Verimli Sistemlerin Adresi...
The Center Of Efficient Systems...
www.atlantikgrup.com
ATLANTİK GRUP sahip olduğu uzman ve
deneyimli kadrosuyla soğutma-ısıtma-klima
sektöründe merkezi sistemler konusunda faaliyet
gösteren dinamik bir şirkettir.
Misyonu müşterilerine güvenilir, kaliteli, enerji
verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler sunmak;
satış ve satış sonrası hizmette maksimum müşteri
memnuniyeti oluşturmaktır.
Kendi alanlarında dünyanın önde gelen şirketlerinin
distribütörlüğünü yapan ATLANTİK GRUP,
iklimlendirme ihtiyaçlarına profesyonel bir hizmet
anlayışı içinde komple çözümler sunmaktadır.
Alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, hastane,
sanayi tesisi, arşiv binası, laboratuvar, sistem
odası gibi farklı kullanım amacı olan yerlerin
klimatizasyonunda gereksinim duyulan ürünlerin
açık adresi ATLANTİK GRUP’tur.
ATLANTIK GRUP is a dynamic company with a
specialized and experienced team operating in the
commercial HVAC industry.
Our mission is the supply of reliable, quality,
energy efficient and environmentally-friendly
systems to ensure maximum customer satisfaction
with sales and after-sales support.
ATLANTIK GRUP is the distributor of leading
products from companies that are among the
best worldwide. We are one of a few distributors
offering a comprehensive air-conditioning solution
based on your requirements and our professional
evaluation.
ATLANTIK GRUP is the right solution-provider for
buildings with specialized climate requirements
including archives, office building, residential
facilities, data centers, hospital, health campuses,
laboratories and shopping centers.
İÇİNDEKİLER
TABLE OF CONTENTS
AAON
• Çatı Tipi Klima Cihazları / Packaged Rooftop Units.......................................................4
• Hava Soğutmalı Rooftop / Air Cooled Rooftop .............................................................5
• Su Soğutmalı Rooftop / Water Cooled Rooftop ............................................................6
• Rooftop Standart ve Opsiyonel Aksesuarlar / Rooftop Standard And Optional Accessories ..7
• Enerji Geri Kazanımı / Energy Recovery ........................................................................8
• Değişken Debili Rooftop Sistemi / Variable Capacity And Air Flow Rooftop ..................9
• Havuz Nem Alma Rooftop Ünitesi / Rooftop With Dehumidification System ..............10
• Paket Tip Hijyenik Klima Santrali ...............................................................................11
• Data Center Paket Klima Cihazı .................................................................................12
• Diğer Ürünler / Other Products ..................................................................................13
MARLEY
• Soğutma Kuleleri / Cooling Towers........................................................................14/18
• • Açık Tip Soğutma Kuleleri / Open Curcuit Type Cooling Towers
• • Kapalı Tip Soğutma Kuleleri / Closed Curcuit Type Cooling Towers
• • Aquatower Açık Tip Soğutma Kulesi / Aquatower Open Type Cooling Tower
• Sis Önleme Sistemi / Plume Abatement ....................................................................19
• Diğer Ürünler / Other Products ..................................................................................20
AIRWELL
• Çatı Tipi Klima Cihazları / Rooftops .......................................................................21/22
• Su Kaynaklı Isı Pompaları / Water Source Heat Pumps ...............................................23
• Soğutma Grupları / Chillers ........................................................................................24
• Fan-Coil Cihazları / Fan-Coil .................................................................................25/26
EBARA
• Absorbsiyonlu Su Soğutma Grupları / Absorbtion Chillers ......................................27/28
• • Tek Etkili / Single Effect
• • Çift Etkili / Double Effect
• • Direkt Yakmalı / Direct Fired
• Santrifüj Soğutma Grubu / Centrifugal Chiller .............................................................29
RC GROUP
• Free Cooling Soğutma Grupları / Chillers Wıth Free Cooling Coil ...............................30
• Çok Fonksiyonlu Gruplar / Multifuction Chillers .........................................................31
THERMOCOLD
• Çok Fonksiyonlu Gruplar / Multifuction Chillers .........................................................32
• Toprak Kaynaklı Isı Pompaları / Ground Source Heat Pumps .....................................33
Referanslar / Referances ...........................................................................................34/42
Yetkili Servislerimiz / Authorized Services ......................................................................43
ÇATI TİPİ KLİMA CİHAZLARI
ROOFTOPS
ROOFTOPS
(5 – 650 kW)
Değişken
debili
kompresör ve
fan
ÇATI TİPİ KLİMA CİHAZLARI
(5 – 650 kW)
Modeller:
RQ, RN ve RL Serileri
Hava Soğutmalı veya Su Soğutmalı Kondenserli
%100 Taze Havalı veya Karışım Havalı
Su Kaynaklı Isı Pompası (5- 250 kW)
Standart Özellikler:
• Çevre dostu R410A gaz şarjı
• Dijital oransal kontrollü kompresörler
• Isı köprüsüz 50 mm çift cidarlı panel yapısı
• Frekans inverterli geriye eğik kanatlı plug fanlar
• 52° C dış ortam sıcaklığına kadar dönüş havası
karıştırmadan %100 taze havada çalışabilme
imkanı
• Karışım havası ile 55° C ye kadar çalışma
• VAV cihazları ile entegre çalışabilme
• 800 Pa cihaz dışı basınç kaybını karşılıyabilecek
yüksek verimli fanlar
• Kompresör kontrolörler ve ısıtıcı ekipmanlar
hava akışını engellemeyecek ayrı bir kabin
içerisinde
• Kompresörler titreşim yutucu takozlar üzerinde
• Direk akuple kondenser fanları
• G90 galvaniz çelik gövde
• 2000 saat tuz testine dayanıklı boya
Opsiyonel Özellikler:
• Elektrikli veya doğal gazlı ısıtma opsiyonu
• Heat-Pump
• Sulu batarya
• Ekonomizör
• Egzost fanı
• %83 Verime ulaşabilen patentli tambur tipi ısı
geri kazanım ünitesi
• Dijital kompresör kontrollü nem alma sistemi
• Sistem manager ile tek merkezden tüm
cihazların kontrol imkanı
• Yangın ve duman dedektörü
Üfleme havası
• Filtre kirlilik alarmı
sıcaklık kortrolü
• Paslanmaz çelik drenaj tavası
• Hava kalite sensörü
• Dönüş fanı
• Bacnet, Lon haberleşme kiti
• AAON Bağımsız otomasyon sistemi : Prism
Software
4
Models:
RQ, RN and RL Series
Air Cooled or Water Cooled Condenser
%100 Fresh Air or Mix Air
Water Source Heat Pump ( 5-250 kW)
Standard Features:
• Environmentally friendly R410A refrigerant charged
• Digital controlled compresors for modulating capacity
control
• All panels are 50 mm double wall and cold bridge design
• Direct drive backward curved frequency inverter driven
plug fans
• Suitable for VAV systems
• Operating with %100 fresh air up to 52° C ambient
temperature without taking return air
• Operating with mixed air up to 55° C ambient temperature
• High efficiency fans meeting 800 Pa external static
pressure
• Compressors, controls and heating components are located
in a single isolated compartment
• Compressors are mounted on rubber type anti-vibration
mounts
• Direct drive condenser fans
• G90 galvanized cabinet construction
• Gray polyurethane paint resistant to 2000 hour salt sprey
test
Main Optional Accessories:
• Electrical or natural gas heating option
• Heat-Pump
• Hot water coil
• Economizer
• Exhaust fan
• Patented rotary type heat exchanger reaching %83
efficiency
• Dehumidification system with digital compressor control
• The possibility of controlling all the units by a system
manager controller
• Smoke detectors or firestats
• Clogged filter alarm
Karışım
• Stainless steel drain pan
yapmadan %100
• Air quality sensor
taze havalı
çalışabilme
• Return fan
• Bacnet, Lon communication kit
• Prism Software
HAVA SOĞUTMALI ROOFTOP
AIR COOLED ROOFTOP
Hava Soğutmalı Standart AAON Roof top (%50 Taze havalı)
Model
RQ 002
RQ 003
RQ 004
RQ 005
RQ 006
RN 006
RN 007
RN 008
RN 010
RN 009
RN 011
RN 013
RN 015
RN 016
RN 018
RN 020
RN 025
RN 030
RN 026
Kabin
A
B
C
RN 031
RN 040
RN 050
RN 060
RN 070
D
Debi
m³/h
1360
2040
2720
3400
3400
3400
4250
4505
5100
5780
6120
6460
7140
10880
11560
11900
15300
17850
17000
Soğutma
kapasistesi
kW
7,4
11,6
14,9
18,3
19,8
17,5
20,8
26,5
32,9
29,5
35,9
43,1
51,0
54,7
58,3
67,1
84,7
95,9
87,4
Soğutma
verimi
EER
3,7
3,6
3,7
3,3
3,1
3,5
3,3
3,3
3,4
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,2
3,2
3,0
3,0
3,4
Çekilen
toplam güç
kW
1,9
3,1
4,0
5,4
6,2
4,9
6,1
7,9
9,4
7,8
9,9
12,0
15,3
16,6
17,7
20,3
27,5
31,4
25,3
Ağırlık
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik
kg
342
340
383
385
389
513
527
550
587
757
761
840
840
1145
1163
1237
1273
1280
2185
mm
mm
mm
1121
2096
991
1838
2242
1203
2560
2803
1454
2546
3950
2413
21080
111,7
3,4
32,6
2402
27200
34000
39100
42500
137,1
179,5
197,8
228,9
3,2
3,2
2,9
2,8
42,0
54,5
66,2
79,9
2498
2654
2628
2757
Hava Soğutmalı Rooftop
Hava Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top (%50 Taze havalı)
Model
RQ 002
RQ 003
RQ 004
RQ 005
RQ 006
RN 006
RN 007
RN 008
RN 010
RN 009
RN 011
RN 013
RN 015
RN 016
RN 018
RN 020
RN 025
RN 030
RN 026
RN 031
RN 040
RN 050
RN 060
RN 070
Kabin
A
B
C
D
Debi
m³/h
1360
2040
2720
3400
3400
3400
4250
4505
5100
5780
6120
6460
7140
10880
11560
11900
15300
17850
17000
21080
27200
34000
39100
42500
Soğutma
kapasistesi
kW
11,1
16,5
20,7
24,6
25,7
27,0
32,3
38,2
45,5
45,0
51,6
59,0
68,0
84,5
89,8
98,7
122,5
136,6
136,5
170,0
207,2
261,1
280,2
310,3
Soğutma
verimi
EER
5,4
5,0
4,8
4,0
3,8
4,8
4,6
4,2
4,2
4,8
4,6
4,3
3,9
4,5
4,4
4,3
3,9
3,8
4,9
4,6
4,2
4,0
3,6
3,4
Çekilen
toplam güç
kW
2,0
3,2
4,3
6,0
6,6
5,5
7,0
8,9
10,7
9,1
11,1
13,5
17,1
18,6
19,9
22,7
31,3
35,7
27,5
36,8
48,8
64,7
77,1
90,8
Ağırlık
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik
kg
445
456
487
489
493
654
676
699
734
1017
1026
1100
1106
1498
1516
1569
1635
1660
2861
3090
3253
3307
3396
3518
mm
mm
mm
1571
2946
991
1838
3258
1203
2560
3994
1454
Karışım Havalı Çift Fanlı Rooftop
2546
5169
2394
Hava Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top (%100 Taze havalı)
Model
RQ 002
RQ 003
RQ 004
RQ 005
RQ 006
RN 006
RN 007
RN 008
RN 010
RN 009
RN 011
RN 013
RN 015
RN 016
RN 018
RN 020
RN 025
RN 030
RN 026
RN 031
RN 040
RN 050
RN 060
RN 070
Kabin
A
B
C
D
Debi
m³/h
1360
2040
2720
3400
3400
3400
4250
4505
5100
5780
6120
6460
7140
10880
11560
11900
15300
17850
17000
21080
27200
34000
39100
42500
Soğutma
kapasistesi
kW
14,1
19,2
22,9
26,8
28,3
35,1
38,9
44,6
51,9
52,1
58,9
66,3
75,0
100,9
105,3
114,3
143,8
156,6
178,0
204,5
232,7
279,1
320,1
331,4
Soğutma
verimi
EER
5,7
4,7
4,5
3,9
3,7
5,6
4,8
4,5
4,4
5,2
4,8
4,5
4,1
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
5,7
5,0
4,4
3,9
3,6
3,2
Çekilen
toplam güç
kW
2,4
4,0
5,0
6,8
7,6
6,2
7,9
9,8
11,7
10,0
12,1
14,5
18,0
20,8
22,5
25,4
33,9
38,5
30,9
40,3
52,7
71,4
86,8
100,8
Ağırlık
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik
kg
445
456
487
489
493
654
676
699
734
1017
1026
1100
1106
1498
1516
1569
1635
1660
2861
3090
3253
3307
3396
3518
mm
mm
mm
1571
2946
991
1838
3258
1203
2560
3994
1454
Not: Kapasiteler Isı Geri Kazanımlı Cihazlar için, iç ortam 24 °C, dış ortam 35 °C,
Standart cihazlar için, iç ortam 27 °C, dış ortam 30 °C şartlarına göre verilmiştir.
