Arızaların ve hasarların önlenmesi için sıcak su kazanları TRD 403'e
uygun mekanlara yerleştirilmelidir. Ayrıca aşağıdaki koşullar da göz
önünde bulundurulmalıdır:
■ Kazan, halojenli hidrokarbonların (örneğin, spreylerde, boyalarda,
solventlerde ve deterjanlarda bulunur) yol açtığı hava kirliliğinin beklendiği yerlere, sadece yanma havasının bu ortamdan etkilenmemesi için yeterli önlemler alındığında, monte edilebilir.
■ Fazla miktarda toz birikimine karşı önlem alınmalıdır
■ Hava fazla nemli olmamalıdır
■ Yerleştirme mekanı dona karşı korunmalı ve havalandırması iyi
olmalıdır
■ Düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
Teslimat durumu
Kazan gövdesi ile birlikte brülör bağlantı flanşı ve ayrıca paketlenmiş
brülör plakası. Kazan kapıları monte edilmiş, temizleme kapakları
vidalanmış, ısı izolasyonunun montajı yapılmış ve üzerinde yürünebilir
kazan üst sacı monte edilmiş olarak. Türbülatör çekicisi (eğer türbülatör varsa). Isı izolasyonlu duman sandıklı tiplerini lütfen sorunuz.
Ambalaj.
Kazan aksesuarları (isteğe bağlı)
■ Baca gazı/su eşanjörü
■ Kontrol ve şalt sistemleri
■ Emniyet donanımı
■ Dönüş sıcaklığı yükseltmesi
■ Basınç
Kalite kontrolü
5870 531 TR
Geçerli AB-Direktiflerine uygun CE-İşareti.
VITOMAX 200-HW
VIESMANN
5
Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sokak No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr
6
VIESMANN
VITOMAX 200-HW
5870 531 TR
Teknik değişiklik hakkı saklıdır!
Download

M74A Teknik Bilgi Föyü481 KB