Hava Soğutmalı Rooftop
2546
5169
2394
5
SU SOĞUTMALI ROOFTOP
WATER COOLED ROOFTOP
Su Soğutmalı Standart AAON Roof top (%50 Taze havalı)
Model
Kabin
RQ 002
RQ 003
RQ 004
RQ 005
RQ 006
RN 006
RN 007
RN 008
RN 010
RN 009
RN 011
RN 013
RN 015
RN 016
RN 018
RN 020
RN 025
RN 030
RN 026
RN 031
RN 040
RN 050
RN 060
RN 070
A
B
C
D
Debi
m³/h
1360
2040
2720
3400
3400
3400
4250
4505
5100
5780
6120
6460
7140
10880
11560
11900
15300
17850
17000
21080
27200
34000
39100
42500
Soğutma
kapasistesi
kW
8,49
13,16
16,58
21,10
23,31
19,91
23,84
29,23
36,00
31,7
40,7
48,1
57,4
61,8
69,5
77,7
101,7
114,3
101,4
128,0
158,6
212,8
238,0
265,0
Soğutma
verimi
EER
5,8
5,0
4,9
5,3
4,8
4,9
4,6
4,1
4,1
5,5
5,3
5,0
4,4
4,8
4,9
4,8
4,8
4,5
5,1
4,6
4,5
4,7
4,3
4,1
Çekilen
toplam güç
kW
1,4
2,6
3,3
3,9
4,8
4,0
5,1
7,0
8,7
5,7
7,7
9,6
13,1
12,8
14,2
16,2
21,3
2,5
20,0
27,9
35,3
45,4
55,3
65,2
Ağırlık
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik
kg
336
347
360
368
391
465
478
479
510
712
729
755
755
1050
1069
1091
1074
1082
2357
2381
2514
2777
2788
2857
mm
mm
mm
1120
2096
1067
1450
2096
1067
1829
2235
1279
1981
2794
1500
2540
3937
2413
Su Soğutmalı Rooftop
Su Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top (%50 Taze havalı)
Model
Kabin
RQ 002
RQ 003
RQ 004
RQ 005
RQ 006
RN 006
RN 007
RN 008
RN 010
RN 009
RN 011
RN 013
RN 015
RN 016
RN 018
RN 020
RN 025
RN 030
RN 026
RN 031
RN 040
RN 050
RN 060
RN 070
A
B
C
D
Debi
m³/h
1360
2040
2720
3400
3400
3400
4250
4505
5100
5780
6120
6460
7140
10880
11560
11900
15300
17850
17000
21080
27200
34000
39100
42500
Soğutma
kapasistesi
kW
11,1
14,9
18,5
22,5
24,8
23,8
28,6
33,5
40,2
38,2
46,3
52,9
62,0
74,3
84,4
89,1
114,4
127,2
121,9
151,8
186,7
241,6
263,8
301,7
Soğutma
verimi
EER
6,6
5,2
4,7
4,8
4,3
5,5
4,9
4,4
4,2
5,4
5,2
4,9
4,4
4,8
4,8
4,7
4,7
4,4
5,6
5,0
4,5
4,3
3,9
4,3
Çekilen
toplam güç
kW
1,6
2,8
3,8
4,6
5,7
4,3
5,7
7,6
9,4
6,9
8,8
10,6
13,8
15,3
17,2
18,6
23,9
28,5
21,4
30,2
41,0
56,0
67,4
69,0
Ağırlık
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik
kg
454
462
488
495
519
619
639
645
675
1019
1030
1056
1061
1470
1488
1510
1507
1535
3077
3129
3251
3582
3629
3648
mm
mm
mm
1140
2946
1089
1458
2953
1118
1838
3258
1273
1988
3994
1505
Isı Geri Kazanımlı Çift Fanlı Rooftop
2546
5169
2413
Su Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top (%100 Taze havalı)
Model
Kabin
RQ 002
RQ 003
RQ 004
RQ 005
RQ 006
RN 006
RN 007
RN 008
RN 010
RN 009
RN 011
RN 013
RN 015
RN 016
RN 018
RN 020
RN 025
RN 030
RN 026
RN 031
RN 040
RN 050
RN 060
RN 070
A
B
C
D
Debi
m³/h
1360
2040
2720
3400
3400
3400
4250
4505
5100
5780
6120
6460
7140
10880
11560
11900
15300
17850
17000
21080
27200
34000
39100
42500
Soğutma
kapasistesi
kW
11,9
16,3
20,0
24,2
26,1
29,4
33,2
38,0
44,3
43,1
51,3
57,8
66,7
85,8
92,8
100,2
126,9
136,7
150,1
175,2
204,2
254,9
292,7
329,9
Soğutma
verimi
EER
6,6
5,2
4,7
4,8
4,8
5,5
4,9
4,4
4,2
5,2
5,1
4,8
4,4
4,8
4,8
4,7
4,2
4,5
5,6
5,0
4,5
4,3
3,9
4,3
Çekilen
toplam güç
kW
1,8
3,1
4,2
4,9
5,3
5,3
6,6
8,6
10,4
8,1
10,0
11,8
15,0
17,8
19,0
21,1
29,7
30,2
26,3
34,9
44,8
59,2
75,0
75,6
Ağırlık
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik
kg
455
462
488
495
519
619
652
652
682
1034
1038
1063
1069
1483
1501
1523
1516
1525
3022
3154
3324
3594
3631
3695
mm
mm
mm
1140
2946
1089
1458
2953
1118
1838
3258
1273
1988
3994
1505
2546
5169
2413
Not: Kapasiteler Isı Geri Kazanımlı Cihazlar için, iç ortam 24 °C, dış ortam 35 °C,
Standart cihazlar için, iç ortam 27 °C, dış ortam 30 °C şartlarına göre verilmiştir.
6
Su Soğutmalı Rooftop
ROOFTOP STANDART VE OPSİYONEL AKSESUARLAR
ROOFTOP STANDARD AND OPTIONAL ACCESSORIES
Hijyenik
panel
Çift cidarlı 50 mm
kalınlığında ısı
köprüsüz panel yapısı
dolayısıyla dış
kabinden olan ısı
kayıpları 3 kat daha
azdır.
Isı Köprüsüz , 50 Mm. Kalınlığında
R13 İzolasyon Değerli Panel Yapısı
• %21 e kadar enerji tasarrufu
• Isı geçirmez
• Minimum hava kaçağı
• Darbeye karşı dayanıklılık
• Bakımı kolay
• Uzun Ömür
Frekans inventerli
geriye eğik
kanatlı plug fan
(VAV) sisteminde
çalışma
50 Mm Thick Double Wall Panels
Having İnsulation Value Of R13
With No Thermal Break
• Energy savings up 21%
• Effective thermal insulation.
• İmporoved air leakage.
• Beter rigidity.
• Maintainability
• Longer equipment lifetime
Değişken
debili fan
Mahal basınç
kontrolü
Frekans inverterli, değişken debili fanlar dolayısıyla ortalama
%80 elektrik tasarrufu
In variable speed fan (VAV) operation, fan motor power
consumption is %80 less than constant air volume operation.
Değişken
debili
dijital scroll
kompresör
EER (Soğutma verimi)
DEĞİŞKEN DEBİLİ KOMPRESÖR İLE ON-OFF ÇALIŞAN
KOMPRESÖRÜN KISMİ YÜKLERDEKİ VERİMİ (IPLV)
ON/OFFKompresör
Değişken debili
dijital scroll kompresör
% Kapasite
180 kW soğutma kapasiteli rooftop, standart on-off kompresörlü
rooftopa göre yılda 20,000 kWh daha az elektrik tüketmektedir.
A rooftop with 180 kw cooling capacity consumes 20,000 kWh
annually less energy in comparison to same capacity rooftop
having standart on/off compressors
7
ENERJİ GERİ KAZANIMI
ENERGY RECOVERY
YAZ ŞARTLARI
SUMMER CONDITIONS
KIŞ ŞARTLARI
WINTER CONDITIONS
SUPPLY AIR
26°C DB
15°C WB
OUTDOOR AIR
35°C DB
25°C WB
SUPPLY AIR
15°C DB
8°C WB
OUTDOOR AIR
-13°C DB
-14°C WB
RETURN AIR
23°C DB
17°C WB
EXHAUST AIR
32°C DB
23°C WB
RETURN AIR
22°C DB
12°C WB
EXHAUST AIR
-6°C DB
-7°C WB
Isıtma, soğutma,
nemlendirme
ve nem alma
yükünü azaltır.
Etkin ve verimli nem kontrolü
Opsiyonel olarak gelen yeniden
ısıtma bataryası ile soğutma
bataryasından geçirilerek soğutulup
nemi alınan hava yeniden ısıtma
bataryasından istenilen ortam
sıcaklığına kadar ısıtılıp ortama
verilir.
Entalpik rotorlu
tip ısı geri
kazanımı ile
%83’e varan
enerji geri
kazanımı
Kolay temizlik
ve bakım
Modulating
Hot Gas
Reheat nem
alma sistemi
Isıtma bataryasına kompressorden
çıkan sıcak gazın bir kısmı gönderilir
bu şekilde nem almada toplam
sistem verimliliği sağlanır.
Efficient and effective humidity
control
With the help of optional reheat
coil dehumidified and subcooled
air coming through evaoparator
coil is reheated up to conditioned
space temperature and released to
space.
Reheat coil is heated by hot gas
coming from the compressor.
Since no external heat source is
required the total humidifiying
efficiency is superior to other
competitors.
8
Bağımsız
otomasyon
sistemi
DEĞİŞKEN DEBİLİ ROOFTOP SİSTEMİ
VARIABLE CAPACITY AND AIR FLOW ROOFTOP
DEĞİŞKEN DEBİLİ TEK ZONLU PAKET ROOFTOP VAV SİSTEMİ
Taze hava
Filtre
İnverterli değişken
debili fan
Soğutma
Bataryası
Dönüş havası
damperi
Üfleme havası
sensörü
Egzost havası
Değişken debili
kompresör
Termostat
Dönüş havası
• Üfleme sıcaklığının sabit tutularak hava
debisinin ortamın yüküne göre arttırılıp veya
azaltıldığı sistemlere değişken debili roof top
sistemi denir.
• Sabit hava debili sistemlerde, hava debisi
sabit tutulup üfleme sıcaklığı ortamın yüküne
göre arttırılıp veya azaltılır.
Değişken debili sistemin faydaları :
• Değişken debili sistemlerde fanlar sabit
debili sistemlere göre daha düşük devirli
çalışır. Bu da fanların daha az enerji
tüketmesini sağlar. Fan devri %50 düştüğünde
fan motorunun çektiği enerji sekizde
birine düşer. Fanların enerji tüketimi fan
devirlerinin oranının kübüyle değişmektedir.
• Hem fanların hem de kompresörlerin
oransal modulasyonlu olması şartlandırılan
mahalde hava sıcaklığı ve nem oranının sabit
tutturulmasına imkan verir. Öte yandan
nem almaya çalışmada cihaz hava debisini
düşürmektedir. Bu sayede nem alma
kapasitesi de artmaktadır.
• Kompresorlerin oransal kontrollü olması
kompresörlerin devreye girip çıkma sayısını
azaltır. sıcak gaz bypass’lı sistemlere göre
kompresörlerin aşınma ve yıpranmasını
azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
• Daha düşük fan devri cihazın daha sessiz
çalşmasını sağlar.
• Parçalı yükte cihazın çalışması için gerekli
olan tüm kontrollerin cihazda bulunması
değişken debili VAV sisteminin kolaylıkla
kurulması ve bakımını sağlar.
VARIABLE CAPACITY AND AIR FLOW
ROOFTOP SYSTEM
• Single zone VAV, or single zone variable air volume, is an
HVAC application in which the HVAC unit varies the airflow at
constant temperature to provide space temperature control.
• A constant volume HVAC unit supplies constant airflow with
variable temperature to provide temperature control.
Benefits of VAV system
• A single zone VAV system will operate at a lower fan speed
than a constant volume system, resulting in less fan energy
consumption.
• With the modulation capabilities of both the fan and
compressor a single zone VAV system can provide precise
temperature control and additional passive dehumidification.
• The modulation capabilities of the compressor reduce the
amount of compressor on/off cycling, reducing wear on the
compressor and providing greater energy savings than hot gas
bypass systems.
• Lower fan speeds reduce the amount of sound produced by
the supply fan.
• With the entire modulating control for part load operation
provided within the HVAC unit, a single zone VAV system is
simple to install, set up and maintain.
DEĞİŞKEN DEBİLİ ÇOK ZONLU PAKET ROOFTOP VAV SİSTEMİ
Bir hat üzerinde 58 VAV
ünitesine kadar kontrol imkanı
VAV
kutusu
VAV
kutusu
VAV
kutusu
Lokal hat 1
60’a kadar lokal hattın
bağlanabildiği network hattı
DEĞİŞKEN DEBİLİ
ROOFTOP SİSTEMİ
(Tek zonlu veya çok zonlu - VAV)
Üfleme havası
Bir hat üzerinde 59 cihazın kontrolü imkanı
Lokal hat 2
Bir hat üzerinde 59 cihazın kontrolü imkanı
Sistem manager
Lokal hat 3
Telefon hattı, intranet veya internet
üzerinden, uzaktan bilgisayar ile
kontrol ve izleme imkanı
Lokal bilgisayar üzerinden
kontrol ve izleme
9
HAVUZ NEM ALMA ROOFTOP ÜNİTESİ
ROOFTOP WITH DEHUMIDIFICATION SYSTEM
RN SERİSİ
Nem ve
sıcaklık
kontrollü
HAVUZ NEM ALMA
ROOFTOP ÜNİTESİ
(6,9 – 802 kW)
ROOFTOP WITH
DEHUMIDIFICATION SYSTEM
(6,9 – 802 kW)
Modeller:
RM, RN ve RL Serileri
Hava Soğutmalı veya Su Soğutmalı
%100 Taze Havalı veya Karışım Havalı
Models:
RM, RN and RL Series
Air Cooled or Water Cooled Condenser
%100 Fresh Air or Mix Air
Standart Özellikler:
• Yüksek nem alma kapasitesi
• Neme dayanıklı, kolay temizlenebilir panel yapısı
• Paslanmaz çelik müdahale kapakları
• Yüksek verimli TEFC motor
• 2500 saat tuz testine dayanıklı poliüretan boya
• Kompresörler titreşim yutucu lastik takozlar
üzerinde monteli
• Çevre dostu R410A gaz şarjı
• Paslanmaz çelik drenaj tavası
• Sıcak gaz ile tekrar ısıtma
• İç yüzeyi korozyona karşı kaplama
• Polimer kaplı evaporatör ve ısıtıcı batarya
• Sıcak su bataryası
• Faz koruması
Standard Features:
• High dehumidification capacity
• Double wall cabinet and access door
• Corrosion resistant, easily cleanable panel
construction
• Access doors with stainless steel
• High efficiency TEFC motors
• Polyurethane paint exceeds a 2500-hour salt spray
test
• Compressors are installed on antivibration mountings
• Environmentally friendly R410A refrigerant charged
• Stainless steel condensate drain pan
• Hot gas reheat
• Interior coating for corrosion protection
• Polymer coated refrigerant heating & cooling coils
• Hot water coil
• Phase and brown-out protection
Opsiyonel Özellikler:
• %83 verime ulaşabilen patentli tambur tipi ısı geri
kazanım ünitesi
• Egzost fanı
• Kompresör gaz kesme vanaları
10
Main Optional Accessories:
• Patented rotary type heat exchanger with up to %83
efficiency
• Power exhaust
• Shut off valves for compressor
PAKET TİP HİJYENİK KLİMA CİHAZI
PACKAGE TYPE HYGENIC ROOFTOP
Mahal
basınç
kontrolü
PAKET TİP HİJYENİK KLİMA CİHAZI
(5 – 650 Kw)
PACKAGE TYPE HYGENIC ROOFTOP
(5 – 650 Kw)
Modeller:
RQ ve RN serileri
Hava Soğutmalı veya Su soğutmalı
% 100 taze havalı ve karışım havalı
Models:
RQ and RN series
Air cooled or Water Cooled Condenser
%100 Fresh Air or Mix Air
Sabit
Hava Debisi
(CAV)
Standart özellikler:
• Çevre dostu R410A gazı
• Isı köprüsüz 50 mm kalınlığında çift cidarlı R13
• İzolasyon değerli hijyenik panel yapısı
• Frekans inventerli plug fanlar ile sabit üfleme hava
debisi (CAV)
• Ortamın sıcaklık ve nem değerlerinin istenilen
hassasiyette tutulması
• Neme dayanıklı, kolay temizlenebilir panel yapısı
• % 10-100 modülasyonlu dijital oransal kontrollü
kompresör
• Mahal basınç kontrolü
• Paslanmaz çelik drenaj tavası
• Hepa filtre öncesi yüksek oranda filtrasyon (G4+F7)
• Paslanmaz çelik menteşeler
• 2500 saat tuz testine dayanıklı poliüretan boya
Opsiyonel özellikler:
• Elektrikli, dogalgazlı, heat pump ve sıcak su
bataryalı
• Ekonomizör
• Buharlı nemlendirici
• Dönüş fanı, egzoz fanı
• %83 verimli patentli tambur tipi ısı geri kazanım
ünitesi
• Hava kalite sensörü
• Iç yüzeyi korosyona karşı polimer kaplama
• Polimer veya paslanmaz çelik kaplı evaporator ve
ısıtıcı batarya
• Bacnet, Lon haberleşme kiti
• Sistem manager ile tek merkezden tüm cihazların
control imkanı
Hijyenik
Panel Yapısı
Standard Features:
• Environmentally friendly R410A refrigerant charged
• All panels are 50 mm double wall and cold bridge
design
• Direct drive backward curved frequency inverter
driven pluf fans and constant air volume
• Indoor temperature and humidty ratio setting and
adjustment
• Corrosion resistant, easily cleanable panel
construction
• Digital scrool compressor % 10-100 capacity step
control
• Room pressure control
• Stainless steel condensate drain pan
• High sensitivity filtration before Hepa filter
(G4+F7)
• Double wall cabinet and access door
• Polyurethane paint exceeds a 2500 hour salt spray
test
Main Optional Accessories:
• Electrical, natural gas, heat pump and hot water coil
• Economizer
• Steam humidifier
• Return and exhaust fan
• Patendent rotary type heat exchanger reaching %83
efficiency
• Air quality sensor
• Interior coating for corrosion protection
• Polymer coated refrigerant heating & cooling coils
• Bacnet, Lon communication kit
• System manager
11
DATA CENTER PAKET KLİMA CİHAZI
PACKAGE TYPE DATA CENTER ROOFTOP
Free- cooling
DATA CENTER PAKET KLİMA CİHAZI
(5 – 650 Kw)
PACKAGE TYPE DATA CENTER ROOFTOP
(5 – 650 Kw)
Modeller:
RQ ve RN serileri
Hava Soğutmalı veya Su soğutmalı
Models:
RQ and RN series
Air cooled or Water Cooled Condenser
Standart özellikler:
• Çevre dostu R410A gazı
• Isı köprüsüz 50 mm kalınlığında çift cidarlı R13
• İzolasyon değerli hijyenik panel yapısı
• Frekans inventerli plug fanlar ile sabit üfleme
sıcaklıgı
• Ortamın sıcaklık ve nem değerlerinin istenilen
hassasiyette tutulması
• Free- cooling
• % 10-100 modülasyonlu dijital oransal kontrollü
kompresör
• Mahal basınç kontrolü
• Paslanmaz çelik drenaj tavası
• G4 + F7 filtre
Standard Features:
• Environmentally friendly R410A refrigerant charged
• All panels are 50 mm double wall and cold bridge
design
• Direct drive backward curved frequency inverter
driven pluf fans and constant air volume
• Indoor temperature and humidty ratio setting and
adjustment
• Free- cooling
• Digital scrool compressor % 10-100 capacity step
control
• Room pressure control
• Stainless steel condensate drain pan
• G4 + F7 filters
Opsiyonel özellikler:
• Elektrikli ve heat pump ısıtma
• Ekonomizör
• Nem alma ve nemlendirme sistemi
• Dönüş fanı, egzoz fanı
• %83 verimli patentli tambur tipi ısı geri kazanım
ünitesi
• Hava kalite sensörü
• Bacnet, Lon haberleşme kiti
• Sistem manager ile tek merkezden tüm cihazların
control imkanı
Main Optional Accessories:
• Electrical and heat pump
• Economizer
• Dehumidty and humidty system
• Return and exhaust fan
• Patendent rotary type heat exchanger reaching
%83 efficiency
• Air quality sensor
• Bacnet, Lon communication kit
• System manager
12
Hassas
Sıcaklık ve nem
kontrolü
DİĞER ÜRÜNLER
OTHER PRODUCTS
MANYETİK YATAKLI, İNVENTERLİ
SANTRİFÜJ KOMPRESÖRLÜ
(255 – 1500 kW)
Modeller:
LL TURBOCOR
Standart Özellikler:
• Manyetik yataklı sürtünmesiz
dönen kompresör
• Tam ve kısmi yükte en yüksek
soğutma verimi
• Çok düşük demoraj akımı
• Minimum ses seviyesi
EVAPORATİF SOĞUTMA
GRUPLARI
(325 – 5011kW)
• LL Serisi
• Tüm kabin duvarları, çatı ve
zemini düşük ses seviyesini
sağlamak için yüksek performanslı
kompozit panellidir.
• Tüm soğutma grupları fabrikada
montajlı shell and tube eşanjörlü
Dünyanın
en verimli
soğutma
kompresörü
CENTRIFUGAL COMPRESSOR WITH
MAGNETIC-BEARING AND INVENTER
(255 – 1500 kW)
Models:
LL TURBOCOR
Standard Features:
• Compressor shaft is rotating in frictionless
magnetic bearings
• The highest cooling efficiency at highest and
partial loads
• The lowest inrush current
• Minimum sound level
EVAPORATIVE COOLED CHILLERS
(325 – 5011kW)
• LL Series
• All cabinet walls, roof and floor are a high
performance composite panel construction to
ensure low sound levels.
• All chillers come with a factory installed,
completely insulated shell and tube heat
exchanger.
KONDENSİNG UNİT
(20 – 590 kW)
CONDENSING UNITS
(20 – 590 kW)
• CA, CC Serisi
• Tüm Kondensing Unitler fabrikada
montajlı, boru, kablo bağlantıları
yapılmış ve test edilmiştir.
• Hot gas by-pass
• CA, CC Series
• All Condensing units are completely
factory assembled, piped, wired and fully
run tested.
• Hot gas by-pass
KLİMA SANTRALLERİ
(5– 650 kW)
AIR HANDLING UNITS
(5– 650 kW)
• Yatay, dikey ve modüler
konfigürasyon
• 2500 saatlik tuz testline
dayanıklı poliüretan boya
• Horizontal, vertical and modular
configurations
• Polyurethane paint exceeds a 2500-hour
salt spray test
DİK TİP KLİMA CİHAZLARI
(200 – 650 kW)
VERTICAL SELF CONTAINED UNITS
(200 – 650 kW)
• SA serisi
• Hava veya su soğutmalı kondenserli
• Hava,su ve jeotermal kaynaklı ısı pompası
seçeneği
• R410A gazlı, 10-100% kapasite kontrollü
scroll kompresörler
• Paslanmaz çelik drenaj tavası standart.
• SA Series
• Water-cooled or air-cooled condenser
• Air-source, water-source, and geothermal
heat pump options
• Load matching 10-100% variable capacity
R-410A scroll compressors
• Sloped stainless steel drain pans are
standard
13
AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ
OPEN CIRCUIT TYPE COOLING TOWERS
OPEN CIRCUIT TYPE:
İki taraftan
hava emİşi
AÇIK TİP:
Çapraz
akışlı kule
Modeller:
Aksiyal veya radyal fanlı (NC, NCF)
Standart Özellikler:
• Geniş kapasite aralığı (80 – 1.175 m³/h)
• Düşük güç tüketimi
• Düşük su sürüklenme oranı %0.001
• Geri dönüştürülebilme malzeme oranı %71
Opsiyonel Özellikler:
• Paslanmaz çelik gövde
• Galvaniz gövde
• Fiberglass gövde
• Paslanmaz çelik havuz
• Paslanmaz çelik iskelet
• Elektrikli ısıtıcı
• Damper
• Havuz suyu seviye kontrol sistemi
• Frekans kontrollü fan
• Titreşim anahtarı
• Merdiven ve yürüme platformu
• Ultra düşük sesli fan
• Fan soğutmalı TEFC motor
• Düşük sesli fan
Uygulama Alanları :
HVAC: Önemli data merkezleri, sağlık
merkezleri, ticari binalar, okullar.
Endüstriyel: Kimya, gübre, gıda, etanol, metal,
maden, petro kimya, tekstil ve demir çelik
sanayi.
Enerji Üretimi: Turbin soğutması ve makine
soğutması.
14
Models:
Axial or Centrifugal Fan (NC, NCF)
Standard Features:
• Wide capacity range (80 – 1.175 m³/h)
• Low power consumption
• Drift rate is %0.001
• Made of recycled material up to 71%
Main Optional Accessories:
• Stainless steel casing
• Galvanized casing
• Fiberglass casing
• Stainless steel basin
• Stainless steel carcass
%30’a kadar
• Electric heater
değişken debili
• Damper
çalışabilme
• Feeding water flow control
system
• Frequency drive for fan
• Vibration switch
• Ladder and plenum walkway
• Ultra quite fan
• Air cooled TEFC motor and quite fans are
standart.
• Quite level fan
Applications :
HVAC Data centers, hospitals, commercial
buildings , schools, hotels.
Industrial: Chemical, fertilizer plants,
petrocemical, textile, steel industries.
Energy plants : Turbine cooling.
ASHRAE 90.1
standartı
AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ
OPEN CIRCUIT TYPE COOLING TOWERS
MARLEY KULELERDE DEĞİŞKEN DEBİ SİSTEMİ
VARIABLE CAPACITY & AIRFLOW COOLING TOWER SYSTEMS
Soğutma kulelerinde; su debisi azalmasına
paralel olarak cihazın hava debisi gereksinimi
ve fan hızı düşecektir. Fanların çektiği güç hızın
küpüyle orantılı olarak azaldığından değişken
debili bir kule; örneğin yarı hızda geleneksel
sistemlere kıyasla elektrik tüketimini %75
oranında düşecektir.
In cooling towers when the water flow
decreases unit’s requirement for air flow
and also fan speed will also decrease. Power
consumed by fans decreased by the cubic
value of speed reduction so we can compute
that in half speed electrical consumption of
fans will be %75 less.
Özellikle birden çok sayıda chiller cihazına
paralel olarak çalışan birden fazla kule ile
on-off çalışma yerine oransal değişken debili
çalışma kulelerin çektiği gücü önemli oranda
azaltmaktadır.
Especially if you have more than one tower
which is working with more than one chiller
units variable water flow will decrease the tower
power consumption dramatically compared to
conventional on-off running mode.
Yıllık bazda yapılan analizde aşağıda görüleceği gibi
örneğin 4 adet chiller cihazı için yılda toplam %37’ye
varan ve örnek analizde görüleceği gibi 24,211€’yu
bulan tasarruf yapıldığı görülmektedir.
m³/h
2000
Chiller Sayısı
4
Kule Sayısı
4
Soğutma Kulesi kW (ea)
30
Enerji Fiyatı
€ 0.15 kWh
Approximately %37 and an amount of 24,211
€ savings per year will be obtained for 4 pieces
of chiller units is shown in below analysis.
Enerji Tüketimi
(Geleneksel)
Enerji Tüketimi
(Değişken Debi)
Model
Aylar
4 Chiller çalışıyor
2
€
26.140
€
26.140
3 Chiller çalışıyor
2
€
19.605
€
11,028
2 Chiller çalışıyor
2
€
13.070
€
3,267
1 Chiller çalışıyor
2
€
6.536
€
705
0 Chiller çalışıyor
4
€
-
€
-
€
65.351
€
41.140
€
24.211
Enerji Tasarrufu
15
AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ
OPEN CIRCUIT TYPE COOLING TOWERS
Resimlerde görülen özel nozzle dizilimi sayesinde
su debisi artıp havuzdaki su yüksekliği arttığında
suyun geçtiği nozzle sayısı artacak ve dolgu
malzemesinden geçen su debisi de artacaktır.
Azaldığında da aynı şekilde suyun geçtiği nozzle
sayısı azalacak ve dolgu malzemesinden geçen su
miktarı %30’a kadar azalacaktır.
Marley NCF kuleler çapraz akışlı tipte
üretildiğinden Değişken Debiyle çalışma sistemine
adapte edilebilmektedirler.
FRP
kasa
16
Thanks to the specially Marley patented nozzle
arrangement design when the water flow
increased and water height increased in the hot
water basin the number of nozzles that water
passes will also increase and when the flow
decreased also number of nozzles that water
passes will decrease.At the end , water flow that
passes from nozzles can be dropped down until
%30 of total process flow.
Marley NCF towers are crossflow designed so they
can easily be adapted to Variable Flow System.
Nözüller
sayesinde %30100 aralığında
değişken debi
KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ
CLOSED CIRCUIT TYPE COOLING TOWERS
Tek cepheden
hava emişi
KAPALI TİP:
Modeller:
MH, NEW MHF
Aksiyal fanlı
En düşük
oturma yüzeyine
sahip kule
CLOSED CIRCUIT TYPE:
Models:
MH, NEW MHF
Axial Fan
FM yangın
sertifikalı
tek kule
Standart Özellikler:
• Geniş kapasite aralığı (500 – 3.300 kW) (Hücre başına)
• Düşük güç tüketimi
• Birim soğutma kapasitesinde en düşük oturma yüzeyi
• Tek veya çift cepheden hava emişi
• Düşük ses seviyesi
• 660 gr/m² çinko kaplama
• Hibrid tasarım
Standard Features:
• Wide capacity range (500 – 3.300 kW) (per unite)
• Low power consumption
• The lowest footprint per cooling capacity
• Air suction from the single or double side
• Low noise level
• 660 gr/m² zinc coating
• Hybrid design
Opsiyonel Özellikler:
• Paslanmaz çelik gövde
• Paslanmaz çelik havuz
• Paslanmaz çelik iskelet
• Elektrikli ısıtıcı
• Damper
• Havuz suyu seviye kontrol sistemi
• Frekans kontrollü fan
• Titreşim anahtarı
• Merdiven ve yürüme platformu
• Çıkış suyu sıcaklık kontrolü
• Sessiz fan
• Susturucu seçeneği
• Ultra sessiz fan
Main Optional Accessories:
• Stainless steel casing
• Stainless steel basin
• Stainless steel carcass
• Electric heater
• Damper
• Make-up water flow control system
• Frequency drive for fan
• Ladder and plenum walkway
• Steps and walking platform
• Leaving water temperature control
• Quite fan
• Silencer options
• Ultra quite fan
• Düşük ses
opsiyonlu
• Sessiz veya çok
sessiz fanlar
%40
kuru soğutmalı
çalışma
Kuru Soğutma
Dry Cooling
Marley MHF kulelerde kuru ve ıslak olmak üzere iki ayrı
batarya bulunabilmektedir.Araya konulacak üç yollu vana
ile iki batarya birlikte veya ayrı ayrı çalışabilmektedir.
Cihaz içinde ek batarya olmasına rağmen dolgu
malzemesi sayesinde ıslak çalışma modunda verim
düşmez.Dolgu malzemesi suyu yavaşlatarak, su hava
ısı transfer verimini arttırır.Kış çalışması esnasında kuru
çalışma moduna geçerek su tüketimi önlenir.Marley
MHF serisinde Kuru Soğutma Bataryası finli olarak
üretilmektedir.Böylece kuru soğutma %30-40 seviyesine
kadar çıkabilir.
Marley New MHF series fluid coolers has two separate coils
one for wet cooling and other for dry cooling.Thanks to
three way valve installed in piping it can work both coils
are running together or independently.Although it has a
dry cooling coil there is still enough space for fill material.
Therefore efficiency during wet cooling will still be high
enough.Fill material slow downs the falling of water so air
water heat transfer efficiency wouldnt be decreased.In New
MHF series Dry Cooling Coil is produced finned therefore
dry cooling capacity can go up to %40 depend on outdoor
air conditions and water flow temperatures.
17
AQUATOWER AÇIK TİP SOĞUTMA KULESİ
AQUATOWER OPEN TYPE COOLING TOWER
Yatay emiş,
yatay üfleme
Düşük
yükseklik
AQUATOWER AÇIK TİP
SOĞUTMA KULESİ (3.4-219 m³/h)
AQUATOWER OPEN TYPE
COOLING TOWER (3.4-219 m³/h)
Modeller:
Aquatower Galvaniz, Paslanmaz Çelik ve Fiberglass
Soğutma Kulesi
Modeller:
Aqutower Stainless or Galvanised Steel and
Aquatower Fiberglass
Standart Özellikler:
• Galvaniz çelik iskelet (G-235 per ASTM A-653)
• Yangın ve bina güvenlik standardlarına uygun.
• Serbest Çekişli, Çapraz Akışlı, Yatay Hava Atışı:Tüm
komponentlere kolayca ulaşılabilir.
• Fabrika montajlı (Motor ve kayış kasnak bağlantısı
hariç.)
• Thermoform PVC Dolgu Malzemesi, Endüstriyel
kalite
• Panjurlar ve Damla Tutucular dolgu malzemesine
entegre: Su sıçraması ve taşmasını engeller.
• Yüksek verimli Fan Fiberglass ile güçlendirilmiş
Polipropilen Kanatlar:Düşük enerji tüketimi
• Galvaniz çelik Sıcak Su Havuzu:Kirlenmeyi azaltır,
kolayca çıkarılabilir.
• Galvaniz Hava Giriş Panjurları, Atıklara karşı korur,
kolayca çıkarılabilir.
• Uzun ömürlü ve yedek parça garantili: SPX tasarım
ve garantisi
• Yandan Emiş Bağlantısı (yalnızca pompa akışına
uygun) veya Alttan Emiş Bağlantısı (Pompa veya
yerçekimi akımına uygun.)
Standard Features:
• Galvanized Steel Construction; G-235 per ASTM
A-653
• Meets fire and building codes
• Induced Draft, Cross-Flow, Horizontal Discharge;
All components readily accessible
• Factory-Assembled, except motor and belt guard.
• Thermoformed PVC Fill Sheets, Industrial Quality
• Louvers and Eliminators integral with fill; Prevents
splash-out and blow-through
• High-Efficiency Propeller Fan with FiberglassReinforced Polypropylene Blades; Low energy
usage
• Galvanized Steel Hot Water Basin Covers; reduces
algae, easily removable
• Galvanized Air Inlet Screen; protects against debris,
easily removable
• Single-Source Responsibility and Parts Availability;
SPX CT designed and warranted
• Tower ships with provisions for either Side Outlet
Suction Connection (pump flow only) or Bottom
Outlet Connection (suitable for pump or gravity
flow)
Opsiyonel özellikler:
• 5 veya 7,5 Hp güçteki motorlar için iki hızlı motor
seçeneği.
• 494 ila 496 model aralığı için dik hava atış
kanal bağlantısı (Bu opsiyon seçildiğinde CTI
sertifikasyonu uygulanmaz.)
• Elektrikli Soğuk Su Havuzu Isıtıcısı
• Demonte nakliye seçeneği
18
Main Optional Accessories:
• Two-Speed Motors for 5 or 7.5 Hp (3.7 and 5 kW);
greater controllability, reduces energy consumption.
• Vertical Discharge Duct on models 494 thru 496
(CTI Certification does not apply with this option
selected)
• Electrical Cold Water Basin Heater
• Disassembled Shipments, where pre-assembled
tower cannot be handled
SİS ÖNLEME SİSTEMİ
PLUME ABATEMENT
Sis Önleme
Bataryası
Soğuk bir günde görüntülenen yoğun sis.
SİS ÖNLEME SİSTEMİ
PLUME ABATEMENT
• Su buharı soğuk havayla karşılaştığında anlık olarak
mikroskopik damlacıklara ayrışır.
• Kuleden atılan hava zaman ve mesafeye bağlı olarak
atmosfere atılan su buharı ile doymuştur.
• Bu sistem sayesinde gözle görülebilir sis miktarı
soğutma kulesinin standart ıslak çalışma moduna
göre azaltılır.
• Gözle görülebilir sis birçok çalışma şartında ama
hepsinde değil, önlenebilir.
• %100 kuru çalışma sıfır gözle görülebilir sis elde
etmenin yegane yoludur.
• Water vapor temporarily condenses into
microscopic droplets when contacting cold
ambient air.
• Air exiting tower is fully saturated with water
vapor, which dissipates into atmosphere with
time and distance.
• System which reduces the amount of visible
plume relative to standard wet mode cooling
tower operation.
• Visible plume eliminated for many, but not all
operating conditions.
• 100% dry cooling the only way to ensure zero
visible plume.
Nasıl Çalışır?
• Sıcak su üst modüldeki bataryadan geçer.
• Su bataryadan çıkar ve alt modüldeki dolgu
malzemesi üzerine spreylenir.
• Kuru ve ıslak hava akımları karışır, dolayısıyla
dışarıya atılan hava doyma noktasının altındadır.
How it works
• Hot water passes through coil in upper module
• Water exits coil then sprays onto fill in lower
module
• Dry and wet air streams mix so discharge air is
below saturation
19
DİĞER ÜRÜNLER
OTHER PRODUCTIONS
MARLEY MD SOĞUTMA KULESİ
75- 620 m³/h
Standart Özellikler;
• Karşı Akışlı, serbest çekişli tasarım
• Çapraz Akışı kulelere oranla daha küçük
kurulum alanı.
• Fabrika montajlı.
• G-600 galvaniz çelik konstrüksiyon.
Opsiyonel Özellikler
• Komple paslanmaz çelik gövde.
• 5 yıl mekanik ekipman garantisi
Tüm modeller
CTI
sertifikalıdır.
MARLEY MD COOLING TOWER
75- 620 m³/h
Standard Features
• Counterflow, induced-draft design
• Less plan area than crossflow towers.
• Factory assembly and G-600 galvanized steel
construction.
Optional Features
• All stainless steel option
• Five-year mechanical equipment warranty.
MARLEY AV SOĞUTMA KULESİ
95 -320 m³/h
MARLEY AV COOLING TOWER
95 -320 m³/h
Standard Özellikler
• Tek akışlı, serbest çekişli, çapraz akışlı
tasarım.
• Düşük kurulum alanı.
• Pompa ve fan enerji sarfiyatından tasarruf.
• Fabrika montajlı ve G-600 galvaniz çelik
konstrüksiyon.
Opsiyonel Özellikler
• Komple paslanmaz çelik.
Standard Features
• Singleflow, induced-draft crossflow design
• Pump and fan energy savings in a small
footprint installation
• Factory assembly and G-600 galvanized steel
construction.
Optional Features
• The all stainless steel option.
MARLEY MCW SOĞUTMA KULESİ
115 - 400 m³/h
MARLEY MCW COOLING TOWER
115 - 400 m³/h
Standard Özellikler
• Cebri çekişli ve karşı akışlı tasarım.
• Konfor ve endüstriyel uygulamalarda
ideal çözüm.
• G-600 galvaniz çelik ya da S300
paslanmaz çelik konstrüksiyon
Standard Features
• Forced-draft, counterflow design.
• The ideal solution for urban and industrial
applications.
• Available in G-600 galvanized or 300 series
stainless steel construction.
MARLEY QUADRAFLOW
SOĞUTMA KULESİ 465 - 3760 m³/h
MARLEY QUADRAFLOW
COOLING TOWER 465 - 3760 m³/h
Standard Özellikler
• Sektörde ilk defa kulenin tüm parçalarını
kapsayan 5 yıl tam ürün garantisi.
• Yerinde kurulum ve hücre başına
Standard Features
• The first in the industry protected by a five-year
total product warranty covering virtually every
part of the tower.
• These fiberglass and stainless steel towers are
field assembled to facilitate siting,
DOĞAL ÇEKİŞLİ SOĞUTMA
KULELERİ 120.000 m³/h
NATURAL DRAFT COOLING TOWER
120.000 m³/h
Standard Özellikler
• Betonarme gövde.
• Geniş ebat ve konfigürasyon seçenekleri.
• Etkili ve güvenilir
• Güç santralleri uygulamalarında ideal.
• Her bir kule 120,000 m3/saat kapasiteye
kadar ya da daha fazla su debisindeki
yükler için özel olarak tasarlanır.
Standard Features
• Concrete natural draft counterflow tower of
varying sizes and configurations.
• Exceptionally efficient and reliable.
• Most commonly used in power generation.
• Each tower is custom designed for flow rates
up to 120,000 m3/hr or more.
20
ÇATI TİPİ KLİMA CİHAZLARI
ROOFTOPS
Mini
Rooftop
Düşük
kapasitelerde bile
uygun Rooftop
çözümleri
ÇATI TİPİ KLİMA CİHAZLARI
ROOFTOPS
Modeller:
HAN
(9 - 31 kW)
Models:
HAN
(9 - 31 kW)
Standart Özellikler:
• Dış hava koşullarına dayanıklı dış paneller
ve epoxy boyayla boyanmış drenaj tavası
• Hava akımından bağımsız kontrol panosu
• Cihazın çalışma şartlarını etkilemeden servis
verme imkanı
• Yüksek verimli, çevreci R410A gazlı
• Yüksek verimli scroll kompressorler
• Defrost verimliliğini arttıran kaygınlaştırma
özellikli kondenser boyası
• Mikro işlemcili kontrol kartı
Standard Features:
• Technical compartment independent from airstreams
allowing service works to be performed without disturbing
the unit operation
• Base rail with forklift slots to facilitate transportation and
handling
• High EER and environmentally friendly refrigerant R410A
with zero ODP (Ozone Depleting Potential)
• High efficiency scroll compressor with crankcase heater
• Condenser coils with hydrophilic coated fins to improve
removal of water droplets during defrost cycles
• Standard microprocessor based control by CAC
CONTROLLER
Opsiyonel Özellikler:
• Opsiyonel 15 adet HAN tipi klimayı değişik
sıcaklık set değerleri ile kontrol edecek
RCW2 otomasyon kartı
• Opsiyonel, düşük basınç konrol sistemi ile
-10°C de bile soğutma yapma özelliği
• G2 sentetik hava filtresi ve kanala takılan
elektrikli ısıtıcı opsiyonu
Soğutma
kapasitesi
Çekilen
güç
Model
Debi
m³/h
W
W
HAN-10
1930
9800
3769
Main Optional Accessories:
• Optional programmable controller RCW2 to control up to
15 units with independent set points and programming
• Factory fitted low ambient temperature control (optional)
to ensure cooling operation down to -10°C outdoor
temperature
• G2 synthetic air filter and duct mounted electric heater
supplied as option for field installation
EER
Ağırlık
kg
2,60
165
En
Boy
Yükseklik
mm
mm
mm
1115
1150
750
HAN-13
2640
13000
4545
2,86
219
1320
1345
905
HAN-15
2940
14500
4949
2,93
223
1320
1345
905
HAN-17
3190
16800
6087
2,76
223
1320
1345
905
HAN-19
3860
18900
6517
2,90
243
1320
1345
905
HAN-25
4780
25400
8328
3,05
320
1420
1445
1320
HAN-31
5530
31000
10000
3,10
343
1420
1445
1320
Not: Kapasiteler, iç ortam 27 °C KT / 19,5 °C YT, dış ortam 35 °C KT / 24°C YT şartlarına göre verilmiştir.
21
ÇATI TİPİ KLİMA CİHAZLARI
ROOFTOPS
Yandan
emiş,
yandan
üfleme
Yüksek
verimli
kompresörler
ÇATI TİPİ KLİMA CİHAZLARI
ROOFTOPS
Modeller:
ROOFT @IR
(40 - 110 kW)
Models:
ROOFT @IR
(40 – 110) kW
Standart Özellikler:
• Dış hava koşullarına dayanıklı 25 mm kalınlığında
cam yünü izolasyonlu paslanmaya dayanıklı dış
paneller
• Yüksek verimli, çevreci R410A gazlı
• Yüksek verimli scroll kompressorler
• Defrost esnasında su damlacıklarının kolayca
akmasını sağlayan mavi kanatçıklı kondenser
(Yalnızca heat-pump modellerde)
• Modüler drenaj tavası
Standard Features:
• Weather proofed mono-bloc casing with 25 mm thick
panels insulated with 62kg/m³ glass wool and painted
to prevent corrosion
• High EER and environmentally friendly refrigerant
R410A with zero ODP (Ozone Depleting Potential)
• High efficiency scroll compressors with crankcase
heater
• Condenser coils with hydrophilic coated (blue) fins
to improve removal of water droplets during defrost
cycles (heat pump version only)
• Removable drain pan under indoor coil with positive
slope to facilitate hygienic cleaning
Opsiyonel Özellikler:
• Sadece soğutma, heat pump ve elektirkli ısıtıcılı
• Değişik kanal çıkış tiplerini destekleyen fonksiyonel
tasarım
• Mikro işlemcili kontrol kartıyla otomasyon
edilebilen RS-485 Modbus otomasyon kartı
• Ekonomizör
• Uzaktan Kumanda
Soğutma
kapasitesi
Çekilen
güç
Model
Debi
m³/h
W
W
RTH-40
7650
41000
Main Optional Accessories:
• Only cooling, heat pump and electrical heater
• Multiple choice of return air and supply air
arrangements: down, side, front and up
• Modbus card
• IATC microprocessor-based controller capable of
communicating with a BMS via an optional ModBus
protocol RS-485 card
• Ekonomizer
• Remote control
EER
Ağırlık
En
Boy
Yükseklik
kg
mm
mm
mm
12800
3,20
650
1877
2484
1450
RTH-50
9200
48600
16000
3,04
700
1877
2484
1450
RTH-60
11500
59000
18400
3,21
1100
2227
3400
1771
RTH-70
12500
66000
20900
3,16
1150
2227
3400
1771
RTH-80
16500
83400
26000
3,21
1200
2227
3400
1771
RTH-100
18650
94800
30900
3,07
1300
2227
3400
1813
RTH-110
20000
106000
36500
2,90
1350
2227
3400
1813
22
Not: Kapasiteler, iç ortam 27 °C KT / 19,5 °C YT, dış ortam 35 °C KT / 24°C YT şartlarına göre verilmiştir.
SU KAYNAKLI ISI POMPALARI
WATER SOURCE HEAT PUMPS
Değişken debili
fan sayesinde
% 80 enerji
tasarrufu
Stoktan
teslim
Yıkanabilir filtre
ve faz koruma
rölesi standart
Free-Cooling
İçin
ekonomizor
SU KAYNAKLI ISI POMPALARI
WATER SOURCE HEAT PUMPS
Modeller:
(1,5 - 42 kW)
Su Kaynaklı veya Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Yatay, Dikey, Konsol veya Split Tip Modeller
Models:
(1,5-42 kW)
Water Source or Ground Source Heat Pumps
Horizontal, Vertical, Console or Split Type Models
Standart Özellikler:
• Çevre dostu, yüksek verimli R410A gazı
• Soğutma Verimi (EER) ortalama 3,9
Termostat
• Isıtma Verimi (COP) ortalama 4,1
üzerinden 21
adet alarm kodu
• Üç kademe fan hızı kontrolü
görebilme
• Yıkanabilir filtre
• Akustik ses paketi
• Drenaj seviye sensörü ile su taşma kontrolü
• Galveniz saçtan mamul dış gövde
• Paslanmaya mukavim drenaj tavası
Önden veya
• Cihaz üzerinde kontrol modülü
yandan
• Alçak ve yüksek basınç korumaları
üfleme kanal
• Askı aparatı (yatay tipler için)
bağlantısı
Standard Features:
• Environmentally friendly R410A refrigerant
• Average EER: 3,9
• Average COP: 4,1
• 3 steps control fan speed
• Washable filter
• Acoustic package
• Drain pan overflow control system
• Outdoor panels are coated with galvanized aluminium
• Built in controller
• Low and high pressure protection
• Hanging brackets
Opsiyonel Özellikler:
• Free - Cooling için Ekonomizör
• Dış gövde için poliüretan fırın boya
• Elektrikli ısıtıcı
• Balans vanası takımı
• Programlanabilir termostad
• BMS haberleşme modülü
• Hava kalite sensorü
• Paslanmaz çelik drenaj tavası
Model
EWH-03H
EWH-04H
EWH-05H
EWH-06H
EWH-07H
EWH-10H
EWH-13H
EWH-15H
EWH-18H
EWH-22H
EWH-30H
EWH-33H
EWH-38H
EWH-45H
Soğutma
Isıtma
Debi
Soğutma
kapasitesi
Termostat
üzerinden
su giriş çıkış
sıcaklıkları
okuyabilme
Çekilen
güç
Soğutma
verimi
Termostat
üzerinden
üç kademe fan
hızı kontrolü
Main Optional Accessories:
• Economizer for Free Cooling
• Outdoor panels are coated
with polyurethane painting
• Electric heater
• Balance valve kit
• Programmable thermostat
• Stainless steel drain pan
• BMS communication kit
• Air quality sensor
Isıtma
Kapasitesi
Çekilen
güç
Ağırlık
En
Boy
Yükseklik
m³/h
W
W
EER
W
W
kg
mm
mm
mm
500
800
950
1100
1260
2030
2500
2650
3500
4000
5200
6000
7000
8000
3010
3900
5442
6495
7330
10560
14860
15880
18900
21500
28600
31600
37500
43000
725
982
1389
1734
1930
2330
3750
4070
4540
5500
7400
8030
9530
11150
4,15
Termostad
3,97
Üzerinden
3,92
Üç Kademe
3,75
Fan Hızı
3,80
Kontrolü
4,53
3,96
3,90
4,16
3,91
3,86
3,94
3,93
3,86
3137
4260
5775
7090
8180
11955
19580
20900
22200
25300
37000
42500
51000
58000
772
1085
1496
1850
2122
2330
4400
4700
5100
6100
8600
8780
11050
13190
55
57
82
84
88
111
155
158
178
180
330
340
370
380
531
531
592
592
592
650
747
747
852
852
1100
1100
1110
1110
830
830
1024
1024
1024
1124
1313
1313
1376
1376
1808
1808
2060
2060
382
382
436
436
436
510
512
512
592
592
720
720
737
737
Hava Girişi
27°C KT, 19°C YT,
21°C KT %50 RH
Kondenser su girişi
29°C
20°C
23
SOĞUTMA GRUPLARI
CHILLERS
HAVA SOĞUTMALI GRUPLAR
(25 – 1500 kW)
AIR COOLED CHILLERS
(25 – 1500 kW)
Modeller:
EQSL
Aksiyal Fanlı
Models:
seviyesi
EQSL
Axial Fan
Standard Features:
• R134a or R407C Refrigerant Charged
• High COP ve IPLV
• Sound reduction cabinet
• Silent condenser fans
Standart Özellikler:
• R134a veya R410A Gaz Şarjı
• Yüksek COP ve IPLV
• Kompresör için bir ses yutucu kabin
• Sessiz kondenser fanları
A sınıfı enerji
verimliliği
Opsiyonel Özellikler:
• Scroll, Vidalı veya Turbo Kompresörlü
• Heat-pump
• Isı geri kazanımı
• Hidronik kit
• Düşük ses
• Elektrikli ısıtıcı
• Her devre için, iki scroll kompresör ile iki bağımsız
soğutucu devre
İhtiyaca göre
en düşük ses
Main Optional Accessories:
• Scroll, Screw or Turbo Compressor
• Heat-pump
• Heat reclaim
• Hidronic kit
• Low noise
• Electrical heater
• 2 scroll compressor and 2 indepentent
circuits for each refrigeration
SU SOĞUTMALI GRUPLAR
(5 – 1600 kW)
WATER COOLED CHILLERS
(5 – 1600 kW)
Modeller:
EWSL
Models:
EWSL
Standart Özellikler:
• R134a veya R410A Gaz Şarjı
• Yüksek COP ve IPLV
• %25, %50, %75 ve %100 olmak
üzere kompresör kapasite
kontrolü
• 2 bağımsız soğutma devresi
Standard Features:
• R134a or R407C Refrigerant Charged
• High COP ve IPLV
• Each compressor offers capacity redution steps:
25%, 50%, 75%, 100%
• 2 indepentent refrigerant circuits
Opsiyonel Özellikler:
• Scroll veya Vidalı Kompresörlü
• Isı pompası
• Isı geri kazanımı
• Hidronik kit
• Düşük ses
24
Main Optional Accessories:
• Scroll or Screw Compressor
• Heat-pump
• Heat reclaim
• Hidronic kit
• Low noise
FAN-COIL CİHAZLARI
FAN-COIL
Koanda
etkisiyle
maksimum
konfor
Estetik
tasarım
KASETLİ VE TAVAN TİPİ KOANDA
ETKİLİ FAN COİL CİHAZLARI
KCO
4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ
FAN COİL CİHAZLARI
KOG
Standart Özellikler:
• Geniş kapasite aralığı: 0,9 – 10,2 kW
• Düşük ses seviyesi
• Estetik tasarım
• Sağlam gövde yapısı
• Yıkanabilir sentetik tel filtre (galvaniz çelik)
• Drenaj tavası
• Isı ve ses yalıtımı
• Coanda difüzyon etkisi
• M1 yangın sınıflandırması
Standart Özellikler:
• 2,2 - 10,2 kW
• Isı yalıtımlı, galvaniz çelik kasa
• Titreşim önleyici destek üzerine monte
edilmiş son derece sessiz fanlar
• Drenaj tavası
• Sentetik yıkanabilir hava filtresi
Opsiyonel Özellikler:
• Dört borulu uygulama
• Elektrikli ısıtıcı
• Elektrostatik filtre
• Temiz hava karışım damperi
• Avanet uyumlu
CASSETTE TYPE FAN COILS
WITH COANDA EFFECT
KCO
Standard Features:
• Wide capacity range: 0,9 - 10,2 kW
• Low noise level
• Esthetic design
• Robust body
• Washable synthetic fibre (made of
galvanized steel)
• Drain Pan
• Sound and heat insulation
• Coanda effect
• M1 fire safety classification
Main Optional Accesories:
• 4 pipe system
• Electric heater
• Crystal electrostatic filter
• Fresh air mixing damper
• Wide colour options
• Avanet Compatible
Opsiyonel Özellikler:
• Dört borulu uygulama
En düşük
ses seviyesi
• Elektrikli ısıtıcı
• Üç yollu vana
• 6 hızlı fan
• Katı tavan çerçevesi
• 600x600 ve 600x1200 boyutlarında (30
ve 40 modelleri)
• Esnek kurulum özelliği, soldan sağa emiş
• Düşük yükseklik 287 mm.
CASSETTE FAN-COIL UNITS
KOG
Standard Features:
• 2,2 - 10,2 kW
• Casing made of galvanized steel with
thermal insulation
• Extremely quiet fan assembly mounted on
anti-vibrating supports.
• Drain pan
• Synthetic washable air filter
Main Optional Accesories:
• 4 pipe systems
• Electric heater
• Three way valves
• 6 speed fan
• Rigid ceiling frame
• 600x600 and 600x1200 formats (30 ve 40
models)
• Easy conversion, left hand to right hand
• Low built-in height 287 mm.
25
FAN-COIL CİHAZLARI
FAN-COIL
FAN-COIL CİHAZLARI
KANAL TİPİ FAN COİL CİHAZLARI
AHN, AWC, AWN
FAN-COIL UNITS
DUCTED FAN COIL UNITS
AHN, AWC, AWN
Standart Özellikler:
• 0,9 – 14,2 kW
• Düşük ses seviyesi
• Son decere sessiz santrifüj fan
• Sağlam gövde yapısı
• Yıkanabilir sentetik tel filtre (galvaniz çelik)
• Drenaj tavası
• Yatay - dikey kurulum
• Yüksek COP A-B sınıfı
Standard Features:
• 0,9 – 14,2 kW
• Low noise level
• Consists of extremely noiseless centrifugal fans
• Robust body
• Washable synthetic fibre (made of galvanized steel)
• Condensate collection tray
• Vertical and horizontal installation
• High COP AB classification
Opsiyonel Özellikler:
• Dört borulu uygulama
• Elektrikli ısıtıcı
• Düşük sıcaklık cut-off termostatı
• Elektromekanik ve elektronik kontrol sistemleri
Main Optional Accesories:
• 4 pipe system
• Electric heater
• Low temperature cut-off thermostat
• Electromechanical and electronic control systems
Çok sessiz
santrifüj fan
FAN-COIL CİHAZLARI
YÜKSEK BASINÇLI FAN COIL CİHAZLARI
VH2N
FAN-COIL UNITS
HIGH PRESSURE FAN COIL UNITS
VH2N
Standart Özellikler:
• 0,4-35,2 kW
• Destekli sıcak daldırma galvaniz çelik paneller
• Yıkanabilir sentetik poliproplen filtreli galvaniz
çelik kafes
• 1. sınıf yoğuşma önleyici yalıtım
• Yüksek statik basınç (220 Pa)
Standard Features:
• 0,4-35,2 kW
• Self-supporting panels in hot dipped galvanized steel
• Air fitler made of washable synthetic polypropylene
with galvanized steel frame and mesh
• Class 1 anticondensating insulation
• High static drive (up to 220 Pa)
Opsiyonel Özellikler:
• 48 mm sentetik filtre
• Eşanjör bağlantıları isteğe göre değiştirilebilir.
• 0,4-35,2 kW modellere göre 2 veya 6 hızlı
doğrudan tahrikli fan motoru
Main Opitional Accesories:
• 48 mm synthetic filter
• 0,4-35,2 kW Heat exchanger connections can be
moved on request
• 0,4-35,2 kW Direct drive fan motor with 3 or 6 speeds
according to the models
26
ABSORBSİYONLU SOĞUTMA GRUPLARI
ABSORBTION CHILLERS
SINGLE EFFECT
(299 – 5135 kW)
Models:
16 JH, RCH, RFHA
Kojenerasyon,
güneş kollektörü
sistemleri
ile entegre
çalışabilme
Standard Features:
• Coefficient of performance (COP) ≥ 0,7
• Energy source: 75 – 130 °C hot water or 0,4 – 1,5 bar
steam
• Low steam consumption: 2,3 kg/h / kw cooling
• Integrated automatic purge system
• Providing the 2 X 10- 5 cm³/s vacum value
• Low condenser water flow requirement
• Compact dimensions
• Operation capability down to 15 °C condenser
entering water temperature
• Crystallization protection system
Atık ısıdan
bedava soğutma
Main Optional Accessories:
• Exproof (for refinery and petrochemical facilities)
TEK ETKİLİ
(299 – 5135 kW)
Modeller:
16 JH, RCH, RFHA
Kristalizasyon
kontrol ve
otomatik purge
sistemi
Standart Özellikler:
• Soğutma verimi (COP) ≥ 0,7
• Enerji kaynağı: 75 – 130 °C sıcak su veya 0,4 –
1,5 bar buhar
• Düşük buhar tüketimi: 2,3 kg/h / kw soğutma
• Entegre otomatik pörç sistemi
• 2 X 10- 5 cm³ /s vakum değerini sağlayabilme
• Düşük kondenser suyu debisi gereksinimi
• Kompakt boyutlar
• 15 °C ye kadar kondenser giriş suyu
sıcaklıklarında çalışabilme
• Kristalizasyon koruma sistemi
Opsiyonel Özellikler:
• Exproof (rafineri ve petrokimya tesisleri için)
ABSORBSİYONLU GRUPLARIN GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ
WORKING LOGİC OF ABSORBTION CHILLERS
27
ABSORBSİYONLU SOĞUTMA GRUPLARI
ABSORBTION CHILLERS
DOUBLE EFFECT
ÇİFT ETKİLİ
Modeller:
RCW (528 – 2462 kW)
RAW (2813 – 5275 kW)
Buhar
kullanarak
soğuk su elde
etme imkanı
Models:
RCW (528 – 2462 kW)
RAW (2813 – 5275 kW)
Doğalgaz
kullanarak
hem ısıtma,
hem soğutma
DIRECT-FIRED
(140 – 2176 kW)
Standart Özellikler:
• Enerji kaynağı: 4 – 8 bar buhar
• Soğutma verimi: ≥ 1,2
• Ortalama buhar tüketimi: 1,25 kg/h / kw soğutma
(%100 yükte 32 °C kondenser giriş suyu şartlarında)
• Ortalama buhar tüketimi: 0,95 kg/h (%100 yükte 15
°C kondenser giriş suyu sıcaklığında)
• 15 °C ye kadar kondenser giriş suyu sıcaklığında
çalışabilme
• Kristalizasyon koruma
sistemi
• Otomatik pörç sistemi
• Borularına kolay
müdahale için deniz tipi
(marine-type) kondenser
• Mikroprosesör bazlı
kontrol sistemi
• Kompakt dizayn
DİREK YAKMALI
(140 – 2176 kW)
Modeller:
RCP-G, RCD
Standart Özellikler:
• Doğal gaz, mazot, fuel-oil kullanarak soğutma
-ısıtma yapma imkanı
• Çalışma sırasındaki ani kesintilerde kısa dilüsyon
zamanı
• Yardımcı donatımlar (kule fanı, pompalar) için
standart dahili devreler
• Çalışma durumunu digital olarak gösteren panel
• Arıza yapmasını engellemeye yönelik koruma
sistemi
• Koruyucu bakım zamanlarını gösteren ön alarm
sistemi
• Elektrik kesildiğinde 10 dakika içinde tekrar
gelirse otomatik olarak çalışma
Opsiyonel Özellikler:
• Deniz tipi evaporatör, kondenser bağlantısı
• Otomatik pörç ünitesi
• 7 °C’nin altında soğutma suyu çıkışı
• Düşük soğutma suyu debisi gereksinimi
• Egzozst gazı susturucusu
• Uzaktan kumandalı panel
• Çok fonksiyonlu kontrol paneli
• Otomatik boru temizleme cihazı
• Çift yakıtlı brülör
• Yüksek ısıtma kapasitesi
28
15°C kondenser
giriş suyu
sıcaklığında
çalışabilme
Standard Features:
• Energy source: 4 – 8 bar steam
• Coefficient of performance: ≥ 1,2
• Average steam consumption: 1,25 kg/h / kw
cooling capacity (For 32 °C inlet condenser
water temperature and full load operation)
• Average steam consumption: 0,95 kg/h (for 15
°C inlet condenser water temperature and full
load operation)
• Operation capability down to 15 °C condenser
entering water temperature
• Crystallization protection system
• Integrated automatic purge system
• Marine-type condenser for easy maintenance
• Microprocessor control system
• Compact design
Models:
RCP-G, RCD
Standard Features:
• The possibility of cooling and
heating by using natural gas, oil
and fuel-oil
• Reducing dillution time at the time of operating
interruption
• Interlocking circuits of axuilary devices are
equipped as a standard
• Operating condition is displayed on the panel
digitally
• Prevention function for unusual shut down on
failure are equipped
• Pre-alarm system ensure preventive maintenance
• A circuit for power-failure is equipped with a
standard
Main Optional Accessories
• Marine type water box
• Automatic purge unit
• Lower than 7 degrees at the outlet of chilled
water
• Low cooling water flow rate requirement
• Exhaust air silencer
• Remote panel
• Multi-unit control panel
• Automatic tube cleaning device
• Dual fuel burner
• Heating capacity increase
SANTRİFÜJ SOĞUTMA GRUBU
CENTRIFUGAL CHILLER
Frekans
İnverterli
COP 7.0
Süper yüksek
verimli çok
kademeli
kompresör
SANTRİFÜJ SOĞUTMA GRUBU
(350 – 10.500 Kw)
CENTRIFUGAL CHILLER
(350 – 10.500 Kw)
Modeller:
RTGC, RTBF, RTCF, RTCS, RTVF serileri
Models:
RTGC, RTBF, RTCF, RTCS, RTVF Series
Standart Özellikler:
• Kompakt ve uzun ömürlü yarı hermetik kompresör
• Motor soğutucu akışkan tarafından soğutulur ve
tasarımı güvenli çalışmaya uygundur.
• HFC 134a çevre dostu bir gazdır, kullanım süresi
sınırlaması yoktur.
• Kompresör iki kademeli sıkıştırmalı, yüksek hızlı ve
yüksek verimlidir.
• Verimlilik, ekonomizör sayesinde iki kademeli
sıkıştırma yapılarak arttırılır.
• 380 V’a kadar düşük voltajlı ilk çalıştırma.
• Yüksek verimli eşanjör boruları sayesinde ısı transfer
verimi maksimuma çıkarılır.
Standard Features:
• Semi hermetic compressor is compact and more
reliable
• Motor is cooled enough by refrigerant and it is
reliable design.
• HFC 134a is eco-friendly refrigerant, no time limit
for usage
• Two-stage compression, high speed, high efficient
energy save.
• Efficiency is increased with refrigeration cycle of
two-stage compression utilizing ‘economızer’
• Starting for low voltage (380V)
• High efficient heat transfer tube maximize heat
exchange efficiency
Opsiyonel Özellikler:
• Star-Delta, VFD, Soft Start Başlangıç
• HFC 245a, düşük basınçlı gaz.
• HCFC 123 hermetik çevrim.
• Çok kademeli sıkıştırmalı kompresör
Optional Features:
• Star-Delta Start, VFD Start, Soft Start
• HFC 245a low pressure refrigerant
• HCFC 123 - Hermetic Cycle 
• Multiple stages compression
EBARA CHILLER LINEUP
EBARA REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS CO.,LTD
COMPRESSOR TYPE CHILLER
CENTRIFUGAL CHILLER Since1930
Super high efficiency
Dual chilling cycle Multistage
compression
RTVF
High efficiency
Multistage compression
50 100 200 300
SOURCE
FEATURE
USRt
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2500 3000
400 500
C.O.P. (JIS)
Electricity
HFC245fa ODP=0
400V inverter as standard
Rated COP=Maximum7.0
7.0
RTBF
Electricity
HFC245fa
400V, 3kV,6kV or Inverter
Rated COP=Maximum6.4
High efficiency
Multistage compression
RTCS
Electricity
HCFC123
Rated COP=Maximum6.09、
Part load COP=Maximum17
High efficiency
Multistage compression
RTCF
Electricity
HFC245fa
Rated COP=Maximum6.42
Two-stage compression
RTGC
Electricity
R134a
Rated COP=Maximum5.57
Electricity
HCFC123
Special application
Rated COP=Maximum5.2
400 500

(2sizes) RTVF
RTVF
900
220
RTBF(16
sizes)
RTBF(16sizes)
BF(16RTBF(8
BF(8sizes)
RT
BF(8sizes)
375
800
RTCS(20
RTCS(20sizes)
(20sizes)
800
SCREW CHILLER Since1978
800
SOURCE
FEATURE
Module type RHSDW-M
R407C
Electricity
201M(45kW), 401M(90kW)
Module type RHSDW-MV
R407C
Electricity
With inverter, 10% space saving
ABSORPTION CHILLER
1250
C.O.P.
201M COP=5.2/4.9
401M COP=5.6/5.4
201MV COP=5.0
401MV COP=5.4
2500
RTCF(30sizes)
1600
RTGC(16sizes)
100
Semi-hermetic RTA & RTFS/RTB
1500
RTBF(5
RTBF(5sizes)
BF(5sizes)
50 100
1500
800
RTA(16
RTA(16sizes)
(16sizes)
200 300
400 500
59(69)
RTFS/RTB(6
RTFS/RTB(6sizes)
(6sizes)
600 700
3000
RTT
(4sizes)
(4sizes)
512(597)
RHSDW-M(10
RHSDW-M(10sizes)
(10sizes)
569
60
RHSDW-M(10
RHSDW-M(10sizes)
(10sizes)
50 100 200 300
400
500 600 700 800
29
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2500 3000
FREE COOLING SOĞUTMA GRUPLARI
CHILLERS WITH FREE COOLING COIL
Kısmi Free-Cooling Özelliği Dolayısıyla, Dış
Ortam Sıcaklığı Chiller Dönüş Suyu Sıcaklığının
2°C Altına Düşmesi İle Birlikte Free-Cooling
Yapabilme
FREE COOLING SOĞUTMA GRUPLARI
(21 – 1100 Kw)
CHILLERS WITH FREE COOLING COIL
(21 – 1100 Kw)
Modeller:
MAXIMO, GLIDER FREE
Scroll, Vidalı Kompresörlü
Aksiyal veya Radyal Fanlı
Standart Özellik ve Faydaları:
• Soğuk iklim koşullarına sahip bölgelerde, dış ortam
soğukluğundan faydalanılarak bedava soğutma yapma
imkanı
• Tam yada kısmi free cooling imkanı
• Kısmi free cooling özelliği sayesinde daha uzun süre
free cooling yapabilme
Opsiyonel Özellikler:
Yaz-Kış
• Pompa grubu
Soğutmaya
• Akümülasyon tankı
İhtiyacı Olan
• Düşük ses kiti
Yerlerde %40
Enerji Tasarrufu
• Isı geri kazanım
• Optimizer sistem
• Glikol-free sistem
Models:
MAXIMO, GLIDER FREE,
Scroll, Screw Compressor
Axial or Centrifugal Fan
Standard Features and Advantages:
• Possibility to take advantage of free cooling in the
areas having low ambient temperature
• Total or partial free cooling
• Utilizing free cooling system in a long period of
time thanks to the partial free cooling
Main Optional Accessories:
• Pumping group
• Water tank
• Kit for noise reduction
Chiller Üzerinde
• Heat reclaim
İlave Dry Cooler
• Optimizer system
Bataryası
• Glycol-free system
HEAT-PUMP SOĞUTMA GRUPLARI
(6 – 1165 Kw)
HEAT-PUMP CHILLERS
(6 – 1165 Kw)
Modeller:
CILLI.IDROCOMPL, EASY,
MODULO, REVERSO
Scroll veya Vidalı Kompresörlü
Standart Özellik ve Faydaları:
• Konfor uygulaması
• Çok özel defrost sistemi sayesinde kış şartlarında %20
kapasite artışı
• Kışın dış ortam sıcalığı > 5 °C olan yerlerde ideal bir
çözüm
• MP.COM mikroprosesör Kontrol
Opsiyonel Özellikler:
• Pompa grubu
• Sessiz versiyon
• Akümülasyon tankı
• Kısmi ısı geri kazanım
• Düşük ses kiti
30
Models:
CILLI.IDROCOMPL, EASY,
MODULO, REVERSO
Scroll or Screw Compressor
Standard Features and Advantages:
• Comfort application
• %20 capacity increase in winter season with
special defrost system
• Ideal solution if the ambient temperature in
winter season > 5 °C
• MP.COM microprocessor control system
Main Optional Accessories:
• Pumping group
• Low noise kit
• Buffer tank
• Partial heat reclaim
• Kit for noise reduction
ÇOK FONKSİYONLU GRUPLAR
MULTIFUNCTION CHILLERS
Aynı Anda
Isıtma ve
Soğutma
Kullanım Suyu
ÇOK FONKSİYONLU GRUPLAR
(40 – 600 kW)
MULTIFUCTION CHILLERS
(40 – 600 kW)
Modeller:
MULTI WATER, MULTI.SCREW, TRILOGY,
TRIPACK
Scroll veya Vidalı Kompresörlü
Hava ve Su soğutmalı Kondenserli
Models:
MULTI WATER, MULTI.SCREW, TRILOGY, TRIPACK
Scroll or Screw Compressor
Air cooled and Water cooled Condenser
Standart Özellik:
• Üç fonksiyon bir arada
• (Isıtma + Soğutma + Sıcak Kullanım Suyu)
Opsiyonel Özellikler:
• Düşük ses
• Herbir gaz/su eşanjör için antifirizli elektrikli
ısıtıcı
• Paslanmaz çelikten santrifüj pompa
• Pompa grubu
• Sıcak ve soğuk su için akümülasyon tankı
Standard Features:
• Multifunction – Three in one
• (Heating + Cooling + Sanitary Water Heating)
Main Optional Accessories:
• Low noise
• Antifreeze electric heater for each gas/water heat exchangers
• Centrifugal pump in stainless steel for chilled, hot and
sanitary water
• Pumping group
• Hot and chilled water tank
Üçü
Bir Arada
31
ÇOK FONKSİYONLU GRUPLAR
MULTIFUCTION CHILLERS
ÇOK FONKSİYONLU SOĞUTMA GRUBU
(40 – 3250 kW)
Modeller:
• Sudan havaya, havadan havaya, jeotermal
• Scroll ve vidalı kompresör
• Aksiyel ve radyal fanlı
Standart Özellikler:
• Elektrikli ısıtıcı
• Isı geri kazanım
• Elektronik kesme vanası
• Mikroişlemci
• Galvenizli veya paslanmaz çelik gövde
Aynı anda
ısıtma ve
soğutma
kullanım suyu
Opsiyonel Özellikler:
• 4 veya 6 borulu
• Flow switch
• otomatik su tamamlama
• Titreşim önleyici takoz
• Plakalı veya borulu eşanjör
MULTIFUCTION CHILLERS
(40 – 3250 kW)
Models:
• Air to water, water to water, geothermal
• Scroll and screw compressors
• Axial and centrifyal fans
Standard Features:
• Electrical heater
• Energy recovery
• Electronic expansion valve
• Microprocessor
• Galvanized and painted steel structure
Main Optional Accessories:
• 4 or 6 pipes
• Flow switch
• Automatic water filling
• Anti vibration mounts
• Plate and tube heat exchangers
32
Üçü
bir arada
TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI
GROUND SOURCE HEAT PUMP
TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI
(52,8 – 485 kW)
GROUND SOURCE HEAT PUMP
(52,8 – 485 kW)
Modeller:
CWC PROZONE GEO
Models:
CWC PROZONE GEO
Standart Özellikler:
• Scroll kompresörlü
• Galvanizli ve paslanmaz çelik gövde
• Elektrikli ısıtıcı
• Ana şalter
• Mikroişlemci PCOS
Standard Features:
• Scroll compressors
• Galvanized and painted steel
• Electrical heater
• Main switch
• Microprocessor PCOS
Opsiyonel Özellikler:
• Uzaktan kumanda paneli
• Haberleşme kartı
• Adaptör kartı
• Su akış anahtarı
• Flow Switch
• Otomatik su tamamlama
Main Optional Accessories:
• Remote control display
• Comminication card
• Converter card
• Flow switch
• Automatic water filling
• Water strainer
33
REFERANSLAR
REFERENCES
MALL OF İSTANBUL
POZİTİF ARENA
SULTANBEYLİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
PALADIUM TOWER
MEDİNE AIRPORT
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
PARK VERA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ÇALIK ENERJİ - AL KHARAT & NAINAWA
ENERJİ SANTRALLERİ
34
REFERANSLAR
REFERENCES
ERZURUM MEYDAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ
TEKİRDAĞ TEKİRA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
AIRPORT ALIŞVERİŞ MERKEZİ
RUSYA KALININGRAD ALIŞVERİŞ MERKEZİ
FOXCITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ
SAMSUN BAUMAX ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ANKARA GORDION ALIŞVERİŞ MERKEZİ
KAHRAMANMARAŞ PIAZZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
35
REFERANSLAR
REFERENCES
KAYSERİ BYZ GARAGE ALIŞVERİŞ MERKEZİ & OTEL
SAKARYA AKM
TARSU ALIŞVERİŞ MERKEZİ
SAMSUN PIAZZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
TORIUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ
COCA COLA MERSİN / ELAZIĞ / PAKİSTAN FABRİKALARI
LİBYA DIABETES HOSPITAL
ŞANLIURFA PIAZZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
36
REFERANSLAR
REFERENCES
ANTAKYA PALLADIUM
BAKÜ OLİMPİYAT STADI
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
AKASYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ANKARA TAURUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ÇEKMEKÖY METRO GARDEN
KAĞITHANE AXIS ALIŞVERİŞ MERKEZİ
GAZİANTEP FORUM
37
REFERANSLAR
REFERENCES
MALTEPE CARREFOUR
ANTALYA MARKT ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ESKİŞEHİR NEOPLUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ
OTOPORT
MODERNİST
KAYAŞEHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İTÜ KÜTÜPHANESİ
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
38
REFERANSLAR
REFERENCES
THY UÇAK BAKIM MERKEZİ
KAHVE DÜNYASI SİLİVRİ
SONKAR HİLTON OTEL
HABOM İSTANBUL
BİLİM İLAÇ GEBZE FABRİKASI
CEZAYİR EL AURASSI HOTEL
MODAFEN OKULLARI - İSTANBUL
KAZAKİSTAN MİLLİ ARŞİV BİNASI
39
REFERANSLAR
REFERENCES
KERBELA OTEL IRAK
KİPTAŞ MALTEPE
AZERBAYCAN NURSUD FABRİKASI
ATRIUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ
SANDOZ İLAÇ FABRİKASI
KUYUMCUKENT
PETKİM PETROKİMYA
TFF RİVA TESİSLERİ
40
REFERANSLAR
REFERENCES
AAON Rooftop
Referanslarından Bazıları
• Sasa
• Mall of Istanbul
• Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.
• Pozitif Arena
• Seyitömer Power Plant
• Çalık Enerji - Irak Enerji Santralleri
• Çinkur Çinko Metal
• Medine Airport
• Astem İnşaat Turizm
• Park Vera Alışveriş Merkezi
• Etibank Boraks
• Toros Gübre Samsun
• Entek
• Fritoley Irak
• Demirsan A.Ş.
• Niger Embassy
• Habas - Topkapı
• Sonkar Hilton Otel Avcılar
• Good Year Tire & Rubber
• Tarsu Alışveriş Merkezi
• Kent Gıda
• Kahve Dünyası Silivri
• Petkim Petrokimya A.Ş.
• Kayseri BYZ Garage Alışveriş Merkezi & Otel
• Lassa Lastik Sanayi
• Uludağ Üniversitesi Ulutek Teknopark
• Mobil Oil
• Airport Alışveriş Merkezi
• Anadolu Cam Sanayi
• Modernist
• Air Force Base
• Tekira Tim Alışveriş Merkezi
• S.Q.I.L
• Erzurum Gordiyon Alışveriş Merkezi
• Cayrıhan Thermal Power Plant
• Ankara Gordiyon Alışveriş Merkezi
• Gıtas Turizm
• Coca-Cola Mersin Fabrikası
• Poyraz Turizm
• Coca-Cola Elazığ Fabrikası
• Samur Halı
• Afganistan Amerikan Üsleri
• Mutual Chemical Company
• Bayer İlaç - Topkapı Fabrikası
• Joy Manufacturing
• Kiptaş Maltepe Sosyal Tesisleri
• Ingersoll Rand
• Teksa
• Türkiye Şeker Fabrikaları
MARLEY Soğutma Kulesi
Referanslarından Bazıları
• TMO Afyon Alkoloid Fabrikası
• Medine Airport
• Tat Konserve Sanayi
• Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
• Park Vera Alışveriş Merkezi
• Paladium Tower
EBARA Absorbsiyonlu Soğutma Grubu
Referanslarından Bazıları
• Samsun Piazza Alışveriş Merkezi
• Petkim Petrokimya A.Ş.
• Maraş Piazza Alışveriş Merkezi
• Maxi Market Silivri
• Antakya Palladıum Alışveriş Merkezi
• Piri Reis Üniversitesi
• Sultanbeyli Alışveriş Merkezi
• Bakü Olimpiyat Stadı
• Park Termik Elektrik Santrali
Rcgroup Çok Fonksiyonlu Soğutma
Grubu Referansları
• Sonkar Hilton Otel Avcılar
• TFF Riva Tesisleri
• Sakarya Kültür Merkezi
• Piri Reis Üniversitesi
• Harran Üniversitesi
41
REFERANSLAR
REFERENCES
AIRWELL Rooftop
Referanslarından Bazıları
Çözüm Ortağı Olduğumuz Zincir Mağazalar
• Vakko
• Kığılı
• Modafen Okulları
• LC Waikiki
• Koton
• Efor İnşaat Türkmenistan Otel
• Sarar
• Playland
• Kerbela Otel Irak
• Flo
• Linens
• Burhaniye Belediyesi
• Network
• Dagi
• Mersin Tenis Kortu
• Fabrika
• Simit Sarayı
• Eskiji Bitpazarı
• Ramsey
• Subartu
• Kale Silah Fabrikası
• Mac
• Sevilla
• Tchibo
• Ser Sports
AIRWELL Isı Pompası
Referanslarından Bazıları
• Atasay
• Bisse
• Gratis
• Shoelogy
• Mall of İstanbul
• Dry Clean
• Waffle Art
• Park Vera Alışveriş Merkezi
• Samsung
• Tefal
• Ankara Taurus Alışveriş Merkezi
• Beko
• Çöp Şiş
• Antalya Markt Alışveriş Merkezi
• Loft
• Beyce Döner
• Colins
• Lavazza
• Hotiç
• Özsüt
• DNR
• Tobacco
• Hisar
• Number Jack
• Vestel
• Converse
• Turkcell
• NT Mağazaları
• Otoport
• Cashemere
• Pufidik
• Brandium Alışveriş Merkezi
• İşbir Yatak
• By Tatlıses
• Zorlu Center
• Zen
• Altınyıldız
• Kayaşehir Alışveriş Merkezi
• Kayseri Mutfağı
• Pelikan Bowling
• Akasya Alışveriş Merkezi
• Chima
• Matraş
• Çekmeköy Metro Garden Alışveriş Merkezi
• Chicco
• Billstore
• Airport Alışveriş Merkezi
• KİP
• Dirkbikkerbgs
• Sportive
• Divaresse
• English Home
• Que
• Fenerium
• Vakkorama
• Hummel
• Media Markt
• Mavi Jeans
• Elle
• Desa
• Siemens
• Eskişehir Neoplus Alışveriş Merkezi
• Gaziantep Forum
• Maltepe Carrefour Alışveriş Merkezi
• Kağıthane Axis Alışveriş Merkezi
• Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi
• Samsun Piazza Alışveriş Merkezi
• Şanlıurfa Piazza Alışveriş Merkezi
• D’silva Alışveriş Merkezi
• Ulutek Uludağ Üniversitesi Teknopark
• Kaliningrad Alışveriş Merkezi
• Torium Alışveriş Merkezi
• Sakarya Alışveriş Merkezi
• Kuyumcukent
42
Bölgeler
Yetkili Bölge Acentalarımız
Bursa
MONOVA San. Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Akva Sanayi Sit. 79. Sok. No:33 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 441 88 31 (Pbx) Fax : +90 224 441 88 71
[email protected] www.monova.com.tr
İzmir
ENTA KLİMA Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
75. Yıl Cumhuriyet Cad. No: 31/C Urla / İzmir
Tel: +90 232 261 58 59
[email protected]
Bölgeler
Yetkili Bölge Servislerimiz
İstanbul
ATLANTİK GRUP MERKEZ SERVİS
Regions
Regions
Authorized Agents
Authorized Services
AKBOSSAN Dış Ticaret Ltd.
Taman Sokak 37/1Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: +90 216 465 40 57
e-mail: [email protected]
Fax: +90 216 465 40 62
ECOSERV Enerji ve Teknolojik Bakım Ltd.
Levent Mahallesi, Figen Sokak No:7 Levent / İstanbul Tel: 0 212 347 30 08 Fax: 0 212 347 30 63
MESER Mekanik Elektrik Servis ve Yönetim Hizmetleri San. Tic. Ltd.Şti.
Halide Edip Adıvar Cad. No: 92/A Şişli/ İSTANBUL Tel: +90 212 220 00 16 Fax: +90 212 220 00 17
İzmir
ECOSERV İzmir Bölgesi
MESER İzmir Bölgesi
Ankara
ERTAŞ Klima
Yeşilçam İşyeri Sitesi C Blok No:47 Şaşmaz /Ankara Tel: +90 312 278 36 01 Fax: +90 312 278 36 02
ECOSERV Ankara Bölgesi
MESER Ankara Bölgesi
Bursa
MESER Bursa Bölgesi
Adana
ECOSERV Adana Bölgesi
MESER Adana Bölgesi
Mersin
ECOSERV Mersin Bölgesi
MESER Mersin Bölgesi
Kayseri
ECOSERV Kayseri Bölgesi
MESER Kayseri Bölgesi
Trabzon
ECOSERV Trabzon Bölgesi
MESER Trabzon Bölgesi
Afganistan
ATLANTİK GRUP
GİRİŞİM MAKİNA İnş. Müh. Dış. Tic. Ltd. Şti.
Meşrutiyet Cad. 42/17 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 433 69 59 Faks: +90 (312) 434 33 31
www.girisimmakina.com
Azerbeycan
ATLANTİK GRUP
Türkmenistan
ATLANTİK GRUP
Kazakistan
ATLANTİK GRUP
05/2014
teknikbasim.com // 0216 508 20 20
Atlantik Grup Soğutma Isıtma ve Klima Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Ahmediye Mah. Halk Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 Kat: 4 D: 412 Üsküdar-İstanbul-TÜRKİYE
Telefon: +90 (216) 553 95 70 pbx Faks: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com [email protected]
Download

Verimli Sistemlerin Adresi